Karma maken omdat je commentaren plaatst op het internet

Vraag: Kun je karma maken als je commentaren plaatst op het internet? En is het noodzakelijk om commentaren op het internet te plaatsen om goede invloed op mensen uit te oefenen? Of is het genoeg om te proberen mijn bewustzijn te verhogen voor de ascensie en de geascendeerde meesters iets te vragen door middel van invocaties?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Mijn geliefde, dit is een belangrijke vraag om te stellen, want het is wel duidelijk dat er veel mensen zijn en zelfs studenten van geascendeerde meesters die lijken te geloven dat commentaar geven op het internet geen karma oplevert. Maar dat kan niet anders als al het andere dit ook doet. Als je een commentaar plaatst die anderen beïnvloedt, dan maak je karma. Als je commentaar van andere mensen doorstuurt en dat commentaar een bepaald effect op mensen heeft, dat het hen beperkt, dan zul je ook karma maken.

Bedenk eens hoe vaak één commentaar op Facebook kan worden gedeeld met heel veel mensen. Als je Facebook hebt en naar een paar commentaren kijkt die miljoenen ‘likes’ of miljoenen ‘shares’ hebben, dan maken de mensen die dat commentaar erop gezet hebben, ontzettend veel karma, omdat zij heel erg veel mensen hebben beïnvloed. Je hebt dingen verspreid die geen feiten waren, die niet waar zijn, het onderwerp maakt niet uit. En vanzelfsprekend maak je karma als je dat doet. Hoe kan het ook anders? Je beïnvloedt toch andere mensen?

Of het nodig is om commentaar op het internet te zetten, is iets voor iedereen persoonlijk. Je kunt je in ieder geval een tijdlang richten op onze leringen opzeggen, onze hulpmiddelen gebruiken, en dan kun je geleidelijk aan intuïtief het gevoel krijgen dat je moet beginnen iets op het internet te zetten. Je moet jezelf niet dwingen om er iets op te zetten door je dagelijkse gedachten. Zeggen dat je karma maakt, is natuurlijk wel dat je positief en negatief karma kunt maken. Met andere woorden, er kan karma zijn dat jou beperkt door andere mensen te beperken en er is karma dat je helpt groeien door andere mensen te helpen.

Je moet er relatief zeker van zijn dat de informatie die je deelt, waardevol is, anders kun je een grote hoeveelheid karma maken alleen al door één post op Facebook te plaatsen die door anderen wordt gedeeld of door iets te delen dat weer door anderen wordt gedeeld en zich als kringen in het water verspreidt. Als je bedenkt dat je voor het internet alleen maar met bepaalde mensen omging door middel van fysieke middelen zouden we kunnen zeggen, dan deed je dat door ze persoonlijk te ontmoeten, of door ze op te bellen, brieven aan hen te schrijven enzovoort, en dan zat er een limiet aan de hoeveelheid karma die je zou kunnen maken. Door iets op het internet te zetten, door het op Facebook te zetten, wat door veel andere mensen wordt gedeeld, kun je ineens veel sneller karma maken dan daarvoor.