De constante van Planck

 

Vraag: De meesters hebben al een paar keer opgemerkt dat de aarde een virtual reality simulator is. Zou je kunnen zeggen dat de constante van Planck de verversingssnelheid van de simulatie is? Jezus zei ergens dat er ruimte is tussen de dia’s van de mind-projector waar, in stilte en tijdloosheid, beelden die in overeenstemming zijn met de geest van Christus kunnen worden ingevoegd om de beelden te vervangen die niet op één lijn staan met de wetten van God; om ogenblikkelijk een nieuwe realiteit uit te beelden. Is dit inzicht een enigszins juiste kijk op wat de meesters hebben gezegd?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Ja, die visie is juist. Maar er valt natuurlijk nog meer over te zeggen, maar daarvoor is meer kennis van de natuurkunde nodig, en dat zal nog even moeten wachten. Er is een bepaalde verversingssnelheid en deze is gerelateerd aan de constante van Planck, die natuurlijk ook de intervallen of de kwantumsprongen tussen energietoestanden zijn.

De wetenschap heeft zich nog niet gerealiseerd dat er natuurlijk iets tussen die afzonderlijke stappen moet zitten. Of je zou kunnen zeggen dat er een achtergrond moet zijn voor de afzonderlijke stappen. Als je een meetlint neemt dat millimeters of inches meet, dan zullen de meeste mensen zich concentreren op de kleine lijnen die één inch, drie centimeter, enzovoort meten of aangeven. Maar als er geen wit tape achter zat, hoe zouden die lijnen er dan kunnen zijn?

Er moet stilte zijn naast geluid, er moet stilte zijn naast vibratie, er moet een continuüm zijn naast de afzonderlijke stappen. En dit is de stilte waarin andere beelden kunnen worden toegevoegd aan de beelden die de fysieke wereld hebben gemanifesteerd. Je kunt zeggen dat bij het genezen van de verschrompelde hand de basis een visioen was dat verankerd was in de stilte – de intervallen tussen de verversingsfrequentie van de beelden die de fysieke toestand die er was, hebben gemanifesteerd. Als jij je hierop kunt afstemmen, dan kun je, als je een niveau hebt dat voldoende hoog is – en je kunt je er alleen op afstemmen als je een bepaald niveau van Christusschap hebt – in sommige gevallen iets doen dat op een wonder lijkt, omdat het de fysieke manifestatie onmiddellijk verandert waarvan iedereen dacht dat die onveranderlijk was.