Hoe wil jij het Leven ervaren?

Geascendeerde meester Maitreya, 2 oktober 2021 – Webinar voor Korea

IK BEN de Geascendeerde meester Maitreya. Ik word vaak de Grote Inwijder genoemd, maar dit is natuurlijk iets wat je moet begrijpen. Groot is een woord dat veel connotaties op aarde heeft, vaak een vergelijking oproept met degenen die niet zo groot zijn. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om als groter te worden beschouwd dan anderen die niet zo groot zijn. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling dat ik als groter word gezien dan een andere geascendeerde meester want die vergelijkingen hebben geen betekenis in de geascendeerde wereld. Maar ik vervul wel een bepaalde rol: Het is mijn taak om de mensen te helpen om te slagen voor allesomvattende, algemene, universele initiaties.

Ik zou deze verhandeling willen beginnen door een uitspraak van Shakespeare aan te halen waartoe wij hem heel veel jaren geleden hebben geïnspireerd: “’Het leven van mensen is onderhevig aan getijden, die bij vloed naar voorspoed leiden.” Ik vraag jullie om na te denken over de oceaan en die te visualiseren. Ik weet dat er mensen zijn die ver van de oceaan af wonen, maar die de oceaan wel hebben gezien op video’s, of in films, of opnames van de oceaan. Ik vraag jullie om te visualiseren dat jullie voor een oceaan staan of op een grote oceaan zijn. De oceaan is kalm, de oceaan is rustig. Toch komen er af en toe golven aan. Met regelmatige tussenpozen komt er een golf die een boot op de oceaan optilt en het naar de kust drijft, niet met veel golfslag, niet met een kletterend geluid, maar wel zachtjes het strand opduwt en zich weer terugtrekt voor de volgende golf er is.

Je ziet dat zelfs het oppervlak van de oceaan kalm is, omdat de wind er niet overheen strijkt, maar dat er toch een golf in actie is. De lange kleine golfjes van een storm die allang voorbij is, bewegen de oceaan op en neer.

Nu vraag ik je om je mentaal verder van de oceaan te verwijderen en te beseffen dat achter die golven het getij zit dat mettertijd, na langere tijd, de hele oceaan optilt. Je hebt een golf in de oceaan, maar zelfs ook die golf wordt door de vloed opgetild of daalt weer als het eb is. De golf is er nog steeds, op en neer, maar er is een grotere beweging op en neer dan die ene golf en dat is het getij.

Dit beeld heeft veel gevolgen voor het leven op aarde. Als we dit beeld op de situatie van de mensen van tegenwoordig overbrengen, dan varen die in hun dagelijkse leven niet op een rustige oceaan met kleine golfjes. Ze zitten op een turbulente oceaan met heel veel grote golven die nogal chaotisch zijn, die de boot abrupt in beweging brengen; van de ene kant naar de andere en van voren naar achteren. Veel mensen komen zo dicht bij de kust dat de golven erop kletteren en hun boot op de kust wordt geworpen. De meeste mensen bevinden zich tegenwoordig in die situatie. En hoe komt dat?

Dat is omdat er heel veel dingen van invloed zijn op hun gedachten, er zijn zoveel gedachten, er is zoveel informatie, er zijn zoveel meningen; ze moeten die beoordelen en aanpassen, of ze die willen accepteren of afwijzen. Alles wordt steeds meer gepolariseerd. Er zijn zulke sterke meningen die door de sociale media of op andere manieren worden gecommuniceerd dat de mensen zich verplicht voelen om daar aandacht aan te schenken en een bepaalde mening over te hebben.

Ben ik hier voor of tegen? Ben ik voor of tegen dat? Is dit juist? Is dit fout? Allemaal dingen die de aandacht van de mensen in de war maken. Hoe kun je in zo’n omgeving het pad van initiatie bewandelen? Het antwoord is eenvoudig, dat kun je niet. Niemand kan het initiatiepad in zo’n omgeving bewandelen. Wat betekent dit voor jullie als spirituele studenten? Zoals we hebben gezegd, moet jij beslissen waar jij je aandacht aan schenkt. Moet je elke post op Facebook wel lezen? Moet je een mening hebben over elk probleem dat gedurende de dag voorbijkomt?

Het beeld van de oceaan en de getijden toont aan dat ook al is de oceaan chaotisch en er veel turbulente golven zijn, het getij er ook nog is; die de hele oceaan optilt en laat dalen. De aandacht van de meeste mensen wordt uiteengeslagen vooral vanwege hun telefoons, computers of omdat ze blootgesteld worden aan diverse soorten media, websites, social media, alles wat je maar hebt, en daardoor zien ze alleen maar de kleine turbulente golven. Maar wat gebeurt er met de turbulente golven wanneer de wind niet meer waait? Die gaan dan al heel gauw liggen. Hoe belangrijk zijn die problemen als je naar de samenleving op lange termijn kijkt, die vandaag of morgen heel belangrijk lijken, maar hoe belangrijk zijn ze op lange termijn?

Ik probeer nu tegen jou te zeggen, tenminste als jij een spirituele student bent, dat je selectiever met je aandacht moet omgaan. Je moet beoordelen wat belangrijk voor jou, voor jouw spirituele groei, is om je Goddelijke plan te kunnen uitvoeren, want je hebt maar een bepaalde hoeveelheid aandacht en die moet je zorgvuldig benutten. En als je een spirituele student bent, dan moet je begrijpen dat je er voor je groei op lange termijn meer aan hebt als jij jezelf niet laat meeslepen in al die tijdelijke problemen maar je op de langere trends richt. De trends die op den duur meer verschil zullen maken.

Maar wanneer je bij de oceaan staat te kijken naar die turbulente golven, dan trekken ze je aandacht en lijken ze heel belangrijk vergeleken met de vloed die de hele oceaan optilt, maar hoe belangrijk zijn die echt? Je hebt dus ook getijden in de zaken van de mensen die veranderingen brengen op lange termijn en je hebt turbulente golven die geen effect op lange termijn hebben. Ze zijn op lange termijn niet zo belangrijk. Wees voorzichtig met de tijd en aandacht die je besteedt aan de problemen op korte termijn.

Wat is een probleem op korte termijn? Dat moet jij zelf beslissen. Je moet echter wel begrijpen dat de aandacht van de mensen met de komst van het internet en vooral social media drastisch is ingekort. Als je hier veel aandacht aan schenkt, dan wordt je aandachtspanne drastisch ingekort. Je aandacht raakt verslaafd aan stimulatie. Er is altijd iets nieuws, iets anders, iets wat je op dat moment stimuleert, maar wat geen blijvend effect heeft of van waarde is.

Je kunt het spirituele pad niet beleven, niet bewandelen als iemand zich richt op dingen van korte termijn. Hoe belangrijk is het op den duur of je een masker draagt, of je gevaccineerd wordt, wie de president is van een of ander land? Zijn al die zaken op lange termijn wel belangrijk? Ik begrijp dat er mensen zullen zijn die ja zeggen, maar ik vraag jullie om een stap naar achteren te doen en erover na te denken hoe belangrijk die zijn voor jouw groei op lange termijn. Hoeveel aandacht zou je daaraan moeten schenken? Hoe veel aandacht moet je aan die problemen schenken?

Je begrijpt wel, maar misschien ook niet, maar je kunt gaan begrijpen dat een van de belangrijkste manieren waarop de gevallen wezens mensen laten ontsporen op het spirituele pad, is door hen tot een of andere strijd te verlokken, dat hoeft niet beslist een oorlog te zijn, maar wel een strijd ergens over. Maar die dingen zijn ook niet voor de lange termijn, die zijn niet belangrijk voor wat er in de samenleving gebeurt. Hoe zie jij als spirituele student groei op lange termijn voor je? Hoe stel jij je voor hoe jij op de hogere niveaus van het spirituele pad komt? Zoals Sanat Kumara heeft uitgelegd, ben je nu op een bepaald niveau. Je kunt niet ver vooruitzien. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen hoe je bewustzijnsstaat zal zijn wanneer je tien, twintig, dertig, stappen hoger bent op het pad.

Daarom is het belangrijk dat jij niet al te veel aandacht schenkt aan dingen die belangrijk lijken op jouw huidige niveau. Waarom lijkt een bepaald probleem belangrijk voor jou op jouw huidige niveau? Omdat je een soort illusie hebt waardoor iets belangrijk lijkt. Wanneer je een paar stappen hoger op het pad komt en een illusie loslaat, hoe denk je dat iets er dan uitziet voor jou? Niet heel erg belangrijk, zeker niet zo belangrijk als nu.

Je denkt misschien: “O, maar dit is een belangrijk probleem en dat zal het altijd voor mij blijven.” Dan heb je precies gedaan wat Sanat Kumara heeft gezegd en met je dagelijkse gedachten besloten hoe je naar het leven wil kijken op een hoger bewustzijnsniveau. Je hebt jezelf beperkingen opgelegd waardoor je nog wel kunt groeien, maar jouw bewuste gedachten kunnen dat niet accepteren en veranderen niet mee. We raden je sterk aan om hierover na te denken, vooral degenen die een heel erg sterke mening hebben over bepaalde zaken die in de samenleving spelen en die de mensen misschien op dit moment belangrijk lijken, maar in de toekomst niet meer zo belangrijk zijn.

Je moet altijd naar evenwicht zoeken wanneer je het spirituele pad bewandelt. Een van de manieren om in evenwicht te zijn, is te kijken of jij je op tijdelijke dingen of op zaken voor de lange termijn concentreert, maar er kunnen nog veel meer aspecten aan die balans zitten. Er zijn mensen onder jullie die hun hele leven al een bepaald gevoel van evenwicht bezaten. Als je op je leven terugkijkt, zelfs op je jeugd, dan kun je zien dat je altijd al een bepaalde terughoudendheid bezat om je mee te laten slepen door dingen waarin kinderen worden meegesleept. Of het nu een of andere speelactiviteit was of een modetrend of het dragen van bepaalde kleding; je voelde altijd weerstand om met de grote massa mee te gaan. Je wilde naar achteren stappen, je eigen mening verkondigen, een eigen mening hebben over dingen en je niet heen een weer te laten slingeren door de trends in het collectieve bewustzijn.

Veel van jullie kunnen dit zien, sommigen zullen hierop terugkijkend zeggen dat je niet zo erg in evenwicht was, dat je meer geneigd was om je mee te laten slepen voor andere mensen, door trends in de samenleving. Maar dan kun je dat evenwicht er nu in brengen en daar gaat het voor een deel om op het pad. Je gaat een bepaald evenwicht vinden, omdat je contact maakt met iets in jou wat tijdloos is. Sanat Kumara heeft over het ervaren van zuiver gewaarzijn gesproken; welnu, zuiver gewaarzijn is tijdloos.

Wat doet er werkelijk toe op lange termijn als je het perspectief neemt van de Gouden Eeuw van Saint Germain; een periode die tweeduizend jaar zal duren, wat doen de dingen die tegenwoordig voor heel veel mensen zo belangrijk lijken er over honderd, tweehonderd, vijfhonderd, duizend jaar toe in de Gouden Eeuw? Hoe belangrijk is het of mensen een masker dragen of niet, of die of die persoon president was? Dat sommige dingen die de mensen nu heel belangrijk vinden een bepaald resultaat hadden? Wat doet het ertoe? Het is net zo belangrijk voor de mensen in die tijd als de keizer in het Romeinse Rijk van tweeduizend jaar geleden.

Je moet meer naar de lange termijn kijken om op het spirituele pad te kunnen zijn, omdat je op het spirituele pad geleidelijk aan omhoog gaat. Hoe meer je een heuvel recht op kunt lopen, hoe sneller je er bent. Stel je voor dat twee mensen allebei een heuvel opklimmen. De ene gaat min of meer recht omhoog, de andere heen en weer, zigzaggend, en doet er drie keer zolang over. Wie wil jij liever zijn? Ik zeg niet dat het zus of zo moet, ik leg alleen maar uit dat het niet allebei kan. Je kunt niet de grootst mogelijke vorderingen maken op het spirituele pad als jij je emoties, jouw aandacht, jouw gedachten mee laat slepen door allerlei tijdelijke problemen.

Wat heeft dit te maken met het onderwerp dat je de open deur bent? Je zou kunnen zeggen: “Ik kan natuurlijk de open deur zijn door een mening te hebben over de problemen die er in mijn tijd opkomen en hoe zit het als dat mijn Goddelijke plan is?” Als je sterk het gevoel hebt dat dit een onderdeel is van je Goddelijke plan, dan moet je luisteren naar dat gevoel totdat je een ander gevoel krijgt, maar voor de overgrote meerderheid van jullie is jouw Goddelijke plan meer een plan op lange termijn. Je hebt bepaalde doelen, niet alleen voor je persoonlijke groei, maar ook wat je in dit leven voort wilt brengen en die houden vaak verband met zaken op lange termijn. Waarom zeg ik dit?

Wanneer jij je Goddelijke plan maakt voor dit leven, dan kijk je naar de trends op lange termijn. Je kunt niet precies voorspellen wat er gebeurt op Facebook in het jaar 2021. Hoe zou je dat kunnen voorspellen toen jij dat Goddelijke plan maakte? Veel van jullie hebben een Goddelijk plan gemaakt toen Facebook nog niet eens uitgevonden was. Had zoiets niet voorspeld kunnen worden? Ja natuurlijk wel, maar de vele details van de problemen die nu boven komen drijven op de wereld van vandaag, hadden niet voorspeld kunnen worden. Je hebt geen Goddelijk plan gemaakt om je bezig te houden met problemen op korte termijn; je hebt dit gemaakt om impact op lange termijn te hebben. Je hebt je Goddelijke plan niet gemaakt op grond van tijdelijke golven, maar het getij: eb en vloed.

Wat is een van de belangrijkste gedachten die je moet onthouden op het spirituele pad? Dat is iets wat Jezus heeft gezegd: “Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.” Wat is het effect van een kortere aandachtspanne? Dat mensen minder geduld hebben dan in vorige decennia en generaties. Maar hoe kun je echt groeien als je geen geduld met jezelf hebt? Denken jullie dat ik als Inwijder me mee laat slepen door de dingen van alledag? Of denken jullie dat ik meer de visie op lange termijn heb, hoe ik jullie help om je bewustzijn te verhogen? Natuurlijk is het dat laatste. Ik, wij als geascendeerde meesters, maken ons niet druk over de vele problemen die tijdelijk zijn, die hebben niet veel impact op de trends op lange termijn. Wij richten ons op de lange termijn. Dat is iets wat jullie zal helpen om de open deur te zijn voor de Gouden Eeuw.

Er moeten natuurlijk veel ideeën op korte termijn komen die een onderdeel moeten zijn van de Gouden Eeuw, maar jullie, onze spirituele studenten, krijgen die kans omdat jullie de leringen en het pad kennen, om je op de kansen op lange termijn te concentreren die meer impact hebben. Daar willen we jullie niet toe dwingen. Ik herinner jullie er alleen maar aan wat jullie in je Goddelijke plan hebben gezet. Een van de uitdagingen wanneer je incarneert, is dat je heen en weer geslingerd kunt worden tussen die tijdelijke problemen en dat jullie dan je Goddelijke plan vergeten. Beschouw dit maar als een herinnering.

Nu wil ik er een tandje bijzetten en het hebben over een van de algemene initiaties die jullie allemaal op het pad krijgen. Er bestaat een tendens, vooral in eerdere dispensaties van geascendeerde meesters, om te denken dat initiaties tijdelijk zijn, dat die voor een specifieke situatie gelden. Jullie zijn in een specifieke situatie, hoe reageer je daarop? Je kunt op een hogere of lagere manier reageren, en dit vormt de test, dit is de initiatie. Hoe reageer je? En natuurlijk heeft een beeld van een initiatie dat op de situatie berust ook waarde, maar als de Grote Inwijder richt ik mij op trends op lange termijn en bepaalde initiaties zijn groter.

Nu weet ik wel dat de lineaire geest altijd wil doen wat de lineaire geest doet. De lineaire geest wil het concept van honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus toepassen en zegt dan: “Elke initiatie moet verband houden met een van de honderdvierenveertig stappen.” Er zijn echter grotere initiaties die geen verband houden met een bepaalde stap. Die initiaties gaan in het algemeen over het beeld dat je van het pad hebt. Op het achtenveertigste niveau heb je natuurlijk een bepaald beeld van het pad, en op het zestigste of honderdtwintigste heb je daar een beter, hoger, beeld van, maar desondanks zijn er initiaties die boven de honderdvierenveertig niveaus staan. Ik heb enkele geprobeerd uit te leggen in mijn boek ‘Meestersleutels tot Spirituele Vrijheid’.

In Korea zijn niet veel mensen die dit boek hebben bestudeerd. Enkelen begrijpen wel waar ik over spreek. Jullie kunnen allemaal een paar begrijpen, maar ik zal één bijzondere initiatie noemen. Wij hebben al vaker gezegd, Jezus heeft uitgelegd, dat wij net tweedehandsautoverkopers zijn. Om je kennis te laten maken met de leringen, moeten we jullie iets geven wat je aanspreekt op je huidige bewustzijnsniveau. Jullie zijn nog niet toe aan die allesomvattende initiaties en daarom geven we jullie iets om mee te beginnen. Een van de effecten is dat jullie, en ik heb het over jullie allemaal, de leringen van de geascendeerde meesters vinden, en jullie je wijden aan het bewandelen van het pad, maar er zijn bepaalde dingen waar je nog niet naar kunt kijken bij jezelf.

Er zijn mensen die ze vinden, maar die er nog niet aan toe zijn om naar hun eigen psychologische problemen te kijken. Zij richten ze nog op uiterlijke dingen: decreten en invocaties opzeggen, de leringen bestuderen en zij denken dat ze dan de groei doormaken die zij willen. We moeten het die mensen een tijdlang naar de zin maken en hen laten wennen door ze de decreten en invocaties te laten opzeggen, de leringen te laten bestuderen, in groepen te laten discussiëren, enzovoort. Onze hoop is natuurlijk dat zij op een bepaald moment een geweldige omslag maken op het pad, omdat ze tot het besef komen dat spirituele groei inhoudt dat dit een verandering in bewustzijn is. En een verandering in bewustzijn kan er alleen maar komen als je bewust naar je psyche kijkt, naar je eigen bewustzijn kijkt; als je de illusies ziet die je hebt en ze loslaat, doordat je een hogere waarheid ziet.

Alleen zo kun je echt spiritueel groeien. Je kunt wel wat vorderingen maken als je decreten en invocaties opzegt, omdat je de energie opruimt in je vier lagere lichamen die je van het spirituele pad afhouden. Er komt echter een moment waarop je geen vooruitgang boekt als je niet erkent dat het spirituele pad betekent dat je naar iets in jou moet kijken, het zien en er bewust voor kiezen om het los te laten; het spirituele zelf te laten sterven, de illusie op te geven, jouw sterkere mening op te geven, door iets op te geven.

Het pad komt er eigenlijk op neer dat je iets bij jezelf ziet wat je inperkt, en het dan los te alten, op te geven. Dit is echter ook maar een fase. Zelfs wanneer je die omslag maakt en beseft dat je naar iets in jezelf moet kijken, dan hebben jullie allemaal, inclusief de boodschapper, bepaalde dingen waar je niet naar wilt kijken, waar je niet klaar voor bent. En nogmaals, dat is oké. Wij verwachten niet dat je zodra je op het pad komt, al na korte tijd een grote verandering kunt doorvoeren en naar iets in je psyche te kijken.

Wat houdt dat in? Dit houdt in dat er tijdelijk een periode is waarin je openstaat om wel naar een paar dingen in je psyche te kijken, maar dat er ook bepaalde dingen zijn waar je nog niet aan toe bent en voor veel van jullie is de reden dat je dan moet toegeven dat je een bepaalde geneigdheid in je psyche hebt.

Ik wil je geen specifieke voorbeelden geven. En dat doe ik met opzet, omdat het heel individueel is hoe dit zich openbaart. Maar jullie allemaal, zijn in vorige levens, of misschien ook wel in dit leven, een bepaalde maatstaf gaan accepteren voor wat het betekent om spiritueel te zijn. Denk eens terug aan je vorige levens. Misschien ken je ze niet. Maar hoe waarschijnlijk is het dat je in het verleden betrokken bent geweest bij diverse spirituele of religieuze organisaties. Kijk dan eens naar hoeveel religieuze organisaties er tegenwoordig zijn. En stel je dan eens voor dat je in verscheidene levens een gelovige katholiek was. Wat voor beeld zou je dan hebben, hoe zou je zijn geprogrammeerd door de katholieke kerk, of het hindoeïsme of het boeddhisme of een of andere spirituele beweging?

Jullie hebben allemaal, wij allemaal, iedereen die ooit op aarde is geïncarneerd, heeft onvermijdelijk een bepaalde maatstaf gekregen voor wat het betekent om spiritueel te zijn. Hoe jij je moet gedragen, hoe jij je niet mag gedragen. Zoals we al heel vaak hebben uitgelegd, is dit het belangrijkste wapen van de gevallen wezens. Al die maatstaven komen uiteindelijk bij de gevallen wezens vandaan. Zij hebben maar één bedoeling, namelijk jouw spirituele groei afbreken. En hoe breken die maatstaven jullie spirituele groei af? Laten we nu zeggen dat er één maatstaf bepaalt dat jij als spiritueel persoon nooit zus of zo had mogen doen.

Hier zal ik nu één voorbeeld van geven. Als je spiritueel bent, dan had je nooit iemand anders mogen doden. Veel mensen hebben dat gevoel in dit leven. Veel spirituele mensen in dit leven hebben het gevoel dat zij nooit een ander mens zouden willen doden. En ze hebben gelijk, omdat jullie in vorige levens dat bewustzijnsniveau hebben overwonnen, je wilt geen ander mens doden, zelfs niet uit zelfverdediging. Je staat gewoon boven het bewustzijn waarmee je er zelfs over kunt nadenken of je een ander mens wilt doden. Tot zover gaat alles goed. Maar hoe zit dat in vorige levens?

Kijk eens naar deze planeet, kijk eens naar het turbulente verleden. Is het realistisch om te denken dat jij duizenden en duizenden jaren lang bent geïncarneerd in situaties en jij nooit in een situatie bent gekomen waarin je een ander mens moest doden? Ben je nooit meegesleept in oorlogen, ben je nooit in situaties geweest waarin je werd aangevallen door rovers die je probeerden te doden en jij hen hebt gedood uit zelfverdediging? Dat is niet heel realistisch. Dit is een van de dingen die op een verborgen manier worden uitgelegd in het boek ‘Mijn Levens met’. Je wordt meegesleept in dualistische gevechten, je wordt meegesleept in de strijd tegen de gevallen wezens, linksom of rechtsom.

Nu komt er iemand die in gedachten als maatstaf heeft dat jij als je spiritueel bent, niet een ander mens mag doden. Maar in het onderbewuste heb je nog één of zelfs meerdere gescheiden zelven die in een heel moeilijke, heel dramatische, heel chaotische, gewelddadige tijd in het leven zijn geroepen. En die zelven zijn geprogrammeerd om te geloven dat het niet alleen noodzakelijk is om in bepaalde situaties andere mensen te doden, maar dat je hiertoe zelfs gerechtigd bent.

Mijn geliefden, hoe ga jij je voor je ascensie kwalificeren? Wat hebben we gezegd? Je moet al je gescheiden zelven laten sterven. Als je gescheiden zelven hebt die verband houden met het doden van een ander mens, dan moeten die sterven, maar hoe doe je dat als je er niet naar wilt kijken? En hoe kun je daarnaar kijken als jij als maatstaf hebt dat jij als spiritueel persoon nooit een ander mens had mogen doden? En dat je dit gedaan hebt, is het ergste wat er zou kunnen gebeuren. En daardoor heb je het gevoel, dat als jij zou toegeven dat je in het verleden andere mensen hebt gedood en dat je zelven hebt die denken dat je gerechtigd bent om andere mensen te doden als dat noodzakelijk is, dat jij jezelf heel streng moet veroordelen, misschien wel op de strengste manier die er bestaat. Hoe kun je hiernaar kijken? En als je dat niet kunt, hoe kun je dit dan ooit overwinnen?

Dat betekent dat je in een impasse zit, er is een patstelling. Je ziet bepaalde initiaties niet die je moet doen, namelijk die zelven laten sterven. Je wilt ze niet zien. ik zie die initiaties wel, omdat ik alle initiaties zie die jullie moeten doen. Ik zie alle gescheiden zelven die jullie hebben, maar jij wilt ze niet zien en je wilt ook niet dat ik ze zie. Je wilt denken dat ik ze ook niet kan zien als jij er niet naar kijkt.

Ik wil hiermee zeggen dat je er een fase op het spirituele pad komt waarin je als spirituele student bepaalde dingen wilt verbergen voor jezelf en voor mij, of de geascendeerde meester die jou voornamelijk initieert. Er is iets wat je wilt verbergen. En nogmaals, dit is acceptabel in een bepaald stadium van het pad, maar er komt een moment waarop je niet voorbij een bepaald niveau kunt komen als je niet afrekent met dit probleem. En ik heb het niet over speciale problemen. Het is niet een kwestie van begrijpen dat je in het verleden bepaalde gescheiden zelven in het leven hebt geroepen die verband houden met het doden ven mensen en die zelven loslaten.

De algemene trend waarop ik jullie wil wijzen, is de onwil om naar die zaken te kijken omdat je denkt dat je die niet mag hebben. Een van de belangrijkste keerpunten, een van de meest bevrijdende keerpunten die je kunt krijgen op het spirituele pad is dat je die omslag maakt en zegt: “Ik wil dit menselijke bewustzijn loslaten. Ik ben bereid om naar ieder aspect van het menselijke bewustzijn te kijken dat ik nog heb.”

Wij hebben geprobeerd om jullie veel leringen te geven om die omslag te vergemakkelijken. Ik probeer jullie niet ergens mee te belasten, dat je die omslag al had moeten maken of dat je die in een flits had moeten maken. Ik zeg gewoon dat dit voor sommigen van jullie de volgende stap is.

Wat kan helpen om de weerstand los te laten om naar dingen te kijken? Nou, wat hebben we jullie verteld? Dat je ware identiteit in je IK BEN Aanwezigheid zit verankerd. Die is niet veranderd door iets waaraan je op aarde bent blootgesteld. Tot dusver gaat het goed. Met andere woorden, wat is er echt misgegaan op aarde, wat ben je echt kwijtgeraakt, ondanks alles wat je ook op aarde hebt meegemaakt? Wat betreft je individualiteit en je IK BEN Aanwezigheid niets. Jouw ervaringen op aarde hebben jouw IK BEN Aanwezigheid positieve ervaringen opgeleverd die in je causale lichaam liggen opgeslagen. Wat je ook op aarde hebt meegemaakt, hoe gevaarlijk ook, het was een positieve ervaring die in je causale lichaam ligt opgeslagen. Wat is er dan misgegaan, wat ben je kwijtgeraakt?

Wat hebben we nog meer gezegd? Dat de aarde een realiteitssimulator is. Alles hier is een gesimuleerde ervaring. De materie kun je veranderen. Niets is blijvend; er is niets wat je niet kunt veranderen. Je kunt al je karma in evenwicht brengen. Je kunt niets doen, je kunt geen keuze maken, die niet kan worden vervangen door een bewustere keuze. Wij hebben jullie heel veel leringen gegeven en ik zeg nog iets erbij om je te helpen om die verandering te maken omdat je zegt: “Is het echt belangrijk wat ik in het verleden heb gedaan? Doet het ertoe welke zelven ik nog over heb? Is het niet allemaal een onderdeel van het menselijke bewustzijn?”

De aarde is een heel moeilijke planeet. Ik ben heel vaak op aarde geïncarneerd geweest. In veel verschillende samenlevingen. Vaak chaotisch, gewelddadig, turbulent. Is het niet waarschijnlijk dat ik bijna alles heb meegemaakt wat menselijke wezens op aarde kunnen meemaken? Is het dan niet waarschijnlijk dat ik in die vele levens bijna elke mogelijke situatie heb meegemaakt die je op aarde kunt krijgen? Is het dan niet logisch dat ik gescheiden zelven in het leven heb geroepen om het in die situaties psychisch te kunnen overleven? Wat moest ik anders doen? Ik was daar, in een fysiek lichaam, ik kon niet weglopen van dat lichaam of van de pijn van dat lichaam, de martelingen van dat lichaam, de bedreigingen van dat lichaam. Ik moest doen wat ik kon doen om het te overleven. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch, in die situaties met het bewustzijnsniveau dat ik toen had.

We hebben jullie verteld dat je naar het achtenveertigste niveau moest afdalen, dat je zelfs als je een avatar bent met een veel hoger bewustzijn op een andere planeet, evenzogoed naar het achtenveertigste niveau toe moest. Dat betekent dat je op situaties op aarde ook reageerde met dat achtenveertigste bewustzijnsniveau. Misschien ben je nog wel lager gekomen. Dit mag binnen de vrije wil die je op aarde hebt. Wat had jij, vanwege alle leringen die we jullie hebben gegeven, wat had je ooit kunnen doen op aarde dat zo slecht was dat je dat niet eens zou kunnen overwinnen? En als je niets had kunnen doen wat zo slecht was dat je dat niet had kunnen overwinnen, hoe had je dan iets kunnen doen wat zo erg was dat je niet daarnaar kon kijken? Als je iets hebt gedaan wat je kunt overwinnen en als de enige manier om iets te overwinnen is dat je ernaar kijkt, hoe had dit dan zo erg kunnen zijn dat je er niet naar kon kijken? Je hoeft er alleen maar naar te kijken.

En dan kun jij je ervan bevrijden. Maar als je er niet naar kijkt, dan blijf je het met je meeslepen en het zal je naar beneden trekken. Waarom is het zo erg om ernaar te kijken? Wat is daar zo erg aan? Misschien komt het wel, mijn geliefden, omdat je de maatstaven van de gevallen wezens op jou hebt laten projecteren. En je hebt een gescheiden zelf in het leven geroepen dat zegt: “Als spiritueel persoon zijn er bepaalde dingen die ik niet mag doen. Die zijn zo slecht dat ik dit onmogelijk heb kunnen doen.”

Waarom heb je zo’n zelf geschapen? Omdat de gevallen wezens in vorige levens, en we hebben de uitdrukking eerder gebruikt, ‘op jou ingebeukt hebben’ en jou het gevoel hebben gegeven dat jij absoluut niets waard bent; ze hebben jou het gevoel gegeven dat je de ergste fout hebt gemaakt die iemand maar kan maken, misschien was het zelfs wel de ergste fout dat je naar deze planeet bent gekomen, enzovoort.

Om dat eerste trauma psychisch te kunnen overleven moest je een zelf creëren dat zei: “Maar ik ben niet een van de slechtste personen op aarde, omdat ik bepaalde dingen niet heb gedaan; die ik niet zou kunnen doen. En daarom kan ik het psychisch overleven als ik de overtuiging heb dat ik bepaalde dingen niet heb gedaan of niet zou hebben willen doen.” Dit kan heel gemakkelijk, omdat je enkele dingen niet hebt gedaan die de gevallen wezens hebben gedaan.

Begrijp je wat de gevallen wezens doen? Ze projecteren op jou dat jij niet de slechtste persoon op aarde zou kunnen zijn, omdat dit onverdraaglijk voor jou zal zijn en daarna geven ze jou een voorbeeld van iemand die iets heeft gedaan wat erger is dan jij ooit hebt gedaan, dat er een gemakkelijke uitweg is. Maar wat is het netto-effect hiervan? Je schept dan een zelf dat zegt: “Er zijn dingen die ik als spiritueel persoon niet had mogen doen.” En dat houdt in dat je naar bepaalde dingen uit vorige levens niet kunt kijken in je eigen psyche. Je bent gewoon bang om daarnaar te kijken.

In jouw bewustzijn zijn twee zones. Een zone met problemen waar je naar kunt kijken, omdat jij jezelf daar niet om zult veroordelen, maar er is ook een verboden zone met problemen waar je niet naar kunt kijken. Je kunt niet eens kijken of er mensen zijn die je in vorige levens hebt gedood. Heb ik dat gedaan, heb ik dat gedaan? Daar kun je niet naar kijken, je kunt het niet overwegen. Sommigen hebben niet het probleem dat je andere mensen hebt gedood. Er kunnen andere problemen zijn en daar wil ik geen bijzonderheden over geven, omdat dit voor iedereen anders is, maar het gaat erom dat die situatie gemanipuleerd is, gemanipuleerd door de gevallen wezens. Je bent zo gemanipuleerd dat je een catch 22 in je eigen psyche hebt gevormd.

Enkelen hebben misschien het gevoel: “Maar ik had me nooit zo moeten laten manipuleren. Ik had de gevallen wezens nooit moeten toestaan om mij te manipuleren en daarom moet ik wel een slecht persoon zijn omdat ik dat heb laten gebeuren.” Enkelen van jullie willen misschien niet eens overwegen of je dit gedaan zou kunnen hebben en zij gaan alles ontkennen, maar ieder van ons die is geïncarneerd, is door de gevallen wezens gemanipuleerd.

Mijn geliefden, luister goed. Wij zijn allemaal door de gevallen wezens gemanipuleerd. Waarom?

Omdat degenen die zijn geïncarneerd in deze sfeer niet de ervaring, de ontwikkeling of de agressieve bedoeling hebben die de gevallen wezens hebben en wij konden ons niet eens voorstellen dat er wezens konden zijn zoals de gevallen wezens totdat we ze tegenkwamen. Hoe hadden we ons moeten beschermen tegen de aanvallen van de gevallen wezens? Wij hadden geen referentiekader voor dat soort wezens. Dit is een van de effecten van incarneren op een onnatuurlijke planeet.

Men had ons dit verteld voor we hiernaartoe kwamen, maar onze gedachten konden dit niet helemaal begrijpen. Nogmaals, we hadden de moed om te zeggen: “Misschien begrijp ik niet volledig wat ik me op de hals haal, maar ik ben bereid om dat te doen vanwege de initiatie die ik dan kan krijgen.” Toen we hier kwamen en de gevallen wezens en hun trauma tegenkwamen, zijn we die bedoelingen vergeten. Wij vergaten hoe het was om op een natuurlijke planeet te zijn en heel rustig en kalm onder alles te blijven in dit moeras, in die chaos, op aarde. We werden door de golven heen en weer geslingerd. Wij vergaten het getij en de effecten op lange termijn; dat we besloten om hier te incarneren om de aarde te helpen om zich te verheffen.

Dat is allemaal heel natuurlijk. Het is heel begrijpelijk. Wij hebben dit allemaal gedaan. Iedere geascendeerde meester heeft dit gedaan. Willen jullie dat alsjeblieft accepteren? Dan kun je ook accepteren dat wij tegenwoordig geascendeerde meesters zijn omdat we het hebben overwonnen en dat houdt in dat iedereen het kan, als één het heeft gedaan. Hoe overwin je dat? Op dezelfde manier als elk ander zelf.

Je moet ernaar kijken. Je moet contact maken met het zelf in jou, wat de maatstaf is die voor jou bepaalt dat jij iets absoluut ondenkbaar, absoluut onverdraaglijk, vindt en nooit gedaan kunt hebben, en jij er daardoor niet naar kunt kijken. Je kunt bewust besluiten: “Nee, ik ben nu al een poosje op het spirituele pad en ik ben voor veel initiaties geslaagd. Ik heb al veel zelven losgelaten, waarom zou ik dit zelf ook niet kunnen loslaten? Het is gewoon weer een zelf.”

Deze boodschapper heeft een periode gehad waarin hij steeds weer tegen zichzelf zei: “Dit is gewoon weer een zelf. Dat is niet echt. Dat ben ik niet. Dit ben ik niet, dus waarom zou ik er dan niet naar kijken? Wat geeft het wat voor zelven ik heb? Zij zijn allemaal onecht. Het is allemaal een onderdeel van dit menselijke bewustzijn, deze menselijke onzin, deze menselijke onwerkelijkheid.”

Begrijpen jullie wat ik zeg, mijn geliefden? Al die gescheiden zelven zijn onecht. Het heeft geen zin om te zeggen dat de ene vorm van onwerkelijkheid erger is dan de andere. Dit is natuurlijk de maatstaf die de gevallen wezens op het leven op aarde hebben geprojecteerd. De aarde is een realiteitssimulator. Je mag elke ervaring hebben die je wilt, zolang je wilt. De bedoeling van die vele ervaringen is dat je op het punt komt waarop je zegt: “Ik wil dit niet meer.” Als je die innerlijke beslissing hebt genomen: “Ik wil dit niet meer.”, dan ben je geslaagd voor de initiatie van de realiteitssimulator, voor die ene specifieke initiatie.

Wat maakt het uit wat voor ervaringen je hebt? Ze zijn allemaal niet echt. Er is geen maatstaf in de realiteitssimulator. De gevallen wezens hebben een maatstaf opgelegd om jullie, de avatars, om de meeste geavanceerde oorspronkelijke bewoners van de aarde die Christusschap beginnen te krijgen in de val te laten lopen, opdat jullie, in plaats van los te laten beginnen jezelf of andere mensen te analyseren, beoordelen.

Waarom zie je dat er in heel veel spirituele bewegingen, waaronder organisaties van geascendeerde meesters, eerdere dispensaties een heel kritische omgeving was waarin iedereen elkaar bekritiseerde? Dat kwam omdat ze juist die maatstaf van de gevallen wezens hadden dat er dingen zijn die meer of minder erg zijn dan andere. Maar alles is onecht, wat is dan het verband van ‘beter zijn’ met ‘slechter zijn’? Hoe laat je die onwerkelijkheid los? Niet door het kwaad te vernietigen of iets op te hemelen. Je overwint de onwerkelijkheid als je beide polariteiten loslaat die worden gedefinieerd door het dualiteitsbewustzijn.

Wat hebben we gezegd? De studenten die we het moeilijkst kunnen helpen op het spirituele pad zijn degenen die geloven dat ze alles goed doen. Zij hebben het pad al begrepen. Zij weten al hoe alles moet. Zij hebben nog nooit iets fout gedaan en zijn daarom kritisch op andere mensen die niet doen wat zij doen.

Het kan heel onaangenaam zijn om naar een gescheiden zelf te kijken en te moeten toegeven: “Ik heb een gescheiden zelf dat denkt dat je andere mensen mag doden” of een aantal zelven die iets te maken hebben met iets wat duidelijk negatief is. Het is veel moeilijker om toe te geven: “Ik heb een gescheiden zelf dat gelooft dat ik spiritueel ben en als ik altijd dit doe en niet dat, en dat God mij moet redden.” Heel veel mensen hebben gescheiden zelven die een deal met God hebben gesloten: “Gos als ik dit doe en niet dat doe, dan moet je mij in de hemel toelaten.” Een gescheiden zelf gelooft dat natuurlijk, maar het heeft niets te maken met de werkelijkheid, zoals Sanat Kumara heeft gezegd, de Geest is nergens door veranderd.

Enkelen van jullie die bang zijn dat jullie een paar gescheiden zelven hebben waar je niet naar zou kunnen kijken. er zijn ook mensen die nog nooit hebben overwogen dat ze positieve zelven hebben waar je niet naar zou hoeven te kijken omdat die al perfect zijn, die al zijn hoe ze zouden moeten zijn. Maar wat heb ik nu meerdere malen gezegd? Dat het allemaal niet echt is. Je kunt ze niet met je meenemen naar de hemel.

Veel mensen hebben dit punt niet begrepen. Als je naar alle spirituele bewegingen op aarde kijkt, dan zie je dat de meeste ervan gevangenzitten in de denkwijze: Je moet het kwade vermijden of vernietigen en het goede cultiveren en dan ga je naar de hemel. Er zijn maar weinig spirituele bewegingen die iets anders zeggen en die je precies hetzelfde vertellen als wij in deze dispensatie doen, en sommige doen dat al eeuwenlang.

Het moet állemaal weg: wat de mensen goed noemen; wat de mensen slecht noemen. Het is niet een kwestie van het slechte vernietigen en het goede cultiveren. Het moet allemaal worden opgeruimd voor je naar de hemel gaat. Daarom is een van de beslissing keerpunten op het spirituele pad dat je dit volledig erkent. Je erkent dat je hele menselijke bewustzijn, al je gescheiden zelven weg moeten. En dat kan alleen maar als je ze ziet, niet allemaal in één keer, maar stukje voor stukje, hier en daar een beetje.

Als Inwijder heb ik tamelijk veel ervaring met het helpen van menselijke wezens op deze planeet. En ik kan mensen heel goed de initiaties presenteren waar ze aan toe zijn en die hen niet overrompelen. Ik wil jullie niet overrompelen., maar veel studenten komen op dit punt van het pad waar ze alles in de sfeer van hun bewustzijn hebben bekeken waar ze naar willen kijken, en dat ze eigenlijk niets meer op te ruimen hebben. Wat betekent dat? Betekent dit dan dat ze klaar zijn? Nee. Het betekent dat ze op een punt van het pad zijn gekomen waarop ze zich heel erg comfortabel voelen.

Zij hebben het gevoel dat ze heel spiritueel zijn, juist omdat ze niet meer iets in hun psyche zien wat ze nog moeten opruimen. Maar zij zien dit niet omdat ze niet naar de verboden zone willen gaan en wanneer ze daar zitten, kan ik hen niet helpen. Ik kan hen geen verboden initiaties geven omdat zij er niet naar willen kijken en ik schend hun vrije wil niet. Wat betekent dat? Dit betekent dat ik in wezen een stap naar achteren moet doen en wachten tot ze eraan toe zijn om naar iets anders te kijken. Bij sommigen duurt dat lang, bij anderen duurt het decennia, de rest van hun leven.

Ik heb gezien dat er heel veel studenten zijn, zowel van geascendeerde meesters als bij andere spirituele beweringen, die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt door dingen op te ruimen in de zone waarnaar ze wel willen kijken, maar wanneer zij op het punt komen waarop ze alles in die zone hebben opgeruimd, denken dat ze er vanaf zijn. Zij denken dat ze het hebben gehaald; ze vinden zichzelf heel erg spiritueel. En dan stagneren ze en staan de rest van hun leven stil op dat niveau. Sommigen gaan naar de Harde Leerschool en krijgen daar zulke harde klappen dat zij opnieuw bereid zijn om naar iets te kijken. Sommigen slagen er decennialang in om stil te blijven staan en toch het gevoel te behouden dat zij heel erg ver zijn gekomen als spirituele student.

Hoe kunnen we zulke mensen helpen? Op geen enkele manier, we kunnen niets doen, omdat wij hun vrije wil respecteren. Wat betekent dat voor jou? Betekent dit dat je dan moet zeggen: “O, zit ik zo in elkaar. Heb ik dat gedaan?” Dit houdt in ieder geval in dat je een bewuste beslissing kunt nemen door te zeggen: “Maitreya toon me de volgende initiatie, hoe die er ook uitziet. Ik ben bereid om de volgende initiatie te krijgen, het volgende gescheiden zelf dat ik moet bekijken. Ik ben bereid om dat te zien, wat het ook is.” Als je niet het gevoel hebt dat ik je belangrijkste meester ben, dan zeg je dit tegen de meester die wel het belangrijkste voor je is, want dan geef je ons het gezag en dan zullen we wel een manier vinden, misschien rechtstreeks in je innerlijk, zoals we hebben besproken, misschien door middel van andere mensen of situaties, maar we zullen een manier vinden om iets aan jou te tonen.

Maar wat we hopen, mijn geliefden, wat we voor al onze geavanceerde studenten hopen, voor iedereen die echt zijn best heeft gedaan, die bereid was om naar alles in de open zone te kijken, we hopen dat jullie allemaal die omslag maken waardoor jij je ineens realiseert, zoals ik heb gezegd: “Het is allemaal niet echt. Dit moet weg en niets in onze werkelijkheid is erger dan iets anders, dus wat geeft het dan wat ik heb?” Dan haal je de spanning, het risico, af van het feit dat jij jouw initiaties moet ondergaan.

Kunnen jullie niet begrijpen dat veel van jullie een bepaalde angst hebben voor het spirituele pad? Jullie zijn bang voor de initiaties waar je misschien voor moet slagen, of dat je voor de initiaties zakt, of de leraar onder ogen moet komen, of dat de leraar misschien streng tegen jou is en je veroordeelt. Maar mijn geliefden, wat hebben we al vele malen gezegd? Alleen de gevallen wezens hebben kritiek op jou en veroordelen jou. De geascendeerde meesters niet.

Wij willen graag dat jullie zover komen dat er geen risico meer is, dat jullie niet meer bang zijn. Je zegt alleen maar: “Het is menselijke onzin. Laat me er gewoon naar kijken en me ervan bevrijden in plaats van dit mee te blijven slepen. Ik heb dat nu al lang genoeg gedaan.” Dit is het enige wat wij willen. Jullie hebben allemaal het potentieel om die omslag te maken. Het maakt niet uit op wat voor bewustzijnsniveau je zit, waar je bent op het pad, of je nieuw bent of niet. Je kunt nog steeds een bewuste beslissing nemen dat je het risico uit het pad wilt halen, de angst voor het pad, omdat je er wel naar wilt kijken. Wij zullen je geen initiatie geven waar je nog niet aan toe bent en niet voor kunt slagen. Het klopt dat er bepaalde initiaties zijn waar je pas naar moet kijken als je hoger op het pad bent, maar wij zullen je die niet geven voor jij daaraantoe bent, dus wat voor risico loop je dan?

De gevallen wezens hebben dit hele bewustzijn gecreëerd van risico en angst. Als je op de Summit Lighthouse terugkijkt, dan zie je dat er in die organisatie angst heerste, de studenten waren angstig, ze waren bang dat ze niet zouden slagen voor hun initiaties. Dat was het beste wat er gedaan kon worden aan het eind van het Vissentijdperk. Maar waar is ruimte voor angst in het Aquariustijdperk? Waar heb je angst voor nodig? Het is de bedoeling dat dit het tijdperk wordt van de Heilige Geest. Wat heeft angst te maken met de Heilige Geest? De Heilige Geest waait waarheen hij wil. Angst geeft aanleiding tot het verlangen om iets onder controle te hebben. Je kunt de Geest niet beheersen en waarom heb je dan angst nodig? Waarom denk je dat de Geest op angst zal reageren?

De Geest reageert absoluut niet op angst. Ik reageer niet op angst. Ik heb geen angst. Ik bezit nergens angst in mijn wezen en daarom ben ik geascendeerd. Ik wil niet dat er ergens angst in jouw wezen aanwezig is. Alleen de gevallen wezens willen dat je bang bent omdat zij je dan in hun macht kunnen krijgen. Waar moet je op aarde bang voor zijn als alles niet echt is? Waarom zou je bang moeten zijn voor iets zijn wat niet echt bestaat? Waarom moet je bang zijn voor een paar aspecten van de onwerkelijkheid of verlangen naar dingen die niet bestaan? Wat voor zin heeft dat? Het is allemaal niet echt. Wat zou er ooit kunnen gebeuren dat zo erg was dat je het niet zou kunnen overwinnen? Niets. Waarom moet je dan bang zijn?

Ik begrijp heel goed dat er zelven zullen zijn die hier bezwaar tegen zullen maken en allemaal redenen zullen bedenken om bang te zijn voor bepaalde dingen: “Stel je voor wat er zou kunnen gebeuren. Je moet daar bang voor zijn.” Maar als je dat wilt, kun je die projectie van deze zelven gebruiken om die zelven te ontmaskeren en te zeggen: “Aha! Jij wilt dat ik bang ben! Dat bewijst dat jij een gescheiden zelf bent, ik ga dus naar jou kijken. Ik pak die kans om Maitreya te vragen om mij deze illusie te tonen opdat ik die angst kan loslaten. Ik kan dit zelf gewoon laten sterven en de angst sterft dan met hem mee.”

Wat is angst? Wat projecteert die op jou? Dat er iets is waar je bang voor moet zijn en je moet jezelf daartegen beschermen of die vernietigen. Maar wat gebeurt er dan? Je richt je aandacht op die situatie, niet op de angst. Maar de angst is niet die situatie. De kaart is niet het territorium, zoals het gezegde is. De angst is het probleem, niet de situatie. De angst beïnvloedt jou, omdat je die in gedachten hebt. De situatie is buiten je gedachten. Wat hebben we gezegd over het spirituele pad? Het gaat erom dat jij je realiseert dat dingen die buiten jouw gedachten vallen, je gedachten niet kunnen beïnvloeden als je dat niet toestaat.

Het probleem is de angst die in jouw gedachten bestaat, bij een gescheiden zelf. Jij hoeft niets aan die situatie te doen. Om de angst te overwinnen, moet je naar het gescheiden zelf kijken en zeggen: “Er is niets wat ik nu moet opruimen. Ik laat je sterven. Dag.”

We hebben het al vaker gezegd. Heb je dit toen begrepen? Begrijp je het nu? Als dat niet zo is, denk er dan over na. Luister nog eens, en nog eens, en lees het nog eens, vraag me dan om jou te helpen om het te begrijpen door een ervaring te krijgen waardoor je uit je normale bewustzijnsstaat stapt en zuiver gewaarzijn voelt dat noch het een noch het ander is en daardoor ziet dat het allemaal niet echt is. Veel van jullie volgen deze leringen nu al een poosje. Voor veel van jullie is het maar een kleine verandering van bewustzijn, en als je dat doet, dan zie je dat het niet bestaat.

“Waarom ben ik bang voor iets wat niet bestaat? Waarom probeer ik iets te vermijden wat niet bestaat? Waarom laat ik mij door iets beperken of zelfs bepalen wie ik ben? Waarom laat ik de onwerkelijkheid op aarde mijn gedachten afsluiten voor de stroom van de Geest, die echt is?” We hebben al vaker gezegd dat iets wat onecht is, iets wat echt is niet kan beïnvloeden. Wat echt is aan jou, hebben we de Bewuste Jij genoemd en de IK BEN Aanwezigheid; de wereldlijke persoonlijkheid, het fysieke lichaam is niet echt vergeleken met de kern van je wezen. Dit is iets wat je hebt aangenomen, maar het is niet echt en het is niet de echte jij. Jij bent echt.

Nogmaals, we hebben je een heel esoterische boodschap gegeven, een boodschap met veel lagen, veel facetten. Wat is de bedoeling van zo’n boodschap? Dat hebben veel mensen niet begrepen, vooral veel mensen die in een westerse cultuur zijn opgegroeid en die een heel rechtlijnige, analytische manier van denken hebben. Zij denken dat het de bedoeling van zo’n lering is dat zij die kunnen begrijpen met hun lineaire, analytische gedachten, maar de bedoeling van een esoterische lering, een mystieke lering, is dat de lineaire, analytische geest wordt geneutraliseerd opdat je iets kunt ervaren wat die geest overstijgt.

We begrijpen dat onze leringen niet eenvoudig te bevatten, categoriseren, analyseren zijn. Wij zien dat studenten hem gebruiken om ze met hun lineaire geest te bevatten en die onze leer met een andere vergelijken, op zoek gaan naar verschillen en tegenstrijdigheden, maar dan begrijp je de bedoeling van een spirituele leer niet goed. De bedoeling van een spirituele leer is niet om je een heel consequente, coherente leer te geven over ieder aspect van de werking van het universum. De bedoeling van een spirituele leer is dat die het bewustzijn van de mensen verandert, welk bewustzijn ze ook hebben, in welke illusies ze ook geloven, om iets te geven wat hen kan helpen om verder te kijken.

Hoe zou die leer je kunnen helpen om één stap verder te komen op het spirituele pad, zelfs als je een leer had die ieder aspect van het spirituele pad heel logisch, rationeel en consequent zou uitleggen? Je verandert je bewustzijn niet door iets vanaf een afstandje te bekijken. Er zijn studenten die dit niet hebben begrepen, en waarom niet? Omdat dat de lineaire geest niet de beperkingen van je rechtlijnige gedachten kan bevatten. Wanneer een student vastzit in rechtlijnige gedachten, dan kan iemand het niet begrijpen, je kunt het alleen maar begrijpen wanneer je hebt ervaren dat er nog meer is dan die lineaire geest. Als je die ervaring niet hebt gehad, dan kun je de beslissing nemen, als je dat wilt, om je niet meer te concentreren op de uiterlijke lering en hem interpreteren en beoordelen met de lineaire geest, maar de hulpmiddelen en technieken te gebruiken die wij hebben gegeven om te proberen een ervaring te krijgen dat er meer is. Misschien heb je een andere lering of een andere leraar nodig om je daarbij te helpen. Er is niets mis mee als je zegt dat je een tijdlang iets anders nodig hebt en dat een poosje te doen.

Wij hebben door deze boodschapper een leer gegeven die, zoals elke leer zou moeten doen, aanneemt dat de studenten die deze leer vinden op een bepaald niveau zijn, eraan toe zijn om bepaalde dingen te begrijpen. Maar er is geen garantie dat de mensen die leer niet kunnen vinden voordat zij eraan toe zijn, wanneer je die op het internet of in boeken zet. En daardoor kunnen ze bevooroordeeld zijn wanneer ze die leer vinden en dan willen ze dat die leer past bij hun bestaande opvatting over het spirituele pad.

Dat betekent dan dat zij geen profijt kunnen hebben van de leer, geen gebruik kunnen maken van de leer, omdat hun gedachten er niet voor openstaan. Die kunnen wel open komen te staan, als ze die beslissing willen nemen. Maar sommige mensen kunnen beter vertrekken, ergens anders heen gaan, in ieder geval een tijdje. Wij hebben in deze dispensatie niet de cultuur geschapen dat dit de hoogste of beste lering is en dat je die moet hebben. En dat je die, als je die eenmaal hebt, moet houden en loyaal blijven aan de leer of de meester of de boodschapper. We hebben opzettelijk niet zo’n cultuur geschapen. Er is niets wat je tegenhoudt om te zeggen dat je iets anders nodig hebt. Ik kan die leer niet bevatten. Ik heb iets anders nodig en daar dan naar op zoek te gaan.

Maar veel van jullie, de meesten van jullie, hebben deze leer gevonden omdat jullie eraan toe waren. En dat betekent dat je moet nadenken, echt moet nadenken over de dingen die we hebben gezegd. Vooral dit jaar, omdat we zoveel hebben gesproken over het veranderen van je bewustzijn; dat je subtiele veranderingen moet aanbrengen in je bewustzijn en als je dat doet, dan zul je merken dat je bewustzijn verandert als je ons om hulp vraagt en de hulpmiddelen blijft gebruiken om de gescheiden zelven op te ruimen die je blokkeren, die de deur dichtdoen.

Veel van jullie zijn op het punt waarop de deur gesloten blijft voor de stroom van de Geest, omdat je gescheiden zelven in de verboden zone hebt waar je nog niet naar hebt willen kijken. Door deze lering echt te internaliseren en te beslissen dat je daarnaar wilt kijken, kun je grote schreden vooruitzetten, je kunt meer vooruitgang boeken dan jij je nu zelfs maar kunt voorstellen. En dat zal vele wegen voor jullie openen.

Ik weet dat dit een lange verhandeling is, maar ik wil jullie toch nog één idee meegeven. Veel van jullie hebben niet in je Goddelijke plan staan dat jullie leraren of iets dergelijks moeten worden. Ik probeer niet het idee te wekken dat jullie allemaal leraar moeten worden, spirituele leraren of andere soorten leraren, maar er zijn wel een paar onder jullie die wel in hun Goddelijke plan hebben staan dat ze op een bepaalde manier leraar worden. Jullie onderrichten iets wat te maken heeft met spiritualiteit en spirituele groei. Veel studenten worstelen ermee hoe ze dit moeten implementeren. Veel van jullie die de leer van de geascendeerde meesters hebben gevonden, hebben een bepaalde verplichting of druk gevoeld om de leringen van de geascendeerde meesters te verweven met wat jullie op jullie terrein onderrichten.

We hebben al vaker geprobeerd om die druk weg te nemen door te zeggen dat wij niet tot doel hebben om mensen te bekeren, deze boodschap of een bepaalde leer te erkennen of lid te worden van een bepaalde organisatie. Die vormen van druk horen bij het Vissentijdperk, niet het Aquariustijdperk. Desondanks hebben veel van jullie geworsteld met hoe je de ideeën van de leringen van de geascendeerde meesters integreert bij datgene wat jullie op jullie terrein onderrichten. Die mensen wil ik nu een algemeen idee geven.

In de eerste plaats hoef je niet iets op een bepaald terrein te onderwijzen en te erkennen waar de leringen vandaan komen, dat hoeft niet. Ik weet heel goed dat er in India een oude traditie is dat de goeroe altijd zijn goeroe erkent, dat is een traditie van goeroes. Maar dat vragen we nu niet van jullie. Het gaat erom dat je ideeën naar buiten brengt die aangepast zijn aan het specifieke concept, maar dan binnen de context van jouw ervaring en expertise.

Ik wil het volgende idee presenteren. Hoe wil jij het leven ervaren? Dit is de titel. Je ziet dat de mensen die tegenwoordig op de wereld zijn zoals ik zei, heen en weer worden geslingerd door al die turbulente golven, dat er heel veel dingen op hen afkomen; dat je overal een mening over moet hebben, dat je een bepaald dieet moet volgen of dat dieet moet hebben; dat je zus of zo moet leven, dat dit spiritueel is, maar dat niet. Al die dingen worden voortdurend op de mensen geprojecteerd en die sturen hen alle kanten op, waardoor de meeste mensen zich in de war voelen; de meeste mensen voelen zich overweldigd. Als alternatief zou je die mensen het idee kunnen geven hoe het zou zijn als we al die problemen niet zouden hoeven op te lossen. Hoe zou het zijn als we niet overal een mening over zouden hoeven te hebben? Hoe zou het zijn om een stap naar achteren te doen en te kijken wat voor wezens we zijn? Hoe we functioneren? En zoals we eerder hebben gezegd, is de meest universele erkenning die je kunt krijgen dat menselijke wezens spirituele wezens zijn, omdat alles wat er in ons leven gebeurt, in onze psyche gebeurt. Wij zijn wezens die iets proefondervindelijk meemaken, want in elke situatie waarin we komen ervaren we die situatie.

Wat krijgen we op een bepaald moment? Wat krijgen we als menselijk wezen? Wat maken we mee in het leven, wat is onze ervaring van het leven? Hoe zou het zijn als je als menselijk wezen een stap terug kon zetten en zeggen: “Is het mogelijk om de manier waarop ik het leven ervaar te veranderen zonder iets aan de uiterlijke omstandigheden te doen? Waar heeft mijn ervaring van het leven plaats? Binnen mijn psyche natuurlijk. Het is niet logisch dat de manier waarop ik het leven ervaar, wordt beïnvloed door omstandigheden in mijn psyche. In veel gevallen kan ik die uiterlijke omstandigheden veranderen. Natuurlijk heeft de manier waarop ik mijn leven ervaar te maken met de uiterlijke omstandigheden, maar die kan ik niet altijd veranderen. Hoe zou het zijn als ik, in ieder geval als eerste stap, iets in mij zou kunnen veranderen aan de manier waarop ik het leven ervaar? Dan kan ik begrijpen dat er in ieder geval een paar dingen in mijn psyche zijn waarover ik bij machte ben om ze te veranderen, zelfs als ik niet bij machte ben om de uiterlijke omstandigheden te veranderen.”

En dan kun je dit op elk terrein in verband brengen met jouw eigen terrein. Is het management, coaching, psychologie, of iets anders? Je kunt de mensen laten bevestigen dat het belangrijkste aspect in hun leven de manier is waarop zij het leven ervaren en dat die niet alleen maar afhangt van uiterlijke omstandigheden, maar ook de innerlijke omstandigheden in hun psyche. Je kunt hen helpen om tot het besef te komen dat zij iets aan hun innerlijke omstandigheden kunnen doen. Wanneer ze dat doen, dan zal dat ook de manier waarop ze het leven ervaren, ten goede veranderen.

Dat kan mensen dan weer helpen om erover na te denken: “Hoe wil ik het leven ervaren? Wat wil ik echt? Ben ik opgevoed, geprogrammeerd, om te denken dat ik mijn leven opeen bepaalde manier moet leiden, dat dit de enige manier is om het leven te ervan? Ik zit in een race, een concurrentiestrijd waarin ik altijd door omstandigheden waar ik niets over te zeggen heb, wordt meegesleurd. Ik weet nooit wat er het volgende moment gebeurt, maar als ik een stap naar achteren doe en er goed over nadenk, is dit dan de manier waarop ik de rest van mijn leven het leven wil ervaren? Wat zou dat voor mij persoonlijk betekenen? Wat kan ik veranderen? Welke veranderingen zou ik in mijn houding kunnen doorvoeren ten aanzien van het leven?” En dan kun je verder bouwen op deze hele simpele fundering en dit koppelen aan dit specifieke terrein.

Ik ga jullie opzettelijk niet veel details geven, omdat ik wil dat jullie, degenen die weten dat dit in jullie Goddelijke plan staat, jullie expertise en ervaringen, gebruiken om je eigen situatie in verband te brengen met de situatie van andere mensen op het terrein van jouw expertise. Maar je kunt wat ik je nu vertel in vijf minuten doen. En dan kun je zeggen dat het nogal basaal is. Hier is niets revolutionairs aan, maar vergeleken met de manier waarop de mensen het leven op dit moment ervaren, is dit eigenlijk heel revolutionair. Ik ben begonnen te spreken over het getij in de zaken van de mens dat met vloed tot voorspoed leidt, welnu decennialang wordt het vloed omdat heel veel mensen, miljoenen mensen, overal ter wereld bezig zijn gegaan met de verandering die ik net heb beschreven door te kijken naar hun eigen situatie, door erover na te denken hoe zij de leiding krijgen over de manier waarop zij het leven ervaren, hoe zij op een drastische manier hun leven ten goede kunnen keren.

Het is vloed geworden, het is vloed. Degenen die hebben gemerkt dat het een onderdeel van hun Goddelijke plan is om onderwijs te geven kunnen meegaan op die vloedgolf, niet voor geldelijk gewin, maar om je Goddelijke plan uit te voeren. Maar nogmaals, waarom zou je er niet van profiteren, zodat je kunt blijven doen wat je nu doet. Zoals Jezus heeft gezegd: “De werkman is zijn loon waard.”

Ik weet dat er nog veel meer gezegd kan worden, misschien komt er ook nog meer over. Maar ik wil niet al te specifiek zijn, want ik wil dat degenen die ervaring en expertise hebben op een bepaald terrein, weten hoe ze dit in verband kunnen brengen met hun terrein. Jullie zijn eraan toe om naar binnen te gaan, want vooral wanneer je die omslag maakt dat er niets is waar je niet naar wilt kijken, zul je snel rechtstreeks dictaten kunnen ontvangen van mij en andere geascendeerde meesters, over hoe je die individueel toe kunt passen.

Mijn geliefden, degenen die het gevoel hebben dat lesgeven in jullie Goddelijke plan staat, vraag ik om je af te stemmen en te voelen dat het vloed wordt, te voelen dat het water stijgt en dat het naar het collectieve bewustzijn wil doorbreken, en veel mensen zullen de les omarmen wanneer die in een universele vorm wordt gegeven. Het is iets wat een revolutionair effect op de samenleving kan en uiteindelijk zal hebben. Natuurlijk zullen niet alleen studenten van geascendeerde meesters die eraan toe zijn hiervan profiteren. Veel andere mensen zijn eraan toe om van de golf te profiteren. Het is gewoon de volgende verandering die staat te gebeuren. Die is al begonnen; voel die golf, stem je af op die golf, stem je erop af of dit op jou van toepassing is, of het een onderdeel van jouw Goddelijke plan is, en forceer het daarna niet. Laat je meevoeren op de golf van de Rivier van Leven.

Ik heb nu gezegd wat ik wilde zeggen. Veel verschillende boodschappen voor veel verschillende mensen op verschillende niveaus. Maar er is vast iets bij dat op ieder van jullie van toepassing is als je de moeite hebt genomen om naar deze uiting te luisteren of te lezen die rechtstreeks uit mijn hart komt. Ik verzegel jullie nu in de vrolijke vlam die IK BEN, want in het geascendeerde rijk zijn we allemaal vrolijk. Hoewel onze vreugde anders is dan de vreugde die je op aarde ziet, maar alles in het geascendeerde rijk is anders dan iets waar je op aarde woorden aan kunt geven. IK BEN de woorden ontstegen. IK BEN een naam ontstegen. IK BEN Maitreya, maar IK BEN meer dan Maitreya, veel meer dan Maitreya.