De relatie tussen Korea en Japan

Vraag: Welke inspanningen moeten Korea en Japan doen om een wenselijke relatie met elkaar te krijgen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Als je neutraal naar die twee naties kijkt, dan moet jij je afvragen: “Welke natie zou waarschijnlijk in staat of bereid zijn om de aard van hun relatie te veranderen?” En eerlijk gezegd, als je naar die twee naties kijkt, dan is het mij wel duidelijk dat Japan veel vaster zit in een bepaalde denkwijze dan Zuid-Korea. Het is duidelijk dat de natie die het grootste potentieel heeft om de verhouding te veranderen, Korea is.

Om dat te kunnen moet Korea als natie en de Koreanen in het algemeen de Japanse natie volledig en onvoorwaardelijk alles vergeven wat er in het verleden is gebeurd. Je kunt begrijpen dat het hele problemen van troostvrouwen en andere gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog nog steeds een groot probleem is en de oudere problemen bestaan zelfs ook nog steeds. Ik zeg gewoon dat de relatie alleen verandert als Korea Japan vergeeft. Als Korea Japan vergeeft, zal het Korea bevrijden van die gehechtheid aan het verleden en dit zal de vooruitgang in Korea bevorderen, zelfs als er niets in Japan verandert.

Een relatie komt natuurlijk altijd van twee kanten. Het is mogelijk dat Korea Japan volledig vergeeft, maar dat Japan nog steeds niet wil veranderen en dat de relatie daarom niet verandert. Maar de vergevingsgezindheid van Korea zal op zich al de relatie van Korea met andere naties verbeteren. Het zal Korea vooral in staat stellen om een nauwere band te krijgen met een paar moderne democratieën die al in grote mate degenen hebben vergeven die hen in het verleden kwaad hebben gedaan.