Is de economie een gesloten systeem?

 

Vraag: Wat betreft de algemene kennis van de bevolking over de economie, lijkt het erop dat professor Richard Werner op weg is om de waarheid te onthullen over hoe particuliere banken en centrale banken werken. Hij schreef een prachtig boek ‘Princes of the Yen’, waarin hun praktijken worden onthuld. En zoals hij in zijn eigen woorden zegt, luister niet naar wat ze zeggen, maar observeer de vruchten van hun werk, wat een citaat van Jezus uit de Bijbel is. Het lijkt mij dat bij Richard het enige probleem is dat hij gelooft dat de aarde en de kosmos een gesloten systeem zijn en dat de economie een nulsomspel is. En als zodanig zijn beweringen van natuurkundigen gewoon nog een axioma dat niet waar is. Zijn werk aan de hervorming van het bankwezen, eerst de banken plaatselijk om de gewone man te dienen en niet voor de aandelen- en vastgoedmarkten, lijkt een stap voorwaarts in de goede richting. Gelieve commentaar te geven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Ja, in de economie werken inderdaad veel mensen die bepaalde ideeën hebben die van nut zijn en de tekortkomingen van het huidige systeem kunnen zien. De persoon die je noemde, is zeker niet de enige. Het is ook waar dat veel van deze mensen nog steeds gehecht zijn aan een materialistisch paradigma bijvoorbeeld en daardoor worden belemmerd, beperkt, in de ideeën die ze naar voren kunnen brengen.

Of de kosmos een gesloten systeem is en de economie een nulsomspel, wat voor reden geeft de geschiedenis daarvoor? Hoe verklaar je de toename van de welvaart die je de afgelopen eeuwen hebt gezien als de economie een gesloten systeem is? Hoe verklaar je dat er democratische naties zijn die zich openbare gezondheidszorg kunnen veroorloven en er andere zijn die denken dat ze dit onmogelijk kunnen betalen? Zoals we eerder hebben gezegd, wanneer een land besluit dat om de burgers openbare gezondheidszorg te bieden, verschijnt het geld om dit op een of andere manier te financieren. En dat komt omdat er acceleratie is vanuit het spirituele rijk, iets waar Jezus ook over sprak bij de vermenigvuldiging van de talenten.

Als je echt de geschiedenis van de economische groei neutraal bekijkt, dan je moet concluderen dat het inderdaad mogelijk is om nieuwe rijkdom te creëren, om de rijkdom te vergroten tot een veel hoger niveau dan duizend jaar geleden en dat dit in de toekomst zo zal blijven. De economie is geen gesloten systeem. Net zoals energieopwekking geen gesloten systeem is en niet verder kan gaan dan de energie die er al op de wereld is. Er kan energie op deze wereld komen, net zoals er rijkdom en geld op deze wereld kan komen, omdat er meer waarde wordt opgewekt door mensen die hun talenten vermenigvuldigen.