Energie opwekken uit het emotionele rijk

 

Vraag: Toen Saint Germain sprak over het opwekken van elektriciteit in de toekomst, leek het alsof het mogelijk zou moeten zijn om energie op te wekken met mechanische apparaten of middelen, hetzij uit het geascendeerde rijk of uit de ether, de moedercomponent van God in onze wereld. Zijn Maxwells vergelijkingen van elektromagnetisme onvolledig? Moeten wetenschappers de kwantummechanica nader bekijken om te zien hoe de materie wordt gecombineerd in de drie hogere lichamen van onze wereld? Of moeten ze verder kijken dan onze wereld naar het geascendeerde rijk?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Ik heb al eerder gezegd dat alle energie uiteindelijk uit het spirituele rijk komt. Maar om iets op te wekken wat in de volksmond gratis energie wordt genoemd, is in de eerste plaats energie uit het emotionele rijk. Die komt uiteindelijk wel uit het mentale rijk, die komt uit de identiteitsrijk, die uit het spirituele rijk komt, maar het emotionele ligt niettemin het dichtst bij het fysieke en daar kan de energie naar het fysieke vlak worden gebracht. De vergelijkingen van Maxwell zijn een stap in de goede richting, maar niet helemaal compleet net als het inzicht in de kwantummechanica.

De kwantummechanica wordt niet volledig begrepen. Kwantummechanica is niet volledig op zich. Maar het is noodzakelijk om de natuurkunde in het algemeen op een hoger niveau te brengen en sommige wetenschappers hebben dit al gedaan; die spreken over een impliciete orde, een kwantumveld, een vacuümveld. En dit zijn gewoon andere woorden voor het emotionele octaaf en het mentale en identiteitsoctaaf. Wetenschappers moeten bereid zijn om verder te kijken dan het materialistische paradigma. Je kunt nog steeds wiskundige vergelijkingen maken die hierop van toepassing zijn. Hoe zou je anders apparaten kunnen maken? Je zou dit heel goed kunnen doen door een openbaring van ons, zelfs als je de wiskunde die erachter zit niet begrijpt, maar deze wiskundige vergelijkingen zijn nog steeds nuttig om het begrip ervan uit te breiden.

Zoals we hebben gezegd, is het model dat wij geven, het fysieke octaaf, het materiële rijk, hetzelfde is wat wetenschappers de materiële wereld noemen. Maar het emotionele, mentale en identiteitsrijk is er ook en dan ook nog het spirituele rijk. Wij, als geascendeerde meesters, zeggen de vier niveaus van het materiële universum. Wetenschappers zouden, in plaats van het materialisme volledig op te geven, als tussenstap kunnen zeggen: “Misschien zijn er energieën die we nog niet hebben ontdekt die we moeten ontdekken en die zich ook op het materiële wereld bevinden.” Je zou kunnen zeggen dat het emotionele octaaf deel uitmaakt van de materiële wereld. En dit zou niet zo’n dramatische verschuiving zijn als wanneer de wetenschap het materialisme volledig zou moeten opgeven en moeten erkennen dat er een spiritueel rijk zou bestaan. Natuurlijk kan het spirituele rijk niet worden bewezen met wiskundige vergelijkingen of fysieke instrumenten.

Ik kan je geen specifiekere instructies geven via de geest van deze boodschapper omdat hij niet genoeg kennis bezit. Daarom hebben we vaak gezegd dat niet alle ideeën voor de Gouden Eeuw via een gesponsorde boodschapper zullen komen, omdat er mensen moeten zijn die expertise op een bepaald terrein hebben, maar toch openstaan voor nieuwe ideeën, zoals veel wetenschappers. Natuurlijk zijn er tegenwoordig wetenschappers die hieraan werken. En het is nog maar een kwestie van tijd voordat er doorbraken komen die impact zullen hebben.