Het schizofrene aspect van het spirituele pad

 

Vraag: De laatste stadia voor je ascendeert, lijken enigszins paradoxaal, aangezien we nog steeds een ego hebben en zoals Saint Germain zegt, lijkt dit te dienen als anker of veiligheidsmechanisme om een voortijdige terugtrekking van de levenskracht te voorkomen, wanneer we nog niet helemaal klaar zijn om te ascenderen, maar tegelijkertijd we de open deur voor onze IK BEN Aanwezigheid zijn om zich op deze wereld uit te drukken, en creatief zijn door onze IK BEN Aanwezigheid. Dit lijkt me een beetje schizofreen om te ervaren. Mijn vraag is, zullen we zeker weten dat we klaar zijn, wanneer we eraan toe zijn? Of kunnen we ons vergissen bij het beoordelen en het helemaal verkeerd doen? Het ego is er tenslotte nog steeds.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap.

Nou, laten we het zo zeggen. Vrije wil is vrije wil. Je kunt theoretisch besluiten om een neerwaarts pad te beginnen tot het honderdvierenveertigste niveau zakt. Het is niet heel waarschijnlijk dat je dit zou kunnen, maar het is mogelijk. Je zou jezelf in een gemoedstoestand kunnen brengen waarin je denkt dat je klaar bent om te ascenderen, omdat jij je eigen vooruitgang overschat. Maar nogmaals, het is niet erg waarschijnlijk dat dit gebeurt. Het is waarschijnlijker dat dit gebeurt op het zesennegentigste niveau, omdat je dan zou kunnen denken dat je ofwel klaar bent om te ascenderen of een bepaald niveau van Christusschap hebt en dat begint te gebruiken om te bevorderen dat je een gescheiden wezen wordt en daarom op het linker pad naar beneden gaat in een neerwaartse richting.

Naarmate je hoger komt, boven het zesennegentigste niveau, heeft je ego steeds minder vat op jou. Het is zoals we eerder hebben gezegd, gewoon iets wat jou in je fysieke lichaam houdt, want als er niet een soort gescheiden zelf is, kun jij je integreren met een lichaam.

Je zou in zekere zin kunnen zeggen – iets waar we het al eerder over hebben gehad – dat wanneer je afdaalt naar het achtenveertigste niveau, je begint op het honderdvierenveertigste niveau, een illusie aanneemt, daarna de volgende illusie, en zo ga je steeds verder naar beneden. De eerste illusies die je aanneemt, zijn de illusies die jou, als Bewuste Jij, als vormloos wezen, in staat stellen om te integreren met een lichaam dat vorm heeft en daardoor ga je echt voelen dat je in je lichaam en je vier lagere lichamen bent. Niet alleen je fysieke lichaam, als eerste je identiteits-, dan het mentale, dan het emotionele en het fysieke lichaam. Maar je moet bepaalde illusies aannemen om te ervaren dat je in het lichaam bent; het is alsof je een gevoel van bewustzijn hebt dat zich rondom jouw lichaam bevindt om op die manier bij wijze van spreken in staat te zijn om de machinerie van het lichaam te bedienen.

Dit is eigenlijk niet wat traditioneel het ego wordt genoemd. Het maakt je niet egoïstisch, het integreert je gewoon met een lichaam, zodat je kunt begrijpen dat je daadwerkelijk bestaat in dit lichaam, verbonden bent met dit lichaam, in staat bent het lichaam te bedienen en de wereld door het lichaam te ervaren en handelingen te plegen via het lichaam. Dit wordt niet traditioneel een ego genoemd dat egoïstisch en egocentrisch is.

Hoe hoger je gaat, hoe meer je die focus op jezelf afschudt. En uiteindelijk kom je op een punt, en dit is vóór het honderdvierenveertigste niveau, waarop je niet meer op jezelf gefocust bent, je beschouwt jezelf niet eens als een gescheiden wezen, dat zichzelf moet promoten, dat beroemd wil worden, of iets belangrijks wil doen, enzovoort.

Je verliest geleidelijk aan het gevoel van op jezelf gericht zijn en dan wordt het steeds onwaarschijnlijker dat je een fout maakt en weer naar beneden gaat. Dit betekent ook dat het schizofrene aspect dan verdwijnt. Ik begrijp waarom je het gevoel hebt dat dit enigszins een schizofreen proces is. Er is, zoals we eerder hebben gezegd, een periode waarin jij je enigszins schizofreen voelt op het spirituele pad. Maar je overwint dat, je transcendeert dat wanneer je de focus op jezelf als gescheiden wezen transcendeert en jij je meer begint te integreren met je IK BEN Aanwezigheid en dan verdwijnt de schizofrenie als het ware ook.