De beslissingen die achter interne geesten zitten

Vraag: Wij moeten erachter zien te komen welke geesten we hebben geschapen, en de beslissing waardoor hij werd geschapen, opdat we hem kunnen transcenderen. Als die beslissing in een vorig leven werd genomen, dan vind ik het heel erg moeilijk om me een vorig leven te herinneren, vooral wanneer die verborgen zit in mijn onderbewuste. Wat kan me helpen om een beslissing te zien die ik in een vorig leven heb genomen? Ik kan bijvoorbeeld begrijpen dat er een beslissing is genomen, dat er op aarde twee soorten mensen zijn, de mensen die goed zijn en de mensen die slecht zijn. Mijn geest besluit dan om bij de ‘goede’ mensen te horen, maar ik kan me niet duidelijk de omstandigheden in een vorig leven herinneren waardoor ik dit besluit nam. Wanneer een geest blijft terugkomen, dan komt dat omdat ik de beslissing niet heb kunnen ontdekken en heeft mijn IK BEN Aanwezigheid de matrix van die geest dan niet vernietigd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

We hebben jullie een aantal hulpmiddelen en leringen gegeven die kunnen helpen om de beslissing te ontdekken die achter een bepaalde geest zit zonder dat je precies de situatie hoeft te kennen waarin dat is gebeurd. Ik heb hulpmiddelen gegeven in het boek ‘Heel je Spirituele Trauma’s’: de meditatie waarin je door de zeven tuinen loopt, en teruggaat naar het theater waarin jij je op een bepaald toneel ziet staan. Dit kan je helpen om flitsen op te vangen van de situatie, hoe de dynamiek was, dat er andere mensen bij betrokken waren, waaraan je werd blootgesteld, en de beslissing die je toen nam.

Je hoeft niet precies te weten wat er is gebeurd om de beslissing te kunnen ontdekken, je hoeft alleen maar de beslissing te begrijpen, begrijpen hoe die jou heeft beïnvloed en dan te besluiten dat je dat niet meer wilt.

Als een geest maar blijft terugkomen, dan komt dat omdat er iets is wat je niet hebt gezien. Je IK BEN Aanwezigheid vernietigt de matrix niet, maar je gebruikt je vrije wil om die geest in leven te houden, omdat je de beslissing nog niet hebt teruggedraaid die deze geest heeft geschapen. Je voedt hem je energie. Wanneer je daarmee stopt, dan sterft die geest gewoon en dan kun je oproepen doen dat de energie weer wordt getransmuteerd in energie met een hogere vibratie.