De epische denkwijze versus de onderling afhankelijke oorsprong

 

Vraag: In het boek ‘De Mystieke Initiaties van Macht’, verklaarde Master More dat karma zeer nauwkeurig werkt; wanneer iemand wordt gedood door iemand op het tiende bewustzijnsniveau, dan komt dit omdat de persoon die werd gedood ook een zeer laag bewustzijnsniveau had. Hoe valt dat te rijmen met avatars die naar de aarde zijn gekomen om hun Christusschap te demonstreren en dan worden gedood?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap.

Als je een tegenstrijdigheid ziet, kun je er in de meeste gevallen baat bij hebben als je de verschillende passages opnieuw leest. En als je ze aandachtig leest, dan zie je vaak dat er geen tegenstrijdigheid is omdat we het niet over hetzelfde hebben wanneer je begrijpt wat er in die context over wordt gezegd.

Er is wel een zekere overeenkomst omdat heel veel mensen karmische spiralen hebben gevormd met andere mensen, met wie ze leven na leven incarneren en vaak dezelfde patronen uitbeelden. En dat betekent dat er duidelijk overeenkomst is tussen het bewustzijnsniveau van twee mensen. Dat is de reden waarom ze voortdurend vijandig tegen elkaar zijn en conflicten hebben. Maar er zijn natuurlijk veel andere karmische omstandigheden. Karma is heel ingewikkeld. En natuurlijk zijn er ook avatars die voor het eerst komen en worden aangevallen door de gevallen wezens die hen als een bedreiging zien en daarom doden, martelen of wat dan ook, en wat niets te maken heeft met het karma van de avatars.

Wees echter voorzichtig en realiseer je dat hoewel we dit niet traditioneel karma noemen, het toch iets te maken heeft met het bewustzijn van de avatar. Want als je komt met de houding dat je hier bent om de aarde en andere mensen te veranderen en iets te doen wat van episch belang is om de aarde te veranderen, dan zul je de gevallen wezens naar je toe trekken die overeenkomen met dat niveau van bewustzijn. Niet dat je hetzelfde bewustzijnsniveau hebt als zij, maar je hebt wel enkele dezelfde elementen in je bewustzijn, door iets op een epische manier te bekijken en te denken dat je een held kunt worden.

Deze boodschapper kreeg onlangs een zeer belangrijke openbaring toen hij bedacht dat hij zijn hele leven het verlangen had gehad om iets belangrijks op aarde te doen, iets wat verschil maakte. En hij realiseerde zich toen dat hij dit verlangen alleen maar kon hebben als hij zichzelf als een gescheiden wezen zag dat erkenning wilde krijgen als gescheiden wezen, omdat hij iets had gedaan wat echt belangrijk was. Alleen een gescheiden wezen kan iets belangrijks doen op een planeet als de aarde.

Iemand die zichzelf niet als een gescheiden wezen beschouwt, zal proberen het geheel te verheffen en hoeft niet apart te staan en erkenning van mensen te krijgen. Hij krijgt misschien erkenning, maar hij heeft het niet nodig. En dat is niet wat hem motiveert. Hij is zich bewust van de onderlinge afhankelijkheid. En als je ziet dat alles onderling afhankelijk is door de gezamenlijke oorsprong, wat voor betekenis heeft het dan dat jij als gescheiden wezen iets belangrijks of significants zou kunnen doen? Het heeft totaal geen betekenis.