Het stijgen van de prijs van de huizen

Vraag: In Korea wordt het moeilijk voor gewone mensen om een huis te kopen vanwege de stijgende huizenprijs. En de levensduur van hoge flatgebouwen is niet zo veel, maar de prijs gaat wel omhoog. Hoe kunnen we de situatie verbeteren gezien de huidige situatie in Korea en het mensen gemakkelijker maken om hun eigen huis te kopen? En hoe zal de toename in het aantal flatgebouwen onze samenleving beïnvloeden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Opnieuw, je ziet hetzelfde probleem in de meeste moderne naties, huizen worden steeds minder betaalbaar. De reden is voornamelijk dat men zich in de moderne democratieën niet de verantwoordelijkheid van de regering heeft gerealiseerd. De verantwoordelijkheid van de regering in een moderne democratie is dat die ervoor zorgt dat particuliere bedrijven of mensen die speculeren geen ongepaste winst kunnen maken door mensen, van de mensen.

Er moet een mechanisme zijn, zoals men in enkele landen heeft gedaan, en dat kan op diverse manieren, maar er moet een mechanisme komen dat de staat de winst beperkt die bedrijven kunnen halen uit huizen. Je moet een manier vinden om speculatie te beperken. Je moet een manier vinden om hogere eisen te stellen aan de gebouwen die worden gebouwd, waardoor ze van betere kwaliteit worden en langer kunnen blijven staan en een betere omgeving vormen met meer mogelijkheden om bijvoorbeeld te recreëren, beter transport, enz., zodat die niet alleen op winst belust is.

Er zin naties die hebben geëxperimenteerd met bedrijven die geen winst maken, maar die de taak hebben om appartementen te bouwen die betaalbaar zijn. De waarheid is dat dit de limieten van het kapitalisme toont, kapitalisten kunnen niet stoppen om de hoogst mogelijke winst te behalen op korte termijn, zelfs als ze er op lange termijn schade van ondervinden. Alleen de regering kan ingrijpen, een perspectief op lange termijn hebben en zich realiseren dat de huidige trend van steeds stijgende huizenprijzen op de niet zo lange termijn, de hele economie beperkt en daardoor een economische terugval of recessie veroorzaakt, of in ieder geval een vertraging van de economische groei.

Het is niet zo moeilijk om research te doen die aantoont dat mensen wanneer ze meer aan hun huis uitgeven dan een bepaald percentage van hun inkomen, de economie dan slechter wordt, omdat er niet genoeg geld over is om andere consumentengoederen te kopen. Als veel bedrijven hun producten niet kunnen verkopen, dan gaan de prijzen omlaag. En daardoor verdienen de mensen die speculeren er wel veel geld aan maar de grotere industrie verdient minder. Er zit gewoon een limiet aan de hoeveelheid geld die moet gaan naar huisvesting, maar dat varieert wel een beetje van land tot land. Daarnaast zal het de economie beperken en het is in het belang van iedereen, behalve een paar mensen die speculeren dan, dat er een evenwicht wordt bereikt, waardoor mensen huizen krijgen die zij zich kunnen veroorloven. Maar de regering is de enige die dat kan, omdat je niet kunt verwachten dat de mensen die speculeren of particuliere bouwbedrijven dat zelf zullen doen. Zolang zij winst zien, zullen ze voor de winst gaan. Alleen de regering en de mensen die de regering steunen, kunnen dit inperken.