De Vorm van Communicatie die niet op Dwang berust

Geascendeerde Meester Hilarion, 5 september 2021 – Webinar voor Amerika

IK BEN de Geascendeerde Meester Hilarion, de Chohan van de Vijfde Straal. De Vijfde Straal staat bekend als de Straal van Waarheid of de Straal van Heling. Wat is het verband tussen waarheid en heling? Waar moet je uiteindelijk van genezen? Van je onopgeloste psychologische problemen, maar waar komen die vandaan? Waar worden die op gebaseerd? Op een illusie. Een illusie is afwezigheid van de waarheid. Spreek de waarheid en dan ontvang je heling.

Wat betekent dat precies voor relaties? Wat hebben we gezegd? Neem nu een typische relatie op aarde. Beide mensen hebben onopgeloste psychologische problemen. Je zou kunnen zeggen dat de ene kant van het uiterste bestaat uit iemand van wie alle daden, alle gevoelens, alle gedachten en hele identiteitsgevoel het product zijn van onopgeloste psychologische problemen. Dat zie je bij de gevallen wezens die bijna op het laagste bewustzijnsniveau zijn dat op aarde mogelijk is. Aan de andere kant van het spectrum heb je mensen met heel weinig onopgeloste psychologische problemen waardoor zij veel meer vrijheid hebben om niet alleen te kiezen wat hun handelingen worden, maar ook hun reacties. Met andere woorden, zij kiezen hun gevoelens, zij kiezen hun gedachten, zij kiezen hun identiteitsgevoel.

Wanneer je naar de meerderheid van de mensen op aarde ziet, dan merk je dat zij niet meer helemaal worden beheerst door onopgeloste psychologische problemen, maar dat ze er nog wel heel erg door worden beïnvloed. In een typische relatie kun je zien dat bijna alles wat er gebeurt, het gevolg is van de onopgeloste psychologische problemen van mensen of er heel erg door wordt beïnvloed en gekleurd. Zoals Serapis Bey heeft gezegd, communiceren gescheiden zelven met gescheiden zelven. De gescheiden zelven van de ene persoon gaan met de gescheiden zelven van iemand anders om en dat bepaalt hun acties en reacties ten opzichte van elkaar.

Als spiritueel persoon ben je natuurlijk bezig om dit te overwinnen. En natuurlijk begrijp je ook wel, of kun je ook al snel gaan begrijpen, dat het doel van het spirituele pad alleen maar is dat je op een punt komt waarop je relaties niet worden gedomineerd en geheel beïnvloed door je onopgeloste psychologische problemen. Zoals we hebben gezegd, moet jij je niet op je partner richten in alle relaties die je hebt. Richt je op wat jij bij machte bent te veranderen, jezelf, je eigen psychologische problemen. Je bent niet bij machte om je partner te veranderen, maar je kunt wel jezelf veranderen. Als je niet overmand wilt worden, als je wilt groeien, dan moet jij je dus richten op wat jij bij machte bent te veranderen.

Wat ik tegen jullie wil zeggen, is dat het veranderen van je eigen psyche niet alleen maar een innerlijk proces is. Als je kijkt naar de leringen die we eerder hebben gegeven, dan zou je kunnen zeggen: “Ik besef dat de geascendeerde meesters me alles hebben verteld over mijn psyche. Als dat zo is, dan zou ik in staat moeten zijn om me terug te trekken in een grot in de Himalaya, de leringen gebruiken om mijn psychologische problemen te onderzoeken en geleidelijk aan al mijn onopgeloste psychologische problemen kunnen oplossen zonder zelfs maar met andere mensen om te gaan, omdat ik alle macht heb over mijn eigen psyche, zoals de meesters zeggen. Ik heb alle macht om mijn gescheiden zelven te veranderen, de gescheiden zelven te ontscheppen en mijn illusies los te laten en alle energie te transmuteren.”

En dat is zo, dat kun je doen. Er zijn mensen die dat hebben gedaan; die zich hebben teruggetrokken in een grot in de Himalaya en er jaren later weer zijn uitgekomen en wat spirituele vooruitgang hebben geboekt. Het is echter niet de snelste manier om spirituele vooruitgang te boeken en als dit je laatste incarnatie is en je wilt plaatsen voor je ascensie, dan is dit niet de meest efficiënte manier om je voor je ascensie te kwalificeren, want wat hebben we gezegd? In je Goddelijke plan zet je welke relaties je wilt hebben met bepaalde mensen omdat je kon begrijpen dat dit de snelste manier was om vooruitgang te boeken.

In theorie kun je hier zitten, verzonken in jezelf, en alle onopgeloste psychologische problemen oplossen. Dat kan lang duren juist om het allemaal in jouw innerlijk gebeurt, je hebt geen referentiekader, je krijgt geen feedback, je gaat niet met andere mensen om die je een perspectief op jezelf kunnen bieden of je kunnen dwingen om op een bepaalde manier te reageren, en daardoor een gescheiden zelf zichtbaar maken.

Er zijn mensen, in feite tamelijk veel mensen, die zich hebben teruggetrokken in een klooster, of dat nu van een christelijke religie, een boeddhistische religie, of nog een andere is. Zij hebben zich uit de wereld teruggetrokken, zij zijn het klooster ingegaan waar ze strenge regels hebben voor alles. Je moet bepaalde tijd werken. Je besteedt bepaalde tijd aan het praktiseren van spirituele oefeningen en misschien ook wel aan studie. Alles gaat volgens de regels. En wanneer mensen zo’n soort omgeving accepteren en dat doen, dan slaakt hun ego een zucht van opluchting, omdat de mensen dan in een gecontroleerde omgeving zijn waarin ze niet hoeven te reageren op iets en dan kan het ego zich voor hen blijven verstoppen. Er zijn veel mensen die denken dat ze veel vorderingen hebben gemaakt, maar het ego blijft zich alleen maar verstoppen. Ze zien het niet, omdat er niets is wat jouw ego naar buiten laat komen.

Je hebt ervoor gekozen om bepaalde relaties aan te gaan omdat je beseft dat dit de snelste manier is. Het betekent echter niet dat je altijd die relatie moet aanhouden, alleen maar totdat je hebt opgeruimd wat je moest opruimen in die relatie. Actief meedoen aan de samenleving, meerdere relaties onderhouden, feedback krijgen van andere mensen, je eigen reactie op andere mensen monitoren, is eigenlijk de snelste manier om spirituele vooruitgang te boeken en veel efficiënter voor de meeste mensen dan een leven in afzondering.

Er kunnen wel een paar mensen zijn voor wie het anders is, omdat ze wel dit soort werk gedaan hebben in vorige levens, maar voor de meeste spirituele zoekers is het efficiënter om een actief leven te leiden en met andere mensen om te gaan. Wat houdt dat in? Zoals ik heb gezegd, is de meest efficiënte manier niet alleen maar een innerlijk proces. Dit betekent dat het efficiënter is om met andere mensen om te gaan.

In de eerste plaats betekent dat natuurlijk dat je met hen moet praten. Lanto heeft gezegd dat je de wereldlijke leringen moet bestuderen over relaties en als je dat doet, dan zie je dat de meeste experts in relaties erop wijzen dat de belangrijkste problemen in relaties, vooral slecht functionerende relaties, gebrek aan communicatie is. Er is geen communicatie. Het kan ook zijn dat er wel iets gecommuniceerd wordt, maar niet op een goede manier.

Met andere woorden, in het algemeen zie je twee polariteiten in relaties die niet goed functioneren. De ene is dat de partners gestopt zijn met praten. er is helemaal geen communicatie, ze praten helemaal niet of zij praten alleen over veilige dingen, zoals het weer of de buren of de kleinkinderen, en dergelijke. Dit is de ene polariteit; de mensen praten niet.

De andere polariteit is dat ze wel praten maar in plaats van over hun relatie te praten, hebben ze het over andere dingen, of ze bekritiseren elkaar, zeuren, proberen elkaar te dwingen om iets net zo te bekijken als zij. Met andere woorden, ze gebruiken een gedwongen vorm van communicatie in een poging om de ander in hun macht te krijgen of misschien wel te veranderen. Hoe het ook zij, er komt dwang aan te pas, omdat de enige manier om niet te praten is dat jij jezelf daartoe dwingt, je onderdrukt iets of je maakt ruzie en probeert de ander tot iets te dwingen, en dan gebruik je vanzelfsprekend dwang.

Het geschenk van de Vijfde Straal dat ik wil geven, is dat het mogelijk is om een andere vorm van communicatie op te zetten. We zouden kunnen zegge dat het een vorm van communicatie is die niet op dwang berust. Meestal zeg je dan: “Maar is communicatie dan niet tweerichtingsverkeer? Ik kan wel een heel nieuwe geavanceerde vorm van communicatie leren en bepaalde dingen tegen mijn partner zeggen, maar wat als hij me alleen maar strak aankijkt, of zijn schouders ophaalt, of de kamer uitloopt, of boos wordt en tegen me begint te schreeuwen.”

Maar wat hebben we gezegd? Jij moet de macht terugpakken over de macht die je wel hebt, namelijk jezelf, je eigen psyche, je eigen reacties. Je weet wel dat er veel mensen op de wereld zijn die hun stem verkeerd gebruiken. Ze gebruiken de macht van het gesproken woord op een verkeerde manier door uit de hoogte te spreken tegen mensen, door ruzie met hen te maken, door neerbuigende, sarcastische, ironische, opmerkingen te maken of op nog andere manieren: door te gillen of te schreeuwen tegen andere mensen, en dat soort dingen. Veel mensen zijn verbaal heel sterk en aarzelen niet om iets krachtig te communiceren.

De meesten van jullie zitten niet in die categorie. Jullie zitten in de categorie mensen die niet hun stem willen misbruiken en daarom zijn jullie geneigd zijn om je mond te houden. Jullie zijn niet geneigd om te zeggen wat je voelt, wat je denkt en wat je ervaart. Tegen de mensen die in deze categorie zitten, geef ik de opdracht eraan te werken dat jij zover komt dat jij je niet inhoudt bij wat je wilt zeggen tegen andere mensen of mensen met wie je een relatie hebt. Je bent vrij om te zeggen wat je denkt dat je tegen hen moet zeggen.

Voor velen zal dit betekenen dat ze aan de slag moeten. Je moet met dit hele concept worstelen. Je moet kijken wat je ervan weerhoudt om dat te doen, waarom je bang bent om dat te doen, zoals sommigen van jullie zijn. Soms ben je bang voor de reactie van een ander, maar veel van jullie zijn bang om ronduit iets te zeggen zonder dat je weet waarom. En bij veel van jullie heeft dit te maken met je geboortetrauma toen je iets tegen de gevallen wezens hebt gezegd, en je zo heftig werd bestraft dat je besloot om dat nooit weer te doen. Maar kun je niet begrijpen dat je dan jezelf tot iets dwingt? En je kunt niet zo tegen jezelf doen en tegelijkertijd ascenderen. Wanneer je op het honderdvierenveertigste niveau bent of daar dicht bij, ben je vrij om alles te zeggen. Er is geen barrière in je gedachten die je verhindert om verbaal te uiten wat je denkt. Er zijn natuurlijk veel dingen waar je niet aan denkt, maar desalniettemin.

Je moet begrijpen dat de gevallen wezens de droom hebben dat zij het allerhoogste gezag hebben dat niemand mag tegenspreken. Niemand mag iets tegen hen inbrengen wat hun gezag aantast, of dat iemand aan hen twijfelt of dingen zegt die ze niet willen horen. Je kunt zeker niets zeggen waardoor het lijkt alsof ze ongelijk hebben of dat hen in verlegenheid brengt, hoewel dat vaak niets eens mogelijk is bij een gevallen wezen. Ze willen mensen de mond snoeren, zij willen alle tegenstand de mond snoeren. En daarom hebben ze een uitgebreid scala aan mechanismen om mensen de mond te snoeren, om ervoor te zorgen dat ze ophouden met praten.

Nu zeg je misschien: “Hoe gaat dat in zijn werk?” Nu, dit kan zo zijn als je de ervaring hebt dat je iets hebt gezegd wat heel onaangename consequenties had. Je besloot om een gescheiden zelf te scheppen dat besloot om niet weer iets te zeggen op die manier, of op een andere manier, of nog een andere. Je hebt gescheiden zelven en het is een onderdeel van je groei dat je die opruimt, je moet ze laten sterven en ervan bevrijd zijn.

Je kunt jezelf monitoren. Je kunt naar jezelf kijken in situaties in het verleden, of zelfs in huidige situaties, en jezelf een paar eenvoudige vragen stellen: “Kan ik situaties herkennen waarin ik mijn mening niet wilde geven? Kan ik situaties herkennen waarin ik echt iets wilde zeggen, maar mezelf daarvan tegenhield? Kan ik situaties herkennen waarin ik wel iets heb gezegd, maar met een bepaalde emotionele lading die ogenblikkelijk een reactie bij die ander in die relatie opriep?”

Je kunt er ook over nadenken of je tot dit patroon vervalt: veel spirituele mensen maken een aantal situaties mee met een bepaalde partner in een relatie waarin ze niet zeggen wat ze op hun hart hebben. Zij hebben een bepaald gevoel, zij hebben bepaalde gedachten, er zijn dingen die ze willen zeggen, maar doen het niet. Het gevolg is dat er zich daardoor emotionele spanning opbouwt. De emotionele energie begint zich in je lichaam te verzamelen, bepaalde gedachten beginnen zich in je mentale lichaam op te bouwen en geleidelijk aan loopt het na een poosje over.

Er komt een moment waarop de intensiteit zo groot wordt, dat je het niet meer uit kunt houden; je kunt het niet inhouden en dan zeg je iets tegen je partner, maar dat gebeurt op een heel heftige, onevenwichtige manier. Je bent boos, van streek, je geeft je partner de schuld, je vertelt je partner wat er mis is met hem of haar, wat hij of zij niet goed doet, of wat hij of zij zou moeten doen. En dat gaat op zo’n manier dat jij zelf ook wel kunt begrijpen dat het te heftig is. Als jij hetzelfde zou meemaken, dan zou jij ook niet positief reageren. En je partner reageert daarom op een negatieve manier, jullie krijgen ruzie, en ook al slaag je erin om die op te lossen en verder te gaan, er is wel wat spanning opgelost, maar het probleem niet. Jullie dynamiek is niet veranderd en dan begin er weer een spiraal van energie en intensiteit op te bouwen die je niet aankunt en laat je het weer tot een uitbarsting komen en zegt iets met te veel kracht, enzovoort.

Als je herkent dat je die neigingen hebt, dan moet je begrijpen dat dit komt omdat je gescheiden zelven hebt die de manier waarop je spreekt, beïnvloeden, jij bent niet vrij in je spreken, je spreekt bij wijze van spreken, niet vanuit je hart maar met je wereldlijke zelf, de gescheiden zelven. En dit is natuurlijk niet de hoogste vorm van communicatie, dat begrijpt iedereen.

Mijn punt is dat je in je relaties als doel hebt dat je zover komt dat je kunt spreken vanuit een neutrale gemoedstoestand. Je hebt geen emotionele lading. Je hebt niet het gevoel dat je gedwongen wordt om iets te zeggen en dat je partner dat moet begrijpen, het moet accepteren en zichzelf moet veranderen. Je kunt vanuit die neutrale gemoedstoestand iets zeggen, omdat je iets deelt: “Zo bekijk ik de situatie. Dit gevoel heb ik over de situatie. Dit gevoel geven jouw daden en woorden mij.” Maar je gaat er niet een emotionele lading in leggen door iemand een schuldgevoel te geven, en je doet het ook niet omdat je bang bent voor de reacties van de ander. Je kunt gewoon op een neutrale manier spreken.

Je kunt bewust besluiten dat je bereid bent om aan dit doel te werken. Nogmaals, er zijn wereldlijke leringen die gaan over de communicatie tussen mensen die je misschien kunt bestuderen, niet om ze verstandelijk te begrijpen, maar om te zien welke reactie er bij jou naar boven komt. Dit kan duidelijk maken welke gescheiden zelven jouw communicatie blokkeren. En als je dat doet bij de meeste relaties die je hebt, dan zal dat een positief effect hebben op al je relaties. In feite kan het je relaties op een dramatische manier veranderen.

De boodschapper werkt al een paar jaar aan dit specifieke probleem en heeft dat nog niet volledig onder de knie, maar hij heeft wel aanzienlijke vorderingen gemaakt vergeleken met toen hij begon. En er kwam een moment dat hij zich realiseerde dat hij geneigd was om bang te zijn voor de reactie van mensen omdat hij niet wilde dat ze van streek raakten, niet zozeer omdat hij bang was voor hun reactie, maar omdat hij mensen niet van streek wilde maken, omdat het hem een slecht gevoel gaf als hij dat wel deed. Hij wilde de gevoelens van mensen niet kwetsen, omdat hij daar een slecht gevoel van kreeg en voor hij iets zei, anticipeerde hij al op hun reactie.

En natuurlijk had hij een aantal mensen aangetrokken die heel erg snel geraakt werden door wat hij tegen hen zei. Als eerste zijn vader die ogenblikkelijk heel erg boos werd als je op bepaalde knoppen drukte. De boodschapper heeft dit al jong geleerd, maar er kwam een moment in zijn adolescentie dat hij tegen zijn vader bepaalde dingen kon zeggen als hij op een bepaalde toon sprak, voornamelijk met een neutrale stem, dingen die hij niet kon zeggen wanneer er een emotionele lading op zat, omdat zij vader zijn eigen emoties zou uiten en niet eens naar de woorden luisteren die hij zei. Als hij zonder emotie sprak, dan zou zijn vader in ieder geval soms wel bereid zijn om te luisteren naar wat hij echt zei. Met andere woorden, de emoties verduisterden de boodschap. Later in zijn leven, toen hij beter op een neutrale manier leerde spreken, was hij soms verrast door wat hij kon zeggen zonder een negatieve reactie van mensen te krijgen.

Enkelen van jullie hebben wel gemerkt dat hij soms op een neutrale manier iets zei toen ze met hem spraken wat je niet van streek maakte, hoewel hij je heel rechtstreeks een paar dingen vertelde over jezelf en je psyche. Anderen kunnen wel herkennen dat ze van streek raakten, maar dat niet hebben gezegd vanwege het veronderstelde gezag dat de boodschapper heeft en dat je daar niets over wilt zeggen. En dat zijn een paar gescheiden zelven die je nog niet hebt opgeruimd.

Het gaat erom dat je zover komt dat je een poging doet om neutraal iets op iemand over te brengen en dan zul je verbaasd staan over hoe dat je relaties verbetert. Maar je zult ook verbaasd zijn dat je veel dingen in je eigen psyche naar boven ziet komen. Ik zeg niet dat je nu met deze leringen in een grot moet gaan zitten en zeggen: “Ik ga aan mijn psychologische problemen werken tot ik helemaal neutraal iets kan zeggen. Pas dan zal ik weer iets zeggen.” Daar heb ik het niet over. In dit proces, waarin je naar je doel toe werkt, moet je de moed krijgen om dat op een bepaald moment iets te zeggen wat je nog niet eerder hebt gezegd. En als je iets op de manier zegt waar jij op een bepaald moment toe in staat bent, dan krijg je ook een reactie terug van de andere persoon in die relatie. En door jouw reactie te monitoren, ben je in staat om te zeggen: “Welk gescheiden zelf zit er achter die reactie?” Dan maak je sneller vorderingen dan dat je in een grot zit. En op die manier kun je in relatief korte tijd zover komen dat je op een veel neutralere manier iets kunt overbrengen.

Ik begon met zeggen dat de waarheid tot heling leidt. Je hebt een paar wonden opgelopen in een vorig leven waarin er misbruik van je werd gemaakt maar jij niets hebt gezegd. En wij hebben gezegd dat je uit moet zoeken wat het gescheiden zelf is, je daarvan losmaken, zien dat jij dat niet bent, en hem gewoon loslaten. Er zijn een paar van die gescheiden zelven die te maken hebben met spreken die je eigenlijk niet kunt loslaten als je niet iets zegt. Je kunt ze niet loslaten zonder te zeggen wat je nog niet hebt gezegd. Als je niet voor jezelf bent opgekomen, dan moet je voor jezelf opkomen voor je dat zelf kunt loslaten. Als je geen grenzen had getrokken en had gezegd: “Ik accepteer dit niet”, dan moet je dat doen om dit zelf voorgoed los te kunnen laten.

Wanneer je volgens jou echt jouw waarheid spreekt, dan kan dat je helen omdat jij, wanneer je op het punt komt dat je iets kunt zeggen zonder bang te zijn voor de reactie, je dan realiseert: “O, het is niet zo gevaarlijk als ik dacht, waar maak ik mij dan druk over? Waarom ben ik dan zo terughoudend, bang, waarom heb ik dan dit enorme apparaat in mijn onderbewuste om iets te zeggen?” Het lijkt wel alsof je als kind bang was in het donker en er een moment kwam waarop je een donkere kamer in moest of ’s nachts naar buiten moest om de duisternis te confronteren. En toen je begreep dat er geen monsters waren die je verscheurden, kon je die angst loslaten. De boodschapper heeft verteld dat hij zich in een donkere kamer liet opsluiten met een skelet en toen hij die ervaring had overleefd, kon hij zijn angst voor skeletten loslaten.

Wees bereid om hieraan te werken. Wees bereid om jouw waarheid te spreken; wat die volgens jou is. Zie de reactie tot je zover bent dat jij je vrij voelt om iets te zeggen, maar doe dat op een neutrale manier. Je zegt niet iets tegen andere mensen om hen een slecht gevoel te geven. Je deelt alleen maar je gedachten, je gevoelens, met iemand anders, zoals we al vele malen hebben gezegd. En wanneer jij je vrij voelt om iets te zeggen, dan kan iemand anders reageren op de manier die hij wil. En als ze iets wat jij zegt niet positief opvatten, als ze boos worden, als ze ertegenin gaan, als ze boos worden, of het negeren, dan maakt jou dat niets uit. Het kan jou niets schelen, want jij bent gegroeid, je hebt je bevrijd. En onherroepelijk komt het moment waarop die persoon niets meer heeft wat aan jou trekt. Je trekt je niets meer aan van de ander, omdat zij geen macht hebben over jouw reacties, over jouw gevoelens, over jouw gedachten, over jouw gemoedsgesteldheid. Wanneer je eigenlijk niet eens negatief op die ander reageert, wat is dan het probleem als je een relatie met iemand hebt? Als dit een familielid is van wie je het gevoel hebt dat je er niet alle contact mee kunt verbreken, dan kun je wel een relatie met hem hebben en is het geen probleem. Maar in veel gevallen ga je door na die relatie. Je vindt mensen die een opener en vrijer relatie met jou hebben, waarin de communicatie beter is.

Het kan heel goed zijn dat jij in dit proces wel verandert en de ander niet. Laten we nu eens zeggen dat er twee mensen zijn, hoe die relatie er ook uitziet: Vriendschap, een liefdesrelatie, een zakelijke relatie, en dergelijke. En misschien zijn jullie niet allebei studenten van geascendeerde meesters maar wel allebei bereid om aan jezelf en je psychologische problemen te werken, je bent bereid om die relatie te verbeteren.

Wat je dan kunt doen, is dat je wat tijd reserveert om samen te gaan zitten en zegt: “Nu gaan we eens met elkaar praten zonder enig risico te lopen. Wij beloven dat wij de ander vrijuit zullen laten spreken en er niet negatief op reageren.” De eerste begint, krijgt bepaalde tijd om te zeggen wat hij wil zeggen en de ander reageert er niet op. En als de eerste klaar is, dan kun je even de tijd nemen om dat te verwerken en er de ander misschien een paar vragen over te stellen. En daarna, misschien in dezelfde sessie, is het de beurt van de ander om te zeggen wat hij wil. Het moet echter wel zonder risico zijn. Op die manier kunnen jullie elkaar helpen om zover te komen dat je vrij durft te spreken, maar wel op een neutrale manier.

Dit wilde ik jullie meegeven vanuit het perspectief van de Vijfde Straal. Ik zeg niet dat je ernaar moet streven om de allerhoogste waarheid te zeggen, maar wat je op een moment begrijpt en natuurlijk beseft dat je een bepaald bewustzijnsniveau hebt waarop je alleen maar kunt zien wat je ziet en naarmate jij je bewustzijn verder verhoogt, zie je iets wat jij nu niet ziet. Dat zou je een heel ander perspectief kunnen bieden en dan hoef je niet het idee te houden dat je op dit moment de hoogst mogelijke waarheid hebt of de mening die de hoogste is die mogelijk is of dat je een probleem begrijpt. In feite kun je geen neutrale communicatie bereiken als je het idee hebt dat iets de allerhoogste waarheid is en dat jij weet wat die allerhoogste waarheid of het allerhoogste inzicht is.

Hiermee verzegel ik jullie in de smaragdgroene Straal van Waarheid die IK BEN.