Waar wordt karma opgeslagen?

Vraag: Ik heb een vraag over waar karma wordt gehuisvest. Wordt dit in een bepaalde chakra verzameld of een gebied in je aura of zelfs in je fysieke lichaam zoals de organen? Of is het afhankelijk van de soort karma die we hebben gemaakt, welke straal er werd vervormd, toen we karma maakten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

Karma is ook een van de woorden die op veel verschillende manieren wordt gebruikt door verschillende religies en spirituele leringen. Wij hebben geprobeerd om een genuanceerder beeld van karma te geven. In werkelijkheid zijn er verschillende vormen van karma. Om het eenvoudiger te maken zouden we kunnen zeggen dat er fysiek karma is, emotioneel karma, mentaal karma en karma op het identiteitsniveau. En vanzelfsprekend wordt het fysieke karma opgeslagen in je fysieke lichaam, het emotionele in het emotionele lichaam, enzovoort.

Er wordt ook karma gemaakt als je specifieke energie van een van de zeven stralen vervormt. Dit karma wordt vervolgens opgeslagen in de chakra die correspondeert met die straal. Je kunt gewoon de leringen over de chakra’s erbij nemen en zien welke chakra bij welke straal hoort.

Pas echter op dat je niet te rechtlijnig bent over karma, zoals we al verscheidene malen hebben gezegd. Ik heb het nu over energie die een lagere kwaliteit heeft gekregen, maar zoals we hebben gezegd, heb je ook een psychologische component van karma, en dat zijn de overtuigingen, de manieren van denken, de gescheiden zelven. En die liggen niet ergens opgeslagen, hoewel ze in je drie hogere lichamen bestaan, enkele zelven zitten in het emotionele, sommige zitten in het mentale, en andere zitten in het identiteitslichaam. Wat dit psychologische karma betreft, zoals we zouden kunnen zeggen, is het niet zo belangrijk om je te fixeren op waar het zit. Het is gewoon een kwestie van je er bewust van worden opdat je de beslissing die het zelf heeft gevormd, kunt herzien en het daardoor laat sterven.