Een vraag over beschermengelen

Vraag: Ik zou aan Jezus willen vragen of hij me meer wil vertellen over de beschermengel. In mijn donkere dagen verscheen er een engel in mijn droom en heeft me verschillende keren geholpen. Ik was zo verdrietig in mijn droom dat ik uit het appartement sprong en toen ik in het midden was, kwam de beschermengel me een knuffel geven en heeft me gered. Er was ook een keer dat dat hij bij me kwam en mij een kus op het voorhoofd gaf, zelfs al was ik niet in staat om te bewegen vanwege slaapverlamming. Soms zag ik een beschermengel die een gouden en een helderwit licht uitstraalde vanuit zijn gezicht en lichaam. Door die ervaringen heb ik geleerd dat ik niet alleen ben en dat er een lieflijk en sierlijk wezen is dat me helpt. Mijn vraag is: Is er maar één beschermengel voor iemand of zijn er meerdere voor één persoon? Ik heb een poosje een beschermengel gevoeld, maar nu is het al weer een tijdje geleden dat ik hem ervaren heb. Ik voel me bedroefd omdat ik de beschermengel niet kan zien en ik voel me er enigszins door geobsedeerd. Ik wil een evenwichtiger houding ten aanzien van beschermengelen krijgen. ik zou graag wat advies van Jezus hierover krijgen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar De Open Deur voor Planeet Aarde zijn.

Je moet begrijpen dat er bepaalde termen zijn, bepaalde woorden die algemeen worden, in de spirituele en religieuze gemeenschap, zouden we kunnen zeggen en daarna worden die woorden ineens op verschillende manieren gebruikt, maar de mensen gebruiken nog wel diezelfde woorden. Dit gebeurt met veel verschillende concepten. Je weet dat er een tijd was waarin religieuze mensen in principe maar twee soorten spirituele wezens kenden in het spirituele rijk, namelijk God en de engelen. Er waren mensen die meer dan één God zagen, maar toch was het God, waren het engelen.

Door die houding bestond het concept dat er een beschermengel kan zijn die je probeert te leiden en helpen. Maar in werkelijkheid kwamen die beschermengelen niet uit het engelenrijk, maar waren het geascendeerde meesters die aan de mensen verschenen, en de mensen interpreteerden dat als engelen.

In de traditie van de Summit Lighthouse werd je Heilige Christuszelf als je beschermengel beschouwd, maar nogmaals je Christuszelf komt niet uit het engelenrijk, maar is een verlengstuk van een geascendeerde meester. Ik zeg niet dat er geen mensen zijn die contact hebben met het engelenrijk, maar in het algemeen zijn beschermengelen geascendeerde meesters die de taak hebben om jou te helpen. Er is niet één beschermengel voor ieder afzonderlijk. De meeste mensen zullen een tijdlang met één specifieke meester werken. Na een poosje zullen ze verdergaan met een andere meester, zoals je duidelijk kunt zien bij de Cursus in Zelfmeesterschap: je begint bij Master MORE en dan ga je verder naar de volgende Chohans.

De reden dat je een tijdlang een beschermengel hebt gevoeld, is tweeledig. In de eerste plaats zie je vaak geen beschermengelen bij mensen die in een evenwichtige gemoedstoestand zijn, zoals wij het noemen. Bij de meeste mensen gebeurt dit als ze in een onevenwichtige staat zijn waardoor zij zich openstellen voor iets wat buiten het normale valt. In een crisissituatie ervaren mensen vaak een aanwezigheid uit een andere wereld die hen helpt. Er zijn veel ervaringen van mensen die bij een ongeluk, bijvoorbeeld, werden gered of geholpen door iets wat zij als een soort engel beschouwen.

Maar het kan wel kloppen. In dat soort situaties grijpen vaak wezens uit het engelenrijk in, maar wat leiding betreft zijn dat in de eerste plaats geascendeerde meesters en nogmaals, vaak in een crisissituatie waarin ze ervoor openstaan om ons te zien. Wanneer ze dan weer in een evenwichtige gemoedstoestand komen, zien ze ons niet meer rechtstreeks. Dit betekent niet dat we er niet zijn. Wij zijn er zeker, maar vaak zijn we niet actief omdat dit niet nodig is of omdat je er niet zo open voor staat. Wanneer je in een crisissituatie bent, proberen we je weer op de rails te krijgen. Als je in een situatie bent waarin je het gevoel hebt dat je oké bent, dan richten mensen zich weer op hun dagelijkse leven en staan niet zo open voor onze leiding.

Je kunt hier het beste niet geobsedeerd door raken, het niet eisen. Je moet je een heel eenvoudig psychologisch mechanisme realiseren. Een spirituele ervaring is een ervaring die het normale bewustzijnsniveau te boven gaat. Als jij je op het normale bewustzijnsniveau richt op het willen van een spirituele ervaring, en als jij je geest inspant om die te krijgen, dan sluit jij je geest af voor die ervaring. Hoe meer jij je best doet, hoe moeilijker het voor je wordt om een spirituele ervaring te krijgen. Veel mensen hebben dit al begrepen: Wanneer jij een ervaring probeert af te dwingen, dan krijg je hem niet. Een spirituele ervaring is een kwestie van loslaten. Je kunt dat niet als je in een obsessief dwangmatige gemoedsgesteldheid bent.

Je kunt diverse decreten aan Aartsengel Michaël en Astrea opzeggen om je te helpen om je van de entiteiten of de demonen te verlossen die je mee proberen te sleuren in zo’n sterke reactie, die obsessief-dwangmatige reactie. Maar je kunt ook aan jezelf werken en beseffen dat jij weet dat we er zijn als je dat eenmaal hebt ervaren en je weet dan ook dat wij er altijd zijn om je proberen te leiden. Het is een kwestie van ervoor openstaan, maar niet eisen dat wij aan je verschijnen, op afroep. Je doet wat je moet doen. Doe wat jouw aandeel is. Zeg de decreten en invocaties op. Bestudeer de leringen, wees er niet aan gehecht of je nu wel of niet een ervaring krijgt. Je probeert het niet te pushen, want dan duw je het weg. Laat het gebeuren of niet. Hoe minder je eraan gehecht bent, hoe neutraler je bent, hoe opener je kunt zijn, hoe waarschijnlijker het wordt dat je diverse ervaringen krijgt.

Er komen natuurlijk ook stadia op het spirituele pad waarin je niet rechtstreeks leiding van ons nodig hebt, in ieder geval niet op zo’n manier dat je ons ziet met je innerlijke oog, of ons zelfs fysiek ziet. Er komen hogere niveaus op het pad waarop je zo af en toe een innerlijke impuls van ons ontvangt die je niet beschouwt als een grote bovennatuurlijke ervaring, maar je weet waar het vandaan komt, je luistert ernaar en dan ga je verder.

Je moet je realiseren dat het is zoals de boodschapper zegt, hoe hoger je komt op het pad, hoe minder drama, hoe minder contrast, op het pad. Hoe minder je ons als een wezen buiten je ervaart, des te meer ervaar je ons als een innerlijke aanwezigheid met je wie verbonden bent, zelfs één mee bent, in plaats van een wezen buiten je dat ineens aan jou verschijnt.