Wat is het Christuszelf?

Vraag: Maitreya heeft gezegd dat het ego niet het oorspronkelijke deel van ons wezen was op een natuurlijke planeet, het Christuszelf werd ons gegeven op onnatuurlijke planeten om dat te compenseren. Is het Christuszelf een engel in ons, onze beschermengel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar voor Amerika

Nogmaals, je moet voorzichtig zijn met al te zeer gehecht zijn aan bepaalde woorden; we hebben veel leringen gegeven dat woorden beperkingen hebben. Je moet begrijpen dat ‘engel’ in het verleden, zowel in spirituele leringen als in religieuze leringen, een woord was dat werd gebruikt in een veel ruimere betekenis, namelijk voor bijna alles wat zich niet in het fysieke rijk bevond. Boodschappers van God werden als engelen beschouwd er waren beschermengelen die je beschermden en leidden.

Je kunt natuurlijk ook een genuanceerder, specifieker, inzicht hierin krijgen, waardoor jij je realiseert dat er wezens in het spirituele rijk zijn die je engelen kunt noemen, maar niet alle spirituele wezens of fenomenen zijn engelen. Je kunt je Heilige Christuszelf een engel noemen, maar je moet voorzichtig zijn om niet de traditionele, bijvoorbeeld christelijke beelden van engelen, op je Christuszelf over te brengen. Het Christuszelf past niet in die conceptuele taal van het traditionele beeld van engelen.

We hebben leringen over het Christuszelf gegeven vanuit diverse standpunten. De eenvoudigste is dat je zegt dat een geascendeerde meester heeft besloten om jou te sponsoren en dan een verlengstuk van zijn wezen maakt dat jouw Christuszelf wordt om je een referentiekader te geven, voor zover je dat kunt begrijpen. Maar er zijn ook andere verklaringen die ook waardevol kunnen zijn in bepaalde contexten.