Geboren uit Water en geboren uit Vuur

Vraag: In zijn boek ‘Bevrijd van Interne Geesten’, leert de Maha Chohan ons dat er op aarde twee beslissende momenten zijn op het spirituele pad. Het eerste is als we het zelf dat we hebben geschapen tussen het achtenveertigste en zesennegentigste niveau, moeten laten sterven. Het andere is dat wanneer we op het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau zijn en moeten kiezen of we het zelf verder opbouwen dat we tussen het zesennegentigste en honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau hebben geschapen, of dat we dit zelf opgeven en hem ook laten sterven om te kunnen ascenderen. Wanneer we op het zesennegentigste niveau zijn, laten we het zelf los dat zich richt op het ontwikkelen van onze individualiteit: ‘worden we uit water geboren’, zoals de Maha Chohan zegt. En wanneer we het zelf laten sterven dat we hebben geschapen vanaf het zesennegentigste tot het honderdvierenveertigste niveau, dan worden we geboren uit vuur en gaan we in hoog tempo door naar de ascensie, maar wat betekent het om geboren te worden uit water? We weten dat we ons niet meer richten op het individuele zelf, maar het geheel willen verheffen. En dat kunnen we, omdat we ons hart openen voor de goddelijke vlam van liefde. Klopt dat? En hoe worden we dan geboren uit vuur? Is het dat we begrijpen dat het zelf dat we scheppen, heel mooi is en een geest van licht is, maar niet onze laatste identiteit, omdat ons wezen vluchtig is, transcedent is, en we alle overwinningen die we tot dusver hebben behaald, moeten opgeven omdat er geen eindfase is, er is geen macht/kracht die van liefde gescheiden is, geen macht/kracht die iets bezit of ergens de baas over is, geen ‘ik’ die van al het leven geschapen is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Ik zou de vraag alleen met ja kunnen beantwoorden omdat je het idee in principe begrijpt. Je begrijpt dat de Maha Chohan de uitdrukkingen ‘geboren uit Water en geboren uit Vuur’ gebruikte omdat ik die tweeduizend jaar geleden heb gebruikt, en je kunt dat in de Bijbel terugvinden. Wat ik toen ook terloops vermeldde, maar niet volledig kon vertellen, was dat er twee manieren zijn waarop je geboren wordt.

De lagere manier of de eerste fase is dat je herboren wordt uit het zelf dat je hebt geschapen, zoals we hebben gezegd, je af te scheiden van het collectieve bewustzijn. Naar dit bewustzijn heb ik verwezen als water. Je kunt er ook naar verwijzen als het emotionele rijk, maar ik heb niet echt specifiek naar het emotionele rijk verwezen, maar als het gewone menselijke bewustzijn, het collectieve bewustzijn. Ik liep op het water om te demonstreren dat ik dat niveau had ontstegen en het Christusbewustzijn had bereikt.

Eerst laat je dat los en dan word je geboren met een hoger identiteitsgevoel; wanneer je bij het honderdvierenveertigste niveau komt, dan moet je beslissen of je uit vuur herboren wilt worden en dat betekent het vuur van de Ascensievlam. Dit betekent niet dat jij jezelf onmiddellijk ontmantelt, dat doe je tussen het zesennegentigste en honderdvierenveertigste niveau, maar je neemt de beslissing dat je alle zelven die je nog hebt op het spirituele pad, het inzicht dat je nog over hebt, het tempo laat opvoeren door het vuur van de ascensie om een hoger bewustzijnsniveau te krijgen.

Met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat de uitdaging op elk niveau tussen het zesennegentigste en honderdvierenveertig, is of je gaat geloven dat je het allerhoogste niveau hebt bereikt, het allerhoogste bewustzijnsniveau, of dat je erkent dat er nog iets hogers is. Dit sluit aan bij wat meerdere geascendeerde meesters hebben besproken: dat je niet accepteert dat je op het allerhoogste niveau bent aangekomen of dat je vrij bent van je ego, of dat je verlicht bent.

Zolang je bent geïncarneerd, kun je altijd een hoger bewustzijnsniveau bereiken, en dat kan trouwens ook in het geascendeerde rijk, maar in het geascendeerde rijk hoef je geen gescheiden zelf door vuur te laten verteren om verder te komen. In het geascendeerde rijk verteer je niets, je gaat moeiteloos van het ene niveau naar het volgende, want daar is niets wat je groei in de weg staat.