Bestudeer de Psychologie die gaat over Relaties

Geascendeerde meester Lanto, 5 september 2021 – Webinar voor Amerika

Ik ben de geascendeerde meester Lanto, de Chohan van de Tweede Straal, vaak beschreven als de Straal van Wijsheid. Wat is wijsheid? Vaak wordt wijsheid beschouwd als kennis. Maar als je kijkt naar de lange traditie, zelfs in het westen tot aan Plato toe, die Socrates afschilderde als de wijze leraar, dan zie je dat de wijsheid van Socrates niet berustte op kennis. Die ging dieper, we zouden het misschien inzicht kunnen noemen: een groter inzicht in het leven en hoe het werkt.

Hoe kun jij je relaties verbeteren als je naar ze kijkt vanuit het perspectief van de Tweede Straal? De meesten van jullie zijn natuurlijk spirituele studenten. Wat deden jullie toen jullie je ervan bewust werden dat er een spiritueel pad was? Wat is het allereerste wat de meesten van jullie hebben gedaan? Jullie zijn het pad gaan bestuderen. Jullie hebben je gerealiseerd dat jullie dat pad niet goed konden praktiseren zonder enig inzicht te hebben in waar het spirituele pad over ging en één manier om aan dat inzicht te komen is het onderwerp bestuderen.

Velen van jullie hebben een opleiding gedaan, waarin jullie naar school gingen en een bepaald onderwerp bestudeerden. De meesten van jullie zijn voor een rijexamen geslaagd, en wat hebben jullie gedaan om te slagen voor de theorie van die toets? Jullie moesten die bestuderen. Hoe komt het dat veel van jullie niet echt vastberaden hebben besloten om relaties te bestuderen?

Je zou kunnen zeggen dat een van de belangrijkste aspecten van jullie leven je relatie tot andere mensen is, in het bijzonder je liefdesrelatie, je relatie met je kinderen, maar ook met je ouders, collega’s, vrienden, enzovoort. Jullie hebben allemaal diverse relaties. Relaties hebben een bepaalde dynamiek. Hoe komt het dat jullie die niet bestudeerd hebben net als andere onderwerpen? Ik spreek in het algemeen, want als je naar het grote publiek kijkt, dan zie je dat van alle mensen die een relatie hebben, er maar heel weinig die relaties bestudeerd hebben.

Dit valt natuurlijk ook gemakkelijk begrijpen wanneer je ziet dat zelfs de meer ontwikkelde democratieën het nodig vinden om kinderen op school te leren lezen, schrijven en rekenen, maar niets over relaties, niets over psychologie. Jullie zijn natuurlijk allemaal opgegroeid in een cultuur waarin je niet werd opgevoed met het bestuderen van relaties. Als je nu een stap terug doet, wat is dan de onderliggende aanname die heerst in die samenlevingen? Dat is dat een relatie vanzelf goed komt. Het is iets waarvan de mensen weten hoe het werkt.

Dan heb je nog de illusie die Hollywood je geeft, namelijk dat succes hebben in een relatie gewoon een kwestie is van de juiste persoon vinden. Als je de juiste persoon vindt, dan gaat de relatie vanzelf en leven de mensen nog lang en gelukkig. Hoe vaak heeft dat gewerkt voor mensen? Je kunt zeker voorbeelden vinden van mensen die elkaar ontmoetten, verliefd op elkaar werden, trouwden en nog lang en gelukkig leefden. Maar er zijn veel meer voorbeelden van mensen die niet lang en gelukkig leefden en natuurlijk gaan ook veel relaties kapot.

Als je kijkt naar mensen die meerdere relaties hebben gehad, dan zie je dat die mensen in veel gevallen bepaalde problemen hadden in hun eerste relatie. Zij komen op een punt waarop ze besluiten dat dit probleem er is omdat hun partner zich op een bepaalde manier gedraagt en niet wil veranderen. Dan willen ze uit de relatie stappen en een andere partner zoeken. Mensen gaan dus scheiden, verbreken een relatie, ze gaan op zoek naar een andere partner, maar in veel gevallen is de dynamiek precies hetzelfde in de nieuwe relatie. Misschien wel iets anders, maar in de kern blijft die hetzelfde. Dit is iets wat enkelen van jullie als ze eerlijk zijn, kunnen observeren in jullie eigen leven. Anderen kunnen het observeren bij het leven van mensen die je kent.

Tot welke conclusie moet je komen als je dit heel vaak ziet, als hetzelfde probleem zichzelf steeds herhaalt? De mensen trekken in sommige gevallen een partner aan die op een bepaalde manier nog extremer is dan hun vorige. Wat is de conclusie die je dan moet trekken? Welnu, dat een relatie niet gemakkelijk is. Die is complex. En betekent dat dan niet dat je die moet bestuderen? Als je succesvol wilt zijn in een relatie, dan moet je het onderwerp bestuderen.

Je kunt gewoonweg niet aannemen dat je om een baan te krijgen moet studeren, om vooruitgang te boeken op het spirituele pad moet je studeren, om een rijbewijs te krijgen moet studeren, maar voor een relatie helemaal niet. Je hoeft alleen maar mee te doen aan het proces.

Dan komen we een bepaalde moeilijkheid tegen die niet alleen specifiek is voor spirituele studenten, maar die iedereen wel in bepaalde mate heeft, net zoals andere mensen in de samenleving. En je kunt dit alleen maar begrijpen wanneer je begrijpt wat reïncarnatie is.

De waarheid is eenvoudig dat de meeste mensen in vorige levens in relaties zijn gekwetst. Zij hebben relaties gehad met verschillende mensen. Zij hebben heel turbulente, niet erg harmonieuze relaties gehad waarin ze zijn gekwetst. Als je aan een relatie begint, dan zal dit een tijdlang heel erg pijnlijk zijn. Wanneer je begint relaties te bestuderen, dan zul je weer opnieuw contact maken met of liever de zelven activeren die je in vorige levens hebt gevormd, en dat zal pijnlijk zijn. En er zouden zelf zelven kunnen zijn die je hebt gevormd die je laten denken dat relaties niet kunnen werken, of dat jij niet goed bent in relaties, of dat jij die niet kunt laten werken, of dat er andere mensen zijn en het heel moeilijk is om iemand te vinden met wie een relatie wel kan werken.

Bij de meesten van jullie, die avatars zijn, speelt er nog specifiek iets anders mee, omdat je in vorige levens en waarschijnlijk ook in dit leven, een soort relatie hebt gehad met een of meer gevallen wezens. En eerlijk gezegd moeten we eerlijk zeggen dat een relatie, als je een relatie hebt met een gevallen wezen, niet kan werken. Gevallen wezens, of je ze nu narcistisch noemt of wat anders, kunnen geen relatie hebben, in ieder geval geen gelijkwaardige relatie met gelijkwaardige partners. Zij kunnen geen harmonieuze, succesvolle relatie hebben, tenzij ze volkomen de baas zijn over hun partner en hun partner zich volledig onderwerpt aan het gevallen wezen. En dit wil een avatar liever niet doen natuurlijk.

Veel avatars hebben in vorige levens relaties gehad met gevallen wezens en jullie hebben bepaalde zelven gemaakt die berusten op relaties met gevallen wezens. Wees je ervan bewust mijn geliefden, dat een gevallen wezen voornamelijk één ding doet: die persoon projecteert altijd iets op de buitenwereld – het probleem is ergens buiten. Als je een relatie hebt met een gevallen wezen gehad, dan waren er problemen in die relatie, dan lag het niet aan het gevallen wezen of jullie allebei, het lag aan jou.

Als je dit in meerdere levens hebt ervaren, dan is het mogelijk dat je bepaalde zelven hebt geschapen die geloven dat jij een probleem hebt en dat jij geen relatie kunt hebben vanwege iets van jou persoonlijk. Ik begrijp heel goed dat veel spirituele mensen die avatars zijn, liever niet relaties bestuderen, omdat dit hen weer in contact brengt met die zelven. Ineens komen er gedachten op: “O, er moet iets aan mij mankeren als ik geen succesvolle relatie kan hebben, als ik niet kan ontdekken hoe ik met andere mensen moet omgaan.” En dat is pijnlijk voor je. Maar waar gaat het spirituele pad over? Nogmaals, Master MORE heeft het erover gehad. Maar eerst wil ik een ander facet bespreken.

Het spirituele pad gaat niet over het loslaten van illusies en iets inzien wat je niet kon zien; het gaat ook over het loslaten van emotionele obsessies. Met illusies heb je het vaak over iets in je mentale geest, iets wat je verstandelijk niet begrijpt met je rationele, logische, vaak lineaire geest. Maar ik heb het nu over wat je ervaart wanneer je begint na te denken over relaties, namelijk dat je weer contact maakt met de zelven die in een vorig leven in het emotionele lichaam werden gevormd en die zelven worden beheerst door emotionele pijn.

Net zoals je een bepaalde illusie moet loslaten om op het honderdvierenveertigste te komen, moet je ook de pijn loslaten die daarbij hoort, de emotionele pijn die gepaard gaat met de illusie. Je kunt nogmaals, doen wat Master MORE heeft gezegd, naar de geascendeerde meesters kijken en jezelf afvragen: “Denk je dat een geascendeerde meester nog emotionele pijn overheeft gehouden aan zijn tijd op aarde?” Ik kan je ervan verzekeren dat wij die niet hebben. Waarom niet? Wij waren op aarde geïncarneerd, wij hebben ervaren wat jullie op aarde ervaren. Het was net zo goed pijnlijk voor ons als het voor jullie is.

Val niet voor dit afgodsbeeld door te denken dat het gemakkelijker voor ons was toen wij nog fysiek op aarde waren en dat het daarom ook niet zo pijnlijk was toen wij de gevallen wezens ontmoetten. Wij voelden dezelfde pijn als jullie. Door die pijn los te laten, door die pijn op te ruimen, door die pijn te transformeren. Maar om dat te doen moet je bereid zijn om ernaar te kijken en dat betekent dat je die pijn weer een poosje moet verdragen.

Ik zeg nu dat het enige dat ik jullie vanuit het perspectief van de Tweede Straal wil geven, is dat je relaties moet bestuderen. Als je vindt dat je problemen met relaties hebt, dan moet je dat bestuderen. En dit kan natuurlijk ook betekenen dat je onze leringen moet bestuderen. In het boek van Paul de Venetiaan, “De Initiaties van Liefde’ gaat het over relaties, maar er zijn ook andere leringen. Er zijn andere spirituele leringen die relaties ook bespreken, maar zie niet over het hoofd dat relaties op de wereld in het algemeen een groot probleem zijn. Veel mensen hebben daarover geschreven. Er zijn diverse cursussen en workshops over dat onderwerp waar je aan kunt meedoen. En hoewel die misschien niet dezelfde diepte hebben als een spirituele lering, is er een groot aanbod van wereldlijke leringen over relaties.

De waarheid is dat jullie daar bijna allemaal profijt van kunnen hebben. Let er echter wel op dat je relaties niet bestudeert om daar op intellectueel niveau iets over te leren, hoe je een relatie kunt laten werken. In zekere zin kun je zeggen dat jullie als spirituele mensen eigenlijk niet de wereldlijke boeken moeten bestuderen om technieken te bedenken die een relatie laten werken.

De belangrijkste reden dat jullie relaties moeten bestuderen, is dat jullie je bewust worden van de zelven die jullie uit vorige levens over hebben die te maken hebben met relaties, en ook de pijn naar boven te halen die jullie nog niet hebben opgeruimd. De boeken zijn niet meer dan een katalysator om in aanraking te komen met iets wat nog in je eigen drie hogere lichamen zit; wat nog moet worden opgeruimd. En wanneer je bereid bent om naar je reactie te kijken, de hulpmiddelen probeert te gebruiken die we hebben gegeven om die zelven bloot te leggen, dan kun je grote vorderingen maken.

We proberen geen expert op het gebied van relaties van jullie te maken om een dissertatie te geven, een intellectuele dissertatie over relaties. Wij proberen jullie in de eerste plaats te helpen om je te bevrijden van gescheiden zelven, de illusies en de verzamelde emotionele energie, met betrekking tot relaties. En natuurlijk proberen we jullie op een dieper niveau te helpen om je identiteit te wijzigen. En daar zullen we het nog meer over hebben.

Maar de waarheid is dat je, als je een relatie hebt met een gevallen wezen, het heel erg gemakkelijk is om een bepaald zelf in je identiteitslichaam te vormen dat de manier waarop je naar jezelf kijkt beïnvloedt met betrekking tot relaties. Wat voor persoon ben jij? Wat voor relatie kun jij wel of niet hebben? En dat kan een diepgaand effect hebben op relaties.

Het belangrijkste is dat je het onderwerp moet bestuderen. Als relaties belangrijk voor je zijn, vooral als die een bron van onvrede of ruzies zijn, bestudeer dan het onderwerp. Wees je ook bewust van iets wat Master MORE heeft gezegd: de essentie van spirituele groei is dat jij jezelf observeert.

Je bestudeert relaties niet om ze verstandelijk te kunnen begrijpen en een manier te vinden die je aan je partner kunt presenteren om te veranderen. Je bestudeert relaties niet eens om de relatie te veranderen. Je bestudeert relaties om jezelf te veranderen, om je psychologische problemen op te lossen, bepaalde illusies los te laten, waardoor jij verandert. Dit is de echte bedoeling. Nogmaals, we hebben gezegd dat je geen vooruitgang maakt als je van partner verandert in een relatie. Je maakt enkel vorderingen als jij jezelf verandert.

Neem de beslissing dat je dit niet doet om je partner te veranderen. Je doet het niet eens om de relatie te veranderen. Je doet het alleen om in contact te komen met je eigen psychologische problemen en jezelf te veranderen en dan ben je bereid om er niet aan gehecht te zijn of dat de relatie verandert of hoe dat de relatie verandert. Als de relatie verandert, dan is dat de bonus voor je studie, maar niet het doel van die studie. Zo verkrijg je in zekere zin wijsheid, omdat wijsheid niet gaat over veranderingen in de buitenwereld.

Wijsheid gaat over jezelf leren kennen. Dat is altijd zo geweest. “Ken uzelve”, staat op een oude tempel geschreven. Op die manier word je wijs. Je wordt niet wijs als het jouw bedoeling is om bepaalde resultaten op deze wereld te behalen, maar alleen als je de intentie hebt om jezelf te leren kennen. Je moet jezelf leren kennen in relaties. Hoe functioneer je? Welke patronen heb je? Welke patronen heb je vaak nog over uit vorige levens?

Een ander aspect van wijsheid is natuurlijk dat velen van jullie, zoals Master MORE heeft gezegd, je realiseren dat jullie bezig zijn met jullie laatste leven. Wat heb je gedaan? Wat betekent dit? Dat jij jezelf de vraag kunt stellen: “Ben ik nou zo dom?” Ik kan je verzekeren dat je niet dom bent! En als je niet dom bent, wat betekent dat dan?

Dit betekent dat je een Goddelijk plan hebt gemaakt voor je incarneerde. En je hebt dat plan gemaakt, zoals we hebben gezegd, vanaf het hogere, ruimere, neutralere overzicht dat je had voor je in je vier lagere lichamen stapte en beïnvloed werd door je waarnemingsfilter. Je zette, in ieder geval een aantal van jullie, in je Goddelijke plan om in ieder geval een relatie aan te gaan met je ouders, je echtgenoot, je kinderen. Dit is niet toevallig gebeurd. Je hebt er willens en wetens voor gekozen om in een fysieke situatie te komen waarin je die mensen waarschijnlijk zou ontmoeten en met wie je waarschijnlijk ook een relatie mee zou krijgen.

Nu bestaat de neiging, een geneigdheid die velen van jullie hebben, vooral wanneer je net een moeilijke relatie achter de rug hebt of er middenin ziet, om altijd jezelf af te vragen: “Waarom in hemelsnaam heb ik voor deze relatie gekozen met die persoon? Was ik nu zo dom?” En het is begrijpelijk dat jij je zo voelt, maar een onderdeel wijsheid is dat je onmiddellijk uit die gevoelens stapt. Je doet bewust een poging om aan de kant te gaan en te zeggen: “Als ik aanneem dat ik niet dom ben, dan moet ik wel een reden hebben om in mijn Goddelijke plan te zetten dat ik een relatie aan zou gaan met die persoon. Wat zou die reden kunnen zijn?”

En wat hebben wij gezegd? Als je in je laatste leven bent, dan weet je dat je bepaalde dingen moet loslaten, dat je bepaalde illusies, bepaalde reactiepatronen, bepaald gescheiden zelven moet zien. En je plaatst jezelf opzettelijk in fysieke situaties waarin je wordt gedwongen om die problemen onder ogen te zien op een manier die je niet kunt negeren. En wat is een van de meest gebruikte manieren waarop mensen worden gedwongen om bepaalde problemen onder ogen te zien die ze niet kunnen negeren? Nu, dat is een relatie, vooral een moeilijke relatie, een tumultueuze, chaotische relatie met mensen die veel zware problemen hebben.

De boodschapper is opgegroeid met een vader die zware psychologische problemen had. Hij heeft er opzettelijk voor gekozen om de zoon van die vader te zijn, niet omdat hij zijn vader wilde helpen, maar omdat hij zelf een les wilde leren. Hij heeft ook relaties gehad met andere mensen die zware psychologische problemen hadden en hoewel hij zich van tijd tot tijd heeft afgevraagd waarom hij een relatie had met die mensen, is de waarheid natuurlijk dat hij ervoor heeft gekozen om bepaalde problemen in zichzelf aan te kaarten om ze daarna te kunnen loslaten en daardoor de maximale groei te kunnen krijgen en zich voor zijn ascensie te kwalificeren.

Veel van jullie hebben precies hetzelfde gedaan. Wijsheid is de erkenning dat wat je ook in je leven bent tegengekomen, niet per ongeluk is gebeurd. Jij had dit zelf in je Goddelijke plan gezet en het was de bedoeling dat jij jezelf zou dwingen om die problemen onder ogen te zien om de les te leren en van dat probleem in je psyche verlost te zijn.

Nu weet ik wel dat er op de wereld een houding bestaat dat een relatie moet van twee kanten komen. En dat klopt natuurlijk ook wel enigszins. Ik zeg niet dat je alleen maar egocentrisch en egoïstisch moet zijn bij je kijk op relaties, maar ik wijs je erop dat wijsheid eruit bestaat dat je door een periode heengaat waarin je zegt: “Ik richt me niet op mijn partner. Ik richt me niet op het veranderen van mijn partner. Ik ga me concentreren op het veranderen van mezelf. Wat moet ik leren? Hoe kan ik groeien? Wat heb ik eraan?” En je beschouwt je partner als de goeroe die als mier vermomd is, de fysieke goeroe die je kan dwingen om die problemen juist onder ogen te zien. Het kan zijn dat je dan je beeld van wat een goeroe is, moet veranderen.

Als je in het boek van Yogananda ‘Autobiografie van een Yogi’ kijkt, dan zie je – en de boodschapper heeft hier bijzonder op gelet toen hij het boek voor de eerste keer las – dat er een situatie in staat waarin de goeroe van Yogananda hem op een heel directe manier confronteert met een persoonlijk probleem. Yogananda verlaat zijn goeroe zelfs op een bepaald moment omdat hij het onrealistische idee had dat de perfecte goeroe in een grot in de Himalaya moest zitten en wil een verder gevorderde goeroe vinden in plaats van de wereldser goeroe (zo ziet hij het tenminste) Sri Yukteswar.

Men heeft vaak het gevoel dat je spirituele goeroe een verheven persoon moet zijn die zijn eigen psychologische problemen volledig heeft opgelost, die verlicht is en die je daardoor prachtige spirituele wijsheid kan schenken die vrij stroomt en je altijd een goed gevoel geeft. Maar de waarheid is dat de nuttigste goeroe iemand is die je dwingt om te zien wat je ego niet wil dat jij ziet. En in veel gevallen heb je daar geen spirituele goeroe voor nodig. Je hebt mensen nodig die zo vastzitten in hun eigen persoonlijke problemen dat ze op een niet erg harmonieuze manieren op je reageren, en dat zorgt ervoor dat jouw eigen reactiepatroon naar boven komt wanneer jij op hen reageert.

Dit is de goeroe die zich heeft vermomd als mier. En dit is, voor bepaalde initiaties of bepaalde niveaus van het pad, de meest effectieve manier om vorderingen te maken. De goeroe die zich heeft vermomd als mier of als een heel moeilijk persoon, is vaak de meest effectieve goeroe, in ieder geval voor specifieke initiaties. Wij hebben al eerder gezegd dat zelfs de gevallen wezens vervangende leraren zijn, omdat zij bereid zijn om de mensen iets aan te doen wat de geascendeerde meesters nooit zouden doen en wat iemand met een hogere spirituele ontwikkeling of bewustzijn mensen nooit zou aandoen.

Hoor het nog maar eens: Wees dankbaar. Je moet dankbaar zijn voor de dingen waar je aan blootgesteld wordt door moeilijke mensen in je leven. Wij zien het niet door de vingers als mensen misbruik van je hebben gemaakt. En natuurlijk zou je bepaalde vormen van misbruik niet moeten accepteren. Je zou niet mogen accepteren dat het een kans is om een les te leren, maar je moet wel toegeven dat het een kans voor jou is.

In dit verband moeten we het natuurlijk in het bijzonder hebben over misbruik. Gevallen wezens zijn altijd – in ieder geval heel vaak – bereid om mensen misbruik te maken van mensen. Zij zien het misschien niet als misbruik, maar dat is het wel. En als je in je laatste leven bent, dan moet je natuurlijk niet accepteren dat je door andere mensen wordt misbruikt. Ik zeg niet dat je tegen iemand die misbruik van jou maakt, moet zeggen: “O, dit is een goeroe die zich heeft vermomd, die mij een les leert en daarom mag ik geen bezwaar maken tegen iets wat hij doet. Misschien bestaat een deel van de les er wel uit dat je juist bezwaar maakt, omdat veel van jullie relaties hebben gehad met gevallen wezens in vorige levens en wat willen gevallen wezens? Zij willen de macht, zodat andere mensen zich aan hen onderwerpen, zich onderwerpen aan hun misbruik. En enkelen van jullie – niet iedereen, maar enkelen – hebben dit zelf ook gedaan in vorige levens.

Je hebt je opzettelijk in dit leven in situaties gebracht waarin je werd gedwongen om dit probleem af te handelen opdat je op het punt kunt komen waarop jíj een streep kunt trekken voor wat jij kunt verdragen in een relatie. Als je die streep eenmaal hebt getrokken en nee hebt gezegd tegen misbruik en je misschien uit het zicht bent verdwenen van degene die misbruik van je heeft gemaakt, moet je nog wel zeggen: “Ja, ik heb er opzettelijk voor gekozen om een relatie met deze persoon te krijgen. Waarom heb ik dat gedaan? Wat is de les die ik wilde leren over relaties? Wat moet ik overwinnen uit het verleden met betrekking tot verzamelde emotionele energie, vroegere trauma’s en gescheiden zelven die ik in het leven hebben geroepen als gevolg van mijn omgang met iemand die misbruik van mij maakt?”

Het gaat er niet alleen om dat je nee zegt en eruit stapt. Het gaat erom dat je de diepere les leert, maar het kan voor enkelen van jullie zeker noodzakelijk zijn om bewust de beslissing te nemen: “Ik ga het misbruik laten stoppen. Ik stap meteen uit dat misbruik.” En dan kun je later aan de les werken. Je hoeft niet zo lang te lijden dat je zegt: “Ik moet bij deze persoon blijven die misbruik van mij maakt totdat ik mijn les volledig heb geleerd.” Dit kan natuurlijk wel, maar het hoeft niet.

Ik heb jullie nu gezegd wat ik wilde. Bestudeer het onderwerp relaties. Bestudeer de psychologie over relaties. Bestudeer je eigen psychologische reactie op relaties. En dat kan je veel wijsheid geven. Ik ben Lanto en ik verzegel jullie in de gouden Vlam van Verlichting.