WIN 47 Invocatie om de Oorlog in Oekraïne te stoppen en die te veranderen in Vooruitgang voor iedereen

 

In naam van IK BEN die IK BEN, Jezus Christus en met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik het oordeel van Christus op over alle krachten van oorlog die de invasie van Rusland in Oekraïne hebben veroorzaakt en dat gebruiken om een groter conflict in gang te zetten.

Ik roep het oordeel op over Vladimir Poetin en alle mensen in de Russische machtselite die dit conflict en ook de grotere strategie om een Russisch imperium op te bouwen hebben gepland. Ik roep het oordeel van Christus op over dat deel van het Russische volk dat nog geen basale menselijkheid heeft verworven en die daardoor de machtselite steunt of er geen bezwaar tegen maakt.

Ik beveel de zeven aartsengelen alle krachten van oorlog te binden en te verteren in het emotionele, mentale en het lagere identiteitslichaam van de planeet. Bind en verteer alle duistere krachten die een vreedzame oplossing van dit conflict tegenwerken die de aarde dichterbij de Gouden Eeuw van Saint Germain zal brengen.

Ik roep de Karmische Raad op om ogenblikkelijk al het karma terug te laten keren naar de Russische machtselite en alle mensen overal die dit conflict steunen of proberen het te gebruiken voor egoïstisch doeleinden, bijvoorbeeld om geld te verdienen aan het speculeren met de energieprijzen en de grondstoffen. (Doe je eigen persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die alle naties verhinderen om de agressie en onmenselijkheid van Poetin en zijn machtselite te erkennen die leidt tot enorme internationale druk op Rusland om de oorlog in Oekraïne te stoppen.

Michael Archangel, in your flame so blue,
there is no more night, there is only you.
In oneness with you, we’re filled with your light,
what glorious wonder, revealed to our sight.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

2. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat alle beschaafde naties zich gezamenlijk verenigen tegen Rusland en eisen dat de oorlog tegen Oekraïne stopt.

Michael Archangel, protection you give,
within your blue shield, we ever shall live.
Sealed from all creatures, roaming the night,
we remain in your sphere, of electric blue light.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

3. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat naties zoals China, India en de Arabische naties een duidelijk standpunt innemen tegen onmenselijkheid en eisen dat de oorlog in Oekraïne stopt.

Michael Archangel, what power you bring,
as millions of angels, praises will sing.
Consuming the demons, of doubt and of fear,
we know that your Presence, will always be near.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

4. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat er een internationale poging wordt gedaan om de oorlog te stoppen door middel van diplomatie om de onafhankelijkheid en veiligheid van Oekraïne te garanderen.

Michael Archangel, God’s will is your love,
you bring to us all, God’s light from Above.
God’s will is to see, all life taking flight,
transcendence of self, our most sacred right.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

5. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat democratische naties de noodzaak ervan inzien om de democratie te beschermen tegen de naties en krachten die deze proberen te vernietigen, waardoor mensen de leiding krijgen om te zien dat wij, als we ons onwrikbaar opstellen ten aanzien van de duisternis, daar niet fysiek tegen hoeven te strijden.

Michael Archangel, you are the best friend,
from all worldly dangers you do us defend,
the devil no match for your power of light,
and therefore our souls can freely take flight.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

6. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat de democratische naties zien dat onwrikbaar tegenover het kwaad staan, alleen maar kan als we dat samen doen en ons niet door de duisternis laten opsplitsen.

Michael Archangel, as children we play,
we’re bringing the earth into a new day,
we raise it from all of the patterns so old,
our planet’s life story is by us retold.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

7. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die democratische naties verhinderen om te erkennen dat Rusland, China en andere naties hebben geprobeerd om onze vrijheid van meningsuiting en tolerantie ten aanzien van verschillen te gebruiken om democratie en vrijheid  te ondermijnen.

Michael Archangel, God’s power you show,
that you are invincible, this we do know,
you are undivided and thus can withstand,
anything coming from serpentine band.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

8. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat de democratische naties een streep trekken en beslissen dat wij aanvallen op de democratie niet meer zullen tolereren.

Michael Archangel, come raise now the earth,
giving her thus a complete rebirth,
collective the mind that we do now raise,
for this we do give our infinite praise.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

9. Aartsengel Michael, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat zowel de consumenten als de leiders van democratische naties beslissen dat wij geen handel meer willen drijven met naties die actief antidemocratisch zijn.

Michael Archangel, the earth is now new,
covered in Blue-flame as the morning dew,
our planet now sparkles throughout all of space,
as we are receiving your infinite Grace.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

Deel 2

1. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland de agressie en onmenselijkheid van Poetin en zijn machtselite erkennen en inzien dat dit niet hun oorlog is maar die van Poetin.

Jophiel Archangel, in wisdom’s great light,
all serpentine lies exposed to our sight.
So subtle the lies that creep through the mind,
yet you are the greatest teacher we find.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

2. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat de leiders in Rusland de agressie en onmenselijkheid van Poetin en zijn machtselite erkennen en inzien dat dit niet hun oorlog is maar die van Poetin.

Jophiel Archangel, your wisdom we hail,
your sword cutting through duality’s veil.
As you show the way, we know what is real,
from serpentine doubt, we instantly heal.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

3. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland de onmenselijkheid erkennen die Poetin en zijn machtselite zowel ten opzichte van de mensen in Oekraïne als de Russische soldaten hebben laten zien.

Jophiel Archangel, your reality,
the best antidote to duality.
No lie can remain in your Presence so clear,
with you on our side, no serpent we fear.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

4. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland de onmenselijkheid erkennen die Poetin en zijn machtselite zowel ten opzichte van de mensen in Oekraïne als de Russische soldaten hebben laten zien door systematisch hun democratische vrijheden af te pakken.

Jophiel Archangel, God’s mind is in me,
and through your clear light, its wisdom we see.
Divisions all vanish, as we see the One,
and truly, the wholeness of mind we have won.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

5. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat Poetin en zijn machtselite slechts aan de macht kunnen blijven omdat een groot deel van het Russische volk nog geen basale menselijkheid heeft verworven.

Jophiel Archangel, now show us the way,
that leads us beyond duality’s fray,
we long to discern the truth and the lie,
so we the serpentine knots can untie.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

6. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat de mensen die bewuster zijn in Rusland, erkennen dat zij wel de basale menselijkheid hebben verworven en dat het daarom voor hen niet acceptabel is dat hun land zoveel gebrek aan menselijkheid toont.

Jophiel Archangel, your Presence is here,
and therefore our minds are perfectly clear,
in wisdom’s great fount we do take a bath,
and now we withstand the devil’s own wrath.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

7. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat, hoewel Poetin beweert dat hij de grootsheid van Rusland wil herstellen, niemand in de Russische geschiedenis meer heeft gedaan om het aanzien van Rusland op de wereld te vernietigen dan Vladimir Poetin.

Jophiel Archangel, it is your great task,
to raise all mankind, if only we ask,
so now on behalf of those who are blind,
we ask for your help in wisdom to find.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

8. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen hoeveel schade de oorlog in Oekraïne heeft aangericht met betrekking tot de manier waarop de wereld naar Rusland en Russen kijkt.

Jophiel Archangel, your Presence we hail,
your Light cutting through the serpentine veil,
the serpents can no longer people deceive,
for all now your Flame of Wisdom receive.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

9. Aartsengel Jophiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat de wereld tegenwoordig zo’n onderling verbonden geheel is dat de Russische economie het niet kan overleven als Rusland wordt geïsoleerd. Dit werd bewezen door het instorten van de Sovjet-Unie.

Jophiel Archangel, where else can we go,
when we long the highest wisdom to know?
You share with us gladly all that you are,
and now our vision goes ever so far.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

Deel 3

1. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat de liefde die ze voor Moeder Rusland voelen, moet worden getransformeerd in liefde voor de mensen in Moeder Rusland, want een echte moeder houdt natuurlijk van haar zonen en dochters.

Chamuel Archangel, in ruby ray power,
we know we are taking a life-giving shower.
Love burning away all perversions of will,
we suddenly feel our desires falling still.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

2. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat hun bereidheid om te lijden voor de staat of een of andere droom van Russische grootsheid, een teken is dat ze niet van zichzelf houden. Lijden en geweld kunnen niet tot grootsheid leiden, alleen menselijkheid leidt tot grootsheid.

Chamuel Archangel, a spiral of light,
as ruby ray fire now pierces the night.
All forces of darkness consumed by your fire,
consuming all those who will not rise higher.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

3. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat veel Russen niet van zichzelf houden, omdat zij geloven dat zij geen liefde verdienen.

Chamuel Archangel, your love so immense,
with clarified vision, our lives now make sense.
The purpose of life you so clearly reveal,
immersed in your love, God’s oneness we feel.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

4. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat de overtuiging dat zij geen liefde verdienen aan hen is opgedrongen door de krachten die hen in hun macht willen krijgen, van de tsaristische machtselite tot de communistische machtselite, tot Poetin en zijn machtselite.

Chamuel Archangel, what calmness you bring,
we see now that even death has no sting.
For truly, in love there can be no decay,
as love is transcendence into a new day.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

5. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat zij die basale menselijkheid ook kunnen krijgen als ze meer van hun kinderen gaan houden dan van de staat of dromen van de grootsheid van Rusland.

Chamuel Archangel, God’s Love Flame bestow,
on all those longing God’s true love to know,
conditions we know can never be real,
and this is the love you always reveal.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

6. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat je onmogelijk grootsheid kunt opbouwen met angst en controle, en dat de Sovjet-Unie daarom is ingestort.

Chamuel Archangel, love’s seed you have sown,
in hearts of all those who don’t seek to own,
for love that possesses is nothing but fear,
that pierces the heart with duality’s spear.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

7. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat de wens van Poetin om de grootsheid van Rusland te herstellen niet kan worden bereikt, omdat hij dat door middel van angst en controle probeert te doen en de Sovjet-Unie heeft al bewezen dat dit onmogelijk is.

Chamuel Archangel, we don’t want control,
for this is the devil’s hold on the soul,
your love will now break the serpentine chain,
so we are set free God’s love to reclaim.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

8. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat zij van iets anders meer houden dan van de staat die ervoor zorgt dat ze lijden en bang zijn. Zij houden meer van hun kinderen en hun toekomst dan van de staat.

Chamuel Archangel, you are so adept,
at helping us God’s true love to accept,
we know that the love for which we so yearn,
is not something we on earth have to earn.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

9. Aartsengel Chamuël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat zij ook willen wat mensen in de democratische naties hebben, namelijk de kennis dat zij een betere toekomst kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen en dat die niet door hun eigen leiders van hen zal worden afgepakt.

Chamuel Archangel, for love to accept,
we do not need to be so perfect,
for love is not static but always a flow,
demanding only we’re willing to grow.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

Deel 4

1. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat het tijdperk van wereldrijken die berusten op geweld voorbij is en dat de sleutel tot succes samenwerking is.

Gabriel Archangel, your light we revere,
immersed in your Presence, nothing we fear.
Disciples of Christ, we do leave behind,
the ego’s desire for responding in kind.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

2. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat zij een betere toekomst willen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen die niet ineens door een oorlog kan worden vernietigd.

Gabriel Archangel, we fear not the light,
in purifications’ fire, we delight.
With your hand in ours, each challenge we face,
we follow the spiral to infinite grace.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

3. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat mensen in democratische naties al die basale menselijkheid hebben verworven en Rusland niet haten en Rusland ook niet willen vernietigen en Rusland nooit zouden aanvallen.

Gabriel Archangel, your fire burning white,
ascending with you, out of the night.
The ego has nowhere to run and to hide,
in ascension’s bright spiral, with you we abide.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

4. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat miljarden mensen een hoger niveau van menselijkheid hebben verworven dan de meeste Russen en daardoor geen bedreiging vormen voor het Russische volk, op wat voor manier Poetin en zijn machtselite dat ook afschilderen.

Gabriel Archangel, your trumpet we hear,
announcing the birth of Christ drawing near.
In lightness of being, we now are reborn,
rising with Christ on bright Easter morn.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

5. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat Poetin toen hij Oekraïne binnenviel, het geloof in een veilige toekomst bedreigde dat miljarden mensen overal ter wereld hebben.

Gabriel Archangel, the earth is now free,
embracing a nondual reality,
the judgment of Christ upon forces so dark,
who deny that all have a spiritual spark.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

6. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat zij, hoewel ze de vrije wil hebben om te leven zoals ze willen binnen Rusland, zich tegen de vrije wil van miljarden mensen keren, wanneer ze zich met andere naties bemoeien.

Gabriel Archangel, with angels so white,
raising our planet out of the dark night,
as we now intone the Word of the Lord,
the beings who fell are bound by your sword.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

7. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die mensen in Rusland verhinderen om te erkennen dat Poetin en zijn machtselite, toen ze Oekraïne binnenvielen, daadwerkelijk de vrije wil van miljarden mensen hebben geschonden en dat dit tot mislukking gedoemd is.

Gabriel Archangel, we call now to you,
the astral plane your light burning through,
entities, demons, discarnates are bound,
as you and we intone Sacred Sound.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

8. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat elke poging om de vrije wil van miljarden mensen te schenden door de knarsende tanden van de geschiedenis zullen worden vermalen, hoe sterk het leger van Rusland of een kernwapen ook is.

Gabriel Archangel, what glorious day,
your radiant angels have come here to stay,
your purifications fire burning white,
intentions so pure, our hearts taking flight.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

9. Aartsengel Gabriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen in Rusland erkennen dat de enige manier om een toekomst voor zichzelf en Moeder Rusland zeker te stellen is dat er een hoger gevoel van basale menselijkheid in een cruciaal aantal mensen in Rusland wordt geboren. Rusland kan het alleen overleven als ze een moderne, democratische natie wordt die berust op menselijkheid.

Gabriel Archangel, our planet so pure,
in our bright new future we do feel secure,
with your band of light encircling the earth,
Saint Germain’s Golden Age is now given birth.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

Deel 5

1. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen overal het ongelooflijke cynisme, de minachting voor het leven en de onmenselijkheid, zelfs de antimenselijkheid die Poetin en zijn machtselite aan de dag leggen, erkennen.

Raphael Archangel, your light so intense,
raise us beyond all human pretense.
Mother Mary and you have a vision so bold,
to see that our highest potential unfold.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

2. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat Poetin de vele verschillende machtselites vertegenwoordigt die we door de hele geschiedenis heen en ook tegenwoordig op de wereld zien.

Raphael Archangel, in emerald sphere,
to immaculate vision we always adhere.
Mother Mary enfolds us in her Sacred Heart,
from Mother’s true love, we’re never apart.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

3. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat leden van dergelijke machtselites dezelfde onmenselijkheid, zelfs antimenselijkheid, hebben en dat zij niet zullen veranderen.

Raphael Archangel, all ailments you heal,
each cell in our bodies in light now you seal.
Mother Mary’s immaculate concept we see,
perfection of health our new reality.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

4. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat die machtselites steeds weer opnieuw ravage aanrichten en dat die er alleen nog maar zijn omdat wij onszelf en het collectieve bewustzijn niet hebben verhoogd tot het niveau waarop zij niet meer op deze planeet kunnen blijven incarneren.

Raphael Archangel, your light is so real,
the vision of Christ in us you reveal.
Mother Mary now helps us to truly transcend,
in emerald light with you we ascend.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

5. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat het hoog tijd is dat de mensen onder ons die wel basale menselijkheid bezitten, zich bewust worden van die machtselites en beslissen dat wij hun aanwezigheid op deze planeet niet meer accepteren.

Raphael Archangel, diseases are done,
as you help us see that all life is One,
we no longer do your true love reject,
immaculate vision on all we project.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

6. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat er ook een machtselite in de democratische wereld bestaat, namelijk de financiële elite die net zo min menselijkheid bezit als mensen die oorlog veroorzaken; de manier waarop zij de economie in feite manipuleren, is een vorm van oorlog voeren tegen ons allen.

Raphael Archangel, we’re healing the earth,
in immaculate vision we give her rebirth,
a new era has on this day begun,
your emerald light now shines like a sun.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

7. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen de enorme antidemocratische propaganda doorzien die uit Rusland, China en andere dictatoriale staten komt.

Raphael Archangel, the fall is behind,
as all of earth’s people the Christ path do find,
we call now to you all people to heal,
as four lower bodies in love you do seal.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

8. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen de enorme propaganda doorzien van zowel de gewone als de alternatieve media in het westen die erop gericht zijn om het bestaan van de financiële machtselite verborgen te houden.

Raphael Archangel, as you bring the light,
the forces of darkness swiftly take flight,
their day is now done as we claim the earth,
spreading to all an innocent mirth.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

9. Aartsengel Raphaël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat het tijd wordt dat de mensen die wel basale menselijkheid bezitten, beslissen dat wij die machtselite niet meer accepteren en dat wij van onze democratische leiders zullen eisen dat ze daar iets aan doen. Maar dat kunnen wij alleen maar wanneer we een basis hebben van gezamenlijke, betrouwbare informatie.

Raphael Archangel, our vision set free,
as we can now see God’s reality,
as Saint Germain’s vision is manifest here,
the earth is now sealed in immaculate sphere.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

Deel 6

1. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die de oorlog van Rusland tegen Oekraïne hebben veroorzaakt en verhinderen dat het Russische volk erkent dat dit niet hun oorlog is; het is Poetins oorlog.

Uriel Archangel, immense is the power,
of angels of peace, all war to devour.
The demons of war, no match for your light,
consuming them all, with radiance so bright.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

2. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de collectieve beesten die hier een groter conflict van proberen te maken.

Uriel Archangel, intense is the sound,
when millions of angels, their voices compound.
They build a crescendo, piercing the night,
life’s glorious oneness revealed to our sight.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

3. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de beesten van oorlog op het astrale vlak, in het emotionele rijk, die proberen mensen op te jutten om oorlog te gaan voeren.

Uriel Archangel, from out the Great Throne,
your millions of trumpets, sound the One Tone.
Consuming all discord with your harmony,
the sound of all sounds will set all life free.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

4. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de beesten van oorlog in het mentale rijk die mensen proberen te bedriegen om oorlog te gaan voeren door te stellen dat een oorlog gerechtvaardigd is.

Uriel Archangel, all war is now done,
for you bring a message, from heart of the One.
The hearts of all men, now singing in peace,
the spirals of love, forever increase.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

5. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de beesten van oorlog in het identiteitsrijk die proberen zwart-witconflicten te bedenken die schijnbaar alleen maar kunnen worden opgelost door middel van oorlog.

Uriel Archangel, your infinite peace,
from all warring beings our planet release,
war is a prison from which we are free,
embracing the peace of true unity.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

6. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de beesten van oorlog in het autocratische deel van de wereld die zich erop richten om mensen zover te krijgen dat ze democratie afwijzen voor zichzelf en die ook in andere landen willen vernietigen.

Uriel Archangel, we send forth the call,
reveal now the oneness that unifies all,
help us the vision of peace now to see,
so we from all conflicts and struggles are free.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

7. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de beesten van oorlog in de democratische wereld die zich concentreren in de financiële machtselite en hun economische oorlogsvoering die erop gericht is om de mensen tot slaaf te maken door middel van schulden en verhinderen dat men zich ervan bewust wordt dat alle schulden moeten worden kwijtgescholden voordat de economie vooruit kan gaan.

Uriel Archangel, in service to life,
you give us release from struggle and strife,
forgetting the self is truly the key,
to living a life in true harmony.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

8. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de beesten van oorlog die het zwart-witdenken overal bevorderen.

Uriel Archangel, the earth now you raise,
out of duality’s death-bringing haze,
we call now upon your great Flame of Peace,
commanding that all petty squabbles do cease.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

9. Aartsengel Uriël, vernietig en verteer de beesten van oorlog die overal de epische denkwijze bevorderen.

Uriel Archangel, as peace is the norm,
to your higher vision the earth does conform,
as people have found your peace from within,
a Golden Age is the prize that we win.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

Deel 7

1. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen overal zien dat we in een overgangsperiode zitten naar de Gouden Eeuw van Saint Germain. De mensen die uit evenwicht zijn, moeten daarom hun onevenwichtigheid op extreme manieren uitbeelden om die voor iedereen zichtbaar te maken.

Zadkiel Archangel, your flow is so swift,
in your violet light, we instantly shift,
into a vibration in which we are free,
from all limitations of the lesser me.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

2. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat er een heel grote afstand is tussen het collectieve bewustzijn van tegenwoordig en het bewustzijn in de Gouden Eeuw. Er zijn veel dramatische verschuivingen nodig om het collectieve bewustzijn te verhogen.

Zadkiel Archangel, we truly aspire,
to being the master of your violet fire,
wielding the power, of your alchemy,
we use Sacred Word, to set all life free.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

3. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat veel mensen alleen maar iets leren op de Harde Leerschool en dat de klappen daarom steeds harder moeten worden totdat de mensen op een andere manier naar het leven beginnen te kijken.

Zadkiel Archangel, your violet light,
transforming the earth, with unstoppable might,
so swiftly our planet, beginning to spin,
with legions of angels, our victory we win.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

4. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat vrijheid en democratie dictatoriale regimes zullen vervangen, omdat de verandering in het collectieve bewustzijn onomkeerbaar is.

Zadkiel Archangel, the earth is now free,
from burdens put on her by humanity,
all people are free from their inner strife,
embracing the freedom to start a new life.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

5. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat zij echt in staat willen zijn om een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen zonder dat ze bedreigd worden door oorlogen en economische instortingen.

Zadkiel Archangel, the earth will now spin,
much faster as we Christ victory win,
for in Christ the captives are truly set free,
bathed in Christ Light the earth now will be.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

6. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat er alleen maar een betere toekomst voor de mensen kan worden veiliggesteld wanneer wij ons bewust worden van de machtselite en besluiten dat wij niet willen dat zij bepalen hoe onze toekomst eruitziet.

Zadkiel Archangel, the forces of night,
are bound by your penetrating Freedom Light,
the earth is now cleared from forces so dark,
as your Violet Light provides a new spark.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

7. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat er een basis is van betrouwbare informatie die ons tegen de machtselite kan verenigen in plaats van toe te staan dat diverse machtselites ons tegen elkaar uitspelen door desinformatie.

Zadkiel Archangel, we truly love you,
and to Saint Germain we will always be true,
help us now see our plans so Divine,
so we on this planet our full light can shine.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

8. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat we in dit informatietijdperk allemaal de verantwoordelijkheid hebben om ons vermogen te ontwikkelen om onderscheid te maken tussen betrouwbare en foute informatie.

Zadkiel Archangel, there is no more night,
a new day is born from your great Violet Light,
transforming all manifestations of fear,
we know that the Golden Age is now here.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

9. Aartsengel Zadkiël, vernietig en verteer de collectieve beesten die verhinderen dat mensen erkennen dat wij geen onderscheid kunnen maken als we geen referentiekader hebben vanbuiten het materiële universum. Wij hebben er allemaal toegang toe binnenin ons hart.

Zadkiel Archangel, your violet flame,
the earth and humanity, never the same,
Saint Germain’s Golden Age, is a reality,
what glorious wonder, we joyously see.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

Deel 8

1. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma van Vladimir Poetin onmiddellijk versneld naar hem terugkeert.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma van de Russische politieke, economische, politionele en militaire elite die Poetin steunen en Poetin in de gelegenheid stellen om dit te doen, onmiddellijk versneld naar hen terugkeert.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma van de leiders van het Russische leger die de oorlog in Oekraïne voeren of steunen, onmiddellijk versneld naar hen terugkeert.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma van de Russische politie, de geheime politie en anderen die het Russische volk in hun macht hebben, bijvoorbeeld door het onderdrukken van protesten, onmiddellijk versneld naar hen terugkeert.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma onmiddellijk versneld terugkeert naar de mensen die de Russische media in handen hebben en verhinderen dat de mensen te weten komen wat de machtselite van Poetin in Oekraïne doet, waaronder aanvallen op burgers.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma onmiddellijk versneld terugkeert naar dat deel van het Russische volk dat geen basale menselijkheid bezit en Poetin steunt en weigert om aan de weet te komen wat er in Oekraïne gebeurt.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma onmiddellijk versneld terugkeert naar alle mensen die op alle mogelijke manieren de beste uitkomst van de oorlog in Oekraïne, Rusland en de wereld tegenwerken.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma onmiddellijk versneld terugkeert naar de Chinese leiders en politieke leiders in andere landen die de onmenselijkheid van Poetin en zijn machtselite steunen of er geen uitspraken over doen.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Grote Karmische Raad, ik roep op dat het karma onmiddellijk versneld terugkeert naar de financiële machtselite wereldwijd die deze situatie probeert te gebruiken om winst te maken en hun greep op de economie te vergroten.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat het de perfecte visie van Christus kan uitbeelden in mijn eigen leven, in het leven van alle mensen en op de planeet. IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.