Nieuwe serie boeken over Christusschap?

 

Vraag: Zijn de meesters van plan om nog een serie boeken uit te geven, vergelijkbaar met die van de Chohans, om mensen van het zesennegentigste niveau naar het honderdvierenveertigste niveau te brengen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

We hebben al ‘Heel je Spirituele Trauma’s’ en de andere boeken in de serie Avataropenbaringen uitgebracht, waaronder natuurlijk het boek ‘Mijn Levens met’. En we hebben de ‘Master Keys to Personal Christhood’, ‘Master Keys to Personal Freedom’, de ‘Course on Abundance’ en andere boeken die je kunt lezen als je de cursus van de Chohans hebt afgerond. Ik weet dat sommige van die boeken zijn uitgebracht vóór de boeken van de Chohans, maar niettemin zijn ze bedoeld voor mensen die zich op een hoger bewustzijnsniveau bevinden.

Natuurlijk kunnen we op een gegeven moment besluiten om meer boeken uit te brengen. Maar je moet je realiseren dat het groeiproces niet zo lineair is wanneer je boven het zesennegentigste niveau komt. Met andere woorden, het is nog steeds nuttig voor je om te beseffen dat er honderdvierenveertig niveaus zijn, er zijn nog een behoorlijk aantal niveaus boven het zesennegentigste niveau, maar toch is het niet zo’n lineair proces, het loopt eigenlijk meer parallel, het is moeilijker om een stapsgewijs proces te maken en te zeggen: dit is de zesennegentigste, dit is de achtennegentigste, dit is de negenennegentigste, enzovoort. Maar naarmate de tijd verstrijkt, zullen we erover nadenken of we nog andere boeken uit willen geven die nuttig kunnen zijn voor de mensen.