Wie maakt ons Goddelijke plan?

 

Vraag: Welk zelf beslist over het goddelijke plan? Is het onze Ik Ben Aanwezigheid?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap.

Dat is in de eerste plaats de Bewuste Jij. Wanneer de Bewuste Jij zich tussen incarnaties bevindt, wordt hij niet zo verblind door de vier lagere lichamen, de inhoud van de vier lagere lichamen, dus je hebt meer contact met je IK BEN Aanwezigheid . Maar de IK BEN Aanwezigheid neemt niet de beslissing. Die kan je een perspectief bieden, hij kan je aanbevelingen geven, zouden we kunnen zeggen, hoewel niet in verbale vorm, het zijn slechts impressies. En dan beslis jij als de Bewuste Jij. Je hebt natuurlijk spirituele raadgevers, geascendeerde meesters die met je samenwerken en je hebt je Christuszelf. Op die manier kun je feedback krijgen. Maar uiteindelijk neem jij, de Bewuste Jij, de beslissing.