Wat zijn onze blinde vlekken?

Vraag: We hebben de meesters horen spreken over een paar blinde vlekken van de studenten bij de Summit Lighthouse. Kunnen de meesters nog een paar blinde vlekken bespreken die veel voorkomen bij studenten in deze dispensatie, waaronder iedereen die deelneemt aan deze oproep, vooral de mensen die de meeste kans hebben om langzaam te groeien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

We hebben in deze dispensatie al in veel dictaten gesproken over de blinde vlekken die mensen kun hebben. Zoals ik net heb gezegd, bestaat altijd de verleiding om te denken dat je het allerhoogste niveau zult bereiken, omdat je de allerhoogste lering hebt, de hoogste mogelijke spirituele lering, de allerhoogste boodschapper, het allerhoogste inzicht hebben bereikt van de leer, en die lering het allerbest hebben geïnternaliseerd.

Je kunt zeggen dat het altijd mogelijk is om in elke spirituele organisatie, elke spirituele leer, om verder te komen dan de leer, en rechtstreeks contact te maken met een spirituele leraar en geascendeerde meester, de open deur zijn voor de stroom van de geest. En dat je de uiterlijke lering dan kunt transcenderen en hoger komen dan de leer op de wereld. De verleiding bestaat ook dat je denkt dat je nu op het allerhoogste niveau bent, omdat je die leer begrijpt, omdat je veel decreten hebt gegeven, enzovoort.

tweeduizend jaar geleden heb ik een leer gegeven waarvan je kunt zeggen dat we tegenwoordig een veel bredere, veel hogere, veel geavanceerdere leer geven. Maar zelfs de leringen die ik toen gaf, kon je transcenderen, je kon je toen ook openstellen voor de stroom van de geest, om contact te maken met de geascendeerde meester Jezus Christus en je voor je ascensie plaatsen. Dat was niet gemakkelijk in die tijd, maar door meerdere levens heen zijn er bepaalde christelijke heiligen geweest die dat hebben bereikt, maar de gewone bevolking kon dat natuurlijk niet.

Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat vel meer mensen door de leer die we tegenwoordig uitbrengen, de mogelijkheid hebben om hun voordeel te doen met die leer en zich voor de ascensie te kwalificeren. Maar de bevolking in het algemeen is daar nog niet aan toe omdat de leer te geavanceerd voor hen is; het kan echter wel veranderen als we verder individu e Gouden Eeuw komen en steeds meer mensen de leer gaan begrijpen.

Bij elke leer bestaat min of meer de geneigdheid om je te concentreren op de letterlijke leer, om de lineaire geest te gebruiken. Een van de dingen die we het meest zien bij deze leer, is dat er nog steeds mensen vastzitten in hun lineaire analytische denken. Zij willen dat op de leer toepassen in plaats van toe te geven dat de woorden veel te beperkend zijn voor heel veel dingen die we hebben gezegd, de beperkingen van het rechtlijnige denken. Maar dat is niet alleen bij deze leer, maar dat geldt voor alle leringen.

Er bestaat ook een neiging dat je de lering leest, hem verstandelijk begrijpt, maar hem niet op jezelf kunt toepassen. Je slaagt er niet in om je om te schakelen naar: “O, de meester heeft het tegen mij.” Je denkt nog steeds dat de meester tegen iemand anders spreekt, of over iemand anders, maar je slaagt er niet in om tot het besef te komen: O, ik heb dat soort gescheiden zelf waar de meester het over heeft. Ik heb zo’n houding; ik heb die overtuiging over het spirituele pad.”

We zien inderdaad mensen in deze dispensatie, al is het wel een kleiner percentage dan in eerdere, maar toch wel dat er een percentage mensen is dat er niet in slaagt om de leringen op zichzelf toe te passen. Wij hebben het laatste jaar gezien dat er mensen zijn die deze leer hebben, die hem hebben bestudeerd, maar die nog steeds worden meegesleept in die maalstroom rondom vaccinaties, het dragen van maskers, de verkiezingen in de Verenigde Staten, en ineens is dat belangrijker geworden dan de leer.

En nogmaals, dat is prima. Zij hebben deze ervaringen nodig, maar het komt eigenlijk omdat je er niet in slagen, niet bereid zijn om de leringen op zichzelf toe te passen en zich te realiseren: “Maar ik ben eraan gehecht; ik ben aan die mening over dit probleem gehecht. Waarom is dit zo belangrijk voor me?” En zoals we op dit webinar hebben gezegd, moet je naar jezelf kijken als je maximaal vooruitgang wilt boeken: “Reageer ik hier sterk op? Heb ik een sterke mening? Heb ik het gevoel dat het heel erg belangrijk is dat ik gelijk heb, dat dit klopt, en dat dit bevestigd wordt?” Dan weet je dat er een gescheiden zelf achter verscholen zit. En gebruik dan de lering hierover, kijk ernaar, zoek het gescheiden zelf en zie wat het is.