Hoe de twijfels te stillen

 

Vraag: Hoe weten we of we iets juist zien? Ik bedoel, als we dingen subjectief zien, hoe weten we dan of iets wat we bij anderen zien, juist is? Soms zien we bijvoorbeeld dingen bij anderen en komen er geen emotionele reacties bij kijken. En dit maakt het moeilijk. En ik vraag me af of ik met onderscheidingsvermogen kijk of met mijn uiterlijke geest: mijn interpretatie van iets? Ik vermoed dat het beide is en ik ben me bewust van veel van mijn valse zelven die ik hopelijk heb overwonnen door de cursus in zelfmeesterschap. Soms krijg ik het gevoel bij mensen dat ze een beeld van een vals zelf opperen. Maar misschien doe ik dit? Het is duidelijk wanneer iemand een emotionele reactie heeft om het onderscheid te weten. Is dit iets wat we moeten oefenen, gebruikmaken van de hulpmiddelen om onderscheid te maken, en het vragen? Ik weet dat er is gezegd dat ons Christuszelf altijd bij ons is. Maar misschien moeten we directer zijn en om kleine dingen vragen? Ik probeer geen drama te maken van dingen waar ik om vraag. Maar ik wil gewoon weten of iets wat ik zie, wordt beïnvloed door mijn uiterlijke zelf of niet? Tussen haakjes, ik heb me gerealiseerd dat mijn kijk op het leven niet altijd correct is geweest. Maar bij bepaalde mensen heb ik vaak veel ‘gaslighting’ (emotionele manipulatie) meegemaakt, wat bepaalde zelven in het leven heeft geroepen en ik veel twijfel heb ervaren. Ik ben een aantal zelven gaan zien en heb ze losgelaten.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Welnu, als je een kort antwoord wilt, want dit is natuurlijk een complexe vraag, maar als je een geconcentreerd antwoord wilt, dan kun je zeggen dat hoe neutraler je bent, hoe neutraler je gemoedstoestand is, dan probeer je andere mensen niet te beoordelen, je hebt geen enkele intentie, je wijst niet met de vinger naar anderen, je bekritiseert ze niet, je probeert jezelf niet boven hen te verheffen, maar in een neutrale gemoedstoestand zullen je waarnemingen over het algemeen juist en nauwkeurig zijn. Ik zal niet zeggen correct, want wat is correct als je naar andere mensen kijkt?

Je kunt waardevolle inzichten krijgen als je in een neutrale gemoedstoestand bent. Maar ook als je dit zegt, zelfs als je in een neutrale gemoedstoestand bent, bekijk je alles nog steeds vanuit een subjectief perspectief. Je zult een subjectief standpunt houden totdat je ascendeert, omdat je nog steeds in een fysiek lichaam bent dat een specifieke vorm heeft en op een specifieke locatie bestaat. Je kijkt door deze vier lagere lichamen en zolang die vier lagere lichamen inhoud hebben, is het niet helemaal objectief. Als je bent opgegroeid op een bepaalde locatie, in een bepaalde cultuur, zul je hier op een bepaalde manier door beïnvloed zijn.

Daar is niets mis mee, dat zorgt er niet voor dat jouw kijk op iets niet goed of incorrect is, maar wel subjectief. Daarom hebben we gezegd: “Accepteer dat je een subjectief gelokaliseerd perspectief zult houden zolang je in je vier lagere lichamen bent”. Je kunt de subjectiviteit van je ego, de uiterlijke zelven, overwinnen en je psyche van deze zelven genezen. Dan krijg je steeds meer indrukken.

Als je nu kijkt naar de vraag en hoe je deze hebt geformuleerd, dan zie je dat je nog veel twijfelt. In zekere zin is het beter om te twijfelen dan in een gemoedstoestand te verkeren waarin je er absoluut zeker van bent dat je subjectieve evaluaties absoluut en universeel zijn, omdat zulke mensen niet gemakkelijk kunnen groeien. Het is beter om te twijfelen, maar je moet wel begrijpen dat je twijfel van bepaalde zelven komt en je moet de hulpmiddelen gebruiken die we hebben gegeven om te proberen deze zelven te ontdekken en eraan te werken. En je moet ook naar je lineaire geest kijken, begrijpen wat je lineaire geest doet, dat die alles analyseert, een maatstaf stelt.

Je moet kijken naar de leringen die we hebben gegeven; dat de gevallen wezens allemaal normen hebben gesteld en we kunnen niet voorkomen dat we denken dat we ze moeten naleven. Dit zijn enkele hulpmiddelen die je kunt gebruiken om je twijfels, je onrust, je analytische geest te stillen en daardoor steeds neutralere indrukken van binnenuit of liever van bovenaf te krijgen.