Jezelf bevrijden van het Spel van ‘wie er gelijk heeft en wie ongelijk’

Geascendeerde meester Moeder Maria, 3 september 2021 – Webinar voor Amerika: Op weg naar relaties in de Gouden Eeuw

Geascendeerde meester Moeder Maria. De gedachte die ik jullie wil geven, is dat je wanneer je relaties beoordeelt als spiritueel persoon, je moet evalueren of die relatie ook je groei bevordert. Of je groei verhindert. Zal die je helpen om jouw Goddelijke plan te vervullen? Zal die je beletten om jouw Goddelijke plan uit te voeren? Zal die helpen om je voor je ascensie te kwalificeren? Zal die jou van je ascensie afhouden? Dit zijn overkoepelende vragen voor een spiritueel persoon die van plan is om maximale groei te behalen in dit leven.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor je relaties, maar alle aspecten van je leven, maar laten we ons concentreren op hoe dit jou kan helpen in je relaties. Het eerste wat ik onder je aandacht wil brengen, is dat als je naar veel relaties op aarde kijkt, en ik heb het niet alleen over die tussen een man en vrouw, maar alle andere relaties, dan zie je dat er veel spelletjes worden gespeeld in relaties, maar dat er één is die op aarde heel erg overheerst. En dat is het spel dat je probeert om altijd gelijk te krijgen of de andere kant ervan, namelijk dat je probeert te bewijzen dat andere mensen ongelijk hebben.

Nu zeg je misschien, waarom is dit zo’n dominant spel op aarde? Jullie die onze directe studenten zijn, kunnen kijken naar wat wij hebben gezegd over gevallen wezens en dan zie je dat zij vanaf het moment dat ze vielen, of zelfs daarvoor al, zich bezighielden met het spel om aan zichzelf te bewijzen dat zij gelijk hadden door eerst te bewijzen dat in de eerste plaats andere mensen, daarna de geascendeerde meesters en uiteindelijk God geen gelijk hadden.

Iedereen heeft ongelijk behalve zij en zij hadden het allerhoogste gelijk. Je zou kunnen zeg dat dit oorspronkelijk een spel was van de gevallen wezens. Zij hebben dit natuurlijk meegenomen toen ze op aarde kwamen. Zij zijn erin geslaagd om het op diverse manieren te verbloemen. Dit kunnen de allerhoogste ideologie, sportspellen, meer weten in een triviantwedstrijd dan anderen, zijn. Het komt heel erg sterk tot uiting in persoonlijke relaties waardoor heel veel mensen vastzitten in dit patroon, omdat bijna alles wat er gebeurt, de bron kan vormen voor onenigheid en dat er na verschillende stadia te hebben doorlopen, op gericht is dat één persoon heeft bewezen dat hij of zij gelijk heeft door te bewijzen dat de ander ongelijk heeft. Het is zo algemeen; je ziet het terug in heel veel aspecten van het leven.

Je ziet dat een man en een vrouw elkaar dit aandoen, vaak gaat het over onbenullige zaken die helemaal niet van belang zijn. Broertjes en zusjes beginnen dit vaak al heel jong te doen. Je ziet dat ouders dit hun kinderen aandoen en andersom. Je ziet dat bazen dit hun werknemers aandoen en andersom; je ziet dat politici elkaar dit aandoen, dat zakenmensen elkaar dit aandoen; je ziet het in principe in elk aspect van het leven terug.

Dan zeg je misschien hoe is het mogelijk dat dit zo belangrijk is voor de mensen? De waarheid is dat het niet zo belangrijk is voor mensen, het is belangrijk voor gevallen wezens. Natuurlijk hebben de gevallen wezens en de mensen die door de tijd heen werden meegesleept in dit spel een paar heel krachtige entiteiten geschapen die proberen de mensen zover te krijgen dat ze meedoen met die ruzies over wie er gelijk heeft en wie niet, maar het kan die entiteiten niet schelen of het belangrijk voor mensen of gevallen wezens is, omdat zij geen zelfbewustzijn hebben. Voor hen is het belangrijk om de energie te krijgen en zij zijn zich er niet eens van bewust hoe ze de mensen zover krijgen dat ze proberen om mensen ruzie met elkaar te laten krijgen. Het is niets meer dan een patroon dat ze zonder denken herhalen zoals een computer een stuk software laat draaien. Het is niet belangrijk voor de entiteiten en eigenlijk ook niet voor menselijke wezens. Het is alleen maar belangrijk voor de gevallen wezens.

Jij als spiritueel persoon kunt wel zien dat je niet mee wilt doen aan dit spel dat de gevallen wezens hebben bedacht en het is niet zo belangrijk voor hen. Wat kun je dan doen? Als je serieus van plan bent om jezelf te bevrijden van die patronen, dan moet je kijken naar je directe persoonlijke relaties. Je moet kijken of je meegesleept bent in dat patroon van regelmatig ruziemaken met mensen op grond van dit bewustzijn, dit dualistische bewustzijn; dat iemand gelijk heeft en dat iemand gelijk moet hebben en iemand anders ongelijk. Je kunt eens kijken of jij ook een zelf hebt dat nooit ongelijk wil hebben, waardoor je altijd probeert om iemand anders ongelijk te laten hebben. Of dat je de tegenovergestelde polariteit hebt, een zelf dat nooit anderen ergens toe wil dwingen of iets wil opleggen, nooit wil bewijzen dat anderen ongelijk hebben, maar die daardoor een passieve aanpak hebben en geen ruzie willen maken of het altijd met anderen eens is ook al weet je dat ze geen gelijk hebben in wat ze zeggen.

Als je die patronen ziet, dan kun je natuurlijk naar onze hulpmiddelen grijpen en het oplossen en als je goed kijkt, dan kun je zien dat dit teruggaat naar een vorig leven waarin je te maken kreeg met gevallen wezens, vaak je geboortetrauma, want wat probeerden de gevallen wezens te doen toen ze jou blootstelden aan dat geboortetrauma? Ze wilden natuurlijk bewijzen dat je ongelijk had. Je hebt er verkeerd aan gedaan om naar de aarde te komen, maar je bent gewoon al verkeerd omdat je bent wie je bent.

Hierdoor begrijp je wel dat het heel erg belangrijk is om aan dit probleem te werken en het op te lossen, zodat je op het punt kunt komen dat dit niets meer met je doet. En ik wil jullie laten weten dat jullie, als spirituele studenten, je energie in de eerste plaats niet willen geven aan die beesten, die collectieve monsters, omdat het een zwart gat is dat je nooit kunt vullen, het zal je energie alleen maar weg laten lopen. Het echte probleem dat ik onder jullie aandacht, onder de aandacht van veel avatars, wil brengen, is dat jullie een heel lang proces hebben doorgemaakt waarin je, gedeeltelijk voordat je naar de aarde kwam maar vooral daarna, probeert duidelijk te krijgen waarom de aarde zo is. Waarom de omstandigheden zijn zoals ze zijn.

Deze aanpak was noodzakelijk in een bepaald stadium omdat je het probeerde te begrijpen. Dat komt nogmaals omdat je als je een effect ziet, de oorzaak wilt weten en denkt dat als je de oorzaak kent, ook het gevolg kunt veranderen. Je kijkt naar de aarde, je ziet naar alles wat hier niet goed functioneert en zegt: “Wat is de oorzaak? Ik moet de oorzaak begrijpen.” Wanneer je de eerste keer op aarde komt, heb je de beste bedoelingen, je hebt geen agressieve bedoelingen. Je begrijpt misschien de vrije wil niet helemaal, je begrijpt niet totaal wat er op aarde gebeurt, maar je hebt niet de intentie om anderen tot iets te dwingen, je hebt niet de intentie om andere mensen te kleineren door te zeggen dat ze ongelijk hebben.

Maar dan word je blootgesteld aan de gevallen wezens die je op een heel agressieve manier willen laten voelen dat je er verkeerd aan hebt gedaan en waarschijnlijk heb je één van twee reacties gekregen. Of je weigert om te accepteren dat je geen gelijk had en probeert in plaats daarvan te bewijzen dat de gevallen wezens ongelijk hebben of je hebt de zware last van schuldgevoel en twijfel en angst op je geladen of je ook een verkeerde beslissing hebt genomen door op aarde te komen. Zelf heb je het gevoel dat je met de beste bedoelingen bent gekomen, je was niet van plan om iemand te kleineren op aarde, inclusief de gevallen wezens, maar je hebt ervaren dat zij jou op een heel agressieve manier hebben geprobeerd te kleineren, te zeggen dat je iets verkeerd deed.

Nadat dit je was overkomen, werd je hier heel gevoelig voor. Ik zou net zo goed kunnen zeggen dat wij hier heel gevoelig voor zijn geworden, omdat het de meesten van ons die als avatar zijn gekomen, is overkomen. Je begint dan te merken dat de gevallen wezens dit ook met andere mensen doen, dat er een bepaalde cultuur bestaat dat men wil bewijzen dat andere mensen geen gelijk hebben door te bewijzen dat jij alleen maar gelijk kunt hebben. Je wordt je hiervan bewust en dit betekent dat je in een proces komt waarin je tot de conclusie komt dat een van de grote problemen op aarde is dat er wezens zijn, of je die nu gevallen wezens noemt of niet, maar je ziet dat er wezens zijn die op een heel agressieve manier proberen te bewijzen dat andere mensen geen gelijk hebben en die zichzelf beter voelen omdat zij gelijk hebben. Je gaat dit als een van de belangrijkste problemen op aarde beschouwen, een van de belangrijkste bronnen voor conflicten; je ziet dat die mensen heel arrogant zijn, erg hoogmoedig ze zijn, hoeveel leedvermaak ze hebben wanneer ze kunnen bewijzen dat anderen ongelijk hebben en hoeveel het voor hen betekent om zij gelijk te krijgen.

Nadat je een tijdlang op aarde bent geweest en de gevallen wezens hebt geobserveerd, begin je bepaalde patronen te ontdekken. Je begrijpt misschien niet alles wat wij je hebben verteld over het dualiteitsbewustzijn en dat je nooit kunt bewijzen of je gelijk of ongelijk hebt als je in het dualiteitsbewustzijn bent. Maar je begint wel te begrijpen dat de gevallen wezens een manier hebben om altijd de discussie te beheersen, waardoor de uitkomst verzekerd is en zij gelijk krijgen en anderen niet. Je begint ook te zien dat ze niet altijd even consistent zijn, niet altijd logisch of redelijk zijn, en dat dit komt door een heel selectieve kijk op de situatie. Bovendien zie je dat veel gevallen wezens eigenlijk hypocriet zijn, zij hebben een dubbele maatstaf, één voor zichzelf waardoor ze nooit ongelijk kunnen hebben en een maatstaf voor andere mensen waardoor die altijd ongelijk krijgen.

Je gaat begrijpen dat de gevallen wezens, misschien noem je hen niet zo, maar je ziet dat er bepaalde wezens zijn die voortdurend alles ontkennen. Zij hebben in principe een houding van ‘ik kan geen ongelijk hebben’ en als ze dan eens ongelijk hebben, dan ontkennen ze dat, ze ontkennen het ronduit, en dan kunnen ze het opzijschuiven, negeren, of weerleggen tot hun eigen voldoening hoewel dit jou geen voldoening schenkt.

Jammer genoeg besluiten veel van ons dan: “Ik zal nooit meer toestaan dat die wezens me kleineren door te bewijzen dat ik ongelijk heb.” En dat betekent dat je hen nooit toestaat dat ze gelijk hebben en je zult altijd proberen te bewijzen dat ze geen gelijk hebben. We zien dat veel avatars, en de meesten van ons hebben het ook gedaan bij bepaalde mensen, vele levens, duizenden jaren, het patroon krijgen dat ze in de nabijheid van gevallen wezens willen incarneren omdat ze denken dat ze het allerbeste argument zullen vinden dat zal bewijzen dat ze ongelijk hebben, en hen zal dwingen te zien wat ze aan het doen zijn en dat ze ongelijk hebben en dat het niet logisch is, maar dat zij eigenlijk niets verbeteren, hoewel ze dat wel denken. Ze denken dat je hen kunt dwingen om hun ontkenning te zien waardoor ze het ineens gaan begrijpen en ermee ophouden.

Nu hebben we gezegd dat de aarde een realiteitssimulator is. Je mag elke ervaring hebben die je wilt en zolang je wilt, totdat je er genoeg van hebt en hem niet meer wilt. Waarom zeg ik dit tegen je? Ik zou je net zolang door kunnen laten gaan als jij nodig vindt. Ik vertel het je omdat er, zoals we vaker hebben gezegd, verschil zit tussen wat je kunt zien als je in een fysiek lichaam bent en de vier lagere lichamen, en wat je kunt tussen twee levens in. Als je tot de mensen behoort die besloten hebben om te incarneren om het tot een deel van jouw Goddelijke plan te maken om je ascensie in dit leven te halen, dan ben je ook een van de mensen die in vorige levens zover is gekomen dat je er genoeg van hebt gekregen om te proberen te bewijzen dat de gevallen wezens geen gelijk hebben.

Je hebt die ervaring zo vaak gehad dat je hebt besloten: “Dit wil ik niet meer.” Maar als je dit patroon heel erg lang hebt gehad, dan moet je een eindtest krijgen of je dit patroon wel echt wilt doorbreken en dat betekent dat veel van jullie in dit leven hebben besloten dat je bij een of zelfs meer gevallen wezens wilt incarneren die heel erg in dit patroon zaten van bewijzen dat andere mensen geen gelijk hebben. Je wilt vergeten dat je genoeg hebt van die ervaring, je incarneert dan zonder dat jij je bewust bent van je vroegere beslissing dat je genoeg van die ervaring hebt, omdat jij jezelf wilt bewijzen dat je in een situatie kunt zijn waarin je in de nabijheid van die gevallen wezens bent, waarin jij beïnvloed kunt zijn door die situatie, maar dat jij je eraan kunt onttrekken.

Waarom vertel ik je dit? Als je besloten hebt om te incarneren zonder dat jij je hiervan bewust bent om je van die geneigdheid te bevrijden dat je ruzie maakt met de gevallen wezens, dan mag ik je er volgens de wet als geascendeerde meester aan herinneren wat je hebt besloten voordat je incarneerde, wat je in je Goddelijke plan hebt gezet. Het feit dat je een relatie krijgt met de gevallen wezens zonder je ervan bewust te zijn dat je al genoeg van die ervaring hebt, betekent niet dat wij je niet mogen herinneren aan de beslissing die je hebt genomen.

En voor veel van jullie kan het herinnerd worden hieraan de stuwkracht vormen om je te helpen om je te bevrijden van dit patroon. Let nu goed op, eraan herinnerd worden betekent niet dat je het patroon ogenblikkelijk hebt losgelaten. Veel van jullie moeten nog wel een beslissing nemen, de wil hebben om dat te doen, om willens en wetens die beslissing te nemen. En wat is die beslissing? De beslissing dat jij je niet meer bezighoudt met het gevallen wezen wat betreft bewijzen dat ze gelijk of ongelijk hebben of bewijzen dat jij gelijk hebt en zij niet. Je houdt je niet meer met dat patroon bezig.

Wat betekent dat, mijn geliefde? Dit betekent dat je hen het gevoel geeft dat zij bewezen hebben dat ze gelijk hebben en jij niet. Je moet hen in hun gedachten die overtuiging laten houden, omdat zij er absoluut van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben en jij ongelijk. En je moet hiernaar kijken en zeggen: “Ik zal niet proberen hen van gedachten te laten veranderen, ik zal het gewoon loslaten.” Sommigen van jullie moeten dan opnieuw, maar niet zo hevig als toen, maar in ieder geval wel een krachtige opleving van die pijn van je oorspronkelijke geboortetrauma voelen. Als je die nog niet hebt opgeruimd, en dat is zo als je in dit leven incarneert, dan zul je die pijn opnieuw voelen dat de gevallen wezens hebben bewezen dat jij ongelijk had.

Als je naar de boodschapper kijkt, er was een moment waarop iemand hem in het openbaar probeerde te bewijzen dat hij ongelijk had en hij voelde intuïtief dat hij zich niet kon bezighouden met een oorlog daarover op het internet, maar het was wel pijnlijk voor hem omdat hij het gevoel had dat hij beschuldigd werd van dingen die niet waar waren, maar gewoon waren verzonnen en hij kon zich niet verdedigen. Maar door zich daar niet mee bezig te houden, heeft het ondanks alles geholpen om zijn psychologische problemen op te ruimen en daarna kon hij zeggen: “Welk probleem in mijn psyche moet ik oplossen? Waarom wil ik dit meemaken?” En hij realiseerde zich meerdere dingen, in de eerste plaats dat hij probeerde een wond in zichzelf te beschermen.

Je beschermt je geboortetrauma door ervoor te zorgen dat je niet in een situatie komt die de pijn weer activeert dat je ongelijk kreeg. Daarom krijg je vaak een obsessief-dwangmatig verlangen om geen ongelijk te krijgen om te voorkomen dat je weer bij die pijn komt. Hij realiseerde zich dit en hij werkte eraan met de hulpmiddelen die hij destijds had, die niet alle middelen waren die we jullie nu hebben gegeven over de gescheiden zelven en het geboortetrauma. Maar hij heeft dit doorgewerkt totdat hij zich realiseerde dat hij eigenlijk de wens had dat hij andere mensen wilde veranderen. Het was geen kwaadaardige wens, die bestond niet uit macht, maar hij vond wel dat de aarde een planeet was waar een zootje van was gemaakt. Maar de planeet maakt er geen zootje van, dat zijn de mensen, en de manier om de knoeiboel op te ruimen is de mensen veranderen opdat ze bevrijd zijn van alles wat in hun psyche zit.

Hij was geïncarneerd bij zijn vader die geen gevallen wezen was, maar wel iemand was die veel zware psychologische problemen had en hij heeft zijn hele leven geprobeerd om zijn vader te helpen om die op te ruimen. Hij is ook bij andere mensen geïncarneerd die hij ook heeft proberen te veranderen. Hij vond gedeeltelijk dat dit goed was voor die mensen, maar ook voor de planeet, en net als jullie was hij echt gemotiveerd om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Maar zoals hij zich later heeft gerealiseerd, toen hij hoorde over het geboortetrauma en het concept avatars, was dit ook de wens om te bewijzen dat je geen ongelijk hebt gehad door op aarde te komen. Je bent gekomen omdat je dacht dat je positieve veranderingen kon bewerkstelligen. Je realiseerde je dat je om positieve veranderingen op de planeet te bewerkstelligen, moest helpen om de mensen te veranderen. Je dacht dat de manier om de planeet te veranderen was dat je andere mensen veranderde en niet het gevoel wilde hebben dat het niet goed was dat je hiernaartoe was gekomen of dat het niet goed was om andere mensen te veranderen en daarom probeer je andere mensen te veranderen.

En als mensen er heel zeker van zijn dat ze gelijk hebben, dan probeer je aan die zekerheid te wrikken en ze zover te krijgen dat ze open gaan staan voor de mogelijkheid dat zij moeten veranderen – niet uit kwaadaardigheid, maar toch, je deed het wel – je wilde andere mensen veranderen. Dit heeft de boodschapper zich gerealiseerd. En hij realiseerde zich duidelijk dat dit een van de belangrijkste dingen was die hem bij de aarde hield. Hij had in die tijd de leringen van de Boeddha al begrepen, namelijk dat jij alles waar je aan gehecht bent, moet loslaten. De sleutel tot Boeddhaschap is onthecht zijn. Hij werd zeer geïnspireerd door het verhaal van de Boeddha die onder de Boboom zat en daar werd geconfronteerd met de demonen van Mara. Hij begreep dat het echte verhaal is dat de demonen van Mara probeerden de Boeddha zover te krijgen dat hij ergens op reageerde, dat hij ergens aan gehecht was en daarom niet vrij was om naar het Nirvana te gaan, of te ascenderen, hoe je het ook wilt noemen.

Hij realiseerde zich dat hij ernaar moest streven om nergens aan gehecht te zijn op aarde en dat betekende dat hij geen wensen meer mocht hebben, er mocht niets meer op aarde zijn wat hij wilde doen. Toen hij zich realiseerde dat hij mensen wilde veranderen, gaf hij toe dat hij een manier moest vinden om zijn wens om mensen te veranderen moest opgeven om te kunnen ascenderen. Hij moest eenvoudig een manier vinden om dat los te laten. Zonder dat hij zich bemoeide met de persoon die hem beschuldigde, begon hij aan zijn psychologische problemen te werken tot hij op het punt kwam dat hij niet meer wilde dat hij de meningen en standpunten, of nog iets anders, van die persoon over hem kon veranderen. Hij had eigenlijk niets meer tegen die persoon te zeggen en alleen doordat hij niets te zeggen had, omdat hij niets wilde veranderen, was hij vrij. Niet alleen van die persoon maar ook van het patroon in zijn eigen psyche en daardoor kon hij vrij verder gaan.

Ik vertel jullie dit niet om de boodschapper op een voetstuk te zetten; omdat hij iets heeft doorgemaakt wat jullie allemaal kunnen. Ik zeg dit om je te inspireren omdat dit een doel is dat veel van jullie moeten nastreven en iedereen kan dat. Jullie kunnen allemaal dat soort zaken doorwerken, gebruik de hulpmiddelen die we jullie hebben gegeven om de gescheiden zelven te vinden die geprogrammeerd zijn om anderen te willen veranderen, die iets willen bewijzen. En je kunt die kennis gebruiken om naar je relaties te kijken, de mensen in jullie leven te herkennen die je in dit patroon hebben meegezogen, omdat zij willen bewijzen dat ze gelijk hebben omdat ze willen bewijzen dat jij ongelijk hebt en jij wilt niet dat zij bewijzen dat je ongelijk hebt en je probeert dus te bewijzen dat zij ongelijk hebben, in ieder geval dat ze geen gelijk hebben wat jou betreft.

Veel van jullie zullen inzien dat je niet echt probeert te bewijzen dat andere mensen ongelijk hebben, maar dat ze ongelijk hebben als ze zeggen dat jij geen gelijk hebt. Zij hebben ongelijk over waar ze jou van beschuldigen. Je verdedigt jezelf zonder anderen rechtstreeks aan te vallen, hoewel je hen wel indirect aanvalt als jij je verdedigt. Je kunt geen enkel verlangen meer hebben om andere mensen, hun gemoedstoestand of de manieren waarop ze jou bezien te beïnvloeden.

Je moet ernaar streven om de gescheiden zelven los te laten opdat je naar iemand kunt kijken en dan zegt: “Ik heb je niets te zeggen. Ik wil je niet van gedachten laten veranderen.” Dan ben je bevrijd van die mensen, maar wat nog belangrijker is, je bent bevrijd van het patroon dat je waarschijnlijk al heel veel levens aan hen bindt.

Iedereen die van de aarde is geascendeerd, heeft deze initiatie gedaan. Jezus moest de gevallen wezens confronteren. Ik moest bepaalde gevallen wezens confronteren, zowel voor als na de kruisiging van Jezus. Dat staat niet in de Bijbel, want in mijn geval zijn sommige daarvan opgeslagen als zijnde van Jezus, niet allemaal – hij heeft er veel meer gehad en toen hij werd beschuldigd, heeft hij zichzelf niet verdedigd, en dit was zijn allerlaatste beproeving, en daardoor is hij geslaagd voor de initiatie dat hij niets te zeggen had tegen de gevallen wezens.

Hij wenste hun mening over hem niet meer te veranderen en nu denk je misschien dat je dit als ideaal kunt stellen voor jezelf en je geest op een bepaalde manier de discipline bijbrengen waardoor je dit verlangen niet meer hebt, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over het opruimen van het patroon op een manier dat het voor jou niet meer belangrijk is. Het maakt je niet meer uit wat de gevallen wezens over jou denken, zeggen of met je doen. Je kunt het bekijken, je kunt er niet aan gehecht zijn, omdat je weet dat je geen macht hebt om de manier waarop ze jou bekijken, te beïnvloeden. Jij weet wel wie je bent, je bent wie je bent en jij hebt het recht om hier op aarde te zijn en hun mening over jou doet er niets meer toe. Dan heb je grote vrijheid.

Nu vinden veel mensen die kijken naar mensen die deze vrijheid hebben bereikt, dat zij heel onpersoonlijk zijn. Veel bekende spirituele meesters zoals Yogananda en andere meesters die je uit jouw tijd kent, en ook veel uit het verleden, worden ervan beschuldigd dat zij heel erg onpersoonlijk zijn. De reden is eenvoudig.

Wanneer je er niet aan gehecht bent, kan niemand je in het spel meetrekken dat mensen spelen en dit is iemand die eraan gewend is om iedereen mee te krijgen in zo’n spel. Dan komen ze hun meerdere tegen, iemand die niet kan worden meegesleept in zo’n spel en ineens krijgt iemand het gevoel: “O, dit is geen meester, hij is zo onpersoonlijk, hoe kan iemand een meester zijn wanneer hij zo onpersoonlijk is?” Maar de meester is er gewoon niet aan gehecht.

Een meester zijn op aarde is geen populariteitswedstrijd. Spiritueel volwassen zijn, spirituele vrijheid is geen populariteitswedstrijd. Je zult niet populair zijn bij het grote publiek. Hoe meer je groeit, hoe minder populair je zult zijn, omdat de mensen je niet meer ergens op kunnen pakken, de prins van deze wereld vindt niets bij jou waarmee de mensen jou in reactiepatronen kunnen brengen waar heel veel relaties op berusten.

Bij de meerderheid van de mensen op aarde berust hun relatie met anderen bijna volledig op reactiepatronen. Zij maken zelden vrije keuzes. Zij hebben maar zelden een diepere band met andere mensen omdat het allemaal gaat over het volgen van gevestigde patronen die vaak worden overgenomen door persoonlijke en collectieve entiteiten die zijn opgebouwd in families en culturen, waardoor mensen niet echt een relatie met elkaar hebben. Het zijn mensen die elkaar misschien al vele levens kennen, maar nooit een eerlijk, echt persoonlijk gesprek met elkaar hebben gehad. Zij hadden al nooit een band, zij waren nooit op een persoonlijke manier met elkaar omgegaan, omdat al hun interacties niet tussen twee van zichzelf bewuste mensen waren, maar tussen diverse entiteiten van gescheiden zelven en collectieve beesten.

Je zult merken dat jij, wanneer je dit begint te ontstijgen en de mensen niets meer kunnen vinden om op je aan te merken, diverse negatieve reacties, vijandige reacties, van mensen krijgt. Ze zullen je ervan beschuldigen dat je onpersoonlijk bent, niet om hen geeft, niet van hen houdt. Jij bent geen liefhebbend persoon. Sommigen zullen heel boos op je worden, sommigen zullen consistent proberen om je weer in dezelfde patronen te krijgen waarin ze je vroeger konden krijgen, en anderen zullen je van diverse dingen beschuldigen maar je moet hier niet aan gehecht zijn. Je moet ernaar kijken en zeggen: “Wat kan mij dat schelen? Ik volg de geascendeerde meesters naar de ascensie toe.” En het moet echt zover komen dat het niets met jou doet. Dat betekent niet dat je niet om andere mensen geeft, maar niet op een manier die de meeste mensen begrijpen, omdat de manier waarop de meeste mensen ernaar kijken, wordt gestuurd door de patronen in de cultuur, door de persoonlijke en collectieve beesten, want als de mensen zien dat je met boosheid, of schuldgevoel of een ander negatief gevoel reageert, dan toont dit aan dat je om hen geeft, maar als ze je niet in een patroon kunnen meeslepen, dan lijkt het alsof het je niets kan schelen. Je geeft niet genoeg om hen om boos te worden.

Op de hogere niveaus van het pad moet je bereid zijn om dit te verdragen als spirituele student en hoe doe je dat? Je kunt natuurlijk werken aan de gescheiden zelven die je gehecht laten raken aan de mening van andere mensen en die ervoor zorgen dat je populair wilt zijn, enzovoort. Maar uiteindelijk is het zoals Aartsengel Michaël zegt: “Er komt een moment waarop je een beslissing moet nemen.” Er komt een moment waarop je een beslissing moet nemen en niet slechts één, maar een serie beslissingen. Je kunt beginnen met een oppervlakkiger aspect van je geest, waarin je een beslissing in gedachten neemt, met je uiterlijke geest, zoals we zeggen: “Ik begrijp wat ik moet doen, ik wil dus niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen.” En het is van belang dat je die beslissing neemt, maar er komt een moment waarop je zoveel gescheiden zelven hebt opgeruimd dat er een grotere beslissing nodig is die je niet willens en wetens neemt, maar die spontaan uit je hart komt, uit de kern van je wezen.

Je moet beginnen met de uiterlijke beslissing en die versterken, en er vanuit verschillende hoeken naar kijken en verschillende situaties die opkomen te voelen, opdat je de keuze kunt maken: “Nee, ik zal hier niet op reageren. Ik zal er niet aan gehecht zijn. Ik zal niets terugzeggen. Ik zal me niet verdedigen. Ik zal iemand anders niet aanvallen.” Je neemt veel van die beslissen in gedachten en dan komt er een moment waarop de laatste beslissing van binnenuit komt en dan weet je dat je bevrijd bent, omdat je het gevoel hebt dat er iets wordt opgetild, een last wordt van je afgenomen en je kijkt naar de situatie en je ziet dat je dit altijd heel serieus nam, hoe je erdoor in de war raakte, dat je echt de mening van iemand anders wilde veranderen.

En nu zie je of voel je dat niets je bezighoudt, niets aan je trekt om iets te doen, om je bezig te houden met de situatie en dit betekent niet dat je niet meer tegen mensen praat, maar op een andere manier omdat het meer uit je hart komt, een eerlijker persoonlijk gesprek, je bent je ervan bewust dat je een menselijk wezen bent en je behandelt andere mensen alsof zij ook menselijke wezens zijn die zich bewust van zichzelf zijn en niet gedreven worden door entiteiten of gescheiden zelven of collectieve beesten.

Je behandelt mensen beter dan ze ooit behandeld zijn en je mag er niet gehecht aan zijn hoe ze reageren. Sommigen zullen positief reageren. Zij zullen ineens beginnen te reageren op een eerlijker manier omdat er nog nooit eerder iemand zo tegen hen heeft gesproken, maar anderen zullen vijandig zijn, zij zullen je van van alles beschuldigen en dan komt er een moment waarop je kunt beslissen: “Hoeveel tijd, hoeveel aandacht wil ik die persoon nog geven? Het is wel duidelijk dat ik ze niet help. Zijn er misschien ook andere mensen of dingen war ik mijn aandacht op kan richten en energie aan geven aangezien ik maar beperkt iets van beide heb?” Dit bevrijdt jou! Dit is niet alleen een belangrijke initiatie maar je krijgt meer aandacht, meer energie, om je op andere dingen te richten in je Goddelijke plan en misschien een positieve bijdrage kunt leveren aan een bepaald aspect van het leven in plaats van je bezig te houden met eindeloze spelletjes met andere mensen.

Veel jaren geleden was er een boek dat werd geschreven door een psycholoog dat ‘Games People Play’ heette. Ik zeg niet dat ik je aanraad om daarnaar op zoek te gaan, omdat het nogal oud is, maar ik wil hiermee zeggen dat veel psychologen zich al heel lang bewust zijn van die spelletjes en dat je die eindeloos kunt spelen en dat ze nergens toe leiden. Veel psychologen zijn op zoek naar manieren om hun cliënten te helpen om die patronen los te laten. Zij zijn zelf trouwens ook op zoek naar manieren om dat zelf te doen. “Geneesheer, help uzelve.”

Zij hebben veel spelletjes herkend die de mensen spelen maar niet allemaal, omdat hun perspectief niet breed genoeg is. Zij hebben niet het perspectief dat reïncarnatie bestaat, zoals we hebben gezegd, namelijk dat mensen door vele levens heen die spelletjes sterker maken. Dit kun je niet verklaren als je alleen kijkt naar wat er in dit leven is gebeurd, omdat enkelen zijn geboren met spelletjes die hun ouders en familie niet kennen, maar zij hebben ze vanzelfsprekend al vanaf hun geboorte bij zich.

De mogelijkheid bestaat dat er op het terrein van de psychologie een doorbraak komt en men zich daar meer van bewust wordt, vooral het spel dat je gelijk wilt hebben, dat je wilt bewijzen dat andere mensen ongelijk hebben en dit kan zorgen voor een nieuw bewustzijn op dat terrein om mensen te helpen dit te overwinnen en hoe belangrijk het is dat mensen dit overwinnen. Dit kan er zelfs toe leiden dat de mensen die vooruitstrevender en creatiever zijn op dat terrein, gaan nadenken over het hele concept van gelijk en ongelijk, omdat zij duidelijk zien hoe relatief het is en hoe relatief dit door dezelfde mensen zelfs in verschillende situaties wordt toegepast en als wapen wordt gebruikt tegen andere mensen. En dit zou er misschien toe kunnen leiden dat zij meer dan ze tot dusver hebben gedaan, het hele concept dat iets goed moet zijn of fout, gaan onderzoeken.

Ze kunnen zelfs de logica van Aristoteles, de binaire logica, onderzoeken dat er alleen maar goed of fout is en dat er niet tussenin zit, wanneer je naar de menselijke psyche kijkt; wanneer je kijkt naar de complexiteit van de menselijke psyche: of het wel zin heeft om die binaire logica toe te passen dat iets goed of fout moet zijn en dat er geen nuances tussen zijn. Veel psychologen zijn zich ervan bewust dat de menselijke psyche alleen maar nuances heeft. Niets is zwart-wit. Er is geen goed of fout, alleen maar nuances. Het is allemaal relatief.

Dit kan tot de erkenning leiden dat menselijke overtuigingen en zelfs de menselijke psyche, wanneer het gaat over menselijke meningen, alles relatief is en dan komt de vraag op: “Hoe help je de mensen dan om dit miasma, die jungle van relativiteit te overwinnen?” Je moet natuurlijk een referentiekader hebben dat buiten het relatieve aspect van de geest ligt. Is er een aspect van de menselijke geest dat niet relatief is, dat buiten de dualiteit valt?” En dat kan ervoor zorgen dat de beroepsgroep zich realiseert dat er zo’n aspect bestaat, hoewel het niet door de moderne wetenschap wordt erkend, voornamelijk vanwege de materialistische technologie, maar dat al duidelijk jaren door spirituele leraren en goeroes wordt erkend die er op diverse manieren over hebben gesproken en in verschillende talen.

Zij hebben gezegd dat er een aspect in de menselijke psyche is dat niet gebonden is aan die relativiteit, dit dualisme, en dit kan ervoor zorgen dat de mensen zich realiseren dat je, als je echt mensen wilt helpen om die relativiteit en spelletjes los te laten, een ervaring moet geven dat die diepte heeft, die de kern van hun wezen is. Wij hebben die de Bewuste Jij genoemd, maar het maakt niet uit hoe je het noemt; je krijgt gewoon de ervaring dat er iets meer is dan jouw gedachten, de emotionele geest, de mentale geest, de identiteitsgeest. Er is een deel van jou dat je anders kunt noemen, maar het is er gewoon. Het is het innerlijke gevoel, onveranderlijk, vergeleken met het relatieve dat voortdurend van het ene uiterste naar het andere schiet. Op die kern kan ik vertrouwen, dat zuivere zijn waar meerdere filosofen over hebben gesproken, zelfs westerse filosofen hebben het gehad over de ‘grond van het zijn’ zoals sommigen hebben gezegd.

De menselijke psyche heeft een kern en als we mensen echt willen helpen om hun psychische problemen te overwinnen, dan moeten we hen helpen om dit te ervaren, omdat het hen een ander referentiekader geeft. Het kan ook relaties helpen, want wat is een van meest voorkomende problemen in relaties? Dat twee mensen kijken of ze iets van elkaar kunnen krijgen maar het nooit ontvangen. Wat willen ze proberen te krijgen? Der ervaring dat er nog iets anders is dan hun huidige bewustzijnsstaat en die ervaring kan alleen maar van binnenuit komen en wanneer je die ervaring krijgt, dan heb je een andere fundering, een ander referentiekader om je relaties te beoordelen, om anders om te gaan met je relaties en jezelf van die patronen te bevrijden.

Als er dus twee mensen zijn die deze ervaring krijgen, dan hebben ze veel meer kans dat hun relatie werkt dan twee mensen die deze ervaring niet hebben gehad en zich daardoor niet realiseren dat er iets is wat niet verandert, dat er is iets vasts is in hun geest en daarom op zoek zijn naar vervulling en heelheid buiten hen zelf. Dat houdt in dat zij alleen maar kunnen vervallen tot het oude patroon om hun partner de schuld te geen wanneer ze niet krijgen van hun partner wat ze alleen maar vanbinnen kunnen krijgen.

Hier geven we misschien nog meer leringen over op een bepaald moment omdat ik jullie nu heb gezegd wat ik wilde zeggen in deze aflevering. Ik realiseer met dat het een intense dag is waarin we jullie veel dingen hebben verteld, maar neem even de tijd om dat te verteren. Heb niet het gevoel dat je alles in één keer moet begrijpen, of analyseren, of catalogiseren. Neem even de tijd. Zoals we al vaker hebben gezegd, begin je een dictaat te lezen totdat je bij één punt komt dat je echt aanspreekt. Stop dan met lezen en blijf op dat ene ding mediteren tot je het gevoel hebt dat je de duidelijkheid hebt die je kunt krijgen op dit moment.

Ik heb je nu gegeven wat ik wilde. Ik verzegel jullie nogmaals in het liefdevolle hart van de Moeder van God voor planeet aarde.