De presidentsverkiezingen in Zuid-Korea in 2022

Vraag: Het duurt nog zes maanden voordat er presidentsverkiezingen zijn. Volgens mij wordt het politieke stelsel in Korea gedomineerd door twee reusachtige partijen. En die partijen zijn al in handen van de machtselite en werken ervoor. Men beschouwt ze als krachten die proberen de mensen te bedriegen en hen te lokken door het te laten lijken alsof ze voor het volk werken. Zou het mogelijk zijn om die situatie te doorbreken door een derde politieke macht te vormen? Hoe kunnen de mensen een leider kiezen als het gaat om een presidentsverkiezing die van grote betekenis is voor de toekomst van Korea, die de mensen dient, die niet gelinkt is aan de duistere krachten en de machtselite?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

De waarheid is dat je in de meeste landen een gevestigde elite hebt die invloed uitoefent op het politieke proces en het politieke apparaat, waaronder de bestaande politieke partijen. In al die landen is het wenselijk om meer politieke diversiteit te krijgen opdat er een andere stem gehoord kan worden.

Twee partijen kunnen geneigd zijn om twee extreme meningen te hebben, of die nu liberaal is of conservatief of iets anders. Het is wenselijk dat er meer openheid komt in alle landen, meer steun voor verschillende partijen die een andere stem kunnen laten horen, vaak meer in het midden en die meer evenwicht proberen te brengen tussen die ideologische uitersten.

In veel gevallen moet je accepteren dat dit niet realistisch is omdat je nog maar kort tijd hebt voor de verkiezing. Het is zeker niet realistisch dat er nu een nieuwe partij opkomt die de politiek in Korea gaat domineren. Je moet voorlopig accepteren dat de situatie is zoals ze is. Je kunt wel oproepen doen als student van geascendeerde meesters, of als je dat wilt, op een bepaalde manier deel gaan uitmaken van het politieke proces, zowel in Korea als in andere naties. Je moet oproepen dat die mensen in staat worden gesteld en bemoedigd om een evenwichtiger stem te laten horen. Je kunt ook oproepen doen zoals we in de invocaties hebben gedaan, dat de zakelijke conglomeraties in Korea en hun invloed worden ontmaskerd. En dit kan geleidelijk aan het effect hebben dat steeds meer mensen zich ervan bewust worden dat er een nieuwe politieke partij moet komen. Een nieuwe politieke partij kan er uiteindelijk pas komen wanneer een cruciaal aantal mensen eraan toe zijn. Nogmaals, het is een kwestie van geleidelijk aan het collectieve bewustzijn verhogen.

We zien vaak dat onze studenten onze leringen gebruiken om te redeneren dat ze iets zien wat verkeerd is en dat dit het ideaal is dat zou moeten gebeuren. En in veel gevallen staat dit ideaal wat de studenten in hun hoofd verzinnen, ver af van de huidige situatie. En dat het daarom misschien wel nooit gerealiseerd kan worden of dat het misschien heel erg lang duurt voor het zover is. Wij moedigen jullie daarom in plaats daarvan aan om iets te doen wat jullie wel kunnen doen in de huidige situatie, namelijk de oproepen doen die je kunt doen, deel te nemen aan het proces op wat voor niveau ook.

Je komt tot het besef dat er veel studenten zijn in de verschillende dispensaties die we hebben gegeven, die onze leringen over duistere krachten en gevallen wezens gebruiken om te redeneren dat het hele politieke stelsel zo corrupt is dat het geen zin heeft om te proberen dat te verbeteren. Maar dat willen de gevallen wezens nu juist. Als jij je uit het proces terugtrekt, dan gebeurt er zeker niets meer, terwijl je niet weet wat je had kunnen doen als je wel had meegedaan aan het proces. Als niemand meedoet aan het proces, dan blijft er alleen de machtselite maar over om te regeren. En je kunt veel voorbeelden zien van mensen die invloed op het politieke proces hebben gehad en die erin zijn geslaagd om de regering van koers te laten veranderen. Daarom heb je ook een democratie en je moet accepteren dat je een democratie hebt en alle middelen gebruikt die je tot je beschikking hebt zelfs al zijn die misschien niet ideaal om verbeteringen door te voeren.