De opwaartse spiraal van de aarde

 

Vraag: Hoelang is de aarde al in een opwaartse trend? En hoelang is het al zeker dat er een Gouden Eeuw op aarde komt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap.

In zekere zin is de aarde in een opwaartse trend sinds de Elohim de fysieke planeet hebben gemanifesteerd. Je weet natuurlijk dat we hebben gezegd dat de eerste drie wortelrassen of groepen wezens die afdaalden om te incarneren, allemaal zijn geascendeerd en daarom zat de aarde vanaf het begin al in een opwaartse spiraal. Daarna kwam er een keerpunt omdat sommige wezens van het vierde wortelras het dualiteitsbewustzijn ingingen en die maakten een neerwaartse spiraal en mochten er gevallen wezens hier incarneren, enzovoort.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit een neerwaartse spiraal was die heeft geleid tot de dramatische ondergang van een aantal beschavingen enzovoort, maar hoewel er ups en downs zijn geweest in de bewegingen van de aarde, gaat die in het algemeen toch nog steeds in een opwaartse richting eenvoudig omdat de aarde wordt meegetrokken met de rest van het universum en de aarde de aantrekkingskracht van miljarden bewoonde planeten die zich op een hoger bewustzijnsniveau bevinden, niet kan weerstaan. Het is altijd een stijgende lijn geweest.

Nu kun je natuurlijk zeggen dat er een neerwaartse spiraal was die ertoe heeft geleid dat zelfs in de bekende geschiedenis de menselijke bevolking maar een zeer kleine omvang had. En dan kun je zeggen dat er in de opgetekende geschiedenis waarin de bevolking groeide, weer een opwaartse trend is geweest, die uit dat dieptepunt is gekomen. Relatief is het laag, maar er is in het algemeen een opwaartse trend. Je kunt zeggen dat er gedurende de hele opgetekende geschiedenis een opwaartse trend is geweest, een plaatselijke opwaartse trend, een relatieve opwaartse trend.

Je kunt zeggen dat vanaf het moment dat ik werd aangesteld als hiërarch voor het Aquariustijdperk het zeker was dat er een Gouden Eeuw zou komen. Door kosmische raden werd bepaald dat de aarde voldoende was gevorderd door het voorbeeld, leiderschap en onderwijs van Jezus dat er zich een Gouden Eeuw zou kunnen manifesteren. En ik werd toen aangesteld als hiërarch en ik had zelf bepaalde plannen. Ik heb natuurlijk veel geascendeerde meesters die met de aarde werken in vertrouwen genomen en we hebben samen het plan voor een gouden tijdperk gemaakt.

Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat het op dat moment zeker was dat er een Gouden Eeuw zou komen, maar het is nog steeds een open vraag wanneer deze zich fysiek zal manifesteren, en hoe gouden de Gouden Eeuw zal zijn. Met andere woorden, zoals ik al eerder heb gezegd, bestaat er een hoog potentieel en een laag potentieel, en zal alleen het lage potentieel zich dan manifesteren, zal het hoogste potentieel zich dan manifesteren en wanneer zal dit zich manifesteren?

Er is altijd ruimte voor vrije wil, er is altijd een zekere onvoorspelbaarheid en de aarde had al verder kunnen zijn dan ze nu is. Ze had ook verder achterop kunnen zijn dan nu. En nogmaals, zoals ik al eerder heb gezegd, kijken we hier niet met spijt naar maar zeggen we dat het is zoals het is. Want nogmaals, je moet je realiseren, zoals ik al eerder heb gezegd, en wat veel mensen moeilijk vinden om te begrijpen dat ik, wanneer ik de Gouden Eeuw plan, niet bepaalde manifestaties plan die moeten uitkomen; ik ben op zoek naar groei in bewustzijn.

Een Gouden Eeuw is eigenlijk een tijdperk waarin er een bepaalde mate van groei is in het collectieve bewustzijn en in het individuele bewustzijn van zoveel mogelijk mensen. Het is niet zo dat we zeggen dat de technologie op een bepaalde datum zover vooruit moet zijn gegaan, dat er een bepaalde vooruitgang in materiële levensomstandigheden is, dat we prachtige steden moeten laten bouwen, enzovoort. We zijn op zoek naar groei in bewustzijn. Daar zijn we naar op zoek.

Als je kijkt naar de groei in bewustzijn, dan hoef je geen specifiek doel te bereiken, omdat we de mensen altijd laten groeien in het tempo dat ze nodig hebben; welke ervaringen ze nodig hebben, hoe lang ze het dualiteitsbewustzijn moeten ervaren en vechten met hun buren voordat ze er genoeg van hebben en veel andere soortgelijke ervaringen. We zeggen dat het niet zo belangrijk is wat de wereldlijke omstandigheden zijn zolang mensen maar groeien.