WIN 48 Invocatie aan de Grote Karmische Raad voor Kosmische Gerechtigheid

 

In naam van IK BEN die IK BEN, Jezus Christus en met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik de leden van de Grote Karmische Raad op: de Grote Goddelijke Leider, de Godin van Vrijheid, Lady Nada, Elohim Cyclopea, Pallas Athena, Portia, Kuan Yin en Vairochana. Ik gebruik mijn vrije wil om te beslissen dat het bewustzijn van de duistere krachten en mensen die in deze invocatie worden genoemd, voor mij niet acceptabel is op deze planeet. Ik roep daarom kosmische gerechtigheid op om dat te verwijderen in overeenstemming met de visie van Christus.

In overeenstemming met de visie van Christus roep ik het oordeel van Christus op over de duistere krachten en de mensen die in deze invocatie worden genoemd. Ik roep op dat jullie je kracht gebruiken om kosmische gerechtigheid toe te passen om hen te stoppen om mensen pijn te doen.

In overeenstemming met de visie van Christus roep ik op dat er zoveel mogelijk karma naar die mensen terugkeert opdat zij niet in staat zullen zijn om de consequenties van hun daden te ontkennen en daardoor nog een kans krijgen om hun egoïsme los te laten. Als zij zich niet bedenken, dan roep ik op dat hun karma ogenblikkelijk versneld naar hen terugkeert, zodat zij niet in staat zullen zijn om de Wet van Vrije Wil nog meer te schenden. Ik roep ook op dat jullie hun licht tegenhouden om hun macht nog meer te verkleinen om andere mensen pijn te doen.

In overeenstemming met de visie van Christus roep ik op dat de gevallen wezens van deze planeet worden verwijderd, tezamen met de duistere krachten in het emotionele, mentale en identiteitsrijk die deze mensen in hun macht hebben. Ik roep in het bijzonder op dat de Duistere Heer uit het identiteitsrijk wordt verwijderd. (Doe je eigen persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op Vladimir Poetin.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de Russische regering die meedoen aan de oorlog tegen Oekraïne of die hem steunen.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van het Russische leger, de inlichtingendienst en de geheime politie die meedoen aan de oorlog in Oekraïne of die hem steunen.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle Russische mensen die meedoen aan de oorlog in Oekraïne of die hem steunen.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle Russische mensen die weigeren om de waarheid te weten te komen over de oorlog tegen Oekraïne.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de Russische financiële elite en alle oligarchen die Vladimir Poetin steunen of weigeren actie te ondernemen om hem af te zetten.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de Russische politieke elite, het leger, de inlichtingendienst en de geheime politie die Vladimir Poetin steunen of die weigeren actie te ondernemen om hem af te zetten.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in Rusland die mee zouden kunnen doen aan acties om Poetin af te zetten om de koers van Rusland te wijzigen, maar dat niet doen.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de Russische regering, het leger, de inlichtingendienst en de geheime politie die het gebruik van chemische, biologische, tactische, nucleaire, thermobarische of andere illegale wapens in Oekraïne steunen of ze gebruiken.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Deel 2

1. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de Russische regering, het leger, de inlichtingendienst en de geheime politie, en de mensen van het Russische volk die een atoomoorlog tegen de NAVO steunen of zouden kunnen uitvoeren.

O Liberty, now set me free
from devil’s curse of poverty.
I blame not Mother for my lack,
O Blessed Mother, take me back.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

2. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van het Russische volk, het leger, de inlichtingendienst, huurlingen of saboteurs die steun geven aan het zonder onderscheid executeren van burgers en het aanvallen van steden in Oekraïne of elders, of dat uitvoeren.

O Liberty, from distant shore,
I come with longing to be More.
I see abundance is a flow,
abundance consciousness I grow.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

3. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle Russische mensen die weigeren te erkennen hoe onmenselijk de Russische daden in Oekraïne zijn.

O Liberty, expose the lie,
that limitations can me tie.
The Ma-ter light is not my foe,
true opulence it does bestow.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

4. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van het Russische volk, de regering, het leger, de inlichtingendienst en de geheime politie die weigeren te erkennen dat de oorlog tegen Oekraïne zinloos is.

O Liberty, expose the plot,
projected by the fallen lot.
O Cosmic Mother, I now see,
that Mother’s not my enemy.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

5. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van het Russische volk, de regering, het leger, de inlichtingendienst en de geheime politie die weigeren te erkennen dat dit Poetins persoonlijke oorlog is en dat dit alleen maar Rusland en het Russische volk kan schaden.

O Liberty, with opened eyes,
I now reject the devil’s lies.
I now embrace the Mother realm,
for I see Father at the helm.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

6. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van het Russische volk, de regering, het leger, de inlichtingendienst, de geheime politie, de politie en de media die actief meewerken om te voorkomen dat het Russische volk de waarheid hoort over de oorlog in Oekraïne en de onderdrukking van het Russische volk.

O Liberty, a chalice pure,
my lower bodies are for sure.
Release through me your symphony,
your gift of Cosmic Liberty.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

7. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in Rusland die daadwerkelijk deelnemen aan de onderdrukking van het Russische volk, waaronder het arresteren en doden van dissidenten en protesteerders, en op die manier bereid zijn om hun eigen landgenoten te arresteren, gevangen te zetten, te martelen of te doden.

O Liberty, the open door,
I am for Symphony of More.
In chakras mine light you release,
the flow of love shall never cease.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

8. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van het Russische volk, de regering, de inlichtingendienst, de media en alle trolfabrieken die actief deelnemen aan het verspreiden van Russische propaganda over de oorlog in Oekraïne en alle antidemocratische propaganda.

O Liberty, release the flow,
of opulence that you bestow.
For I am willing to receive,
the Golden Fleece that you now weave.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

9. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die de Russische cyberoorlog tegen het westen voorbereiden of uitvoeren, vooral bij financiële en regeringsinstellingen en iedereen die kritiek heeft op Poetin en Rusland.

O Liberty, release the cure,
to free the tired and the poor.
The huddled masses are set free,
by loving Song of Liberty.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Deel 3

1. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in Rusland die blijven vasthouden aan de droom dat er een Russisch wereldrijk komt dat de wereld verovert, terwijl ze tegelijkertijd beweren dat Rusland het slachtoffer is van bedreigingen van buitenaf.

O Nada, blessed cosmic grace,
filling up my inner space.
Your song is like a sacred balm,
my mind a sea of perfect calm.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

2. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in Rusland die actief een verandering tegenwerken die Rusland op een onomkeerbaar pad zet om een moderne, democratische natie te worden.

O Nada, in your Buddhic mind,
my inner peace I truly find.
As I your song reverberate,
your love I do assimilate.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

3. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in Rusland die Rusland op een onomkeerbaar pad naar een moderne, democratische natie zouden kunnen zetten, maar niets doen.

O Nada, beauty so sublime,
I follow you beyond all time.
In soundless sound we do immerse,
to recreate the universe.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

4. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle regeringen en mensen op de wereld die weigeren te erkennen dat de handelingen van Rusland in Oekraïne onmenselijk zijn en weigeren maatregelen te nemen om de oorlog te stoppen.

O Nada, future we predict
where nothing Christhood can restrict.
With Buddhic mind we do perceive,
a better future we conceive.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

5. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op Xi Jinping en alle andere Chinese leiders die weigeren te erkennen dat de handelingen van Rusland in Oekraïne  onmenselijk zijn en weigeren om daadwerkelijk maatregelen te nemen om de oorlog te stoppen.

O Nada, future we rewrite,
where might is never, ever right.
Instead, the mind of Christ is king,
we see the Christ in every thing.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

6. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op Xi Jinping en alle andere Chinese leiders die Taiwan op een gewelddadige manier willen overnemen en die niet bereid zijn om in te zien dat de democratische naties gedwongen zullen zijn om de economische banden te verbreken als zij Taiwan aanvallen en dat kan de Chinese economie niet overleven.

O Nada, peace is now the norm,
my Spirit is beyond all form.
To form I will no more adapt,
I use potential yet untapped.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

7. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op Xi Jinping en alle andere Chinese leiders die niet alleen de mensenrechten van geselecteerde groepen zoals Oeigoeren en de mensen in Hong Kong schenden, maar ook van het Chinese volk in haar geheel.

O Nada, such resplendent joy,
my life I truly can enjoy.
I am allowed to have some fun,
my solar plexus like a sun.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

8. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in China die daadwerkelijk een verandering tegenwerken die China op een onomkeerbaar pad zet om een moderne, democratische natie te worden.

O Nada, service is the key,
to living in reality.
For I see now that life is one,
my highest service has begun.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

9. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in China die eraan zouden kunnen meewerken om China een moderne, democratische natie te laten worden, maar  niets doen.

O Nada, we do now decree,
that life on earth shall be carefree.
With Jesus we complete the quest,
God’s kingdom is now manifest.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Deel 4

1. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in India en Pakistan die daadwerkelijk een verandering tegenwerken die deze naties op een onomkeerbaar pad zet om een moderne, democratische natie te worden.

Cyclopea so dear, the truth you reveal,
the truth that duality’s ailments will heal,
your Emerald Light is like a great balm,
our emotional bodies are perfectly calm.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

2. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op Kim Jong Un en alle mensen in Noord-Korea die daadwerkelijk een verandering tegenwerken die Noord-Korea op een onomkeerbaar pad zet om een moderne, democratische natie te worden.

Cyclopea so dear, with you we unwind,
all negative spirals clouding the mind,
we know pure awareness is truly our core,
the key to becoming the wide-open door.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

3. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in de naties in het Midden-Oosten die daadwerkelijk een verandering tegenwerken die deze naties op een onomkeerbaar pad zet om een moderne, democratische natie te worden.

Cyclopea so dear, clear our inner sight,
empowered, we pierce the soul’s fearful night,
we now see our life through your single eye,
beyond all disease we’re ready to fly.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

4. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in de naties in Afrika die daadwerkelijk een verandering tegenwerken die deze naties op een onomkeerbaar pad zet om een moderne, democratische natie te worden.

Cyclopea so dear, life can only reflect,
the images that the mind does project,
the key to our healing is clearing the mind,
from the images the ego is hiding behind.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

5. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in de naties van Midden- en Zuid-Amerika die daadwerkelijk een verandering tegenwerken die deze naties op een onomkeerbaar pad zet om moderne, democratische naties te worden.

Cyclopea so dear, we want to aim high,
to your healing flame we ever draw nigh,
through veils of duality we now take flight,
bathed in your penetrating Emerald Light.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

6. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op Alexander Lukashenko en alle mensen in Wit-Rusland die daadwerkelijk een verandering tegenwerken die deze natie op een onomkeerbaar pad zet om een moderne, democratische natie te worden.

Cyclopea so dear, your Emerald Flame,
exposes every subtle, dualistic power game,
including the game of wanting to say,
that truth is defined in only one way.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

7. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in niet-democratische naties die daadwerkelijk bezig zijn om de democratie in de naties van de moderne wereld te ondermijnen of te vernietigen.

Cyclopea so dear, we’re feeling the flow,
as your Living Truth upon us you bestow,
from all dual vision we are now set free,
planet earth in immaculate matrix will be.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

8. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in democratische naties die daadwerkelijk bezig zijn om de democratie in de naties van de moderne wereld te ondermijnen of te vernietigen.

Cyclopea so dear, the truth is now clear,
we see higher purpose for which we are here
we know truth transcends all systems below,
immersed in your light, we continue to grow.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

9. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in democratische landen die de antidemocratische propaganda die uit Rusland, China, en andere niet-democratische naties komt, geloven en bevorderen.

Cyclopea so dear, we’re feeling your joy,
as creative vision we now do employ,
in lifting earth out of serpentine cage,
to manifest Saint Germain’s Golden Age.

Cyclopea so dear, in Emerald Sphere,
in raising perception we shall persevere,
as deep in our hearts your truth we revere,
to immaculate vision the earth does adhere.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Deel 5

1. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die daadwerkelijk de islam gebruiken om de democratie in hun eigen natie of de moderne naties op de wereld te ondermijnen of te vernietigen.

Pallas Athena, we call now to thee,
as your Living Flame, will set all life free,
duality’s lies, have formed a dense veil,
shatter it now, as your name we hail.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

2. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die daadwerkelijk het christendom, vooral het oosters orthodoxe christendom of de katholieke kerken, gebruiken om de democratie in hun eigen natie of de naties van de moderne wereld te ondermijnen of te vernietigen.

Pallas Athena, in your name we say,
cut all life free, from duality’s fray,
from serpentine logic, set all life free,
help all of us open, our hearts now and see.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

3. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die daadwerkelijk het fundamentalistische of evangelische christendom gebruiken om de democratie in hun eigen natie of de naties van de moderne wereld te ondermijnen of te vernietigen.

Pallas Athena, the truth is within,
expose to all people, duality’s spin,
help all of us truly, connect in our hearts,
for this is the moment, a new era starts.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

4. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die achter de samenzweringstheorie van QAnon zitten en die daadwerkelijk bevorderen.

Pallas Athena, we are all on a quest,
to free the earth, from duality’s pest,
and therefore to you, we hereby appeal,
help all people know, what truly is real.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

5. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die daadwerkelijk andere samenzweringstheorieën bevorderen die, of vals zijn en die de democratie ondermijnen, of die het bestaan van de ware machtselite verborgen houden die de democratie probeert te ondermijnen.

Pallas Athena, the serpents you bind,
so all of earth’s people, will instantly find,
the truth in their hearts, that will set them free,
from serpentine lies, in your Flame to be.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

6. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op Donald Trump en alle mensen die zijn samenzweringstheorie geloven en daadwerkelijk zijn samenzweringstheorie bevorderen dat hij de verkiezing in 2020 heeft gewonnen maar dat die hem is ontstolen.

Pallas Athena, the powers that be,
no match for your flame, of reality,
expose all elites, who only want power,
and let them be bound, in this very hour.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

7. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op de mensen die lid zijn van diverse machtselitegroepen die de democratie tegenwerken, hetzij door middel van het politieke proces, hetzij de media of de economie.

Pallas Athena, send your flame to earth,
so a golden age, is now given birth,
an era in which, all people are free,
from the serpentine veil, of duality.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

8. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de financiële elite overal ter wereld die achter het neoliberalisme zitten of die dat bevorderen of die verborgen houden hoe antidemocratisch dat wel niet is.

Pallas Athena, in your Living Flame,
let truth burn away, duality’s game,
all falsehoods and lies, exposed by your light,
the minds of all people, truly take flight.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

9. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de financiële elite overal ter wereld die het financiële stelsel gebruiken om de mensen tot slaaf te maken om een moderne versie van de feodale samenlevingen te vormen waarin de mensen de slaaf zijn van een kleine elite.

Pallas Athena, break serpentine cage,
so all can see, Saint Germain’s Golden Age,
as your flame shatters, the serpentine night,
the earth is now free, to rise in your light.

Pallas Athena, shake now your great spear,
consuming the serpents, and all doubt and fear,
with your wave of truth, flooding the earth,
your Emerald Matrix, fills us with mirth.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Deel 6

1. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die daadwerkelijk sancties tegen Rusland tegenwerken of de effectiviteit van sancties ondermijnen.

O Portia, in your own retreat,
with Mother’s Love you do me greet.
As all my tests I now complete,
old patterns I no more repeat.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

2. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die daadwerkelijk de ontmaskering tegenwerken van hoe elitair en antidemocratisch de economie wel niet is en op de mensen die een poging zouden kunnen doen om echt een vrije economie te vormen, maar die dat niet hebben gedaan.

O Portia, Justice is your name,
upholding Cosmic Honor Flame,
No longer will I play the game,
of seeking to remain the same.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

3. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de financiële elite die hebben geprofiteerd van de Coronapandemie en meer geld hebben verdiend dan als er geen pandemie was geweest.

O Portia, in the cosmic flow,
one with you, I ever grow.
I am the chalice here below,
of cosmic justice you bestow.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

4. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle leden van de financiële elite die profiteren van de oorlog in Oekraïne door winst te maken op olie, gas en andere grondstoffen.

O Portia, cosmic balance bring,
eternal hope, my heart does sing.
Protected by your Mother’s wing,
I feel at one with everything.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

5. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die, of daarvan profiteren, of die niet vertellen dat het financialiseren van grondstoffen ervoor heeft gezorgd dat mensen meer betalen voor benodigdheden dan ze zouden betalen als de markt echt vrij was.

O Portia, bring the Mother Light,
to set all free from darkest night.
Your Love Flame shines forever bright,
with Saint Germain now hold me tight.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

6. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die, of van het geldstelsel profiteren, of niet vertellen dat het geldstelsel, door geld te drukken en schulden te maken, een enorm voordeel oplevert bij de elite en schadelijk is voor de mensen.

O Portia, in your mastery,
I feel transforming chemistry.
In your light of reality,
I find the golden alchemy.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

7. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die, of ervan profiteren, of niet blootleggen dat het financialiseren van bijna alles een gokeconomie in het leven heeft geroepen waardoor de mensen die al geld hebben, systematisch de rijkdom van het volk naar zichzelf kunnen toetrekken.

O Portia, in the cosmic stream,
I am awake from human dream.
Removing now the ego’s beam,
I earn my place on cosmic team.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

8. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die, of ervan profiteren, of niet blootleggen op wat voor manier de financiële elite invloed heeft gekocht op het politieke proces en de media , iets wat zeer antidemocratisch is.

O Portia, you come from afar,
you are a cosmic avatar.
So infinite your repertoire,
you are for earth a guiding star.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

9. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die, of ervan profiteren, of niet vertellen dat de financiële elite net zomin menselijkheid bezit als de mensen die oorlogen en andere vormen van gruweldaden creëren; zij slagen er gewoon beter in om de consequenties van hun manipulaties te verbergen.

O Portia, I am confident,
I am a cosmic instrument.
I came to earth from heaven sent,
to help bring forward her ascent.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Deel 7

1. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen die in de positie zijn om de economie te veranderen of bloot te leggen hoe tegenstrijdig die is aan het democratische politieke stelsel dat we hebben, maar dat in wezen een antidemocratisch financieel stelsel is.

O Kuan Yin, what sacred name,
fill me now with Mercy’s Flame.
In giving mercy I am free,
forgiving all is magic key.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

2. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in de grote media die niet bereid zijn om aan de kaak te stellen hoe de financiële elite de democratie systematisch ondermijnt.

O Kuan Yin, I now let go,
of all attachments here below.
All pent-up feelings I release,
free from emotional disease.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

3. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in de alternatieve media of mensen die theorieën hebben over samenzweringen en die valse ideeën bevorderen die de mensen in verwarring brengen en ook de echte machtselite verdoezelen die de democratie ondermijnt.

O Kuan Yin, why must I feel,
that life falls short of my ideal?
All expectations I give up,
my mind is now an empty cup.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

4. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in regeringen of instellingen in de democratische wereld die de kennis en macht bezitten om een waarachtige democratische economie te vormen, maar die tot dusver hebben geweigerd om dat te doen.

O Kuan Yin, transcend the past,
as all resentment gone at last.
From future nothing I expect,
eternal now I won’t reject.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

5. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in regeringen of instellingen in de democratische wereld die beweren dat de regering zich niet moet bemoeien met de markt in plaats van de waarheid te bevorderen dat een democratische regering de verantwoordelijkheid heeft om te voorkomen dat een elite de economie exploiteert.

O Kuan Yin, uplifting me,
beyond Samsara’s raging sea.
All safe inside your Prajna boat,
the farther shore no more remote.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

6. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in het internationale bankwezen die bereid zijn om alles te doen om wetten te ontduiken en de financiële elite alles te laten doen wat ze willen, zolang de banken maar geld verdienen.

O Kuan Yin, your alchemy,
with miracles you set me free.
As I forgive, I am forgiven,
by guilt I am no longer driven.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

7. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in het internationale bankwezen die het effect kennen van een geldstelsel dat op schulden berust, maar die daadwerkelijk tegenwerken dat dit aan het licht komt of wordt veranderd.

O Kuan Yin, all worries gone,
with nothing done, no thing undone.
Through separate self I will not do,
and thus I rest, all one with you.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

8. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in de financiële instellingen overal ter wereld die de machtselite helpen om hun geld te verbergen opdat zij geen belasting hoeven te betalen of dat de ware eigenaren ervan worden getraceerd.

O Kuan Yin, your sanity,
now sets me free from vanity.
For truly, what is that to me;
I just let go and follow thee.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

9. Geliefde Grote Karmische Raad, pas kosmische gerechtigheid toe op alle mensen in financiële instellingen overal ter wereld die mafiagroepen of internationale criminele organisaties helpen om hun geld te verbergen of het wit te wassen.

O Kuan Yin, so sweet the sound,
that emanates from holy ground.
As I let go of ego’s chore,
I find myself on farther shore.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Deel 8

1. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan het bewustzijn en de duistere wezens die achter Vladimir Poetin en zijn oorlog tegen Oekraïne zitten.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan het bewustzijn en de duistere wezens die oorlogen een acceptabel en gerechtvaardigd middel vinden om hun doelen te bereiken.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan het bewustzijn en de wezens die niet willen nadenken over de menselijke gevolgen van oorlogen en hun eigen gebrek aan menselijkheid.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan het bewustzijn en de duistere wezens die leiders zonder menselijkheid laten opkomen zoals Hitler, Stalin, Mao en Poetin en hen de macht geven over naties of wereldrijken.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan het bewustzijn en de duistere wezens die alleen maar proberen chaos te scheppen en het vermogen van de mensen te vernietigen om een betere toekomst op te bouwen.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan het bewustzijn en de duistere wezens die achter de machtselites zitten die, of fysiek een oorlog voeren, of die het financiële stelsel gebruiken om een economische oorlog te voeren tegen het volk.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan het bewustzijn en de duistere wezens die achter de machtselites zitten die denken dat democratie een zwakke regeringsvorm is en die elk middel gebruiken om die te ondermijnen en te vernietigen.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan de demonen en de gevallen wezens in het astrale, mentale en identiteitsrijk die proberen oorlogen en chaos in het leven te roepen om de democratie en de vrijheid te kunnen vernietigen.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, onttrek ruimte aan de demonen en  gevallen wezens in het astrale, mentale en identiteitsrijk die proberen te voorkomen dat de Gouden Eeuw van Saint Germain er komt.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat het de perfecte visie van Christus kan uitbeelden in mijn eigen leven, in het leven van alle mensen en op de planeet. IK BEN die IK BEN, het is klaar! Amen.