Je persoonlijke Relaties depersonaliseren

Geascendeerde Meester Nada, 5 september 2021 – Webinar voor Amerika

IK BEN de geascendeerde meester Nada, de Chohan van de Zesde Straal. De eigenschap waar ik me op wil richten, is vrede.

Veel van jullie zullen in staat zijn om te zien dat er niet veel vrede in jullie relaties heerst. Jullie relaties kennen geen vrede. Veel van jullie zouden naar specifieke relaties met moeilijke mensen kunnen kijken en je afvragen: “Zal het ooit zover komen dat ik vrede heb in mijn relatie met die persoon?” Dat hangt er natuurlijk vanaf of je naar ‘externe’ vrede op de wereld zoekt of innerlijke vrede.

Er zijn inderdaad veel mensen die geen externe vrede kunnen vinden, omdat zij nog onopgeloste psychologische problemen hebben. Zij willen niet aan hun psychologische problemen werken. Zij willen het patroon niet loslaten dat ze projecteren, dat het altijd jouw schuld is en nemen zelf nooit ergens de verantwoordelijkheid voor. Je kunt geen externe vrede hebben met die mensen. Misschien wel niet in de rest van dit leven, maar in ieder geval in het leven van één van jullie. Maar zoals de Chohans hebben uitgelegd, kun je onafhankelijk van die ander wel ‘interne’ vrede hebben. Jij kunt vredig zijn in je relatie, maar wat is daarvoor nodig?

Zoals de andere Chohans hebben gezegd, moet je dan de specifieke gescheiden zelven herkennen die je van je vrede afhouden door ervoor te zorgen dat je op iemand anders gaat reageren op een manier die niet vreedzaam is. Jullie hebben allemaal specifieke gescheiden zelven uit vorige levens, waardoor jullie het gevoel hebben dat je, wanneer andere mensen jou specifieke dingen aandoen, maar op één manier kunt reageren en dat is een manier die niet vreedzaam is. Je kunt hier maar op één manier mee omgaan en dat is jezelf de vraag stellen: “Wie vindt het onmogelijk om vreedzaam op deze situatie te reageren? Is dat de Bewuste Jij of een gescheiden zelf?”

Wat hebben we gezegd over de Bewuste Jij? Dat hij uit zuiver gewaarzijn bestaat. Wat betekent dit? Het is natuurlijk een heel abstract concept. Het betekent dat de grimmigste en keiharde versie is dat de Bewuste Jij geen gevoelens heeft. Denk na over deze uitspraak. De Bewuste Jij heeft geen gevoelens, in ieder geval niet zoals mensen gevoelens hebben. We zouden die uitspraak wat kunnen verzachten door te zeggen dat de Bewuste Jij geen gevoelens heeft die op angst berusten, maar dat is niet helemaal accuraat. Maar laten we het nu hierbij houden.

De meest voorkomende gevoelens van menselijke wezens zijn gevoelens die op angst berusten. Veel van jullie zullen dan zeggen: “Maar als iemand boos is, dan lijkt hij niet angstig, want waarom zou iemand agressief worden als hij echt bang is?” De waarheid is dat iemand juist agressief wordt omdat hij bang is. Om die angst te kunnen onderdrukken, neemt hij een houding aan van boos en agressief zijn, omdat iemand jou op die agressieve manier ergens mee wil laten ophouden, zodat hij zijn angst onder controle kan houden. De mensen die het meest agressief zijn, zijn eigenlijk de bangste mensen.

Alles wat je menselijke emoties noemt, zijn meestal gebaseerd op angst. Wat vele mensen liefde noemen is in feite een machtsspel dat ook op angst berust, zoals we hebben gezegd. Het ego van iemand is bang dat hij het gevoel van controle verliest. Hij gebruikt liefde om andere mensen te manipuleren om toe te geven, zodat het ego het gevoel kan krijgen dat hij de macht heeft en niet bedreigd wordt.

Mensen hebben veel gevoelens die op angst berusten, maar de Bewuste Jij kan niets voelen, omdat hij uit zuiver gewaarzijn bestaat. De Bewuste Jij kan nooit ergens bang voor zijn. Waarom, omdat de Bewuste Jij, wanneer hij ia afgestemd op wie hij is, weet dat hij niet kan sterven. Het is een verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid, die een onsterfelijk wezen is. De Bewuste Jij kan niet sterven. Maar het gescheiden zelf weet dat hij wel kan sterven en is bang voor de dood.

Wanneer je begint te worstelen met die concepten, hoewel ze in het begin abstract kunnen lijken, dan kunnen er momenten komen waarop je dat zuivere gewaarzijn begint te voelen, dat gevoel dat boven angst staat, de acceleratie, dat gevoel van innerlijke stilte of innerlijke rust. En dit geeft je in zekere zin een heel ander perspectief op alles in je leven en zeker op de dingen in je eigen psyche, maar ook op jouw relaties.

Laten we zeggen dat je een moeilijke relatie hebt met iemand. Je bent bang om iets te zeggen tegen die persoon omdat je al heel vaak een negatieve reactie hebt gekregen. Dit betekent dat die persoon een zekere status in jouw gedachten heeft gekregen. Op een bepaalde manier ben je bang voor die persoon. En doordat je bang voor hem bent, maak je die persoon op een bepaalde manier belangrijk. Hij krijgt een bepaalde positie, een bepaalde hoeveelheid aandacht gaat naar die persoon toe. Het is alsof die persoon een buitensporig hoge status in je gedachten heeft gekregen. Wat houdt dat in? Uiteindelijk dat er bepaalde zelven zijn die op een bepaalde manier naar die persoon kijken.

De boodschapper zag vele jaren geleden op een keer een tekening die de zenuwcentra in het fysieke lichaam illustreerden en sommigen van jullie hebben hem misschien ook wel eens gezien. Op die tekening zag je dat delen van het lichaam meer zenuwen hadden en daardoor gevoeliger waren. Die delen waren groter getekend dan normaal, groter dan de ware fysieke grootte. Met andere woorden, een tong heeft meer zintuiglijke receptoren en die was dus ook veel groter dan bijvoorbeeld de arm die minder zenuwreceptoren heeft.

Als je naar je psyche kijkt, naar je onderbewuste, dan zie je dat een heel erg moeilijk persoon, de persoon waar je moeite mee had, in jouw gedachten veel groter is dan de fysieke grootte. Die ene persoon is groter dan alle andere personen in jouw relatiekring. Dit betekent dat die persoon heel belangrijk voor je is. Je geeft aandacht aan wat die persoon zegt. Misschien heeft die persoon meer invloed op je of ben jij juist bang om iets tegen iemand te zeggen. Hoe ga je daar mee om?

Op dezelfde manier als je angst voor het duister. Je moet het zeggen en tot het besef komen dat het je niet doodt, maar om het jezelf gemakkelijker te maken, kun je die persoon in gedachten laten krimpen. Je kunt de grootte van die persoon kleiner maken waardoor hij geen abnormalere proporties in jouw gedachten krijgt dan eigenlijk zou moeten. Hoe doe je dat? Je moet een ander perspectief op de situatie krijgen. Je moet jouw gevoel van proportie bijstellen, omdat je een verdraaid gevoel voor proportie van iemand hebt en hoe belangrijk hij of zij voor jou is.

De boodschapper heeft onlangs iets gedaan wat hij nog nooit eerder heeft gedaan in dit leven. Hij heeft buiten onder de sterren geslapen. Hij had weleens in tenten geslapen, maar nog nooit zonder een dak boven zich en nu kon hij liggend op zijn rug in een comfortabele positie naar de Melkweg kijken. En natuurlijk wist hij en had hij heel vaak ervaren dat de dingen op aarde uiteindelijk niet belangrijk waren. Toen hij naar de Melkweg lag te kijken en erover nadacht hoeveel sterren er zijn, hoever die weg zijn, hoe reusachtig groot het universum is, hoe oneindig klein de aarde is vergeleken met het universum, voelde hij dat niets op aarde eigenlijk belangrijk was als je dat met het universum vergelijkt. Wat in zijn persoonlijke situatie kon zo belangrijk in vergelijking tot de uitgestrektheid van het universum?

En hij voelde dat die persoonlijke dingen op aarde eigenlijk helemaal niet zo erg belangrijk zijn vergeleken met de uitgestrektheid van het universum. Die kunnen onmogelijk zo belangrijk zijn als je ze in gedachten maakt. Maar wie maakt die dingen zo belangrijk? Is dat de Bewuste Jij? Nee, de Bewuste Jij voelde het ontzag en bewondering voor de uitgestrektheid van het universum. Wat laat dit zo belangrijk lijken? Alleen een gescheiden zelf.

Hij heeft natuurlijk vaak de geest van een geascendeerde meester gevoeld, vooral wanneer hij een dictaat ontvangt, en dat wij een heel ander perspectief hebben dat jullie in jullie eigen lichaam. Hij heeft ervaren dat het perspectief van een menselijk wezen dat is geïncarneerd, helemaal niet zo belangrijk is vergeleken met ons perspectief. En dat heeft hem in staat gesteld, de kracht gegeven, om een ander perspectief op zijn eigen leven te krijgen en wat hij in zijn leven meemaakt. Het betekent niet dat het hem niets kan schelen, maar wel dat hij niet het obsessief-dwangmatige gevoel heeft dat alles wat er met hem gebeurt heel belangrijk is. Met andere woorden, waar heb ik het over? Ik heb het over een proces dat jullie allemaal meemaken. Ik probeer de boodschapper niet op een voetstuk te plaatsen maar hem alleen als voorbeeld te gebruiken voor iets wat jullie allemaal ook kunnen. Dat is het proces om je persoonlijke relaties te depersonaliseren, of zelfs je eigen persoonlijke leven te depersonaliseren.

Hoe kun je vredig blijven in een relatie met iemand die geen vrede heeft, tenzij jij die relatie depersonaliseert, en jij wat de ander doet of zegt, niet persoonlijk opvat. De ander zal het natuurlijk wel persoonlijk opvatten. Maar is er een natuurwet mijn geliefden, die zegt dat jij hetzelfde moet doen, als iemand iets heel persoonlijk opvat van jou en wat jij doet? Is er één natuurwet die voorschrijft dat als iemand door jou doen van streek is, jij je daar slecht over moet voelen? Dat jij erop moet reageren? Dat jij er serieus mee om moet gaan en denken dat jij iets moet doen om die ander een beter gevoel te geven? Is er een natuurwet die dat bepaalt? Nee. Is er een spirituele wet, een kosmische wet die dat bepaalt? Nee.

Waar komt dat vandaan? Van de gevallen wezens die je het gevoel willen geven dat je op hen moet reageren. Je moet hen serieus nemen. Je moet iets wat ze tegen jou zeggen of aandoen, persoonlijk opvatten want als jij dat doet, dan kunnen ze jou beheersen. Als jij het persoonlijk opvat, worden ze in jouw gedachten belangrijk.

Het allerergste wat je een gevallen wezen kunt aandoen, is er volledig vrede mee te hebben, wat zij ook doen of zeggen, er totaal niet aan gehecht te zijn, er totaal niet op te reageren. Zij kunnen het niet uitstaan als ze worden genegeerd. Zij kunnen mensen die denken dat zij niet belangrijk zijn, niet uitstaan. Zij kunnen het niet uitstaan dat zij niet de aandacht krijgen waar zij het allermeest naar snakken. Er is een uiterst sterk collectief beest dat op de mensen projecteert dat je andere mensen serieus moet nemen. Wanneer je dit begint los te laten, dan zullen er mensen komen die je ervan beschuldigen dat je niets om hen geeft. Je houdt niet van ze. Je neemt hen niet serieus, omdat zij voelen dat ze jou niet meer zo in hun macht hebben als daarvoor. Hier moet je ook niet aan gehecht zijn. En dat gebeurt als jij je opnieuw richt op: “Wat is echt belangrijk voor mij? Wie ben ik? Ik ben een spiritueel wezen. Ik ben een spirituele student. Ik ben een student van de geascendeerde meesters. Ik streef ernaar om me te kwalificeren voor mijn ascensie. Wat op aarde zou net zo belangrijk kunnen zijn als mijn ascensie?”

Op dit moment ben je niet op het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau; er kunnen dus dingen zijn die belangrijk voor je zijn omdat je er niet aan toe bent om te ascenderen. En dan kunnen er op dit moment dingen belangrijker zijn dan jouw ascensie. Als dat zo is, dan kun je niet ascenderen. Nogmaals, je moet een laatste keer lang naar de aarde omkijken. En als er iets op aarde belangrijker voor je is dan door de poort heen te gaan naar het geascendeerde rijk, dan kun je vanzelfsprekend niet door die poort gaan. Je moet naar de aarde terug en ervaren wat nog belangrijk voor jou is totdat dit niet meer zo is.

Hoe kom je van het ene op het volgende niveau, zoals we eerder hebben gezegd? Door een illusie los te laten die je hebt. Maar je kunt ook zeggen dat je misschien gaat begrijpen dat iets wat belangrijk voor je was op een bepaald niveau nu niet meer zo belangrijk is. Dan kun je op het volgende niveau komen waar iets anders belangrijk is en na een poosje zie je dat dit ook niet meer belangrijk is en dan klim je op naar het volgende niveau. En je blijft dit doen tot je op het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau komt waar niets op aarde meer belangrijk voor je is. Het is belangrijk dat je door die poort gaat naar het geascendeerde rijk.

Maar zelfs al voor je op het honderdvierenveertigste niveau bent, kun je al bewust aan de ideeën werken die ik jullie heb gegeven. Je kunt je leven depersonaliseren en op het punt komen dat je innerlijke vrede hebt met je relaties. Zelfs als de ander er geen vrede mee heeft, kun jij er wel vrede mee hebben. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit de allergrootste uitdaging is voor een avatar. Zoals we eerder hebben gezegd, kwam er een moment waarop de gevallen wezens op aarde mochten incarneren en een aantal avatars hebben toen aangeboden om ook op aarde te incarneren om het evenwicht te bewaren, zodat de gevallen wezens niet de aarde volledig zouden kunnen vernietigen.

Dit betekent dat jullie als avatar de gevallen wezens in vorige levens zijn tegengekomen, heel waarschijnlijk ook in je allereerste incarnatie. En daardoor zijn de gevallen wezens de allereerste uitdaging voor jou met betrekking tot relaties, omdat zij op een heel agressieve manier gepoogd hebben jou te vernietigen. De allergrootste uitdaging is hoe je met de gevallen wezens omgaat.

De uitdaging is dat je eigenlijk zover komt dat je de gevallen wezens onder ogen kunt komen en dat je dan volledig vredig kunt blijven, wat ze ook doen of tegen je zeggen, wat ze je ook proberen te tonen en de schuld van geven. Je hebt niet de wens om hen te veranderen. Je hebt niet de wens om je te verdedigen, te bewijzen dat ze geen gelijk hebben, te bewijzen dat jij gelijk hebt, te zeggen dat jij uiteindelijk wel gelijk had.

En je kunt die vrede cultiveren, niet van het ene moment op het andere, maar het kan wel. En je zult merken dat al je relaties ervan zullen profiteren als je die gedepersonaliseerde vrede bereikt. Je zult betere, harmonieuzere relaties krijgen wanneer je innerlijke vrede bereikt, omdat je dan andere mensen nergens meer toe wilt dwingen. Je voelt je ook niet verplicht om iets voor hen te doen waardoor zij jou tot iets kunnen dwingen. Als je innerlijke vrede hebt, dan heb je die dwang uit je relaties gehaald.

Ik denk dat de meesten van jullie wel enig idee hebben van wat het betekent om een relatie te hebben die niet berust op dwang. Misschien heb je dat bij bepaalde mensen gevoeld, dat goede vrienden je niet op een of andere manier tot iets probeerden te dwingen. Je geniet van elkaars gezelschap en steunt elkaar. En dit kan met veel mensen, niet met iedereen, maar dan kun je die relatie nog wel aanhouden, omdat ze je rust niet meer verstoren. Wat is dan het probleem van een relatie met hen? Of je drijft op een natuurlijke manier uit elkaar, je besluit dat je niet al je tijd en aandacht aan hen wilt schenken en gaat naar een hoger niveau van dienstbaarheid. De Zesde Straal is natuurlijk de Straal van Dienstbaarheid, maar hoe ben je op de allerbeste manier dienstbaar? Als je een aantal psychologische problemen hebt opgelost, omdat de allerhoogste dienstbaarheid niet op dwang berust. En als het daar niet op berust, waarop dan wel? Die berust op vrede.

Veel van jullie hebben jullie Goddelijke plan zo gemaakt dat jullie in je jeugd en adolescentie in moeilijke situaties werden geplaatst speciaal met het doel om de psychologische problemen die je had zo snel mogelijk op te ruimen om vrij te kunnen zijn om later het leven dienstbaar te zijn. Nu is later in het leven een flexibele term. Ik wil niet dat je een slecht gevoel krijgt als je ziet dat je op een bepaalde leeftijd bent en nog niet de rust hebt gevonden waar je naar verlangt. Ik geef je deze leringen niet om je op wat voor manier ook een slecht gevoel te geven.

Deze leringen zijn er om jou te helpen om je te realiseren dat je de capaciteiten hebt om op een veel hoger niveau van innerlijke vrede te komen en op basis van rust dienstbaar te worden. Dit zal veel lonender voor jou zijn dan alles wat je tot dusver hebt gedaan, toen jij jezelf misschien hebt gedwongen om een bepaalde dienst te verlenen omdat je dacht dat je dit moest doen. En dan weet je dat jij jezelf hebt gedwongen om een relatie te hebben met bepaalde mensen omdat je het gevoel had dat je dit om een of andere reden moest doen.

Maar er komt een moment waarop je jouw relaties hebt gedepersonaliseerd, omdat jij je realiseert dat jij niet wordt gedwongen om een relatie met iemand te hebben. Je bent niet verplicht om een relatie met iemand te hebben. Je hebt jezelf misschien in een bepaald gezin geplaatst en bij bepaalde familieleden. En dat heb je gekozen omdat je er vanzelfsprekend naar moet streven om de les te leren die je van die mensen wilde leren, maar er kan een moment komen waarop je het gevoel hebt dat je de les kent, dat je een zekere innerlijke rust hebt gekregen en dan kun je vrijuit kiezen: “Wil ik een relatie houden wanneer ik het gevoel heb dat ik die relatie niet meer wil?”

Je zou kunnen zeggen dat ware innerlijke rust betekent dat je geen ‘zou moeten’ meer in je bewustzijn hebt. Het is een kwestie van iets willen, iets echt willen. En dit onderwerp is meer iets voor de verhandeling van Saint Germain, want dit hoort meer bij zijn Vlam van Vrijheid.

Nu verzegel ik jullie in die heel intens levendige Vlam van Vrede. Het is geen passieve vlam, maar de levende Vlam die ik ben. IK BEN Nada.