Nieuwe kansen zien versus culturele verwachtingen

 

Vraag: Op het vijfde niveau van Saint Germains initiaties van vrijheid, roept de les de visie op van hoe ik iets mede schep. De invocatie zegt dat ik ben opgevoed om bepaalde dingen van mijn familie, van mijn omgeving, van mijn samenleving over te nemen. Er zijn bepaalde dingen die ik niet bewust als onmogelijk beschouw, ik beschouw ze gewoon niet als mogelijk. Ik denk niet eens dat ze mogelijk zijn. En de mensen om mij heen beschouwen ze niet als een mogelijkheid. Ik ben er zeker van dat veel van ons, zelfs na het bestuderen van deze les, niet nadenken over veel van de mogelijkheden die wij tot onze beschikking hebben. Zou Saint Germain hier meer over kunnen zeggen en ons enkele tips geven om onszelf open te stellen voor kansen die we momenteel blokkeren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Vanzelfsprekend kun je de les keer op keer bestuderen, je kunt de invocatie doen en wachten tot er iets bij jou opkomt. Maar je kunt natuurlijk ook kijken naar je familieachtergrond, je samenleving – wat waren de verwachtingen die mensen hadden? Wat was het beeld dat zij hadden of wat werd in je familie en cultuur als een normaal en acceptabel leven beschouwd? Wat doen de andere mensen in jouw familie wel of niet? Wat denken ze dat voor jou niet haalbaar is?

Bijvoorbeeld, je bent misschien opgegroeid in een gezin waarin iedereen gewend is om eropuit te gaan om een baan te vinden en bijna niemand een eigen bedrijf is begonnen of een hogere opleiding heeft genoten. En onbewust zal de verwachting dan bijna zijn: “Zo doen wij dat in ons gezin. Wij starten geen bedrijf. We doen geen opleiding, we gaan gewoon op zoek naar een baan of wat dan ook in onze streek.” In veel gevallen kun je ook de verwachting of een cultuur hebben waarin “we niet uit onze geboorteplaats verhuizen. Dit is onze stad, hier zijn we geboren. Hier heeft onze hele familie hun hele leven gewoond. Hier zijn alle mensen die we kennen en om wie we geven. We kunnen onmogelijk weg uit deze stad, laat staan uit het land.” Je kunt dit beginnen te herkennen, misschien zelfs opschrijven en dan hoef je er niet opzettelijk tegenin te gaan, maar je moet je gedachten veranderen zodat je neutraal wordt. Moet je beslist doen wat je familie heeft gedaan of moet je iets anders doen?

Als deze boodschapper had gedaan wat zijn familie deed, dan zou hij niet naar de Verenigde Staten zijn verhuisd. Dan zou hij niet de versnelde groei hebben meegemaakt die hij daar had en zou hij niet klaar zijn om een boodschapper voor ons te zijn. Als jij een spiritueel persoon bent die een goddelijk plan heeft, dan is het misschien nodig om iets anders te doen dan je familie. Maar je moet dit niet met je dagelijkse gedachten beslissen. Je moet aan je gedachten werken om de verwachtingen en beelden van hoe je zou moeten leven te overwinnen. Ga in een neutrale gemoedstoestand en wacht dan op de aanwijzing die van binnenuit komt of misschien doet zich een fysieke kans voor die je familie niet zou hebben aangepakt, maar dan kun jij die wel pakken en zien wat het je oplevert.