De scheidslijn tussen stedelijk en landelijk gebied

Vraag: In Korea wordt de kloof tussen stedelijk en landelijk gebied, tussen stadswijken en regio’s groter en de polarisatie van rijkdom is erger geworden. Het gevolg is dat mensen terughoudend zijn om kinderen op te voeden en het geboortecijfer daalt snel. Wat voor manieren zijn er om het lage geboortecijfer in Korea op te heffen? En wat zijn op dit moment manieren om de polarisatie van de rijkdom in Korea te verminderen? Wat voor oproepen zouden de studenten in Korea kunnen doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Voor de korte termijn kun je natuurlijk de invocaties gebruiken die we al hebben gegeven. Er kunnen ook mensen zijn die specifieke invocaties voor Korea bedenken voor verschillende problemen. Je hoeft niet altijd de boodschapper invocaties te laten maken, omdat jullie beter weten hoe de situatie in Korea is. Je hebt de matrix zodat je weet hoe invocaties gemaakt worden, en jullie kunnen dat zeker ook zelf doen.

De situaties die je beschrijft, gelden vanzelfsprekend niet alleen voor Korea, je ziet hetzelfde bij de meeste moderne naties; het geboortecijfer daalt gedeeltelijk vanwege de levensomstandigheden. De mensen hoeven niet veel kinderen om hun oude dag veilig te stellen. En je ziet natuurlijk dat er in bijna alle naties polarisatie is tussen mensen in landbouwstreken en steden.

De oplossing is dat je nog eens kijkt naar hoe andere landen dat hebben gedaan. Er is niet één natie die het echt heeft opgelost. En er is eigenlijk ook geen gemakkelijke oplossing voor, omdat het duidelijk is dat naties industriëler worden en minder afhankelijk van landbouwproducten, de meeste banen zullen in de industrie worden gecreëerd en dat is voornamelijk in stedelijk gebied.

Dit is een trend die je niet gemakkelijk kunt omkeren. Je moet er gewoon het beste van maken. Zorg ervoor dat je als natie de waarde ziet dat jullie je eigen landbouwproducten hebben, waardoor jullie niet afhankelijk zijn van import uit het buitenland, en daarom mensen die in de landbouw en visserij, enzovoort, werken beter belonen, zodat ze daar blijven wonen.

Tegelijkertijd moet jij je realiseren dat alle moderne naties zich voorlopig steeds meer rondom de steden zullen blijven concentreren. Er zal natuurlijk een moment komen waarop de trend zich zal omkeren, omdat er betere manieren zijn om met elkaar te communiceren zodat de mensen niet naar een centrale werkplek hoeven te komen maar vanuit huis kunnen werken, zoals je al zag gebeuren tijdens de coronapandemie.

Binnen een paar decennia zal er betere transporttechnologie komen en daardoor zal het gemakkelijker uitvoerbaar zijn om gedecentraliseerd te produceren. Dat zal natuurlijk voordelen opleveren omdat zo de files vermeden worden die tegenwoordig veel tijd en geld opslorpen. Het is niet noodzakelijk dat landen eeuwig gecentraliseerd rondom steden zullen blijven, maar voorlopig is dat de realistische uitkomst.