WINV49 Invocatie voor Basale Menselijkheid

 

In naam van IK BEN die IK BEN roep ik alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder op, vooral Maraytaii, Nada, Kuan Yin, Moeder Maria, Portia, Liberty, Venus en Omega om de mensen te helpen om al het gevoel los te laten dat ze machteloos staan tegenover mensen die het aan menselijkheid ontbreekt en die bereid lijken te zijn om alles te doen om hun doelen te bereiken.

Ik roep het oordeel op over Vladimir Poetin en alle mensen in de Russische machtselite die de oorlog tegen Oekraïne hebben gepland en hun grotere strategie om een Russisch wereldrijk te stichten. Ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over dat deel van de mensen in Rusland die nog geen basale menselijkheid hebben verworven en die daardoor de machtselite steunen of er geen bezwaar tegen hebben. (Doe je eigen persoonlijke oproepen.)

Moeder Maria, gebruik mijn chakra’s om jouw licht en bewustzijn te projecteren op het collectieve bewustzijn terwijl ik deze invocatie opzeg.

Deel 1

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de krachten die de vooruitgang tegenwerken en hun onevenwichtigheid tot in het extreme openbaren, maar ook over de mensen die weigeren in te zien wanneer die onevenwichtigheid te ver is gegaan.

O Cosmic Mother, sound the gong,
that calls me home where I belong.
I know you love me tenderly,
and in that knowing I am free.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Jezus is gekomen om een cyclus in te luiden waarin de mensheid zich zou bevrijden van de overheersing van de ene machtselite na de andere.

O Cosmic Mother, hold me tight,
I resonate with your own light.
Your music purifies my heart,
your love to all I do impart.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Jezus heeft gezegd: “Ik ben gekomen om te oordelen.” Hij kwam het oordeel brengen waardoor de mensen zich van die machtselites zouden kunnen bevrijden.

O Cosmic Mother, we are one,
your heart is like a blazing sun.
My being can but amplify,
the sacred sound you magnify.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Jezus ons de manier heeft gegeven om ons te bevrijden van machtselites door de andere wang toe te keren en het koninkrijk van God in jezelf te zoeken – in plaats van te proberen bijzonder te zijn in de ogen van de mensen.

O Cosmic Mother, I now hear,
the subtle sound of Sacred Sphere.
As I attune to Cosmic Hum,
the lesser self I overcome.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat er een scheidslijn bestaat en dat een groot deel van de mensen op de wereld zich al boven die lijn heeft verheven en meer menselijkheid heeft gekregen.

O Cosmic Mother, take me home,
I am in sync with Sacred OM,
The sound of sounds will raise me up,
so only light is in my cup.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat er geen redelijke verklaring is voor de oorlog van Poetin tegen Oekraïne – het is een uitdrukkingsvorm van het gebrek aan menselijkheid.

O Cosmic Mother, I will be,
a part of cosmic symphony.
All that I AM, an instrument,
for sound that is from heaven sent.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Poetin en zijn machtselite niet openstaan voor rede vanwege hun gebrek aan basale menselijkheid en geen empathie voelen voor de mensen die de consequenties van hun daden dragen.

O Cosmic Mother, I now call,
to enter sacred music hall.
I will be part of life’s ascent,
towards the starry firmament.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de wereld tot aan de Eerste Wereldoorlog werd gedomineerd door wereldrijken. Daarna kwam er een verschuiving van wereldrijken naar natiestaten, zelfs een verschuiving van naties die een dictator of een kleine machtselite hadden naar naties met een democratie.

O Cosmic Mother, tune my strings,
my total being with you sings.
Your song I now reverberate,
as cosmic love I celebrate.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat er in werkelijkheid een verschuiving gaande is van een planeet die werd gedomineerd door diverse machtselites naar een planeet met naties waarin het volk steeds meer macht heeft gekregen.

O Cosmic Mother, I love you,
your love song keeps me ever true.
You fill me with your sacred tone,
and thus I never feel alone.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

Vrede wees stil (4x). En weet dat de IK BEN in mij God is.

Deel 2

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat wereldrijken de laatste tweeduizend jaar de strijd om de macht op aarde aan het verliezen zijn en dat democratie aan de winnende hand is.

O Nada, blessed cosmic grace,
filling up my inner space.
Your song is like a sacred balm,
my mind a sea of perfect calm.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Poetin en de Chinese leiders totaal geen voeling hebben met de historische realiteit, hoewel ze denken dat zij het tijdperk van wereldrijken voortzetten.

O Nada, in your Buddhic mind,
my inner peace I truly find.
As I your song reverberate,
your love I do assimilate.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Poetin en de Chinese leiders ingaan tegen een trend van tweeduizend jaar in het collectieve bewustzijn die door geen enkele kracht op aarde kan worden gestopt. De verschuiving in het collectieve bewustzijn is onomkeerbaar en het tijdperk van wereldrijken komt niet weer terug.

O Nada, beauty so sublime,
I follow you beyond all time.
In soundless sound we do immerse,
to recreate the universe.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat mensen die niet in evenwicht zijn, hun onevenwichtigheid mogen uitbeelden die hen laat geloven dat ze gaan winnen.

O Nada, future we predict
where nothing Christhood can restrict.
With Buddhic mind we do perceive,
a better future we conceive.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat zij dit mogen uitbeelden omdat de leden van de machtselite als vervangende leraren dienen. De bedoeling is dat er een verandering in het collectieve bewustzijn komt bij dat deel van de bevolking die het aan menselijkheid ontbreekt.

O Nada, future we rewrite,
where might is never, ever right.
Instead, the mind of Christ is king,
we see the Christ in every thing.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat mensen met te weinig menselijkheid iets niet zullen horen in woorden. Zij zijn niet bereid om iets van andere mensen te leren en daardoor moeten zij het leren op de Harde Leerschool.

O Nada, peace is now the norm,
my Spirit is beyond all form.
To form I will no more adapt,
I use potential yet untapped.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat naarmate het Vissentijdperk vorderde, steeds meer mensen de hogere boodschap van Jezus hebben gehoord en wij zijn degenen die het collectieve bewustzijn boven die kritieke lijn uit kunnen trekken.

O Nada, such resplendent joy,
my life I truly can enjoy.
I am allowed to have some fun,
my solar plexus like a sun.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat het credo van basale menselijkheid is: “Doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen.” Als jij niet tot iets wilt worden gedwongen of gedomineerd, dan dwing je anderen daar ook niet toe.

O Nada, service is the key,
to living in reality.
For I see now that life is one,
my highest service has begun.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat er mensen zijn die willen worden gedomineerd omdat zij niet hun eigen beslissingen willen nemen. De machtselite zal die mensen overheersen door hen tot extreem gedrag te dwingen.

O Nada, we do now decree,
that life on earth shall be carefree.
With Jesus we complete the quest,
God’s kingdom is now manifest.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

Vrede wees stil (4x). En weet dat de IK BEN in mij God is.

Deel 3

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat een machtselite slechts een wereldrijk kan opbouwen als er mensen zijn die blindelings de elite willen volgen. Die mensen zijn ongevoelig voor het leven en daarom zijn ze bereid om zelfs hun eigen volk te doden en te onderdrukken.

O Kuan Yin, what sacred name,
fill me now with Mercy’s Flame.
In giving mercy I am free,
forgiving all is magic key.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die andere mensen willen doden als hun heerser die ze besloten hebben blindelings te volgen hen een zogenaamd ‘gerechtvaardigde zaak ’ geeft om voor te strijden.

O Kuan Yin, I now let go,
of all attachments here below.
All pent-up feelings I release,
free from emotional disease.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de ontwikkeling van de wereld kan worden beschreven door de dynamiek van hoeveel mensen basale menselijkheid hebben verworven en gehoor kunnen geven aan de oproep om ‘hetzelfde aan anderen te doen’.

O Kuan Yin, why must I feel,
that life falls short of my ideal?
All expectations I give up,
my mind is now an empty cup.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Jezus een voorbeeld was dat je kunt volgen voor mensen die zichzelf verder hebben ontwikkeld en basale menselijkheid hebben verworven. Daarna kunnen we beginnen te werken aan de essentiële menselijkheid.

O Kuan Yin, transcend the past,
as all resentment gone at last.
From future nothing I expect,
eternal now I won’t reject.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de westerse wereld aan het eind van de negentiende eeuw werd gedomineerd door een handjevol wereldrijken, maar die wereldrijken raakten uit historische noodzaak in verval.

O Kuan Yin, uplifting me,
beyond Samsara’s raging sea.
All safe inside your Prajna boat,
the farther shore no more remote.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de bevolking van die wereldrijken was veranderd en basale menselijkheid had verworven.

O Kuan Yin, your alchemy,
with miracles you set me free.
As I forgive, I am forgiven,
by guilt I am no longer driven.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat het collectieve bewustzijn in Rusland na de Eerste Wereldoorlog heel erg laag was, met een hoog niveau van ongevoeligheid voor het leven en wreed was ten opzichte van mensen.

O Kuan Yin, all worries gone,
with nothing done, no thing undone.
Through separate self I will not do,
and thus I rest, all one with you.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de bolsjewisten het overnamen en wat het collectieve bewustzijn van het Russische volk had kunnen veranderen, werd ruw neergeslagen door Stalin en zijn Rode Terreur. De Rode Terreur van Stalin was een van de meest extreme openbaringen van het gebrek aan menselijkheid.

O Kuan Yin, your sanity,
now sets me free from vanity.
For truly, what is that to me;
I just let go and follow thee.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat het Russische volk heel goed in staat is om de verschuiving te maken naar basale menselijkheid. Als de Sovjet-Unie er niet was geweest, dan zouden ze die onmenselijkheid al hebben veranderd in basale menselijkheid. Die verandering werd vertraagd door de Sovjet-Unie.

O Kuan Yin, so sweet the sound,
that emanates from holy ground.
As I let go of ego’s chore,
I find myself on farther shore.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

Vrede wees stil (4x). En weet dat de IK BEN in mij God is.

Deel 4

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de Sovjet-Unie ondanks het woord ‘unie’ geen unie was. Het was een wereldrijk dat was afgedwongen door grof geweld, door ruwe onderdrukking.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de kern van de Sovjet-Unie bestond uit wat Russische mensen Rusland noemen. Dit waren de Russen en zij waren er trots op dat zij de macht in het Sovjetrijk bezaten.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de mensen in veel sovjetrepublieken of Warschaupactlanden het gevoel hadden dat ze werden onderdrukt; zij werden gedwongen door Rusland en het Russische volk.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de ruwe onderdrukking in veel van die naties ervoor heeft gezorgd dat veel mensen zich begonnen af te scheiden van het Russische volk. Het gevolg was dat het collectieve bewustzijn in die republieken steeg.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat veel mensen in die republieken de wreedheid van de Russen zagen die belast waren met de Sovjet-Unie. Zij begonnen te zeggen: “” Wij kunnen onszelf niet toestaan om dit te doen. Wij moeten dit ontstijgen.”

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat dit de reden is dat veel van die naties zich van Rusland hebben gedistantieerd zodra de Sovjet-Unie instortte. Zij wilden nooit weer door de wreedheid en de onmenselijkheid van het Russische volk worden overheerst.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de mensen in de voormalige Warschaupactlanden en voormalige sovjetrepublieken een hogere levensstandaard hebben en meer politieke vrijheid dan de mensen in Rusland.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Poetin in Rusland de historische verandering van het tijdperk van wereldrijken in het tijdperk van democratie begon terug te draaien.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat een keizer aan de macht komt omdat er genoeg mensen zijn die daarin met hem meegaan. Poetin pakte de macht en herschreef de Russische grondwet, omdat er voldoende mensen in Rusland waren die dit steunden of er geen bezwaar tegen maakten.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Vrede wees stil (4x). En weet dat de IK BEN in mij God is.

Deel 5

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat een cruciaal aantal Russische mensen beneden het niveau van basale menselijkheid is, anders had Poetin niet aan de macht kunnen komen en had hij Rusland niet in een keizerlijke staat kunnen veranderen.

O Portia, in your own retreat,
with Mother’s Love you do me greet.
As all my tests I now complete,
old patterns I no more repeat.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Rusland tegenwoordig een bevolking ten oosten van de Oeral heeft die je normaal niet Russen zou noemen. Ze worden door Rusland overheerst en de Russen ten westen van de Oeral hebben het meeste economische profijt van het gas en de olie die ze daar weghalen.

O Portia, Justice is your name,
upholding Cosmic Honor Flame,
No longer will I play the game,
of seeking to remain the same.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat we in de toekomst veel kleinere natiestaten zullen krijgen die met elkaar zullen samenwerken in plaats van een wereldrijk dat met geweld is afgedwongen. Zodra we ons boven het niveau van basale menselijkheid hebben verheven, kunnen we beginnen samen te werken.

O Portia, in the cosmic flow,
one with you, I ever grow.
I am the chalice here below,
of cosmic justice you bestow.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat je geen geweld nodig hebt als je basale menselijkheid bezit, omdat we begrijpen dat samenwerking beter werkt dan geweld.

O Portia, cosmic balance bring,
eternal hope, my heart does sing.
Protected by your Mother’s wing,
I feel at one with everything.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat veel mensen met minder menselijkheid geloven in de evolutietheorie en dat zij het sterkst zijn, zij zijn het meest bereid om geweld te gebruiken, zij zijn het wreedst en daardoor zijn zij de sterksten die het zullen overleven.

O Portia, bring the Mother Light,
to set all free from darkest night.
Your Love Flame shines forever bright,
with Saint Germain now hold me tight.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Jezus heeft laten zien dat  het oordeel van Christus niet kan worden tegengehouden, hoeveel geweld je ook gebruikt. Het oordeel van Christus valt buiten de materiële wereld en geweld hoort bij de materiële wereld.

O Portia, in your mastery,
I feel transforming chemistry.
In your light of reality,
I find the golden alchemy.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de historische trend duidelijk is: geweld trekt zich terug, samenwerking en eenheid nemen toe – en die zullen winnen.

O Portia, in the cosmic stream,
I am awake from human dream.
Removing now the ego’s beam,
I earn my place on cosmic team.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de mensen in Oekraïne een bepaalde rol op zich hebben genomen met betrekking tot het Russische volk, en die is dat zij de Russen hun gebrek aan menselijkheid weerspiegelen.

O Portia, you come from afar,
you are a cosmic avatar.
So infinite your repertoire,
you are for earth a guiding star.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de Holodomor bij de Oekraïners werd veroorzaakt, omdat de Oekraïners hadden aangeboden om die gruweldaad te ondergaan om op die manier naar de Russische mensen te weerspiegelen hoe ongevoelig ze zijn voor het leven, hoeveel gebrek aan menselijkheid er in het Russische collectieve bewustzijn is. Hetzelfde geldt voor Tsjernobyl, hetzelfde geldt voor de huidige situatie.

O Portia, I am confident,
I am a cosmic instrument.
I came to earth from heaven sent,
to help bring forward her ascent.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

Vrede wees stil (4x). En weet dat de IK BEN in mij God is.

Deel 6

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de Duitsers, de Britten en veel andere mensen in Europa wel bereid zijn geweest om naar de balk in hun eigen oog te kijken en te zeggen: “We kunnen niet toestaan dat er ooit nog eens zoiets in onze natie gebeurt.” Daarom hebben zij een hogere levensstandaard gekregen.

O Liberty now set me free
from devil’s curse of poverty.
I blame not Mother for my lack,
O Blessed Mother, take me back.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de Russen na de instorting van de Sovjet-Unie geen poging hebben gedaan om te zeggen: “Hoe heeft dit in Rusland kunnen gebeuren? Hoe heeft het zover kunnen komen in Rusland? Hoe hebben we een situatie kunnen krijgen waarin heel veel mensen in Rusland bereid waren om de handlangers van Stalin te worden en hun eigen landgenoten gevangen te zetten, te martelen en om het leven te brengen?”

O Liberty, from distant shore,
I come with longing to be More.
I see abundance is a flow,
abundance consciousness I grow.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat een van de manieren om te weten te komen hoeveel gebrek aan menselijkheid er is bij een groep mensen, is te zien wat ze doen met mensen die anders zijn dan zij. Maar de beste manier om daarachter te komen is wat zij zichzelf aandoen.

O Liberty, expose the lie,
that limitations can me tie.
The Ma-ter light is not my foe,
true opulence it does bestow.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de Russen geen bereidheid hebben getoond om de verantwoordelijkheid te nemen voor de wreedheid van de sovjets, de onderdrukking door de sovjets. De Russen zijn echter wel verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.

O Liberty, expose the plot,
projected by the fallen lot.
O Cosmic Mother, I now see,
that Mother’s not my enemy.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de onwil van de mensen om in de spiegel te kijken de reden is waarom Poetin aan de macht is, waarom Poetin Rusland in de richting heeft gestuurd waarin hij Rusland heeft gestuurd, waarom de levensstandaard zo laag is en waarom hij Oekraïne moest binnenvallen.

O Liberty, with opened eyes,
I now reject the devil’s lies.
I now embrace the Mother realm,
for I see Father at the helm.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de mensen die niet in evenwicht zijn, steeds extremer moeten worden totdat het duidelijk wordt hoe onevenwichtig ze zijn, hoe onmenselijk zij zijn.

O Liberty, a chalice pure,
my lower bodies are for sure.
Release through me your symphony,
your gift of Cosmic Liberty.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Poetin wil dat de wereld erkent dat hij en Rusland speciaal zijn, maar dat is het bewustzijn van wereldrijken. Het democratische bewustzijn is dat alle mannen en vrouwen gelijk zijn en dat zij rechten hebben gekregen die niemand van hen mag afpakken.

O Liberty, the open door,
I am for Symphony of More.
In chakras mine light you release,
the flow of love shall never cease.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de democratische wereld oprecht probeert om als gelijken samen te werken zonder dat iemand een speciale status claimt en recht heeft op speciale behandeling.

O Liberty, release the flow,
of opulence that you bestow.
For I am willing to receive,
the Golden Fleece that you now weave.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de wereld Poetin tot dusver het voordeel van de twijfel heeft gegeven; dat hij waarschijnlijk niet meende wat hij zei, maar die twijfel is nu wel door hem weggenomen.

O Liberty, release the cure,
to free the tired and the poor.
The huddled masses are set free,
by loving Song of Liberty.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

Vrede wees stil (4x). En weet dat de IK BEN in mij God is.

Deel 7

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat een substantieel deel van de Russische bevolking al is verschoven naar basale menselijkheid, maar zij zijn niet degenen die Poetin aan de macht houden – dat is de meerderheid van de Russische bevolking die nog geen basale menselijkheid heeft ontwikkeld.

O Venus, show me how to serve,
your cosmic beauty I observe.
What love from Venus you now bring,
our planets do in tandem sing.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat te veel Russen niet de menselijkheid bezitten die hen gevoelig maakt voor andere mensen. Tegelijkertijd willen ze graag een speciale status hebben, zij willen dat andere mensen hen respecteren.

O Venus, your love is the key,
the hardened hearts on earth are free.
Embracing future bright and bold,
our planet’s story is retold.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de mensen in de democratische wereld hen automatisch zouden respecteren als zij hetzelfde niveau van basale menselijkheid hadden verworven. Maar omdat dit bij de Russen niet het geval is, kunnen en zullen andere mensen hen niet respecteren.

O Venus, loving Mother mine,
my heart your love does now refine.
I am the open door for love,
descending like a Holy Dove.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat in plaats van dat andere mensen hen als gelijken respecteren, veel Russen er genoegen mee nemen dat de mensen bang voor hen zijn, omdat zij bereid zijn om de wreedheid te gebruiken die voortkomt uit hun gebrek aan menselijkheid.

O Venus, play the secret note,
that is for hatred antidote.
All poisoned hearts you gently heal,
as love’s true story you reveal.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de democratische wereld Rusland pas zal respecteren als de Russen dezelfde basale menselijkheid verwerven als men in de democratische wereld heeft.

O Venus, love fills every need,
for truly, love is God’s first seed.
O let it blossom, let it grow,
sweep earth into your loving flow.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de mensen van het Russische volk die wel menselijkheid bezitten, hun mond open moeten doen, wakker moeten worden, veranderingen moeten eisen, en daardoor de meerderheid van de bevolking omhoogtrekken.

O Venus, music of the spheres,
heard by those who God reveres.
Our voices now as one we raise,
singing in adoring praise.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren de schok te erkennen dat Rusland een natie aanvalt die geen bedreiging voor Rusland vormt, maar waarvan wordt beweerd dat het een broedernatie is. Help de mensen om de wreedheid en het gebrek aan menselijkheid te erkennen die de Russische gewapende strijdkrachten tegen burgers in Oekraïne demonstreren.

O Venus, we are joining ranks,
Sanat Kumara we give thanks.
Our planet has received new life,
to lift her out of war and strife.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat mensen die beneden de lijn van basale menselijkheid zitten, alleen maar iets zullen leren op de Harde Leerschool. En als de klappen die de Russen nu hebben gekregen niet voldoende zijn, dan zullen er nog hardere klappen volgen omdat de wet van karma niet op nul staat door de verklaringen van het Russische leiderschap.

O Venus, your sweet melody,
consumes veil of duality.
Absorbed in tones of Cosmic Love,
all conflict we now rise above.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Poetin vanwege de meerderheid van het Russische volk aan de macht blijft, maar het collectieve bewustzijn in Rusland verandert wel en Poetin komt daardoor in tijdnood. Help de Russen wakker te worden en te beslissen dat ze een betere vorm van leiderschap willen.

O Venus, shining Morning Star,
a cosmic herald, that you are.
The earth set free by sacred sound,
our planet is now heaven-bound.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

Vrede wees stil (4x). En weet dat de IK BEN in mij God is.

Deel 8

1. Moeder Maria, gebruik mijn oproepen om schokgolven door het collectieve bewustzijn van Rusland te zenden om de ontkenningstoestand uit te dagen waarin veel Russen zitten betreffende de oorlog in Oekraïne en de oorlogstoestand tegen het Russische volk.

Omega, I now meditate,
upon your throne in cosmic gate.
I’m born out of the figure-eight,
that Alpha and you co-create.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Poetin en zijn machtselite de oorlog, de invasie in Oekraïne, daadwerkelijk in gang hebben gezet ondanks alles wat de officiële propaganda daarover zegt.

Omega, in your sacred space,
my cosmic parents I embrace.
I see that it is such a grace,
that I take part in cosmic race.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat Poetin en de grote Russische media schaamteloos liegen tegen het Russische volk over wat er in Oekraïne gebeurt, waaronder wat er gebeurt met hun eigen soldaten.

Omega in the Central Sun,
you show me life is cosmic fun.
And thus a victory is won,
my homeward journey has begun.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de Russische strijdkrachten in Oekraïne systematisch burgers aanvallen en steden vernietigen in een zeer onmenselijke oorlog.

Omega, femininity
is doorway to infinity.
With you I have affinity,
to know my own divinity.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat de ‘rechtvaardiging’ die Poetin en zijn machtselite daarvoor geven, leugens zijn die niets te maken hebben met de realiteit.

Omega, in your cosmic flow,
my plan divine I clearly know.
My heart is now a lamp aglow,
as love on all I do bestow.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat hun eigen zonen worden gedwongen om te vechten in een onmenselijke oorlog, dat zij voor de keuze staan om hun orders uit te voeren door burgers te doden of voor verraad te worden doodgeschoten. Dit is een zeer inhumane daad tegen het Russische volk.

Omega, cosmic Mother Flame,
this is the light from which I came.
As I take part in cosmic game,
Christ victory I do proclaim.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat hoewel Poetin de ambitie heeft om een geweldig Russisch wereldrijk op te bouwen, niemand in de hele geschiedenis van Rusland meer schade aan de standing van Rusland op de wereld heeft aangericht.

Omega, I now comprehend,
why I did to earth descend.
And thus I fully do intend,
to help this planet to ascend.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat dit de oorlog van Poetin is en niet die van het volk, maar als zij niet protesteren, zullen zij hier daadwerkelijk door God voor verantwoordelijk worden gesteld, omdat zij Poetin in staat hebben gesteld om door te gaan.

Omega, I do now aspire,
to join the ranks of cosmic choir.
My heart burns with a Christic fire,
that is this planet’s sanctifier.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weigeren in te zien dat het Russische volk voor de keuze staat of zij meer menselijkheid zullen ontwikkelen of dat zij zich door Poetin mee laten sleuren naar nog meer onmenselijkheid, omdat hij zich keert tegen Russen die bezwaar maken tegen zijn manier van doen en probeert ze tot zwijgen te brengen of te vernietigen.

Omega, my heart is ablaze,
my life is in an upward phase.
Come teach me now the secret phrase,
so that I can this planet raise.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

Vrede wees stil (4x). En weet dat de IK BEN in mij God is.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Maraytaii en Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder opdat we de perfecte stroom in de vorm van het cijfer acht kunnen vormen ‘zo Boven, zo beneden’. Daarom accepteer ik dat dit volledig is geopenbaard, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.