De economische prognose voor 2022 en daarna

 

Vraag: Geliefde Saint Germain, wat zal er in de nabije toekomst met de economie gebeuren? Volgens sommige journalisten moet het ergste nog komen omdat de centrale banken niet in staat zijn de stijgende inflatie te verzachten door de rente te verhogen. Het lijkt erop dat de centrale banken tussen twee kwaden in zitten en niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Kunt u ons enig inzicht geven in wat er hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Op korte termijn zal de inflatie blijven stijgen. Dit komt niet alleen door het onvermogen van de centrale banken om het via de rentetarieven te stoppen. Het is ook omdat er na de coronapandemie een ingehouden vraag is die ervoor zorgt dat de prijzen stijgen volgens wat vraag en aanbod.

Veel van de inflatie die je ziet, wordt echter veroorzaakt door speculatie. Vooral grondstoffen en olieprijzen worden opgedreven door speculanten die de kans zien om enorme winst te maken door de groeiende vraag en kunstmatig een tekort te creëren. In de nabije toekomst zal er hoogstwaarschijnlijk een moment komen waarop de economische groei zal stagneren en de wereld in een recessie zal belanden, waardoor de prijzen weer zullen dalen omdat de vraag zal afnemen. In het gunstigste geval zal deze recessie niet al te lang duren. Maar in het ergste geval kan dit leiden tot deflatie, waardoor de prijzen dalen.

De echte onderliggende problemen in de economie zijn in feite drie dingen:

Allereerst de exploitatie van de economie door de financiële elite door middel van financiële instrumenten die niet bijdragen aan de natuurlijke economie door het leveren van producten of diensten. Ze sluizen geld weg van de bevolking en bedrijven die goederen en diensten leveren. Dit is één probleem dat moet worden aangepakt.

Het andere probleem is het geldstelsel zelf, geld creëren door middel van schulden, en dat is op een punt gekomen waarop het gewoon niet meer houdbaar is. En dit is deels een kwestie van een gezond geldstelsel vormen dat niet berust op schulden. Je zou kunnen zeggen dat dit het tweede ding is, een geldstelsel vormen dat niet op schulden is gebaseerd.

Maar het derde punt is dan de schuld op zich, omdat mensen, bedrijven, regeringen en naties, zulke enorme schulden hebben gemaakt, dat het gewoon niet houdbaar is. Zelfs de rentebetalingen bedreigen de economie van veel landen, bedrijven en mensen. Er zal een punt komen waarop een groeiend aantal mensen – economen, politici, journalisten, enzovoort – zich ervan bewust worden dat de wereld voor een eenvoudige keuze staat. Of de economie stort volledig in en het hele financiële systeem crasht vanwege schulden, speculatie, enzovoort, óf de democratische regeringen nemen hun verantwoordelijkheid om een echt democratische economie te vormen, een vrije economie met gelijke kansen voor iedereen en die niet kunnen worden uitgebuit door de machtselite.

Zelfs de machtselite zal beginnen in te zien dat ze er, of voor kunnen kiezen om een deel van de schuld kwijt te schelden, of de schuld te handhaven en betaling te eisen, waardoor ze de economie kunnen laten crashen, zodat ze nooit meer betaald zullen krijgen. Men moet gewoon tot het besef komen dat de schulden een zodanig niveau hebben bereikt dat de enige uitweg is de schulden kwijt te schelden, misschien niet alle schulden, maar zeker een groot deel van de schulden.

In de Verenigde Staten zie je dat de staatsschuld werkelijk astronomische niveaus heeft bereikt. En er moet wat bewustzijn komen en een beweging zijn van mensen die zeggen: “Van wie lenen we dit geld? Wie leent het aan ons? Aan wie zijn we het geld schuldig?” En het bewustzijn moet er komen dat: “Ja, we zijn het verschuldigd aan enkele grote nationale banken, zelfs enkele multinationale banken. Maar zouden die bedrijven, die corporaties, geen Amerikaanse bedrijven moeten zijn? Waarom hebben we een op schulden gebaseerd geldstelsel gecreëerd waardoor de overheid geld moet lenen van particuliere instellingen en de belastingbetalers rente betalen aan deze particuliere instellingen? Waarom doen we niet wat er in de Constitution staat, dat alleen het Congres de macht heeft om geld te drukken? Waarom drukken we niet rechtstreeks geld, in plaats van het te lenen van particuliere banken die winst maken? Waarom laten we dit soort geldstelsels toe? Waarom laten we de Federal Reserve de economie besturen?”

En andere landen kunnen natuurlijk andere instellingen hebben, maar desondanks is geld dat op schulden berust overal een probleem. De vraag is wanneer dit besef zal komen, of het op tijd zal gebeuren om een crash te voorkomen, of dat er nog een crash zo ernstig als 2008 of 1929 zal moeten komen om mensen te laten beseffen dat je geen democratische natie kunt hebben met een antidemocratisch financieel stelsel.