De windstreken en de vier lagere lichamen

Vraag: Ik vroeg me af wat het verband is tussen de windstreken, oost, zuid, noord en west en de richtingen, elementen en de niveaus van de geest. Is er een rechtstreeks verband met de betekenis ervan? En hoe zit dat met het oosten in de Bijbel, waarin wordt gezegd dat er drie koningen uit het oosten kwamen en geschenken meenamen, goud, wierook en mirre. Ik heb ook gelezen dat monniken beginnen te mediteren op een yantra die in het oosten begint. Waar staat het oosten voor?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

Er zijn esoterische leringen waarin je meer details kunt vinden, maar vanzelfsprekend kun je een bepaalde overeenkomst vaststellen tussen de windstreken en de vier lagere lichamen of de vier aspecten van het fysieke rijk. Je zou kunnen zeggen dat het oosten staat voor het identiteitslichaam of het etherische lichaam, het zuiden vertegenwoordigt het mentale lichaam, het westen het emotionele lichaam en het noorden het fysieke lichaam. Er zijn ook spirituele leringen die een ander verband geven.

Wij hebben hier niet veel les in gegeven omdat wij eigenlijk niet willen dat onze studenten geobsedeerd raken door die lineaire beelden over alles. Met het model dat ik net heb gegeven, weet je natuurlijk dat het licht eerst naar het identiteitslichaam afdaalt; dit wordt vertegenwoordigd door het oosten omdat het oosten de plaats is waar het licht het eerst zichtbaar wordt als de aarde om haar as draait. De zon komt op in het oosten en dit is een universeel symbool voor het verschijnen van het licht, het afdalen van het licht.

Je zou ook kunnen zeggen dat de drie wijzen uit het licht afdaalden. Zij kwamen ook fysiek uit het oosten, maar het is een symbool dat ze uit het licht afdaalden en dat de wijzen die diverse geschenken meenemen uit het licht naar het identiteitsrijk, het hogere identiteitsrijk, die afdaalden, natuurlijk de geascendeerde meesters zijn en vandaar onze geschenken geven aan menselijke wezens die geïncarneerd zijn, voor zover die ze kunnen ontvangen, afhankelijk van de zuiverheid van hun lagere lichaam.