Je drievoudige vlam op alle zeven stralen

Vraag: Er staat een uitspraak in de invocatie om de zeven stralen in evenwicht te brengen: “opdat we alle menselijke controle doorzien en opgeven en het licht van Christus de drievoudige vlam in evenwicht brengt op alle zeven stralen.” Kun je wat meer inzicht geven; wat bedoel je als je de drievoudige vlam in evenwicht brengt op alle zeven stralen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

In deze dispensatie hebben we ons niet zo erg geconcentreerd op de drievoudige vlam als in vorige dispensaties. Maar de basis voor degenen die er niet bekend mee zijn, is dat er achter je hartchakra nog een chakra is, die de ‘geheime kamer van je hart’ heet. Daar gaat de energie van je IK BEN Aanwezigheid voor het eerst in om vervolgens naar je vier lagere lichamen te gaan; die energie komt binnen in een witte sfeer die zich dan deelt in drie pluimen, een blauwe, een roze en een gele.

Het kan verwarrend voor mensen zijn omdat ze die met specifieke spirituele stralen associëren. Er zijn mensen die redeneren dat de drievoudige vlam in het hart de Eerste Straal, de Tweede Straal en de Derde Straal vertegenwoordigen. Dit is niet helemaal onjuist, maar dan moet je jezelf wel afvragen, hoe het dan zit met de andere stralen? Waarom worden die niet in het hart vertegenwoordigd?

En in deze dispensatie hebben we natuurlijk het concept gegeven dat je drievoudige vlam kan worden uitgebreid tot zevenvoudige vlam. We kunnen zeggen dat je in werkelijkheid natuurlijk de energie van alle zeven stralen ontvangt, in ieder geval wanneer je een bepaald bewustzijnsniveau hebt. Gevallen wezens ontvangen die niet natuurlijk; je zou het niet kunnen overleven of de energie van een bepaalde straal tot uitdrukking brengen als je die niet van de geascendeerde meesters ontving. De waarheid is dat je alle zeven stralen ontvangt, maar een paar van de andere pluimen zitten niet verankerd in je hartchakra of de geheime kamer van je hart, maar in een aantal andere chakra’s.

Het concept in deze invocatie was dat we om verwarring te voorkomen, het concept van de drievoudige vlam gebruiken maar dat die in evenwicht moest worden gebracht op alle zeven stralen. Je kunt zeggen dat er een replica van de drievoudige vlam in alle chakra’s zit en dat het in evenwicht brengen van de drievoudige vlam op alle zeven stralen, betekent dat je die in elke chakra in evenwicht brengt.