De meest waarschijnlijke scenario’s voor de toekomst van Rusland

 

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters bespreken hoe de huidige gebeurtenissen, de oorlog die door Rusland is ontketend, de bewustzijnsstaat van de meerderheid van de Russen hebben beïnvloed? Bestaat de mogelijkheid dat het collectieve bewustzijn in de nabije toekomst verandert en dat dit zou kunnen leiden tot een koerswijziging van het land? Wat zijn de meest waarschijnlijke scenario’s voor de toekomst van Rusland? Verdere aanscherping van repressie en isolatie zoals Noord-Korea? Desintegratie in afzonderlijke nationale formaties of een verandering van de politieke elite die het land uit het dictatoriale principe van leiderschap door de staat zal halen? Hoelang duurt het voordat Rusland een democratisch land wordt in het ergste of het beste geval?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap.

Wat is er met het Russische collectieve bewustzijn gebeurd? Toen Vladimir Poetin de beslissing nam om Oekraïne binnen te vallen bracht hij Rusland in een neerwaartse spiraal. Hij bracht Rusland ogenblikkelijk in een neerwaartse spiraal. Je zou kunnen zeggen dat die al in een neerwaartse spiraal zat, maar dit was een dramatische versnelling van de neerwaartse spiraal. Er is niemand in Rusland die deze verschuiving niet heeft gevoeld, zelfs Poetin zelf.

De meeste mensen, van Poetin tot de gewone mens op straat, begrijpen niet wat deze verschuiving eigenlijk betekent en wat de gevolgen zullen zijn. Maar ze voelen allemaal dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Veel zijn zich er misschien niet bewust van bewust, omdat ze over het algemeen bewusteloos zijn door drank, drugs of wat ook maar. Maar ze voelden het allemaal op een bepaald niveau van hun wezen. Als je het zou kunnen zien zoals wij het zien, dan zou je zien dat er een schokgolf door het Russische collectieve bewustzijn ging op de dag na de invasie en die is nog steeds golf na golf naar het collectieve bewustzijn blijven sturen.

Is het nu de vraag wat er kapotgaat, en hoelang het duurt voordat het kapotgaat? Helaas kan het enige tijd duren vanwege de harde aanpak van de media die de meeste mensen in Rusland ervan weerhoudt om te zien wat er werkelijk in Oekraïne gebeurt. Als het Russische volk wist wat de gemiddelde persoon in het Westen weet, dan zou er al een omslag zijn geweest. Dan zou er al een opstand zijn gekomen en protesten tegen Poetin en zijn regime. Dat had misschien nog niet tot zijn ondergang geleid, maar er op den duur onvermijdelijk toe hebben geleid. Omdat mensen het niet weten en omdat ze in zo’n staat van ontkenning en onwil verkeren om het te weten te komen, zal het langer duren.

Wat zijn de scenario’s van wat er zou kunnen gebeuren? Het lijdt geen twijfel dat de dagen van Poetin zijn geteld. De dagen van het regime van Poetin zijn geteld. Die kunnen niet tot in het oneindige doorgaan. Hoe lang? Heel moeilijk te voorspellen, omdat het niet alleen van het Russische volk afhangt. Het hangt ook af van de mensen op de wereld. Zoals we hebben gezegd, is dit een leerervaring omdat het Russische volk iets moet leren, de mensen in democratische landen iets moeten leren en de mensen in dictatoriale landen over de hele wereld iets moeten leren.

Nogmaals, je zou kunnen zeggen dat Poetin in geleende tijd leeft. Hij is alleen geïncarneerd gebleven omdat hij mensen deze leermogelijkheid biedt. Het gaat erom wanneer deze leermogelijkheid ophoudt; dat we kunnen zien dat het potentieel nog steeds bestaat dat mensen iets van de situatie leren of dat mensen er niets meer van leren. En dan heeft het echt geen zin meer dat Poetin blijft zitten waar hij zit. Natuurlijk kan de Karmische Raad zijn levensstroom nu op dit moment terugtrekken. Maar we zullen dat pas doen of zij zullen dat pas doen (omdat ik er geen lid van ben) als ze vaststellen dat de mogelijkheid om iets te leren, niet meer bestaat. Dit kan wat tijd nemen.

Het is mogelijk dat er een opstand komt. Het is mogelijk dat er een nieuwe machtselite in Rusland opkomt die de macht in Rusland overneemt. Maar dit zal Rusland niet beslist sneller een moderne democratische natie laten worden. Nogmaals, dit vereist een behoorlijke verschuiving in het collectieve bewustzijn. Deze verschuiving kan plaatsvinden, maar alleen wanneer, zoals Moeder Maria in haar dictaat uitlegde, de meerderheid van het Russische volk openlijk de onmenselijkheid en wreedheid erkent die door elk niveau van de Russische samenleving stroomt, van kleuterscholen tot helemaal aan de regering toe en vaststelt dat ze op deze manier niet verder kunnen en dat ze zelf een poging moeten doen om deze wreedheid en onmenselijkheid te ontstijgen.

Het is mogelijk dat er een nieuwe machtselite komt, het is mogelijk dat er een periode van onrust komt met wisselende regeringen, het is mogelijk dat Rusland uiteenvalt. Je ziet bijvoorbeeld, zoals we al eerder hebben gezegd, dat een groot gebied ten oosten van het Oeralgebergte de meeste olie- en gasvoorraden heeft. Maar al het geld verdwijnt daar zonder dat het ten goede komt aan de mensen die zich enigszins verwaarloosd voelen door de regering in Moskou. En nu zien ze dat vooral hun zonen naar Oekraïne worden gestuurd om te sterven of invalide te raken, en psychisch gebroken terug te komen. En het is mogelijk dat er een opstand komt, zelfs onder lokale gouverneurs die er genoeg van hebben dat Poetin onredelijke eisen aan hen stelt.

Je ziet bijvoorbeeld dat Poetin bij de laatste branden tegen de regering zei dat er niet nog eens zo’n ernstig brandseizoen als vorig jaar mocht komen. En zij moesten ervoor zorgen dat dit niet gebeurde. Wat is de belangrijkste bron om branden te doven? Het leger. Maar waar is het leger uit deze oostelijke regio’s? Dat is in Oekraïne. Poetin heeft hen dus voor een onmogelijke taak gesteld en wanneer zullen ze hier genoeg van krijgen? Dit antwoord weet niemand.

Hoelang het duurt voordat Rusland een democratische natie wordt? In het ergste geval duurt het een generatie omdat alle mensen die in de Sovjettijd leefden, eerst zullen moeten sterven. In het beste geval hebben we het over een tot twee decennia. Dan zou het nog geen totaal moderne democratie zijn, maar in ieder geval wel op weg om zo te worden.