De verborgen Problemen achter het Debat over Abortus

Geascendeerde meester Moeder Maria, Oudejaarsdag, 31 december 2021

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria. Vorig jaar heb ik gezegd dat vrouwen mee moesten gaan doen aan de economie, maar dit is niet iets waar je meteen resultaten van moet verwachten. Dit is meer een voorstel voor op lange termijn. Maar toch kan ik jullie ervan verzekeren dat mijn dictaat zo’n stuwkracht had, ook vanwege de oproepen die jullie hebben gedaan tijdens de wake van Moeder Maria door vijfhonderd mensen en de andere webinars die jullie hebben gedaan, dat er vrouwen in de laatste wake aan de Chohans besloten hebben om hun gedachten op één lijn te brengen met hun Goddelijke plan en economie als richting te kiezen en economie te gaan studeren. Dit zal impact hebben op de rest van dit decennium en natuurlijk ook de decennia daarna, als de economie voor de Gouden Eeuw zich verder ontwikkelt, maar dit is natuurlijk een geleidelijk proces op lange termijn.

Ik wil nu een paar opmerkingen maken over het jaar 2021. Tot dusver is het probleem met de economie nog niet naar voren gekomen in het bewustzijn van het grote publiek en dat komt gedeeltelijk omdat de economie het tamelijk goed heeft gedaan, zouden velen zeggen, en ook omdat de pandemie veel andere onderwerpen heeft overschaduwd. Maar tenzij er gekken zijn die besluiten om oorlog te gaan voeren, Rusland, China, naties in Afrika of zelfs het Midden-Oosten, dan zou ik zeggen dat de economie het komende jaar een belangrijk probleem is.

De mogelijkheid bestaat dat natuurrampen in 2022 ook veel aandacht zullen vragen, maar anders is de economie een belangrijk onderwerp. Jullie moeten natuurlijk oproepen voor de economie blijven doen, omdat er een paar belangrijke kritieke momenten zullen komen in de ontwikkeling van mensen, van naties en zelfs de wereld, want zoals we al heel vaak hebben gezegd, zullen jullie oproepen het verschil kunnen maken bij welke kant die ontwikkeling opgaat; het pad naar beneden dat niet zo constructief is of het andere constructievere pad. Jullie oproepen hebben dus al positieve impact gehad, steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat de economische ongelijkheid een onhoudbare situatie is en dat zal dit jaar meer naar voren komen.

We moeten echter niet vergeten dat we in het decennium van de vrouw zitten, waarin vrouwen een belangrijk onderwerp zijn en daarom wil ik wat opmerkingen plaatsen over de situatie van vrouwen en ik wil beginnen met de situatie die in de Verenigde Staten vorm krijgt, omdat je kunt zien dat het Supreme Court zich klaarmaakt om de beslissing om abortus legaal te maken terug te draaien, een besluit dat in 1973 is genomen, Roe versus Wade. Het is mogelijk dat het Hof op een bepaalde manier zal verklaren dat abortus illegaal is of abortus inperkt of het aan de staten zelf overlaat wat zij zullen doen aan dit probleem.

Als je op onze websites kijkt naar wat wij in de loop der jaren hebben gezegd over abortus, dan zul je zien dat we om te beginnen in 2004 veel meer een zwart-witte boodschap hebben gegeven over abortus. Sindsdien hebben we boodschappen gegeven die genuanceerder waren en ik wil jullie erop wijzen dat we nu verder in het Aquariustijdperk zijn gekomen dan toen we in 2002 met onze websites zijn begonnen. Dit houdt in dat het collectieve bewustzijn een aantal veranderingen heeft doorgemaakt. Dat heeft zich meer veranderd van de denkwijze in het Vissentijdperk in de denkwijze van het Aquariustijdperk. Het Aquariustijdperk is, zoals we vele malen hebben gezegd, een tijdperk van meer vrijheid, het tijdperk van de Heilige Geest en een tijdperk van gemeenschap. Wat houdt gemeenschap in? Community in het Engels betekent come ye into unity. Word één met elkaar.

Je zou kunnen zeggen dat we dit er op dit moment niet is en zeker niet in de Verenigde Staten, maar dat dit een groter probleem is. Het grote probleem is één te worden met elkaar. Wat moeten naties, organisaties, samenlevingen, groepen mensen, mensen persoonlijk, doen om maximaal te groeien in het Aquariustijdperk? Ze moeten zich niet mee richten op de verschillen, maar op factoren die hen verenigen. Wij zouden kunnen zeggen dat ze de illusie moeten opgeven dat ze gescheiden van elkaar zijn, het dualiteitsbewustzijn, en de Christusgeest krijgen, het perspectief van Christus krijgen dat ziet dat al het leven één is. Deze terminologie zal natuurlijk niet dagelijks taalgebruik worden, maar je zult merken dat degenen die het meeste succes hebben, degenen zullen zijn die meer één worden dan degenen die verschillen en conflicten opblazen.

Wat betekent dit nu precies voor het abortusdebat. Het betekent dat abortus eigenlijk niet het belangrijkste probleem is. Abortus is een van die zaken die de mensen in de Verenigde Staten polariseert, maar die eigenlijk alleen maar symbool staat voor de grote verdeeldheid in de natie en de wereld als geheel. Die polarisatie tussen mensen die willen vasthouden aan ‘traditionele waarden’ en de mensen die iets nieuws omarmen. Degenen die onze leringen hebben bestudeerd, moet het wel duidelijk zijn dat Saint Germain de aarde drastisch wil veranderen in de Gouden Eeuw, maar hoe doe je dat? Alleen als je iets nieuws omarmt. Je kunt niet veranderingen doorvoeren als je vasthoudt aan bestaande situaties. Als dat zo was, dan zouden we nog steeds in de Donkere Middeleeuwen leven.

Wanneer je naar het abortusprobleem in de Verenigde Staten kijkt, dan zie je bepaalde trends. Om te beginnen, als je niet in de Verenigde Staten woont, als je in een andere natie woont waar abortus geen belangrijk probleem is, dan zeg je misschien: “Wat hebben wij daarmee te maken?” Maar je hebt er wel mee te maken, omdat de Verenigde Staten bestaat uit een conglomeratie van mensen uit alle naties. Zoals Saint Germain heeft gezegd, is het een soort experiment om te zien of je allemaal mensen met een verschillende achtergrond bijeen kunt brengen en of zij de factoren die hen verenigt, kunnen omarmen in plaats van de factoren die verdeeldheid zaaien? Je zou kunnen zeggen dat het resultaat tot dusver niet erg succesvol is geweest, maar dat hangt heel erg af van de criteria die je gebruikt.

Ik wil nu bij jullie onder de aandacht brengen dat het collectieve bewustzijn van de Verenigde Staten, omdat daar mensen uit alle naties leven, heel erg verbonden is met het collectieve bewustzijn van zo goed als iedere natie. Wanneer je het collectieve bewustzijn verhoogt van de Verenigde Staten, dan zul je ook het bewustzijn van alle andere naties optrekken. Omgekeerd zullen andere naties, de moderne democratieën, het collectieve bewustzijn van de Verenigde Staten optrekken wanneer zij hun bewustzijn verhogen.

Als je nu een stap naar achteren doet en kijkt naar het probleem zelf in de Verenigde Staten, wat is er dan aan de hand? In de eerste plaats zie je dat abortus duidelijk een procedure is die alleen vrouwen aangaat. Vrouwen worden zwanger, vrouwen moeten abortus plegen en dat mag niet. Een man kan beïnvloed worden door een zwangerschap als hij in vaste relatie heeft, maar als hij die niet heeft en een vrouw zwanger maakt om wat voor reden ook, dan hoeft hij er helemaal niet door beïnvloed te worden, maar de vrouw wordt dat wel. Wat laat dit zien? Dat of het nu legaal wordt of niet, het iets te maken heeft met de totale situatie van vrouwen in de samenleving, vooral de Amerikaanse.

Als je naar de reactie in de Verenigde Staten van de laatste paar jaar kijkt, dan zie je dat er duidelijk polarisatie is ontstaan. Er zijn mensen die het zelfs hebben over de mogelijkheid van een burgeroorlog, omdat de gebeurtenis van 6 januari vorig jaar aantoont dat er mensen zijn die tamelijk agressief tot actie overgaan. Dit zijn ook mensen die geloven dat ze in hun recht staan als ze een wapen willen dragen en veel van hen bezitten privé aanzienlijk zoveel bewapening dat ze zelfs een klein leger uit kunnen rusten. Maar wat zorgt er daarnaast voor zoveel verdeeldheid?

Een aanzienlijke groep mensen die president Trump steunde, geloofde dat hij een van de grootste presidenten ooit was, omdat hij conservatieve waarden had die essentieel zijn om de Verenigde Staten in stand te houden. Wat hebben we zojuist gezegd? Je brengt niet iets nieuws als je vasthoudt aan het oude; de Conservatieven in de Verenigde Staten kunnen de Verenigde Staten niet in de Gouden Eeuw brengen, zoals Saint Germain heeft gezegd; dat is niet mogelijk.

Ze hebben geen voeling met Saint Germain. Die mensen vinden dat echter niet. Als ze Saint Germain zouden kennen, en zelfs enkele studenten van geascendeerde meesters zouden het zeggen, dan zouden ze zeggen dat zij Saint Germain juist heel goed aanvoelen omdat zij patriotten zijn die voeling hebben met de Founding Fathers die de Amerikaanse natie hebben gesticht. Vanuit een bepaald perspectief hebben ze natuurlijk gelijk. Enkelen hebben voeling met de denkwijze en sommige overtuigingen en principes van de Founding Fathers.

Die mensen begrijpen echter niet dat de Founding Fathers in de achttiende eeuw leefden en dat de wereld sindsdien drastisch is veranderd. Als de Founding Fathers tegenwoordig geïncarneerd zouden zijn, en enkelen zijn dat ook, dan zou hun bewustzijn anders zijn, hun kijk op het leven zou sindsdien drastisch zijn veranderd. Als je teruggaat naar de Founding Fathers, dan zie je dat zij dezelfde soort mensen waren als de mensen die tegenwoordig zogenaamd conservatieve christenen zijn en die beweren dat ze traditionele waarden omarmen. Wie waren dat? Die Founding Fathers waren allemaal mannen, ze waren wit en zij behoorden tot de elite, of de aristocratie van destijds, zou je kunnen zeggen. De Founding Fathers hadden eerlijk gezegd iets wat je tegenwoordig de witte mentaliteit van suprematie zou kunnen noemen.

De Founding Fathers geloofden in het algemeen dat witte mensen superieur waren aan andere rassen. Zij geloven dat mannen superieur waren aan vrouwen. De Founding Fathers dachten er in het algemeen niet eens over na dat vrouwen of slaven in staat zouden kunnen zijn om te stemmen in deze democratie die zij hadden geschapen. Die denkwijze is meegenomen en wordt nu omarmd door veel van de mensen die zichzelf patriot of conservatieve christen noemen. Het is een denkwijze die de Founding Fathers zelf niet in de wereld van tegenwoordig zouden omarmen, want zij zouden zich wel gerealiseerd hebben hoeveel de samenleving is veranderd.

Bij het abortusprobleem zie je dat er een groter probleem is: Wat is de situatie van de vrouwen in de samenleving? Natuurlijk zie je dit overal ter wereld maar laten we ons opnieuw richten op de Verenigde Staten. Er is een minderheid van mannen die nog steeds gelooft dat vrouwen minder zijn dan mannen. Zij geloven dit omdat zij zichzelf als christenen beschouwen, die vasthouden aan een Bijbel die tweeduizend jaar geleden werd gegeven, of zelfs meer dan tweeduizend jaar geleden, toen de samenleving heel erg anders was. Die Bijbel werd ook in het Midden-Oosten gegeven, een wereld die heel erg van de Verenigde Staten verschilt. We zouden daarom kunnen zeggen, als je echt in die termen wilt spreken, dat de mensen die de Bijbel ontvingen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, niet wit waren en dan zie je dat er al één ding is dat dit tegenspreekt. Maar hoe het ook zij, het feit dat de Bijbel duidelijk een bepaalde houding ten aanzien van vrouwen laat zien die zelfs wordt gebaseerd op de zondeval en de val van Eva die door de katholieke kerk omarmd wordt, laat duidelijk zien dat veel van die mensen in de moderne wereld van 2022, geloven dat zij het recht hebben om beslissingen te nemen namens vrouwen – dat zij het recht hebben om te beslissen of een vrouw het recht heeft om haar eigen levenslot te bepalen, niet alleen wat betreft haar eigen lichaam, maar ook haar leven.

Hoewel de mensen die voor abortus zijn, de slogan ‘My body, My choice’ hebben, is het niet alleen een kwestie van het lichaam, want dit is maar negen maanden zo, maar een kind krijgen is een levenslang karwei. Dit is de kern van het probleem en als je dit jaar goed oplet, dan zie je misschien dat dit onder het oppervlak zit. Geen van beide kanten die tot dusver het abortusdebat hebben gedomineerd, zijn echt bereid om daarnaar te kijken. Je zult echter zien dat het van tijd tot tijd zijn lelijke kop zal roeren. Een heel groot segment van de bevolking in de Verenigde Staten, er zijn zelfs vrouwen die geloven dat vrouwen tweederangsburgers zijn, dat je hen niet kunt vertrouwen, dat zij niet mogen deelnemen aan het politieke debat en proces. Wij mogen geen vrouwelijke president krijgen, wij mogen zelfs geen vrouwelijke congresleden of senatoren hebben, omdat vrouwen weg moeten worden gehouden van belangrijke beslissingen; dat moet aan witte mannen worden overgelaten.

Je kunt zien dat dit niet vol te houden is wanneer je naar de geschiedenis kijkt, wanneer je kijkt naar de ontwikkeling van niet alleen de Verenigde Staten maar ook andere naties. De Verenigde Staten kan in de toekomst niet blijven worden geregeerd door witte mannen. Het past niet bij de Gouden Eeuw en zelfs niet bij de toekomst zoals je kunt zien aan de ontwikkelingen overal ter wereld. Het is een simpele dynamiek. Zoals ik heb gezegd, zullen de mensen die succesvol zijn in het Aquariustijdperk, degenen zijn die op zoek zijn naar factoren die hen verenigen in plaats van hen verdelen. Hoe zullen witte mensen in het algemeen succesvol zijn? Alleen als ze naar verenigende factoren kijken. Dat betekent in de eerste plaats, zich verenigen met de vrouwen in je samenleving, in je relaties, in je familie. Vorm de soort gelijkheid tussen mannen en vrouwen waar je veel Europese naties naar ziet streven, maar ook de samenleving in het algemeen.

Er zijn een aantal naties die een vrouwelijke minister-president hebben gehad en die niet in de hel zijn beland of uiteengevallen. Als je vijftig jaar vooruit kon gaan en terug zou kunnen kijken op de huidige tijd met het bewustzijn dat de mensen dan hebben, dan zouden ze verbaasd zijn dat die absoluut noodzakelijke ontwikkeling zolang in de Verenigde Staten kon worden uitgesteld, die beweert dat het de belangrijkste democratie op de wereld is. Hoe konden vrouwen zolang tegengehouden worden in deze zelfverklaarde geavanceerde democratie?

Wat er echt toe doet, is het effect dat het debat over abortus heeft op het verhogen van het bewustzijn van mensen. Waar heeft Gautama heel lang over gesproken in zijn oudejaarsrede van vorig jaar? De wereld is een spel en dat wat er in het spel gebeurt, niet belangrijk is. Wel belangrijk is het effect dat het heeft op het veranderen van het bewustzijn van mensen. Hier geldt dat precies zo voor. Het is niet essentieel of een abortus legaal blijft of illegaal wordt. Het essentiële effect is: Wekt dit de mensen om zich meer te verenigen of verdeelt het hen of houdt het hen net zo verdeeld als nu?

Om je te kunnen verenigen, moet men meer bereid zijn om een stap naar achteren te doen en een paar vragen te stellen die nog niet echt gesteld zijn in het debat, omdat dit wordt gedomineerd door mensen die zwart-wit denken. Wat zijn die vragen? In de eerste plaats is de Verenigde Staten een democratie. Een van de hoekstenen van democratie is dat de regering het recht, zelfs de plicht heeft om wetten te maken, maar de regering heeft de plicht om wetten te maken op zo’n manier dat zo weinig mogelijk mensen tot iets worden gedwongen. Met andere woorden, een van de hoekstenen van democratie is dat de mensen zoveel mogelijk vrijheid krijgen als maar kan om zelf hun eigen lot, leven, vrijheid en het streven naar geluk, te bepalen zoals de Founding Fathers het formuleerden.

Wat houdt dat in? Als je naar vrouwen kijkt, is zwanger worden een heel belangrijke gebeurtenis in hun leven. Ik ben me ervan bewust dat veel mannen nu zullen zeggen: “Daar zijn vrouwen voor. Dat is alleen maar de bedoeling in het leven.” Maar dat is natuurlijk een heel ouderwetse kijk. Vrouwen zijn net als mannen spirituele wezens. Als spiritueel wezen heb je een Goddelijk plan. Ik geef toe dat er verschillende bewustzijnsniveaus in de samenleving zijn onder zowel mannen als vrouwen; mensen hebben dus verschillende bewustzijnsniveaus, maar er is een substantieel aantal vrouwen dat in hun Goddelijke plan heeft staan dat zij een opleiding zullen doen, carrière zullen maken, een positieve impact op de samenleving zullen hebben; dingen waarvan mannen meestal denken dat dit hun terrein is. Maar dit staat in het Goddelijke plan van vrouwen.

Dit betekent dat er een substantieel aantal vrouwen in hun Goddelijke plan heeft staan dat zij geen kinderen zullen krijgen zoals ik eerder al eens heb gezegd. Met andere woorden, je kunt niet zeggen dat een vrouwen gebonden moet zijn aan kinderen krijgen, dat je als vrouw kinderen moet krijgen. Dit is het geval bij veel vrouwen die wel in hun Goddelijke plan hebben staan dat ze kinderen zullen krijgen om diverse redenen. Ik zeg dit niet om je te kleineren. Ik zeg alleen maar dat je niet de mening kunt blijven houden dat vrouwen wel kinderen moeten krijgen. Dat is ouderwets. Wanneer je dit beseft, wat zou je dan zeggen als een democratisch land zo weinig mogelijk dwang wil gebruiken bij het abortusprobleem; wat moet zo’n democratisch land dan doen?

Welnu, je moet naar de situatie van de vrouw kijken en zeggen: “In de eerste plaats heeft een vrouw het recht om te beslissen dat ze geen kind wil om een bepaalde reden of onder geen enkel beding.” Ze moet het recht hebben om haar leven in overeenstemming daarmee te leven. En wat houdt dat in? Dat als een democratisch land vrouwen niet wil dwingen om kinderen te krijgen, dan zou een vrouw die geen kinderen wil in het ideale geval nooit zwanger hoeven te raken. Met andere woorden, een maatregel waar beide kanten van het abortusprobleem het mee eens kunnen zijn als zij verder kijken dan wat hen verdeeld maar naar verenigende factoren op zoek te gaan, is dat het in het belang van iedereen is om ongewenste en niet geplande zwangerschappen tot het absolute minimum terug te brengen. Wat betekent dat?

Dat betekent dat een samenleving moet kijken naar de houding die er rondwaart in het collectieve bewustzijn ten aanzien van vrouwen. Ik heb al gezegd dat veel mannen geloven dat het de plicht is van een vrouw, en dat zij de verplichting heeft, om kinderen te baren. Maar waar bijna niemand over wil praten bij een abortus, is dat er een substantieel aantal mannen is dat gelooft dat het de plaats van de vrouw is, dat het de plicht van de vrouw is, dat de vrouw de verplichting heeft om beschikbaar te zijn voor het seksuele genot van de mannen, dat wel. Dit betekent dat er grote druk op vrouwen wordt gelegd, of liever meisjes in hun tienerjaren, om seksueel actief te zijn. Dit gebeurt onder druk van leeftijdgenoten, door advertenties, films, fictie, het internet, door de hele focus die op het uiterlijk van vrouwen ligt.

In het collectieve bewustzijn waart een houding rond dat een meisje op een bepaalde leeftijd seksueel actief moet worden. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat er druk op meisjes wordt uitgeoefend die vaak geen sterke persoonlijkheid hebben, die niet weten waar ze heen gaan in hun leven, wat wel of niet de bedoeling is voor hen. Zij komen waarschijnlijk meer onder druk te staan door jongens of mannen om seks te bedrijven. Dit zijn ook de meisjes die zich er waarschijnlijk niet erg van bewust zijn, hoewel bijna niemand zich er niet van bewust is dat seks een zwangerschap veroorzaakt, maar die niet goed weten hoe ze een zwangerschap kunnen vermijden.

Als je naar de samenleving in het algemeen kijkt, dan kun je zien dat er een bepaalde sectie meisjes is dat gevoeliger is voor die door mannen opgewekte druk om seksueel actief te worden, om toe te geven aan de seksuele avances van mannen. Zij worden waarschijnlijk eerder zwanger en dat is een zwangerschap die niet gepland en ongewenst is. Hoe kun je meisjes, veel van hen zijn minderjarig, tegen die druk beschermen? Je ziet de discrepantie dat het technisch illegaal is voor meisjes om onder een bepaalde leeftijd seks te hebben, hoewel bijna niemand dat doet, maar dat er desondanks hevige druk op hen wordt uitgeoefend om wel seks te hebben.

Ga je al begrijpen waar ik heen wil? Als je vrouwen echt wilt helpen, als jij je echt bezorgd maakt over vrouwen, dan zou je moeten zeggen dat wij als samenleving dit probleem moeten aanpakken: De druk die mannen leggen op vrouwen om hen seksueel te bevredigen. Hoe kunnen we dit toestaan in een goed geïnformeerde samenleving? Hoe kunnen we jonge meisjes hieraan blootstellen en die rolmodellen naar buiten laten projecteren?

Je begrijpt wel dat degenen die tegen abortus en pro-life zijn, hier niet graag over willen praten. Waarom? Omdat ze de houding hebben dat mannen superieur zijn aan vrouwen, dat mannen de leiding moeten hebben, dat de man het hoofd van de huishouding is en hij dus degene moet zijn die het initiatief neemt tot seksuele activiteiten. Daarom mag een jonge man wel druk op een meisje uitoefenen om seks met hem te hebben, hoewel hij niet van plan is om een langere relatie met haar te hebben, laat staan een huwelijk aan te gaan of een gezin te stichten met dat meisje. En de houding die zij hebben, is ook: “Als een meisje zwanger raakt, dan is dat haar schuld, dan had ze zichzelf maar moeten beschermen. En in de meeste gevallen zullen de mannen een stap terug doen en hun handen in onschuld wassen.

Maar begrijp je wel wat die negatieve houding betekent? Dat mensen niet nadenken over de situatie van vrouwen, zij willen daar niet over nadenken, maar tegelijkertijd willen ze niet nadenken over de situatie van de vrouw en wat haar staat te wachten als zij alleen is en zwanger is op de leeftijd van zeventien, achttien jaar, maar toch willen beslissen dat die vrouw geen abortus mag. Dit komt niet overeen met de democratische principes: Leven, vrijheid en het streven naar geluk.

Ik weet dat die mensen voortdurend zeggen: “Maar hoe zit het dan met de rechten van het kind? Welnu, hoe zit het dan met de rechten van het kind? Denken ze na over hoe het leven van het kind eruit zal zien als het moet opgroeien met alleen maar een moeder die door de huidige economie moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen? Wat voor leven krijgt zo’n kind? Zeg je dan dat het altijd beter voor een kind is dat het wordt geboren afgezien van het leven dat het staat te wachten?

Omdat die mensen een andere houding hebben, geloven veel van hen dat je alleen maar verantwoordelijk bent voor jezelf. Je bent niet je broeders hoeder. Hoewel ze geloven dat ze christen zijn, geloven ze ook dat ze niet verantwoordelijk zijn. Dit is een eigenaardige vorm van christendom, want als je de leringen van Jezus ernaast legt, dan zegt hij: “Doe voor anderen wat jij wilt dat zij voor jou doen, heb je naaste lief, wees goed voor de mensen die jou vervolgen. Wat heeft Jezus gezegd? Hij zei dat ondanks wat Kaïn over Abel heeft gezegd, jij je broeders hoeder bent als je christen bent.

Kijk naar de eerste christelijke gemeenschappen. Ik maakte deel uit van de eerste christelijke gemeenschap. Wij zagen elkaar als elkaars hoeder, zowel broeders als zusters. Maar dit is volkomen uitgeroeid in het Amerikaanse christendom, in ieder geval de fundamentalistische soort, waarin jij jezelf alleen maar als een individu moet beschouwen en het niet uitmaakt wat er met anderen gebeurt: “Als ze het niet kunnen maken in Amerika, de grootste natie op aarde, dan komt dat omdat zij niet hard genoeg willen werken. Ze zijn lui, zij willen geen vak leren.”

En dit spreekt het feit tegen dat er heel veel kinderen in delen van Amerika, in binnensteden, zijn zowel wit maar meestal gekleurd, die letterlijk geen kans hebben om naar school te gaan of een goede baan te krijgen. Ze worden letterlijk in armoede geboren en veroordeeld om de rest van hun leven in armoede te leven. Je kunt altijd uitzonderingen aanwijzen en zeggen dat iemand in een arme buurt is opgegroeid en later miljonair is geworden. Natuurlijk is dat mogelijk. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar veel mensen kunnen absoluut niet hetzelfde doen, omdat het Amerikaanse systeem zoals het nu is, heel erg elitair is en een elitair stelsel berust op het feit dat de meerderheid van de bevolking beneden een bepaald niveau van overvloed blijft. En van de Verenigde Staten kun je zeggen dat een grote middenklasse boven dat niveau van overvloed zit, maar je er is ook een segment van de bevolking dat in armoede leeft en hun hele leven in armoede zal blijven leven.

Zoals we vaker hebben besproken, hebben statistieken aangetoond dat de inkomensongelijkheid in de laatste veertig jaar exponentieel is gegroeid. Steeds minder mensen hebben de meest rijkdom in handen en de levensstandaard van de middenklasse is uitgehold. Je ziet dat er een groep mensen in de Verenigde Staten is die zichzelf superieur beschouwt. Het zijn witte mensen, christenen, de meeste mannen, maar veel van hen zijn ook vrouwen die in die maalstroom zijn meegetrokken en denken dat zij de touwtjes in handen moeten hebben. In feite vinden ze ook dat zij de baas zijn en toen Trump tot president werd gekozen, was hij hun president. Maar als je naar de feiten kijkt, dan zie je dat Trump een deel van de elite was, of in ieder geval een deel van de elite wilde zijn en dat hij voornamelijk een president was voor de elite.

De elite waar ik het over heb, is ook wit en man, maar dit zijn mensen waarover je niets hoort in het nieuws. Zij zijn de oude adel in de noordoostelijke delen van de Verenigde Staten, die enorm veel invloed uitoefenen op het politieke apparaat, zowel in de Democratische als Republikeinse partij en zij regeren over Amerika. Ze zijn wit, zij zijn man, zij hebben een negatieve houding ten aanzien van vrouwen. Maar dit zijn niet de gewone witte christenen die Amerika regeren, men mag dat dan wel denken, maar dat toont alleen maar aan hoe naïef die mensen zijn.

Ik zeg hier nu dat je, als je een stap naar achteren blijft doen en naar de situatie van vrouwen kijkt in de Verenigde Staten, ziet dat dit niet alleen teruggaat tot aan de christelijke, zogenaamde patriottische kijk op vrouwen, maar naar de hoogste echelons van de samenleving waar die witte mannen de rijkdom in handen hebben, het financiële stelsel in handen hebben. Zie maar eens hoeveel aandelenhandelaren er vrouw zijn. Maar de aandelenhandelaren hebben de economie niet in handen, nee dat zijn de mensen hogerop, die bovenin de wolken zitten, die niemand op lagere niveaus kan zien of nauwelijks kan zien. Dit is het echte probleem, daardoor begon Amerika een elitair soort van elitaire samenleving te worden.

Een tijdlang heeft die samenleving enorme stappen voorwaarts gezet om gelijkwaardiger te worden, met gelijke kansen voor iedereen. In de vijftiger en zestiger jaren was die het meest gelijkwaardig wat betreft inkomen, maar sindsdien is het steeds elitairder geworden en dat heeft de situatie van vrouwen meer dan iets anders gedegradeerd. Op de keper beschouwd is het zo dat de reden dat er een probleem voor vrouwen ontstaat wanneer ze zwanger raken vanwege een ongeplande zwangerschap, dat komt omdat haar economische kansen minder worden dan die van mannen. Vrouwen kunnen moeilijker een baan krijgen en nog moeilijker een goed betaalde baan krijgen. Vrouwen kunnen Moeilijk carrière maken, omdat de werkgevers denken: “Wat als ze zwanger raakt? Ik geef de promotie wel aan een man; op hem kan ik rekenen.”

Veel landen hebben grote vooruitgang geboekt om het gemakkelijker voor vrouwen te maken om te werken, zwangerschapsverlof, doorbetaald zwangerschapsverlof, en zelfs mannen hebben betaald zwangerschapsverlof opdat niet alleen een vrouw bij de kinderen thuis hoeft te zijn. Dit zijn zaken die moeten worden besproken in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten moet gewoon zeggen: “Abortus is eigenlijk niet het probleem. Het echte probleem is de situatie van vrouwen. En het echte probleem is of we kunnen leven met het feit dat wij beweren dat wij de meest ontwikkelde samenleving ter wereld zijn, maar dat we vrouwen veel slechtere omstandigheden geven dan in veel andere democratische naties.”

De mensen moeten eens naar Europese naties kijken hoe vrouwen daar behandeld worden en zichzelf afvragen hoe het kan dat er zo’n discrepantie is. Amerikanen moeten gewoonweg zeggen: “Wanneer we naar de geschiedenis kijken, denken we dan echt dat die Europese naties of Canada of andere naties een tijdelijke ontwikkeling doormaken waarin ze vrouwen meer gelijkheid geven dan wij? Er zal wel een moment komen waarop ze dit niet meer kunnen volhouden en dan zal het allemaal imploderen en zullen vrouwen weer op hun rechtmatige plek worden teruggezet en zullen wij in Amerika de overwinnaar zijn.” Geloven de mensen dat echt? Of kunnen ze niet begrijpen dat de Europese naties gewoon voorliggen op de Verenigde Staten en dat de Verenigde Staten onherroepelijk ook die kant op moet gaan, al enigszins die kant op is gegaan en daarmee door moet gaan en dat je over twintig tot dertig jaar de dingen die je tegenwoordig in Europese naties ziet, ook in de Verenigde Staten ziet, anders komt de Verenigde Staten gewoon achterop bij de wereldconcurrentie.

We hebben al vele malen gesproken over de tweede wet van de thermodynamica; dat wanneer een systeem gesloten raakt, dat een interne dynamiek ervoor zorgt dat het systeem afbreekt. Wat is het financiële, politieke, systeem in de Verenigde Staten? Wat zijn de conservatieve christenen? Dat zijn gesloten systemen. Waarom? Omdat ze worden gedomineerd door mannen, en mannen zijn meer geneigd om hun gedachten in een gesloten systeem te veranderen dan vrouwen. Hoe zal de Verenigde Staten, zelfs corporaties in de Verenigde Staten, het overleven in de wereldconcurrentie? Alleen als vrouwen meer invloed krijgen, omdat vrouwen meer openstaan voor nieuwe ideeën dan mannen, en dat kan er alleen maar voor zorgen dat die corporaties nog geslotener systemen worden dan zij al zijn. Ze zullen het niet halen omdat ze niet flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan de veranderende tijden.

Als je bovendien kijkt naar de financiële crisis in 2008, wat was daar de oorzaak van? Het was een financiële crisis in het financiële stelsel. Wie leiden dat financiële stelsel? Dat zijn in heel hoge mate mannen; je zou kunnen zeggen dat mannen de architect van het huidige financiële stelsel zijn. Wie was er verantwoordelijk voor de crisis die bijna het hele systeem ruïneerde? Dat waren mannen. Het gesloten systeem in de gedachten van de mannen, omdat zij niet wilden nadenken over de menselijke consequenties van hun daden. Vrouwen staan er meer voor open om de menselijke kosten van bepaalde daden te overwegen en als vrouwen niet een actievere rol krijgen in de economie en het financiële stelsel, dan is het slechts een kwestie van tijd voor er een onomkeerbare financiële crisis zal komen die het hele systeem onderuithaalt.

Ieder die objectief naar de situatie kijkt, kan zien dat dit onherroepelijk zo is. Zal dat in 2022 gebeuren? Dat hoeft niet. Het kan nog jaren duren, maar het gebeurt wel. Iemand met gezond verstand kan het zien. Je hoeft geen profeet te zijn om dit te voorspellen. De abortuskwestie in 2022 is een kans voor mensen in de Verenigde Staten, vooral vrouwen, om de focus van het debat te wijzigen en te zeggen: “Dit gaat niet alleen over abortus, het gaat eigenlijk om de situatie van vrouwen in de Verenigde Staten en dit zijn alle manieren waarop wij ons gekleineerd voelen, genegeerd voelen, en dat er inbreuk op ons wordt gemaakt door het systeem, door de regering, door mannen, door de kerken, de media en wat al niet meer. Wij accepteren dat niet. Wij zullen niet accepteren dat een kleine groep rechters van het Supreme Court met één streek van de pen een streep haalt door een situatie die nu al vele jaren bestaat. Bovendien zullen we niet meer accepteren dat een door mannen gedomineerde samenleving ons kan blijven behandelen als tweederangsburgers.

Dit zou een belangrijke wijziging kunnen zijn die een verzachtend effect heeft op het debat in de Verenigde Staten. Ik weet heel goed dat de discussie over abortus kan ontaarden in heel erge polarisatie met geweld van beide kanten, maar het kan ook een verzachtend effect hebben als vrouwen verder zouden kijken dan alleen maar abortus en erover beginnen te praten waarom het zo’n emotionele kwestie is voor veel vrouwen, want het gaat niet alleen over abortus. Het gaat om de manier waarop vrouwen worden behandeld door de samenleving in het algemeen en het zou echt impact hebben als jullie hier oproepen voor willen doen. Als je de invocaties zou willen gebruiken, als dit onderwerp je na aan het hart ligt, gebruik dan invocaties uit het boek over vrouwen en doe die oproepen, zodat vrouwen een stap naar achteren doen in deze kwestie en het debat aangaan met de wens om hun stem te laten horen op een manier die verenigt en ze gewoon zeggen: “Het gaat er niet om dat we tegen mannen vechten. Het gaat over ons, mannen en vrouwen, dat wij ons realiseren dat we allemaal menselijke wezens zijn; wij zijn allemaal burgers en hebben rechten. En het wordt tijd dat we eens gaan handelen alsof we gelijke rechten hebben.”

Dit wilde ik zeggen over het nieuwe jaar. Ik wil zeggen dat jullie wake voor Moeder Maria door vijfhonderd mensen voor de economie, jullie webinars en jullie wake aan de Chohans het laatste jaar enorme impact heeft gehad op het collectieve bewustzijn. Het is altijd moeilijk om specifieke veranderingen aan te wijzen die tot stand zijn gekomen en wij begrijpen heel goed dat de studenten die we al vele jaren hebben, soms het gevoel kunnen hebben: “Maakt het wel verschil dat wij decreten en invocaties opzeggen?” Maar mijn geliefden, ik kan jullie zeggen dat het inderdaad verschil maakt, vaak net dat cruciale verschil tussen het niet opbouwende en het constructieve pad.

Daar wil ik jullie voor bedanken. Ik voel me grote dankbaarheid naar jullie toe en ik kijk ernaar uit wat we het komende jaar kunnen bereiken; Het jaar, 2022, met drie tweeën erin. Drie tweeën, maar vergeet de nul niet. Hiermee verzegel ik jullie in de vreugde van mijn hart!