Vrede hebben met vrije wil en het bestaan van gevallen wezens

Vraag: Vanaf het moment dat de gevallen wezens vielen, hebben ze beweerd dat God hen onrecht heeft aangedaan en hebben ze gewezen op een fout in het plan van God, namelijk vrije wil. En het lijkt alsof hun beweringen wel ongeveer kloppen. De val betekende dat die wezens gedwongen waren om in een nieuwe sfeer, in een andere omgeving, te gaan leven hoewel er speciale gebieden waren waar zij konden leven. Omdat ze het contact met hun IK BEN Aanwezigheid verloren waren, moesten ze sindsdien parasiteren op de nieuwe wezens in de opeenvolgende sferen en hun licht stelen om het te kunnen overleven. Het lijkt dan wel of God hen liet overleven vanwege hun vrije wil, maar hen tegelijkertijd veroordeelde om op andere wezens te parasiteren om het te kunnen overleven en die andere onschuldige wezens waren ertoe veroordeeld om hun prooi te worden.

Zouden de meesters kunnen uitleggen wat er aan dit argument ontbreekt en waarom het geen tegenstelling is dat God die gevallen wezens een lange periode in leven liet, terwijl ze van de vierde naar de vijfde, de zesde en nu de zevende sfeer vielen. Tegelijkertijd heeft hij hen er blijkbaar toe veroordeeld om op andere wezens te parasiteren om het te kunnen overleven en onschuldigen hun prooi te laten zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar voor Amerika

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat er geen fout in dit argument zit. Als je er vanuit een bepaald standpunt naar kijkt, dan is het argument redelijk genoeg. De gevallen wezens zijn gevallen en het gevolg was dat zij op andere wezens konden jagen om het te kunnen overleven door hun energie te stelen. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat er in de vijfde sfeer onschuldige levensstromen waren die zich in dezelfde sfeer bevonden als de gevallen wezens. Je kunt echter ook een ander standpunt innemen en zeggen dat die onschuldige levensstromen alleen maar konden worden beïnvloed door de gevallen wezens door hun eigen keuzes. En de gevallen wezens konden hun pas beïnvloeden toen ze de keuzes maakten die hen gevoelig maakten voor de gevallen wezens.

We hebben al eens gezegd dat de gevallen wezens vervangende leraren zijn. Pas wanneer levensstromen zich niet meer kunnen laten onderwijzen door geascendeerde meesters, vallen ze ten prooi aan de gevallen wezens en wanneer je afgesneden bent van de geascendeerde meesters, dan houdt dat in dat je niet leert door innerlijke leiding. Je moet leren door de consequenties van je bewustzijn te ervaren, die zich openbaren, en de gevallen wezens doen gewoon iets waardoor de consequenties sneller zichtbaar zijn, waardoor de mensen in veel gevallen iets sneller kunnen leren als ze met gevallen wezens omgaan dan als ze aan hun lot waren overgelaten.

Je zou kunnen zeggen dat de gevallen wezens hetzelfde bewustzijn openbaren als de wezens die naar de niet geascendeerde sfeer toe zijn gegaan, maar de gevallen wezens konden dat bewustzijn al langer openbaren. Daarom hebben ze dat tot heel erg in het extreme gedaan. Wanneer nieuwe wezens dit zien, hebben ze de optie om te zeggen: “Zover wil ik niet gaan.” En in plaats van iets eindeloos te moeten herhalen, in plaats van dat het heel lang duurt om op het punt te komen waarop de gevallen wezens zijn, kunnen zij veel sneller vorderingen maken, omdat zij zien dat de gevallen wezens heel erg ver gaan.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit allemaal onderdeel is van de vrije wil haar gang laten gaan. Je zou ook het standpunt kunnen innemen dat je, wanneer je de vrije wil echt begrijpt, ziet dat het niet anders kan. Je hebt geen andere optie. En dit is waarschijnlijk, als je zou willen zeggen dat er een fout in het argument zit, de grootste verwarring voor de mensen wanneer ze het concept gevallen wezens en veel andere concepten die we jullie hebben gegeven, beginnen te begrijpen. Zoals we vaker hebben gezegd, zelfs avatars die naar de aarde zijn gekomen, hebben de vrije wil niet volledig begrepen. En de gevallen wezens zeker niet. Het is ook tamelijk moeilijk; er is een bepaalde volwassenheid voor nodig, vooral op een planeet die zo dicht is als de aarde, om vrije wil volledig te begrijpen. Toen God individuele wezens vrije wil schonk, zei God ook: “Ik bemoei me niet met die vrije wil.”

Gods afgevaardigden, de Elohim, de geascendeerde meesters hebben planeten in een niet geascendeerde sfeer zo ontworpen dat het mensen kan helpen om hun vrije wil te gebruiken om de gescheidenheid in te gaan, zodat ze hun weg naar eenheid weer terug kunnen vinden en ermee verbonden worden. Maar de waarheid over vrije wil is dat je begint als een wezen dat wel enig contact voelt met iets wat groter is dan jezelf, maar er zijn wezens die de ervaring moeten krijgen dat ze afgesneden zijn van dat contact en een tijdje als een gescheiden wezen moeten leven.

Nadat ze een poos als gescheiden wezen hebben geleefd en genoeg krijgen van die ervaring, kunnen ze weer naar dat eenzijn teruggaan door het Christusbewustzijn te krijgen, maar nu doen ze dat bewuster dan daarvoor. De wezens hoeven niet door dit proces heen te gaan, niet alle wezens doen dit, maar sommigen wel.

Zoals we al vaker hebben gezegd, helpt alles in een niet geascendeerde sfeer om te groeien; het helpt je IK BEN Aanwezigheid om positieve ervaringen te krijgen die worden opgeslagen in je causale lichaam. Nogmaals, we hebben ook gezegd dat de gevallen wezens een niet geascendeerde sfeer niet kunnen vernietigen, zelfs als die sfeer dichter wordt, kunnen ze die niet vernietigen. Er zal een moment komen waarop de sfeer niet kan ascenderen en niet een punt waarop een gevallen wezen niet kan ascenderen als hij dat wil.

Dat een gevallen wezen naar de tweede dood gaat is eigenlijk een consequentie van de keuzes die het gevallen wezen heeft gemaakt. Gevallen wezens volgen, gejaagd worden door gevallen wezens is het resultaat van keuzes die de wezens hebben gemaakt die niet meer zo onschuldig zijn als zij waren toen ze geschapen werden. Wanneer je hiermee begint te worstelen, met de volledige gevolgen van vrije wil, dan zul je zover komen dat je er gewoon vrede mee hebt, je hebt vrede met de vrije wil.

Je hebt er vrede mee ondanks de omstandigheden die je op aarde tegenkomt, ondanks het misbruik van vrije wil, het negeren van de vrije wil van andere mensen die je op aarde ziet. Je kunt pas ascenderen als je er vrede mee hebt, omdat je dan, zoals we hebben gezegd, naar de aarde kunt kijken en weten dat niets je tegenhoudt: je hoeft niets te corrigeren, je hoeft niets te veranderen, nergens naar te kijken en er niet aan gehecht te zijn en te zeggen: “Wat de mensen ook met hun vrije wil doen, ik ascendeer omdat ik mijn vrije wil gebruik om ervoor te kiezen om te ascenderen.”