Het zuiveren van water

Vraag: Korea is begonnen te industrialiseren in de zestiger jaren. Sindsdien is de rivier geleidelijk aan vervuild geraakt. Maar tegenwoordig is de situatie veel erger. Naast de giftige wasmiddelen die worden gebruikt om de was te doen die vervolgens de rivier instromen waarna dit water weer als drinkwater wordt gebruikt en voor de landbouw, en dan komt het in ons lichaam terecht, direct of indirect. Is er een oplossing voor deze situatie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Vanzelfsprekend is de oplossing dat jullie doen wat veel moderne naties hebben gedaan en dat is het water schoonmaken voordat het in de rivieren stroomt. Er kan ook meer drinkwater gezuiverd worden.

Dit is iets wat moet worden gedaan door het volk, waarbij je democratische middelen gebruikt om te protesteren, jullie stem te laten horen en te eisen dat jullie schoner drinkwater krijgen en minder vervuiling. Dit is voor een groot deel in moderne democratieën al zo en Korea kan dat zeker ook bereiken.