Gautama Boeddha, verlichting en de niveaus van het ego

Vraag: Lieve Boeddha, in het laatste webinar zei een van de meesters dat we niet kunnen ascenderen als we nog geïncarneerd zijn. De leraar benadrukte ook dat we niet iedereen moesten geloven die beweerde dat hij geascendeerd was. Zolang iemand nog een fysiek lichaam heeft, heeft hij ook een ego. Ik begrijp hieruit dat iemand pas volledig verlicht of geascendeerd kan zijn als hij volledige verlichting heeft bereikt – anatta, niet-zelf – in zijn laatste en vierde niveau van meditatie en dat is wanneer de Boeddha de allerhoogste wijsheid bezit. Kun je me alsjeblieft uitleggen hoe de Boeddha verlicht kan zijn wanneer hij nog een fysiek lichaam heeft? En als dit geldt voor de Boeddha, hoe moeten we dan de bovenstaande lering van de geascendeerde meester begrijpen dat we nog wel een ego hebben als we een fysiek lichaam hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

We hebben nu te maken met hoe je woorden gebruikt en interpreteert. Wij hebben op de conferentie gesproken over het feit dat mijn volgelingen, nadat ik als de Boeddha was geascendeerd, mij begonnen te verafgoden. Er waren mensen die graag wilden dat het leek alsof ik de allerhoogste spirituele leraar was die er ooit op de planeet is geweest en daarom moest ik wel speciaal zijn vanaf mijn geboorte, enzovoort.

Het klopt dat ik heb gezegd dat ik, toen ik een bepaald niveau had bereikt, het niet-zelf had overwonnen en de allerhoogste wijsheid had bereikt. Het was echter de allerhoogste wijsheid die ik op dat moment kon begrijpen. Je moet inzien dat je bepaalde spirituele ervaringen kunt krijgen als je hoger op het pad komt. Veel mensen met verschillende achtergronden krijgen ze, zelfs mensen die niet openlijk spiritueel zijn. En wanneer je een van die ervaringen krijgt, dan voelt dat heel echt voor jou. En dit betekent dat je, wanneer je terugkomt in je fysieke lichaam en geest, dit gevoel van realiteit gemakkelijk interpreteert als de allerhoogste ervaring. Dit moet wel de allerhoogste verlichting zijn die je zou kunnen bereiken. Maar de waarheid is dat dit alles is wat je op dat niveau kon zien.

Zoals we al hebben uitgelegd op de conferentie, had ik niet het allerhoogste niveau van verlichting bereikt. Later kwam Padma Sambhava als geascendeerde meester die een hoger niveau van verlichting had. En er zijn veel hogere niveaus van verlichting in het geascendeerde rijk die helemaal tot aan de Schepper gaan.

Er kan enige verwarring zijn over wat je precies bedoelt met ‘ego’ of ‘niet-zelf’. We vertellen jullie tegenwoordig dat er altijd een bepaald element van ego zal zijn dat wij het ego of gescheiden zelf noemen – tot je ascendeert, omdat je anders geen fysiek lichaam kunt houden. Toen ik uit het Nirvana terugkwam en een fysiek lichaam had en tot mijn eenentachtigste heb geleefd, werd er gezegd dat ik verlicht was, maar zelfs toen had ik nog genoeg zelf om in een fysiek lichaam te kunnen blijven. Het ego wat ik als de Boeddha had, was niet hetzelfde als wat de mensen tegenwoordig ego noemen, het egoïstische aspect in de psychologie, dat ervoor zorgt dat je egoïstisch bent.

Zoals ik in mijn dictaat heb uitgelegd, bezat ik een gevoel van eenzijn, het gevoel van gescheidenheid was overwonnen, en het niet-zelf was dus losgelaten. In zekere zin was ik bevrijd van mijn ego zou je kunnen zeggen op grond van de definitie die veel mensen ervan hebben. Maar we geven jullie een uitgebreidere lering, namelijk dat er gescheiden zelven zijn die te maken hebben met alle honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus. Elke zelf berust op een illusie en je schudt dat laatste zelf, die laatste illusie, pas af als je toe bent aan je ascensie. En dat gold ook voor mij, en voor Jezus en alle anderen die van de aarde zijn geascendeerd.

Houd dus niet te veel vast aan woorden en de interpretatie van woorden. Kijk ook zorgvuldig verder dan de idealisering, omdat de leringen die we jullie nu geven niet berusten op afgoderij, wij geven ze niet aan mensen die een ideaalbeeld van ons hebben. Je zou in principe kunnen zeggen dat je, wanneer jij voor de initiatie op het zesennegentigste niveau bent geslaagd – waar we over hebben gesproken, omdat je dan de gerichtheid op jezelf loslaat, je niet meer jezelf wilt verheffen als gescheiden wezen maar werkt voor het geheel – op dat moment, kun je zeggen dat je bevrijd bent van je ego volgens de definitie van het ego die meest wordt gebruikt.

Maar waarom ascendeer je dan niet op dat niveau? Omdat je nog steeds iets wilt ervaren, iets moet uitwerken, iets moet opruimen en als je dat doet, dan help je het collectieve bewustzijn, dan vorm je momentum in het collectieve bewustzijn waardoor het voor anderen gemakkelijker wordt.

Bij de Summit Lighthouse zei men dat je kon ascenderen als je eenenvijftig procent van je karma in evenwicht had gebracht. Wij hebben meerdere malen uitgelegd dat dit een beperkte lering was, omdat je eigenlijk pas kunt ascenderen als je al je psychologische problemen hebt opgeruimd. Er werd bedoeld dat je niet weer hoefde te incarneren maar dat je de rest van je problemen, karma, in het etherische rijk, kon oplossen en vandaar ascenderen. Met andere woorden, je ascendeert niet rechtstreeks als jij je lichaam hebt verlaten zoals ik of Jezus hebben gedemonstreerd, hoewel hij terugkwam in een fysiek lichaam en heeft geleefd tot zijn eenentachtigste.

Je zou kunnen zeggen dat je bevrijd bent van je ego, wanneer je naar het zevenennegentigste niveau gaat volgens de meest gebruikte definitie van het egoïstische ego, maar je hebt nog wel gescheiden zelven. Daarom valt er nog meer op te ruimen en kun je een fysiek lichaam behouden, maar ook op aarde blijven en merken dat er nog steeds iets is wat je kunt doen, dat het belangrijk is dat je hier blijft, dat je hier nog werk hebt, dat je iets goeds kunt doen, en dat klopt helemaal, je kunt het collectieve bewustzijn helpen om zich te verheffen. Als je ascendeert op het zevenennegentigste niveau, zou je alleen maar het collectieve bewustzijn optrekken, maar dan zou je niet door alle stappen zijn gegaan en je hoogste psychologische problemen hebben opgelost, en dan zou je niet de maximale dienstbaarheid hebben betoond die je op aarde zou kunnen geven.