Het verder uitbreiden van kennis

 

Vraag: Zou het juist zijn om te zeggen dat wiskundige vergelijkingen in de natuurkunde niet beslist de werkelijkheid beschrijven, maar eerder onze ervaring van de werkelijkheid en daarom niet reëler zijn dan de virtuele ervaring die we hebben als we zijn geïncarneerd. Natuurkundige modellen beschrijven onze kennis van informatie over de wereld in plaats van het leven op de wereld zelf. Zoals de meesters vaak opmerkten, kan informatie worden gestructureerd tot steeds complexere systemen of modellen. Is dit de manier waarop de evolutie van het bewustzijn wordt aangestuurd? Is het verder uitbreiden van kennis in de huidige situatie alleen mogelijk door steeds grotere integratie tot eenheid? Kunnen de meesters commentaar geven, alstublieft?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Hoewel je een vergelijking kunt maken die de bewegingen van de sterren beschrijft, zijn de getallen of de formules die je hier op aarde op een stuk papier zet, niet de hetzelfde als de sterren in een ver sterrenstelsel. Het is duidelijk dat elk model dat je maakt, niet meer is dan dat: een model.

Dit geldt zowel in de wetenschap als in de religie. Wetenschap is in wezen de poging van de mens om de wereld waarin hij leeft te begrijpen en zijn situatie te kunnen veranderen. Religie is ook een poging van mensen om de wereld waarin ze leven te begrijpen en hun situatie te veranderen, net als een politieke ideologie. De filosoof Immanuel Kant sprak erover dat de wereld die we kunnen waarnemen, op zich niet hetzelfde is als de wereld zelf, omdat die meer is dan wat wij kunnen waarnemen.

Wanneer je in het dualiteitsbewustzijn bent, kun je de wereld niet waarnemen zoals hij is, maar wel door onze leringen, met het Christusbewustzijn. Maar zelfs met het Christusbewustzijn, of een bepaald niveau van Christusschap, ben je nog steeds geïncarneerd op aarde en heb je nog steeds een soort model nodig voor hoe de wereld werkt. Zelfs onze leringen zijn in feite een model voor hoe de wereld werkt.

Wat betreft de uitbreiding van het bewustzijn moet je onderscheid maken tussen de uitbreiding van kennis en de uitbreiding van bewustzijn. Je kunt bijvoorbeeld terugkijken op de afgelopen tweeduizend jaar en zien dat er een enorme uitbreiding van kennis is geweest, voornamelijk door de wetenschap, maar zeker ook door ervaringen. Deze uitbreiding van kennis zou er niet geweest zijn zonder de uitbreiding van het bewustzijn. Maar het is geen overeenkomst van één op één.

We zouden kunnen zeggen dat kennis in een soort container, in een vat, moet zitten om kennis uit te kunnen breiden, maar dat is niet je fysieke brein maar je geest, je gedachten. Om kennis meer uit te breiden dan een bepaalde limiet, moet je de container van je geest groter maken. Maar het uitbreiden van kennis betekent desondanks niet beslist dat de container groter wordt. Er zijn voorbeelden van mensen die veel kennis bezitten, dat kan van wetenschap zijn, dat kan van politiek zijn, dus het kan ook van religie zijn. Maar ze hebben hun bewustzijn niet verhoogd, ze hebben horizontale kennis verworven, die kennis bestaat alleen op een bepaald niveau.

En om kennis op een hoger niveau te brengen, zoals een sprong maken van de fysica van Newton naar de fysica van Einstein en dan weer een sprong maken naar de kwantumfysica, is het nodig dat je het bewustzijn verticaal transcendeert, waardoor jij je bewustzijn uitbreidt. Natuurlijk kun je de snelste groei krijgen wanneer mensen niet alleen proberen hun kennis uit te breiden, maar ook proberen het bewustzijn te vergroten. Wanneer dit doorbreekt naar een hoger niveau, waardoor steeds meer mensen de behoefte krijgen om hun bewustzijn te verhogen, het bewustzijn uit te breiden, zal de groei naar de Gouden Eeuw heel erg worden versneld.