Vergeet niet om ook van jezelf te houden in een Relatie

Geascendeerde meester Paul de Venetiaan, 5 september 2021 – Webinar voor Amerika

IK BEN de geascendeerde meester Paul de Venetiaan, de Chohan van de Derde Straal die vaak wordt beschouwd als de Straal van Liefde. Wat wil ik jullie aanbieden? In de eerste plaats wil ik jullie mijn dankbaarheid aanbieden voor het feit dat er zoveel mensen op de wereld bereid zijn om de invocaties uit mijn boek op te zeggen. Het is echt een ongeëvenaarde gebeurtenis omdat er heel veel mensen zijn die samen deze invocaties opzeggen en dit heeft een diepgaande invloed op het collectieve bewustzijn gehad. Daar wil ik jullie voor bedanken en ik ben dankbaar dat degenen die mijn boek hebben gebruikt met betrekking tot het werken aan jullie relaties.

Wat heb ik tegen jullie te zeggen vanuit het perspectief van de Derde Straal van Liefde? Als je naar de wereld kijkt, dan kun je natuurlijk wel zien dat één van de belangrijkste relaties die je hebt, de relatie is die je meestal een liefdesrelatie noemt, vaak tussen een man en een vrouw, maar er zijn ook andere samenstellingen mogelijk waarin mensen oprecht van elkaar houden. Je hebt een liefdesrelatie en op de wereld leeft het idee dat je om een liefdevolle relatie te hebben ook liefdevol moet zijn, van die ander moet houden, je meer zorgen moet maken over die ander dan jezelf. Dit is natuurlijk een waardevol standpunt.

Liefdesrelaties werken het beste als beide partners meer geven dan nemen, maar ik wil jullie nu zeggen met betrekking tot de Derde Straal van Liefde: Vergeet niet om ook van jezelf te houden. Wat houdt dat in? Veel dingen natuurlijk, maar wij als Chohans geven jullie zoals jullie zeker nu beginnen te begrijpen, een heel praktische aanpak om de problemen door te werken die jullie hebben in relaties; de problemen die ieder persoonlijk heeft, die jij moet oplossen om maximale groei te krijgen en je voor je ascensie te kwalificeren. De problemen waar jullie jezelf mee wilden confronteren in mogelijk jullie laatste incarnatie.

En als het gaat over wat liefdevol in een relatie is, dan is een praktische stap wel dat je in ieder geval een tijdje zegt: “Laat ik me concentreren op het liefhebben van mezelf. Wat houdt het in als ik van mezelf houd?” En dan zie je dat een heel groot bewustzijn op de wereld hierop tegen is. Terwijl ik dit dictaat uitspreek, zouden jullie eens in het astrale vlak moeten kunnen kijken, want dan zou je zien dat daar demonen, entiteiten, gevallen wezens, als beesten tekeergaan, wat ze natuurlijk ook zijn, die zeggen: Je hebt geen gelijk, dit is fout, je mag dit niet zeggen, de mensen moeten dit niet geloven, je mag niet van jezelf houden, omdat dit egocentrisch is, het is egoïstisch, het gaat in tegen alles waar een relatie voor staat.

Ik heb die wezens niets te zeggen, omdat zij hier niet naar willen luisteren, maar aan degenen die wel oren hebben om te horen, wil ik deze vraag stellen: Hoe kun je echt van iemand anders houden als jij niet van jezelf houdt? Dat is logischerwijze niet mogelijk. Je ziet dat er in heel veel relaties op de wereld één partner is die daar absoluut van overtuigd is en misschien luidkeels zal uitroepen dat zij van hun partner houden, maar als je beter kijkt, dan zie je dat wat de wereld als liefde beschouwt, bezitterige liefde is, en dat is niets anders dan een machtsspel. Je zult zien dat veel mensen dit machtsspel met hun partner spelen.

Nu probeer ik mensen niet te veroordelen, omdat ik de diepere oorzaak wel zie. De psyche van die mensen is heel erg verwond en daardoor gaat al hun aandacht, al hun verstandelijke vermogens en middelen op aan het projecteren van die wonden. Het is net of iemand een open wond in zijn lichaam heeft en daarmee in de hitte van de zon zit en probeert de vliegen weg te wuiven om te voorkomen dat die op die open wond landen. Veel mensen hebben een dergelijke wond in hun emotionele lichaam, hun mentale lichaam, hun identiteitslichaam en hun hele leven draait om die wond beschermen, opdat andere mensen die wond niet kunnen openrijten, waardoor de pijn hen zal overmannen. Om te voorkomen dat die wond wordt opengereten, proberen ze onbewust die mensen in hun macht te krijgen opdat ze nooit iets zullen zeggen wat die wond misschien openrijt.

Er zijn relaties waarin mensen een ongeschreven afspraak hebben: “Als ik niet jouw wonden openrijt, dan laat jij mijn wonden met rust, en dan kunnen we naast elkaar leven en in elkaars behoeften voorzien zodat we naast elkaar kunnen leven, onze wonden naast elkaar kunnen leven. Dit is natuurlijk geen relatie die groeit, want hoe helpt die dan ooit om die wonden te genezen? Wanneer je naar dat soort relaties kijkt, dan zeg je misschien: “O, die mensen leven zo harmonieus, zij kunnen zo goed met elkaar opschieten, ze maken nooit ruzie, ze kleineren elkaar nooit, zij steunen elkaar zo.” En vanuit een bepaald standpunt kan dat ook wel zo zijn, maar wat dat aangaat, groeien ze niet, is dat dan wel zo liefdevol? Je kunt zien dat die mensen dan niet zo liefdevol zijn voor elkaar, maar zich op manieren gedragen die de wereld als liefdevol beschouwt, maar zij houden niet echt van elkaar. Zij hebben de stilzwijgende afspraak om niet dit te doen en niet dat te zeggen, en zij houden zich strikt aan die afspraak met zichzelf en elkaar.

Wat is ware liefde? Ware liefde is er alleen maar, wanneer je bepaalde psychologische problemen hebt opgelost. Als je een open wond hebt die je moet beschermen om te voorkomen dat je erdoor overmand raakt, kun je niet liefdevol zijn, kun je niet eens liefde voelen, kun je niet eens van jezelf houden. Ik zeg in mijn boek, en dat we hebben we ook in een ander verband gezegd, dat je geen liefde kunt produceren als mens, je kunt geen liefde maken. Je kunt je alleen maar openstellen om de stroom van liefde door je heen te laten gaan. Dat geldt trouwens voor alle zeven stralen. De eigenschappen van een straal, wat voor energie die straal ook geeft, kun jij niet produceren, die komt uit het spirituele rijk.

Je kunt je alleen maar openstellen, maar om je daarvoor te openen, moet je de blokkades verwijderen die de stroom van liefde door je vier lagere lichamen verhindert. Daarom zeg ik dat je in de eerste plaats van jezelf moet houden, want als je van jezelf houdt, dan kijk je naar jezelf en zegt: “Wat zijn mijn wonden? Wat zijn mijn illusies, vooral wat betreft relaties? Wanneer ik naar de relaties kijk die ik in dit leven heb gehad, wat zeggen die dan over de wonden die ik over heb uit vorige levens? Wat zegt dat over mezelf willen dwingen om ze onder ogen te zien zoals ik in mijn Goddelijke plan heb staan? En dat is de reden dat ik relaties met andere mensen heb die mijn wonden openrijten. En wat is dan het meest liefdevolle wat ik voor mezelf kan doen?”

Is dat niet dat je die wonden heelt, opdat je ze niet meer hebt, dat je ervan bevrijd bent? En wanneer jij je van die wonden bevrijd hebt, spreekt het dan niet vanzelf dat je liefde door je heen kan laten stromen en die naar je partners in diverse relaties laat stromen? Met andere woorden, zodra jij genoeg van jezelf hebt gehouden om jouw wonden te helen en de liefde door je heen kunt voelen stromen van jouw IK BEN Aanwezigheid, op dat moment kun je echt van andere mensen houden. Vanuit een ruimer standpunt: Wat is het meest liefdevolle wat je kunt doen voor andere mensen? Dat is van jezelf houden zodat je jouw eigen wonden geneest, dat je jouw eigen blokkades opruimt om de stroom van liefde door jou heen op gang te brengen.

En wat houdt dat in? Dat kunnen verschillende dingen zijn voor verschillende mensen in verschillende situaties, maar houdt dat ook in dat je het recht hebt om een stap naar achteren te doen en te zeggen: “Wat heb ik nu nodig om dit proces te kunnen doorlopen waarin ik de wonden heel die ik heb overgehouden aan relaties? Wat moet ik doen om die te genezen?”

Dan heb je het recht om alle veranderingen door te voeren in je leven die je nodig hebt en ook veranderingen in je relaties aan te brengen om te kunnen helen. Dit is niet egoïstisch – het is juist heel onbaatzuchtig. Andere mensen, jouw partners in diverse relaties, kunnen dit egoïstisch vinden. Vooral als je het gevoel hebt dat het noodzakelijk is om de relatie met hen te verbreken, in ieder geval een tijdlang, of je contact met hen te minimaliseren. Zij kunnen dat egoïstisch vinden, zij kunnen je beschuldigen van egoïsme, maar ik zeg dat je het recht hebt om dat te doen en voor veel van jullie kan het ook noodzakelijk zijn dat je dit doet om te kunnen helen en op een bepaald punt te komen, een cruciale hoeveelheid genezing, zodat er liefde door jou heen kan stromen.

Dit betekent dat je dan beter in staat bent om liefdevollere relaties te hebben, hetzij met de ouders die je nu hebt, of om nieuwe partners te vinden in andere soorten relaties. Ik heb het niet alleen over liefdesrelaties, maar ook die met je ouders, je broers en zussen, zelfs je kinderen, wanneer die een bepaalde leeftijd hebben gekregen waardoor je niet meer fysiek bij hen hoeft te zijn. Voor veel mensen kan dit niet alleen waardevol en constructief zijn, maar is het zelfs noodzakelijk om een relatie een poosje op pauze te zetten en te zeggen: Ik zal het contact met hen verbreken of minimaliseren om mij te kunnen concentreren op het helen van mezelf.”

Je ziet heel vaak bij een relatie dat er een houding op de wereld bestaat dat jij degene moet zijn die zich moet opofferen om de relatie te laten werken. Dit is vooral zo bij kinderen, maar dat geldt ook voor ouders en echtgenoten, jij moet er zijn voor andere mensen. Maar nogmaals, hoe kun je er zijn voor andere mensen als je er niet eens voor jezelf kunt zijn?

Dit is voor sommigen van jullie, ik zeg niet voor allen, maar voor sommigen echt een heel belangrijk idee: Houd genoeg van jezelf om te kijken wat je nodig hebt om jezelf te helen, en dan de moed te hebben om te doen wat je moet doen om jezelf te helen en een heftiger periode door te maken waarin jij jezelf geneest, waarin je als dat nodig mocht zijn, bepaalde relaties aan de kant zet. Je zet je leven weer op een rij om je op die heling te richten en andere verplichtingen die je hebt te minimaliseren.

Ik zeg niet dat je je baan moet opgeven, je familie in de steek moet laten en in een grot in de Himalaya moet gaan leven of aan een soort workshop mee moet doen, maar ik zeg ook niet dat je dat niet zou kunnen doen. Dit mag je zelf beslissen omdat jij per slot van rekening een volwassen wezen bent, misschien wel in je laatste leven bent, en zelfs als het niet je laatste is, is het een belangrijke incarnatie voor je toekomstige dienstbaarheid aan de Gouden Eeuw. Je hebt het recht om dat te doen.

Je hebt het recht om genoeg van jezelf te houden om te zeggen: “Wat heb ik ook alweer besloten dat de belangrijke elementen waren van mijn Goddelijke plan? En wat moet ik doen om die elementen uit te kunnen voeren? Dan houd ik echt van mezelf, maar ook van andere mensen.” Je kunt het zelfs pragmatischer aanpakken en zeggen: “Ik heb een relatie met iemand, ik heb bepaalde wonden die deze relatie beïnvloeden. Zou het op den duur niet liefdevoller zijn als ik me richt op het helen van die wonden, opdat ik daardoor een betere relatie kan krijgen met die persoon? Zou dat niet beter zijn dan tot in het oneindige doorgaan met onze huidige relatie, misschien wel de rest van ons leven? Wat is eigenlijk het meest liefdevolle wat ik kan doen voor andere mensen?”

En de waarheid is dat het meest liefdevolle wat je kunt doen voor andere mensen is dat jij jezelf heelt. Omdat dit je relatie met hen zal verbeteren, het zal hen ook de kans geven om zichzelf te helen, en iedereen krijgt dan een kans om te groeien. Nu zullen er mensen zijn die deze kans niet aangrijpen, ze kunnen jou daar de schuld van geven, zij zouden boos kunnen worden. Maar wanneer jij jouw wonden heelt en van jezelf houdt, dan kun jij je bevrijden van de reacties van andere mensen. Dan mogen ze hun eigen reactie hebben, maar het heeft jou, jouw gemoedsrust, jouw leven, niet in de macht. Het is allemaal goed en wel om relaties met andere mensen te hebben, het is natuurlijk een onderdeel van het leven, het is een onderdeel van het spirituele pad, maar de waarheid is, zoals we al vaker hebben gezegd, wanneer je geïncarneerd bent, dan heb je het recht om te zeggen: “Wat heb ik nodig om te kunnen ascenderen?” En je hebt het recht om al het andere in jouw leven te laten draaien om dat ene doel, jouw ascensie. En dat betekent ook dat je het recht hebt om te zeggen: Mijn eerste en belangrijkste prioriteit, mijn topprioriteit in dit leven, is mijn ascensie. Al het andere komt op de tweede plaats.”

Dat is houden van jezelf. In zekere zin is het ook houden van andere mensen, omdat je als je ascendeert ook andere mensen optilt, zelfs het collectieve bewustzijn.

De ascensie is uiteindelijk geen egoïstische daad, het is de allergrootste onbaatzuchtige daad omdat je van andere mensen houdt. Je houdt meer van andere mensen dan jezelf, omdat je bereid bent om dat zelf op te geven, het uiterlijke zelf, om te kunnen ascenderen als het zuivere wezen uit het spirituele rijk. Dat is de allerhoogste liefde. De wereld zal dat natuurlijk niet zo zien. Andere mensen zullen dat waarschijnlijk niet zo zien.

Maar mijn geliefden, neem nu eens wat ik net heb gezegd: Je hebt een Goddelijk plan gemaakt. Je hebt ervoor gekozen om bepaalde relaties aan te gaan met andere mensen, opdat jij jezelf dan kon dwingen om iets in jou onder ogen te zien. Spreekt het dan niet voor zich dat andere mensen ook een goddelijk plan hebben, ook een goddelijk plan hebben gemaakt, en dat ze dat ook met meer bewustzijn hebben gedaan dan ze nu hebben? Misschien is dat niet zo hoog als dat van jou, maar wel een hoger bewustzijnsniveau dan zij nu hebben.

Mijn punt is of jij je hebt afgevraagd: “Waarom heb ik me in een relatie met deze mensen geplaatst? Wat wilde ik van hen leren?” Maar zij hebben dat ook gedaan. Het is niet zo dat jij, wanneer je in het etherische rijk bent en naar je volgende reïncarnatie kijkt, kunt zeggen: “O ja, ik ga die persoon eruit pikken, en die en die ook, om mijn persoonlijke leraren te worden, om mij te dwingen om bepaalde problemen onder ogen te zien en dat zij daar niets over te zeggen hebben, dat zij het gewoon maar moeten accepteren.” Zo werkt het niet. De vrije wil moet worden getoond. Als je bijvoorbeeld een bepaald persoon als kind hebt gekozen, maar dat kind heeft jou ook moeten kiezen als ouder. En dat hebben ze gedaan omdat jij als hun ouder hen de kans zou geven om iets van hun eigen psychologische problemen te zien.

Het kan heel goed zijn dat jij openstaat voor het spirituele pad en aan jezelf wilt werken, maar je kind en je ouders of echtgenoot niet. Maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Jij bent niet verantwoordelijk voor hun keuzes. Denk aan wat we hebben gezegd: Je maakt je eigen Goddelijke plan vanuit een hoger perspectief en dat vergeet je wanneer je incarneert. Daarom is het ook mogelijk dat je geen contact maakt met je Goddelijke plan of niet bereid bent om de les te leren. Het kan dus ook heel goed zijn dat je een echtgenoot hebt, of een ouder of kind, die niet hun Goddelijke plan wil uitvoeren en daarom boos op jou wordt als jij het wel doet. In werkelijkheid, vooral als het om kinderen gaat, was het de bedoeling dat jij hen zou inspireren als ze zien dat jij je met jouw spirituele groei en spirituele vooruitgang bezighoudt.

In vorige dispensaties hebben we bijvoorbeeld gezien dat ouders zo enthousiast waren over het vinden van het spirituele pad dat zij hun kinderen wilden opvoeden met de leringen, zodat de kinderen van jongs af aan al een fundering kregen van een spirituele leer, maar in veel gevallen werden die kinderen kwaad, omdat ze het gevoel hadden dat die aan hen werd opgedrongen en daarom wezen ze de leer, het spirituele pad, af en werden ze atheïst, drugsgebruiker, alcoholist of op andere manieren boos op alle vormen van spiritualiteit en hun ouders. Maar dit was niet de allerhoogste keuze die deze kinderen in hun Goddelijke plan hadden gezet. Zij hadden ervoor gekozen om bij die ouders te incarneren omdat zij door die ouders geïnspireerd wilden worden om hun eigen spirituele groei te bevorderen.

Sommigen zijn later in hun leven tot de conclusie gekomen dat zij wel weer naar spirituele groei wilden streven. Ik zeg niet dat die ouders altijd het juiste hebben gedaan, dat ze soms hun kinderen te veel dwang hebben opgelegd, maar hoe het ook zij, jouw kinderen hadden een reden om jou als ouder te accepteren. En dat kwam omdat ze door jou geïnspireerd wilden worden en iets van jou leren. Als jij iets wilt opruimen van je psychologische problemen, dan geef je het kind het perfecte voorbeeld om hen te inspireren om hun eigen psychologische problemen op te ruimen. Als ze daar niet voor kiezen, als ze hun kans vergooien, als ze ervoor kiezen om jou, jouw spiritualiteit, af te wijzen, en boos op je worden, is dat een keuze en zij hebben daar recht op. Maar jij hebt ook het recht om te zeggen dat jij je leven niet wilt laten beïnvloeden door de keuzes die zij maken.

Jij bent dus hier, er is nooit een relatie waarin beide partijen er niet voor hebben gekozen om die relatie te hebben en zij hebben een reden gehad om daarvoor te kiezen. Jouw zorg is echter niet of je partner wel de reden om een relatie met jou te hebben, uitvoert. Jouw reden is: Voer jij de reden uit dat je een relatie met die persoon hebt? En als je van jezelf houdt, dan doe je er alles aan om die groei te bereiken, de lessen te leren, de genezing te krijgen die je wilde. En wanneer dat gebeurt is dan heb je het recht om zoveel van jezelf te houden dat jij je bevrijdt om te beoordelen: “Zet ik de relatie met die persoon voort? Of kijk ik verder?”

In zekere zin geef je de ander ook de vrijheid om te beoordelen of ze hun les leren door de relatie die ze met jou hadden of niet? Maar dat is jouw zorg niet. Het is niet jouw verantwoordelijkheid wat zij kiezen.

Wat zeg ik nu? Ik zeg dat je, als je liefde echt begrijpt, ook begrijpt dat de wereld een verkeerde opvatting heeft van liefde. En daardoor kun jij begrijpen dat jij niet egoïstisch bent, wanneer zij jou ervan beschuldigen dat je egoïstisch bent. Je bent liefdevol op een betere manier, omdat je niet alleen van jezelf houdt, maar ook van andere mensen. Omdat je hen niet toestaat dat ze jou ontregelen waardoor jij je Goddelijke plan niet kunt uitvoeren. En dat zij natuurlijk geen enkel menselijk wezen mogen stoppen om hun Goddelijke plan uit te voeren, iets waar zij voor hebben gekozen, en niet toe werden gedwongen. Jouw Goddelijke plan is je nooit opgelegd. Je kunt alleen maar de mensen de kans, het voorbeeld, de inspiratie, geven en dat is een ultieme daad van liefde.

Ik heb je nu gegeven wat ik wilde zeggen vanaf de Derde Straal. Ik ben dankbaar dat jullie de invocaties uit het boek gebruiken en daarom verzegel ik jullie in die vrije stroom die de onvoorwaardelijke liefde van de Derde Straal is die IK BEN. IK BEN Paul de Venetiaan