Sporen van mineralen uit oude beschavingen

 

Vraag: Zijn de oude ruïnes in veel delen van de wereld voornamelijk van steen, die volgens sommigen in onze beschaving onmogelijk te maken zijn met de huidige technologie als gevolg van de verdichting van de materie? Dit betekent dat de harde steen iets minder dicht zou zijn geweest, misschien zoals hout, zodat het dus bewerkt had kunnen worden met gereedschap uit onze huidige tijd. Er werd ook gezegd dat de meeste rotsformaties zijn gemaakt door oude beschavingen uit het verleden en dat de oude stenen gebouwen slechts geavanceerde composieten zijn en geen natuurlijk voorkomende stenen of rotsen. Kunnen de meesters commentaar geven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Wat we hebben gezegd: dat de materie is verdicht toen het collectieve bewustzijn lager werd, heeft veel gevolgen. En het klopt dat het in een tijd waarin de materie minder dicht was, gemakkelijker was om de materie te vormen die toen bestond. Maar dat betekent niet dat de Egyptenaren uitsluitend de gereedschappen die ze destijds hadden, gebruikten die jullie beschaving tegenwoordig heeft. Ze hadden meer geavanceerde methoden om steen uit te hakken dan de moderne technologie. Ze gebruikten ook de kracht van het geluid om de zware stenen blokken te verplaatsen.

Als je verder teruggaat dan de Egyptische beschaving, dan klopt het dat het gemakkelijker was om steen te hakken, zoals je het tegenwoordig zou noemen, omdat die niet zo dicht was. Het is niet zo dat alle steenformaties in vorige beschavingen gebouwen waren die nu in steen zijn veranderd, maar veel van de mineralen van tegenwoordig komen niet in de natuur voor en zijn niet het resultaat van een geologisch proces. Ze werden door de mens gemaakt in vorige beschavingen.

We hebben al eerder gezegd dat er nog niet zo lang geleden een zeer dikke ijslaag over het eiland Manhattan lag dat tegenwoordig wordt bedekt met enorme betonnen gebouwen. Als jij je opnieuw een ijstijd voorstelt waarbij het ijs naar beneden gaat en een dikke ijslaag heen en weer beweegt over het eiland Manhattan, dan zouden de huidige gebouwen vermalen worden tot stof of in ieder geval tot kleinere deeltjes. Als er in de toekomst een beschaving zou komen die geloofde dat zij de eerste beschaving op aarde was, dan zouden ze een deel van dit poeder kunnen ontdekken dat door het ijs van de gebouwen werd gemaakt en dan zouden ze misschien kunnen denken dat het een natuurlijk voorkomend mineraal was. En hetzelfde geldt voor de huidige beschaving.