De mensen die het karma van de machtselite overnemen

Vraag: In de invocaties van de wake staat de volgende regel over de machtselite: “… want ze denken dat ze nooit de consequenties van hun daden hoeven te dragen, omdat ze er zo aan gewend zijn dat de mensen het karma dragen, waardoor ze denken dat ze met alles weg kunnen komen…” Kun je nog iets meer zeggen over mensen die zonder het te weten het karma van anderen dragen en hoe wij ons er meer van bewust kunnen worden wanneer dit gebeurt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

We zouden het onderwerp eenvoudiger kunnen maken door te zeggen: Er bestaat een machtselite die uit gevallen wezens bestaat die een agressieve bedoeling hebben op aarde. Laten we een concreet voorbeeld nemen: Stel je voor dat er een machtselite is die gewoonweg oorlog wil scheppen, omdat ze de energie van mensen willen stelen door hen bij oorlogen te betrekken.

Wanneer een bepaalde machtselite – en dat kan zijn in het etherische, mentale, emotionele en fysieke rijk – een machtselite van gevallen wezens, een oorlog in het leven roept, dan nemen zij vanzelfsprekend het initiatief. In zekere zin zijn zij degenen die de oorlog beginnen en daarom zouden zij het karma van die oorlog moeten dragen. Ze kunnen echter niet zelf ten strijde trekken, maar zij hebben een bepaald aantal mensen nodig die soldaat willen zijn, zij hebben een bepaald aantal mensen nodig die de soldaten willen steunen, en die het land steunen door wapens te kopen, en dergelijke.

Wanneer de bevolking wordt gemanipuleerd door de gevallen wezens om een oorlog te steunen, dan zullen die mensen een deel van het karma op zich nemen. Per slot van rekening zijn zij degenen die het mogelijk maken dat die oorlog er kan komen. Je ziet hier heel veel voorbeelden van in de geschiedenis waarbij één persoon of een groep mensen een soort machtselite hebben gevormd waarin ze erin geslaagd zijn om de mensen te manipuleren om het karma op zich te nemen dat eigenlijk van hen moet zijn.

Ik kan een paar voorbeelden geven. We hebben het gehad over de ongelijke verdeling van het inkomen, waardoor de machtselite in de Verenigde Staten er de laatste veertig jaar in geslaagd is om het inkomen van de algemene bevolking door te sluizen naar hen via de niet gereguleerde financiële industrie. Dit heeft de machtselite in gang gezet, zij zouden dat karma dus moeten dragen, maar de mensen die toestonden dat dit gebeurde, moeten ook iets van dat karma dragen. Dit geldt voor politici die het hebben toegestaan, omdat ze in de neoliberale ideologie geloofden of die de financiële industrie hebben ontregeld. Dit geldt echter ook voor mensen die zich niet genoeg bewust waren van wat er gebeurde, die niets tegen hun politici hebben gezegd, en geëist hebben dat dit proces ophield. Dit is één voorbeeld van hoe de mensen delen in iets wat de machtselite heeft opgezet.

Een concreter voorbeeld is Donald Trump die na het verliezen van de verkiezingen de leugen verzon dat hij de verkiezing niet verloren had, maar dat die hem was ontstolen. Dit heeft hij verzonnen. Dit was het gevolg van zijn narcistische persoonlijkheid, omdat hij het niet kon verdragen dat hij had verloren, zoals we hebben besproken. Hij heeft dit verzonnen en het was een leugen. Er waren een paar supporters die hem steunden in die leugen. De groep die deze leugen heeft verzonnen, moet eigenlijk het karma dragen.

De situatie is echter dat miljoenen mensen in de Verenigde Staten die leugen hebben geloofd en die hebben verspreid op social media en anderszins. Het gevolg was dat zij ook een deel van het karma moeten dragen, omdat de leugen niet zoveel impact op de samenleving zou hebben gehad als die mensen niet hadden geholpen om hem te verspreiden. Er zijn nog veel meer voorbeelden van natuurlijk, er zouden vele boeken mee gevuld kunnen worden, maar ik denk dat je het algemene plaatje wel begrijpt.