WIN 50 De Dhyani Boeddha’s oproepen om verandering in Rusland te brengen

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN Gautama Boeddha roep ik de Dhyani Boeddha’s Vairochana, Akshobya, Ratnasambhava, Amitabha, Amogasiddhi en Vajrasattva op om alle Russen de kans te geven om te begrijpen wat ze niet kunnen begrijpen. Help de mensen die Rusland dichter bij de matrix voor de Gouden Eeuw van Saint Germain kunnen brengen om uit het collectieve bewustzijn te stappen en een mooiere toekomst voor Rusland te zien. Ik roep speciaal op dat… (Doe persoonlijke oproepen).

Geliefde Vairochana, gij stralende die is als de zon, concentreer jouw wezen in de atmosfeer boven Moskou en breng een oneindige vloedgolf van jouw Alles Doordringende Wijsheid van de Dharmakaya uit. Overdek heel Rusland, alle Russen in het buitenland en heel Oekraïne daarmee en vernietig het gif van totale onwetendheid en waanvoorstellingen.
Toon de allerhoogste waarheid, dat de regering gebrek aan menselijkheid bezit ten opzichte van het Russische volk, dat het Russische leger in Oekraïne het gebrek aan menselijkheid bezit en hoe de wereld reageert op dat gebrek aan menselijkheid. Geef alle Russen de kans om de allerhoogste waarheid te accepteren of te ontkennen dat Rusland alleen door de wereld zal worden gerespecteerd als ze een hoger niveau van menselijkheid ontwikkelt.

O Vairochana, help alle Russen die bereid zijn om te veranderen opdat zij het rijk van het bewustzijn kunnen beheersen door de kracht van jouw transcendente blauwe licht en het magnifieke wiel van de wet. Help hen om elke geneigdheid los te laten om lauwwarm te zijn of verlamd door onwetendheid. Vul hen met de standvastige moed van de leeuw opdat ze alle obstakels van onwetendheid kunnen overwinnen en begrijpen dat de democratische wereld alleen maar vrijheid en voorspoed voor het Russische volk wil en dat NAVO daarom geen bedreiging voor Rusland vormt. Help hen om de matrix voor de Gouden Eeuw van Saint Germain te zien van een nieuw en welvarend Rusland en hun eigen rol daarin om dit waar te maken op het fysieke vlak.

OM VAIROCHANA OM (9x)

Geliefde Akshobya, gij onverzettelijke, onwankelbare, concentreer jouw wezen in de atmosfeer boven Moskou en breng een oneindig grote vloedgolf van jouw op een Spiegel Gelijkende Wijsheid uit die alle dingen rustig weerspiegelt en hun ware aard laat zien. Overdek heel Rusland, alle Russen in het buitenland en heel Oekraïne daarmee en vernietig het gif van boosheid en haat.
Toon dat het Russische volk kwaad is op zichzelf en hun leiders, maar dat zij die richten op mensen in andere landen en denken dat die verantwoordelijk zijn voor hun eigen situatie. Geef alle Russen de kans om de allerhoogste waarheid te accepteren of te ontkennen dat Rusland alleen door de wereld zal worden gerespecteerd als ze samenwerken en menselijkheid bezitten.

O Akshobya, help alle Russen die willen veranderen opdat ze het rijk van etherische vormen kunnen beheersen door de kracht van jouw transcendente blauwe licht en de magnifieke donderstraal. Help hen om elke geneigdheid te overwinnen om op situaties te reageren met boosheid. Zuiver hun etherische lichaam van alle haat en het gevoel dat ze machteloos zijn. Vul hem met de kracht van de olifant opdat ze alle obstakels van machteloosheid kunnen overwinnen en accepteren dat er echt verandering in Rusland mogelijk is. Help hen om de matrix voor de Gouden Eeuw van Saint Germain te zien van een nieuw en welvarend Rusland en hun eigen rol daarin om dit waar te maken op het fysieke vlak.

OM AKSHOBYA HUM (9x)

Geliefde Ratnasambhava, gij die geboren zijt uit een juweel en de schepper van juwelen zijt, concentreer jouw wezen in de atmosfeer boven Moskou en breng een oneindig grote vloedgolf van jouw Wijsheid door Gelijkheid uit dat alles in de ogen van God evenveel waard is. Overdek heel Rusland, alle Russen in het buitenland en heel Oekraïne daarmee en vernietig het gif van spirituele en intellectuele hoogmoed.
Toon de allerhoogste waarheid dat alle mensen gelijk zijn en dat de Russen zodoende alleen maar zullen worden gerespecteerd in de mate waarin ze anderen respecteren. Geef alle Russen de kans om hun behoefte te overwinnen of te versterken dat zij zich bijzonder willen voelen vergeleken met andere naties.

O Ratnasambhava, help alle Russen die willen veranderen opdat ze het rijk van gevoelens kunnen beheersen door de kracht van jouw transcendente gouden licht en het magnifieke wensvervullende juweel. Vul hen met de snelheid van het paard opdat ze alle obstakels van hoogmoed kunnen overwinnen. Help hen om elke geneigdheid te overwinnen om naties te bekritiseren zonder dat ze zien hoeveel beter het leven in democratische naties is. Vul hen met jouw evenwichtigheid opdat ze kunnen zien dat een welvarende toekomst voor Rusland mogelijk is maar alleen als ze op een gelijkwaardige manier met de wereld samenwerken. Help hen om de matrix voor de Gouden Eeuw van Saint Germain te zien van een nieuw en welvarend Rusland en hun eigen rol daarin om dit waar te maken op het fysieke vlak.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9x)

Geliefde Amitabha, gij oneindig Licht, gij die opmerkzaam bent, concentreer jouw wezen in de atmosfeer boven Moskou en breng een oneindig grote vloedgolf van jouw Wijsheid door Opmerkzaamheid uit dat er echte wensen zijn, die kunnen uitkomen, en valse wensen, die nooit voldoening geven. Overdek heel Rusland, alle Russen in het buitenland en heel Oekraïne daarmee en vernietig het gif dat de onweerstaanbare verlangens, lusten en hebzucht zijn.
Toon de allerhoogste waarheid dat de Russen niet hun hele leven daarnaar op zoek hoeven te gaan in een nooit eindigende zoektocht om de bodemloze put te vullen van het menselijke verlangen naar superioriteit van hun natie. Geef alle Russen de kans om een toekomst te accepteren of ontkennen waarin Rusland gelijk is aan andere naties omdat ze hetzelfde niveau van menselijkheid heeft verworven als andere naties.

O Amitabha, help alle Russen die willen veranderen opdat ze het rijk van waarneming kunnen beheersen door de kracht van jouw transcendente roze gekleurde licht en het magnifieke lotusjuweel. Help hen om elke geneigdheid te overwinnen om het gevoel te hebben dat hoeveel het Russische rijk zich ook uitbreidt, het genoeg is of goed genoeg is. Vul hen met de gratie van de pauw opdat ze alle obstakels kunnen overwinnen die de onverzadigbare wens om gerespecteerd te worden door andere naties is, wanneer zij zelf gebrek aan respect voor anderen hebben. Help hen om de matrix voor de Gouden Eeuw van Saint Germain te zien van een nieuw en welvarend Rusland en hun eigen rol om dit waar te maken op het fysieke vlak.

OM AMITABHA HRIH (9x)

Geliefde Amogasiddhi, gij die altijd uw doel bereikt, concentreer jouw wezen in de atmosfeer boven Moskou en breng een oneindig grote vloedgolf van jouw Alle Bereikende Wijsheid van Vervolmaakte Actie uit dat met God alles mogelijk is. Overdek heel Rusland, alle Russen in het buitenland en heel Oekraïne daarmee en vernietig het gif van afgunst en jaloezie en de angst dat Russen niet kunnen krijgen wat andere naties hebben.
Toon de allerhoogste waarheid dat er daadwerkelijk een betere toekomst voor Rusland mogelijk is. Geef alle Russen de kans om te accepteren of te ontkennen dat zij niet hoeven te bewijzen dat zij het waard zijn door meer dan andere mensen te lijden.

O Amogasiddhi, help alle Russen die willen veranderen opdat ze het rijk van keuzes maken kunnen beheersen door de kracht van jouw transcendente groene licht en de magnifieke gekruiste donderstraal. Help hen om elke geneigdheid te overwinnen om zich machteloos te voelen. Vul hen met jouw standvastige moed van vervolmaakte actie opdat ze alle obstakels kunnen overwinnen om de kracht in zichzelf te zien, zodat zij niet op zoek gaan naar grootheid door zich aan een gezag van buitenaf te onderwerpen. Help hen om elke geneigdheid te overwinnen om te denken dat ze alleen maar groot kunnen worden door middel van de staat. Help hen om de matrix voor de Gouden Eeuw van Saint Germain te zien van een nieuw vrij en welvarend Rusland en hun eigen rol daarin om dit waar te maken op het fysieke vlak.

OM AMOGASIDDHI AH (9x)

Geliefde Vajrasattva, gij die het karakter hebt van een Diamant, concentreer jouw wezen in de atmosfeer boven Moskou en breng een oneindig grote vloedgolf van jouw Wijsheid van Gods Diamanten Wil uit dat alles op deze wereld vergankelijk is en nooit hun ware wens kan vervullen om medeschepper met God te zijn. Overdek heel Rusland, alle Russen in het buitenland en heel Oekraïne daarmee en vernietig het gif van onwil en er niet willen zijn.
Toon de allerhoogste waarheid dat er de Wil van God binnenin hen de kracht geeft om het beeld te overwinnen dat Rusland het centrum van de wereld is. Geef alle Russen de kans om te accepteren of te ontkennen dat Rusland alleen maar een welvarende toekomst kan krijgen als ze haar plaats als gelijke inneemt tussen alle naties en daardoor met de wereld samenwerkt.

O Vajrasattva, help alle Russen die willen veranderen opdat ze het rijk van Zijn kunnen beheersen, het niveau waarop ze alle vijf elementen van hun wezen kunnen integreren door de kracht van jouw diamanten licht en de magnifieke donderstraal en bel. Help hen om elke geneigdheid te overwinnen om naar grootheid te zoek door apart te staan van andere naties. Vul hen met het alles overwinnende gevoel van in de Wil van God Zijn opdat ze kunnen accepteren dat Rusland echt kan worden veranderd in een moderne democratische natie. Help hen om de matrix voor de Gouden Eeuw van Saint Germain te zien van een nieuw en welvarend Rusland en hun eigen rol daarin om dit waar te maken op het fysieke vlak.

OM VAJRASATTVA HUM (9x)

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat het de perfecte visie van Christus kan uitbeelden in mijn eigen leven, in het leven van alle mensen en op de planeet. IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.