De Goeroe die zich als Mier heeft vermomd

Geascendeerde meester Master MORE, 5 september 2021 – Webinar voor Amerika

IK BEN de geascendeerde meester Master MORE, de Chohan van de Eerste Straal. Wij, de zeven Chohans hebben met elkaar vergaderd en besloten dat we jullie een speciale aanbieding willen doen in deze conferentie. De dingen die we tot nu toe uitgebracht hebben, werpen enigszins een breed net over de globale filosofische aspecten van relaties in de Gouden Eeuw, maar wij willen als Chohans jullie iets geven wat praktischer is, een beetje dichter zit bij jullie huidige situatie en wat jullie kan helpen om dan een paar van de volgende stappen op je persoonlijke pad te doen.

Ik zal met dit aanbod komen en ik zal beginnen door te spreken over wat een relatie eigenlijk kan zijn, hoe je ernaar kunt kijken. Welnu, jullie weten heel goed dat we jullie al veel leringen hebben gegeven over het spirituele pad. Wij hebben jullie op verschillende niveaus leringen gegeven over het spirituele pad voor mensen op verschillende bewustzijnsniveaus. Wat ik echter nu wil, is jullie min of meer de essentie geven van het spirituele pad. Wat is het spirituele pad in een notendop, zoals men zegt?

En de eenvoudigste manier om dit uit te leggen is te herkennen dat er verschillende bewustzijnsniveaus zijn. Wij hebben jullie onderwezen dat er honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus zijn, maar daarnaast staan de meeste mensen die in spiritualiteit geïnteresseerd zijn, open voor het idee dat er verschillende bewustzijnsniveaus zijn. Als je kijkt naar het gedrag van menselijke wezens, naar de manier waarop ze praten, waarover ze praten, wat ze op de sociale media schrijven, enzovoort, dan kun je duidelijk zien dat mensen verschillende bewustzijnsniveaus hebben.

Dan kunnen we zeggen dat de essentie van het spirituele pad op dit moment is dat je een bepaald bewustzijnsniveau hebt en dat het doel van het spirituele pad is dat jullie bewustzijn steeds op een hoger niveau komt. Wij hebben jullie natuurlijk ook een lering gegeven die je niet in alle spirituele leringen terugvindt, dat het doel van het spirituele pad uiteindelijk is dat jij je kwalificeert voor je ascensie waardoor je niet weer hoeft te incarneren op aarde. Je wordt een geascendeerde meester.

Het helpt als je mediteert op wat ervoor nodig is om een geascendeerde meester te worden. Wat is het verschil tussen een geascendeerde meester en iemand op aarde die niet geascendeerd is? Wij hebben vroeger gezegd dat je dit eigenlijk niet volledig kunt bevatten, maar je kunt er in ieder geval wel over nadenken. En je moet erover nadenken of een paar dingen die zich op aarde aan het ontwikkelen zijn, iets van het egoïsme, iets van de vijandigheid, de boosheid, zelfs de angst, zelfs de onderdanigheid die je op aarde ziet, of veel van die menselijke eigenschappen wel kunnen bestaan in het spirituele rijk, of je dat nu de hemel wilt noemen of het geascendeerde rijk of het spirituele rijk.

Denk je dat geascendeerde meesters zich net zo gedragen als menselijke wezens op aarde ziet doen? En vanzelfsprekend zullen de meeste studenten van geascendeerde meesters wel begrijpen dat geascendeerde meesters zich niet hetzelfde gedragen als menselijke wezens. Maar waarom is dat zo? Dat is natuurlijk zo, omdat wij een ander bewustzijn hebben, een hoger bewustzijnsniveau dan wie ook op aarde.

De vraag is dan hoe wij dat hogere bewustzijnsniveau hebben bereikt. Dat hebben we natuurlijk gedaan door hogerop te komen in die verschillende niveaus die er op aarde mogelijk zijn, totdat we het hoogste niveau hadden bereikt en daarna konden ascenderen. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Wat hebben wij gedaan om ons voor onze ascensie te kwalificeren? Wat brengt iemand van het ene bewustzijnsniveau op het volgende? We hebben dit tot in detail uitgelegd, maar ik wil dat nu nog eens samenvatten om het te verduidelijken, ook voor de mensen die nieuw zijn die deze uitgave misschien vinden en dan weten waar ik het over heb.

We hebben gezegd dat je op dit moment op een bepaald bewustzijnsniveau bent. Dit betekent dat je een bepaalde kijk op jezelf en op de wereld hebt, hoe jij met de wereld en andere mensen omgaat. Het onderwerp van deze conferentie is relaties, dus je hebt ook een bepaalde kijk op relaties, op jouw relatie tot andere mensen. Wij hebben ook gezegd dat er op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveau een bepaalde illusie bestaat. Er is een bepaald waarnemingsfilter, er zijn een aantal overtuigingen die dat niveau kenmerken en juist dat waarnemingsfilter, die illusie, die overtuigingen, maken je blind, er is dus iets wat jij niet kunt zien.

We hebben de vergelijking al eens eerder gegeven: je zou het kunnen vergelijken met dat je in het bos bent en een uitkijktoren vindt en dat er een ladder is om de uitkijktoren op te gaan. Jij bent op een bepaalde sport van die ladder en je kunt bepaalde dingen zien vanuit dat standpunt, maar niet over de boomtoppen heen. Op elk niveau van het spirituele pad kun je iets zien op dat niveau en er is ook iets wat je niet kunt zien, namelijk wat er op de hogere niveaus is dan jij zit.

Wat is de essentie van spirituele groei? Dat je gaat zien wat jij nu nog niet kunt zien. Maar hoe doe je dat? Je gaat de illusie zien die je op het huidige bewustzijnsniveau hebt. Je gaat inzien dat je op dit moment een beperkt beeld hebt. Je ziet dat het jouw beperkt en daarna krijg je een beter beeld en wanneer je dat beperkte beeld loslaat, en het hogere beeld omarmt, dan heb je – en luister goed – één stap omhoog gedaan op de trap die je bij de ascensie brengt. Je hebt niet het hoogste niveau bereikt als je één stap hogerop komt, maar door die ene stap ben je wel op het volgende, hogere niveau gekomen.

Je kunt op het zestigste bewustzijnsniveau zijn; je ziet de illusie die met dat niveau correspondeert, je gaat één trede omhoog. Je bent dan op het eenenzestigste bewustzijnsniveau, niet het honderdvierenveertigste. Er zijn heel veel niveaus tussen het eenenzestigste en het honderdvierenveertigste. Je kunt ze niet zien en het is ook niet de bedoeling dat je ze ziet (niemand neemt je dit natuurlijk kwalijk), je kunt op het eenenzestigste niveau niet zien wat je op het honderdvierenveertigste niveau ziet. Hoe komt dat? Omdat je op het eenenzestigste niveau opnieuw een illusie aantreft die je zicht beperkt en ook op het tweeënzestigste niveau, en het drieënzestigste niveau tot aan het honderdvierenveertigste niveau toe. We kunnen zeggen dat je op het eenenzestigste niveau door een ‘donker glas kijkt’, zoals Paulus het noemde, omdat je door al die lagen illusies heen kijkt die corresponderen met de niveaus boven jou.

Op wat voor niveau je ook bent, er zal altijd iets zijn wat je niet ziet en dat betekent dat de essentie van het spirituele pad is dat er altijd een illusie in je innerlijk is die je zicht beperkt en je moet altijd naar die illusie willen kijken, de beperkingen ervan inzien en het hogere beeld zien voor je de volgende stap kunt nemen. Dit is een voortdurend proces, mijn geliefden, een voortdurend proces. Dat houdt niet op zolang je op aarde bent. Dit zal pas ophouden wanneer je de illusie op het honderdvierenveertigste niveau ziet en dan kun je geen fysiek lichaam meer in stand houden en daardoor zul je ascenderen. Er is niemand op aarde die niet een of andere illusie heeft die hij nog niet heeft gezien. Mag ik alsjeblieft deze zin nog eens herhalen!

Er is niemand op aarde die niet een of andere illusie heeft die hij nog niet heeft gezien.

Het maakt niet uit wie zij beweren te zijn, hoe ver ontwikkeld ze beweren te zijn, of ze nu beweren dat ze verlicht zijn, of dat ze beweren dat ze een supermens zijn of niet, of ze nu beweren dat ze God zijn die is geïncarneerd, maar ze hebben allemaal een illusie die ze nog niet zien, want anders zouden ze geen fysiek lichaam hebben op een planeet als de aarde! Ik weet dat dit een schok kan zijn voor veel spirituele mensen op aarde, maar het is niet anders, het is de waarheid.

Wat is daar dan voor nodig? Hoe herken je een illusie en stijg je van het ene bewustzijnsniveau naar het volgende? Dat kan in principe op drie manieren.

Een van de manieren is dat je het ervaart. Je doet iets op je huidige bewustzijnsniveau en dat blijf je op steeds extremere manieren doen. Het is wel duidelijk dat je, als je op de heel lage niveaus van bewustzijn doet, laten we zeggen het tiende bewustzijnsniveau, dan gedraag jij je heel erg extreem. De meeste mensen zijn natuurlijk niet op dat niveau. Als je op het zestigste bewustzijnsniveau bent, dan kun je nog wel dingen doen die naar beide kanten heel erg extreem zijn, maar die zullen niet zo gewelddadig zijn als op het tiende niveau natuurlijk. Maar desondanks zullen er op elk bewustzijnsniveau twee polariteiten zijn en je kunt naar beide uitersten van dat niveau gaan totdat je er genoeg van krijgt. Het begint je gewoon te vervelen om het leven door dat tamelijk extreme filter te ervaren en dan ga je ervoor openstaan om de illusie te zien, hem op te geven, en op een hoger niveau te komen.

Dit hebben we de Harde Leerschool genoemd. Er zullen omstandigheden op de wereld zijn, vaak in de vorm van andere mensen, die je feedback zullen geven over je bewustzijnsstaat, die je tegenstand bieden, of hoe jij het ook maar wilt zien, tot je er genoeg van krijgt en het ontstijgt. Het is de Harde Leerschool. We zouden kunnen zeggen dat je op het punt bent dat je het pad nog op een onbewuste manier bewandelt. Je houdt nog niet meteen in gedachten: “Wat moet ik begrijpen om op het volgende niveau te komen?” Je laat je door de omstandigheden heen en weer duwen tot jij je in een hoek gedreven voelt en iets loslaat. Zo groeien de meeste mensen beneden het achtenveertigste niveau. In feite groeien alle mensen beneden het achtenveertigste niveau op die manier, maar er zijn ook mensen die zelfs op die manier blijven groeien, ook wanneer ze boven het achtenveertigste niveau zijn uitgekomen.

Wij hopen natuurlijk dat alle studenten die de leringen van de geascendeerde meesters kennen, zich eigen zullen maken wat wij jullie hebben verteld over het pad en daarom de volgende benadering hebben. En die is dat jij je er bewust van bent dat je iets moet zien, dat jij een illusie moet loslaten en daarom actief daarnaar op zoek gaat. Met andere woorden, ik zeg dat nu degenen die zich in die eerste staat bevinden, of de eerste benadering hebben, eigenlijk niet naar zichzelf willen kijken. Ze kijken niet echt naar zichzelf. Zij zijn niet zoals Jezus heeft gezegd, op zoek naar de balk in hun eigen oog. Zij projecteren iets op de wereld en kijken alleen naar de splinter in het oog van andere mensen.

Dit is ook iets wat je relaties sterk beïnvloed. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel mensen die niet naar zichzelf kijken, die altijd projecteren dat het jouw schuld is of de schuld van andere mensen, en nooit die van hen. Je kunt natuurlijk zien dat dit op het wereldtoneel gebeurt.

Wanneer je op het bewuste pad stapt, dan besef je dat je wel naar jezelf moet kijken. Ik moet toegeven dat veel mensen in het begin nog niet volledig begrijpen wat dit betekent. Deze boodschapper is zich heel erg bewust van waar het pad om draait, omdat hij nu al vijfenveertig jaar op het pad is sinds hij vijfenveertig jaar geleden het boek van Yogananda heeft gelezen. Hij is zich ervan bewust dat er iets is wat ego heet, dat je dat moet overwinnen en dat je naar jezelf moet kijken. Voordat hij het pad vond, observeerde hij zichzelf zelfs al in zijn jeugd, iets wat hij in veel incarnaties heeft gedaan; veel van jullie ook.

Al die tijd was hij zich ervan bewust dat het spirituele pad vereist dat je naar jezelf kijkt, maar hij was zich er niet helemaal van bewust wat dat eigenlijk inhield. Het betekent dat hij de eerste jaren dat hij op het pad was, op een selectieve manier bereid was om naar zichzelf te kijken. Hij wilde wel bepaalde psychische problemen bekijken, maar andere niet, omdat hij nog gescheiden zelven had die het heel erg pijnlijk voor hem maakten om naar bepaalde dingen te kijken. Met andere woorden, hij dacht dat je als spiritueel persoon bepaalde dingen niet moest doen, zeggen of geloven en als hij zag dat hij dat aspect van het ego bezat, dan was hij bang dat hij zichzelf zou veroordelen en daarom had hij onderbewust weerstand om openlijk naar zichzelf te kijken.

Veel van jullie zullen dit ook bij jezelf herkennen. Misschien zitten jullie nog wel in dat stadium. Misschien zijn een groot deel van jullie dat stadium al gepasseerd. Deze boodschapper heeft jaren op het pad nodig gehad voor hij tegen ons, de geascendeerde meesters, kon zeggen: “Ik ben bereid om naar al mijn psychologische problemen te kijken.” Hij ging door diverse stadia heen, maar een paar jaar geleden kwam er een moment waarop hij wel naar alles wilde kijken. ik probeer niet te zeggen dat je onmiddellijk zover bent dat je onmiddellijk naar alles zou moeten kijken. in tegendeel, de reden dat ik jullie dit verhaal vertel, is dat het prima is dat je een bepaalde periode selectief naar jezelf kijkt. Dit is prima in orde, omdat je niet alle illusies op het achtenveertigste bewustzijnsniveau hoeft te zien. Je moet de illusie op het achtenveertigste niveau zien om op het negenenveertigste niveau te komen. Je hoeft alles niet in één keer te doen. Dat is het hele idee van het pad, en je de leringen te geven dat er honderdvierenveertig niveaus zijn opdat we het pad in kleine eenheden kunnen delen die beter voor je te hanteren zijn.

Je moet je er echter van bewust zijn dat je bij elke stap iets in jezelf moet zien, iets in jouw eigen psyche, en dat vereist dat je bereid bent om dat te doen en je moet je ervan bewust zijn dat er mensen zijn die al decennia lang op het pad zijn, die wel vorderingen hebben gemaakt, maar nu op een punt zijn gekomen dat er iets is waar zij niet naar willen kijken en dan houdt de vooruitgang op. Het komt tot een halt. En die mensen zijn aan het watertrappelen en dat kunnen ze heel lang doen, zelfs de rest van hun leven. Wij hebben dit gezien bij studenten van geascendeerde meesters in vorige dispensaties. Wij zien dit bij een paar mensen in deze dispensatie. Wij zouden liever hebben dat geen enkele student in deze dispensatie hierin vast komt te zitten, maar dan moet je wel bereid zijn om naar jezelf te kijken.

Wat betekent dit in de praktijk? Dat je bereid moet zijn om jezelf te observeren, vragen te stellen, maar dit is natuurlijk geen gemakkelijke benadering, omdat het kenmerk van het pad juist is dat jij op je huidige bewustzijnsniveau iets niet kunt zien vanwege een waarnemingsfilter, een illusie die dat blokkeert. Hoe ga je zien wat je niet kunt zien? Welnu, je kunt het onderzoeken, analyseren, observeren en enige vooruitgang boeken maar uiteindelijk is de manier om te zien wat je niet kunt zien, dat je een referentiekader krijgt dat buiten jouw waarnemingsfilter valt. Dat referentiekader kan een spirituele leer zijn, het kan een observatie zijn, maar de snelste manier om vooruit te gaan is natuurlijk dat je informatie van buitenaf ontvangt die je een referentiekader geeft, die je waarneming uitdaagt en je daardoor helpt om aan die waarneming te twijfelen.

Dit, mijn geliefden, is de derde manier om vooruit te komen en echte vooruitgang is natuurlijk een uitwisseling tussen de tweede, jezelf observeren, en de derde, informatie van buitenaf krijgen. Die derde manier om informatie van buitenaf te krijgen vormt het fundament voor wat men de goeroe-chela relatie noemt. Het woord goeroe is natuurlijk een Indiaas of Sanskriet woord. Het woord chela is een Indiaas woord en in India heb je een heel oude traditie iemand zichzelf vestigt als goeroe, meestal mannen. Misschien heeft hij een ashram, een huis waar hij woont en studenten aantrekt die komen en deel uitmaken van die ashram en zij zullen niet de hele tijd, maar wel zo af en toe, persoonlijk met de goeroe praten. De goeroe kan hen persoonlijk advies geven of zelfs hun illusies aanvechten. Dit heeft men een goeroe-chela relatie genoemd. In vorige dispensaties, vooral de Summit Lighthouse, hebben we daar veel over gesproken, in deze dispensatie minder en ik wil uitleggen hoe dat komt.

Deze boodschapper vond het pad toen hij achttien was door het boek van Paramhansa Yogananda ‘Autobiografie van een Yogi’ te vinden. Yogananda praat daarin zeer uitgebreid over hoe hij zijn persoonlijke goeroe heeft gevonden en hoe hij een onderdeel is geworden van die hele Indiase traditie dat één goeroe die in ieder geval één student aantrekt die zijn bewustzijn zo verhoogt dat hij ook zelf goeroe kan worden en op die manier wordt die traditie voortgezet. Deze boodschapper heeft zelfs op dat moment al beseft dat dit niets voor hem was, ook al was dit een mooie traditie. Hij voelde nooit de drang om naar India te gaan en hij had ook nooit de drang om een persoonlijke, fysieke goeroe te vinden zoals de traditie is in India. Hoe komt dat? Omdat deze boodschapper in zijn Goddelijke plan had staan dat hij misschien wel de boodschapper voor de geascendeerde meesters kon worden die boodschappen zou kunnen ontvangen die voornamelijk voor het Aquariustijdperk en de denkwijze in het Aquariustijdperk worden gegeven.

Toen hij achttien was besefte hij dat niet, maar later realiseerde hij zich dat het in het Aquariustijdperk de bedoeling is dat veel meer mensen een spiritueel pad zullen vinden die zich ervan bewust zullen zijn dat er een systematische manier is om niet alleen je eigen psyche te helen, maar om op hogere bewustzijnsniveaus te komen. Wij hebben vroeger gezegd dat wij in een eeuw zijn gekomen waarin een aanzienlijk deel van de bevolking in veel moderne naties begonnen is met hun behoefte aan zelfactualisatie te werken en wanneer je in die fase komt, dan sta je open voor het concept van een spiritueel pad, een systematische manier om jezelf te verbeteren en dat betekent dat veel mensen ook open gaan staan voor het concept van een goeroe, een leraar, een gids, een coach, hoe je het maar noemen wilt.

Deze boodschapper kwam op een bepaald moment tot het besef, of liever wij gaven hem dat besef, dat de traditionele goeroe-chela relatie gewoon niet erg praktisch was in het Aquariustijdperk. Wanneer je een fysieke goeroe hebt die in een ashram leeft, dan kan die goeroe alleen maar persoonlijk contact hebben met een beperkt aantal studenten. Je weet wel dat er in een bepaalde periode heel veel Indiase goeroes in het westen bekend werden. Je hebt gezien dat duizenden mensen naar de ashram van de goeroe reisden en daar dan woonden en werkten en misschien in een grote groep naar de goeroe luisterden, maar er waren maar slechts heel weinig mensen hadden persoonlijk contact met een goeroe.

Wanneer de situatie zo is dat miljoenen mensen in het westen openstaan voor het spirituele pad, dan is het wel duidelijk dat het gewoon niet mogelijk is dat die allemaal naar India reizen, of zelfs in het westen een persoonlijke fysieke goeroe vinden, wanneer er miljoenen mensen openstaan voor dit proces, dan zou je tienduizenden goeroes nodig hebben om hen allemaal persoonlijk aandacht te schenken en er zijn niet veel goeroes die zijn geïncarneerd die daar geschikt voor zijn. Dat zou betekenen dat veel van hen daarna in contact zouden komen met valse goeroes die hen op het pad zouden laten verdwalen.

Wat is de praktische oplossing hiervoor? Eén aspect van de oplossing is natuurlijk dat mensen een leer van de geascendeerde meesters vinden, die leer zo omarmen dat ze persoonlijk contact met de geascendeerde meesters beginnen te krijgen, waardoor ze persoonlijk feedback kunnen krijgen, persoonlijke leiding van ons ontvangen, maar dat gebeurt in je innerlijk, niet door een fysieke goeroe, zelfs niet door een fysieke boodschapper. Dit is, zoals we al heel vaak hebben gezegd, uiteindelijk het doel van onze leringen; dat jij dat zelfstandig kunt doen, omdat je niet meer afhankelijk bent van de leer in de buitenwereld. Je hebt geen boodschapper op de wereld nodig, maar je heb rechtstreeks contact met de geascendeerde meesters in je innerlijk. Wij worden niet door tijd en ruimte beperkt. Wij hebben onbeperkte aandacht. Wij kunnen letterlijk met miljoenen studenten tegelijk bezig zijn. Je zult dit niet met je lineaire gedachten kunnen bevatten, maar dat komt omdat wij de lineaire geest hebben getranscendeerd. Wij worden niet op die manier beperkt.

Nu is de vraag voor jullie als spirituele studenten: “Kunnen jullie ook rechtstreeks aanwijzingen van ons ontvangen in jullie innerlijk?” Je ziet dan dat veel van jullie nog niet zover zijn dat jullie duidelijke aanwijzingen van ons kunnen ontvangen. misschien wel zo af en toe, maar dat gebeurt niet vaak en veel van jullie weten ook dat jullie in een periode zitten waarin je wel enkele innerlijke aanwijzingen hebt ontvangen, jullie krijgen wel intuïtief inzichten maar dat je gedachten daaraan gaan twijfelen, die betwijfelen het, redeneren het weg, zodat je het kunt negeren of het op een of andere manier in je bestaande wereldbeeld kunt inpassen.

De waarheid is dat zelfs als je een leer van de geascendeerde meesters vindt, er nog steeds een periode is waarin je een fysieke goeroe nodig hebt. Zoals we al vaker gezegd hebben, openbaren we ons niet aan jou op een manier die niet valt te ontkennen, of dat je ineens letters van vuur op de muur ziet. We geven je innerlijk intuïtief een gevoel dat je gedachten over het hoofd kunnen zien, negeren of wegpraten. Dit is een onderdeel van de Wet van Vrije Wil, dat het aannemelijk moet zijn dat je iets ontkent. Van tijd tot tijd kan het heel erg helpen als er fysiek iemand is die je iets vertelt of je op andere manieren feedback geeft, op een manier die je gedachten moeilijker kunnen negeren of wegpraten.

Met andere woorden, hoewel je de leer van de geascendeerde meesters hebt gevonden, kun je nog je profijt hebben van een fysieke ‘goeroe’. Dat is niet iemand die zich als goeroe heeft gevestigd, die de titel goeroe heeft, maar die iemand is die als een goeroe voor jou fungeert door je iets te presenteren wat jou kan helpen om je huidige illusie aan te vechten en die los te laten. Wat voor goeroe is dat?

Degenen van jullie die bekend zijn met de Summit Lighthouse, weten dat ik onder de naam El Morya destijds een motto had: “Als de goeroe een mier is, sla er dan acht op.” Dit betekent natuurlijk niet dat ik wil dat mijn studenten met een vergrootglas naar buiten gaan en bij een mierenhoop knielen om het gedrag van mieren te bestuderen. Het betekent dat als iemand niet de titel goeroe heeft, maar precies op alle anderen lijkt, maar die jou wel iets presenteert wat jij moet horen, sla daar dan in ieder geval acht op, ook al heeft iemand geen titel, ook al lijkt iemand geen gezag te hebben.

Begrijp je waar ik nu op aanstuur? Dit gaat naar het punt toe waarop jij je houding ten aanzien van relaties, wat voor relatie ook, kunt veranderen. Je kunt die bewust veranderen, omdat je bereid bent om bewust toe te geven dat iedereen met wie jij een relatie hebt, de goeroe kan zijn die zich heeft vermomd als mier en je op elk willekeurig moment iets kan vertellen of bepaalde feedback geven die je moet horen, iets wat je fysiek kunt horen of zien en daarom is het moeilijker voor je gedachten, je ego, om iets te ontkennen of weg te redeneren. Met andere woorden, ik zeg nu dat de meest constructieve houding die je kunt aannemen ten aanzien van relaties is dat iedereen waar je een relatie mee hebt, de goeroe kan zijn die zich heeft vermomd.

Vanzelfsprekend vereist dit wat voorzichtigheid en onderscheidingsvermogen. Ik zeg niet dat je nu moet luisteren naar alle mensen waar je een relatie mee hebt en denken dat als ze iets zeggen, dat het iets is waar jij aandacht aan moet schenken en je leven veranderen of je houding veranderen vanwege de dingen die zij zeggen. Natuurlijk moet jij je eigen beslissingen nemen, maar je kunt er relatief snel achter komen of iemand zo af en toe iets zal zeggen of doen waardoor er een bepaalde reactie in je hartchakra komt.

In het begin kan het voelen alsof je even pauzeert. Er is een vacuüm, stilheid, er is een moment van stilte. Het lijkt bijna of je hartchakra even aarzelt. Veel van jullie kennen dit al, maar je kunt leren om dit tamelijk snel te herkennen door je aandacht erop te vestigen en wanneer je die reactie in je hartchakra voelt, dan weet je dat er iets in de daden van die persoon is, of in wat ze zeggen, waar jij aandacht aan moet schenken. Dit betekent niet dat jij letterlijk beslist moet doen wat iemand zegt, maar beseffen dat er iets is waar jij over na moet denken, op moet mediteren. En een van de eerste dingen waar je op moet mediteren is natuurlijk je eigen reactie. Kun je inzien dat er een bepaalde reactie in je gedachten komt die het tegenovergestelde is van die stilheid, die pauze in je hartchakra?

Ik zeg nu eigenlijk dat dit een van de manieren is om de Bewuste Jij als zuiver gewaarzijn in een mildere vorm te ervaren, zoals we over gesproken hebben. Het is de manier waarop je uit je waarnemingsfilter begint te gaan, wanneer je er nog niet helemaal aan toe bent om er helemaal uit te stappen en volledig zuiver gewaarzijn te ervaren. Maar je realiseert je dat er iets is. Er vond een soort verschuiving plaats, een soort reactie die buiten alledaagse omging en wanneer je leert om hier aandacht aan te schenken, dan kun je zeggen: “O, hier is iets mee. Wat is het?” Dan kun je het je spirituele leraar, je geascendeerde meester, hoe je het ook beziet, of andere mensen vragen. Dat kan misschien niet de persoon zijn die iets tegen jou heeft gezegd, om het je duidelijker te maken, maar je kunt er in ieder geval wel met mensen over beginne te praten. Je kunt ernaar kijken in boeken. Je kunt naar onze leringen kijken. Je kunt proberen om iets helder te krijgen.

Dit is de belangrijkste praktische richtlijn die ik je wil geven als Chohan van de Eerste Straal. Beschouw elke relatie die je hebt als een mogelijke ontmoeting met een goeroe vermomd als mier. Dit kan echt je houding ten aanzien van relaties diepgaand veranderen. Veel van wat je krijgt, zul je natuurlijk gewoon kunnen negeren. De uitdaging is dat je het onderscheid kunt maken tussen wat je kunt negeren en wat niet, maar er is iets wat je kunt leren door dit te oefenen en natuurlijk zullen de andere Chohans je ook advies geven.

Welnu, voor ik alle tijd die mij is toegewezen, verbruikt heb, wil ik nog op één onderwerp gedetailleerder ingaan. IK BEN de Chohan van de Eerste Straal. Als je mijn boek met de invocaties leest dat recentelijk is gepubliceerd, dan zie je dat ik over het feit spreek dat de mensen een bepaalde initiatie moeten ondergaan wanneer ze naar mijn retraiteverblijf in Darjeeling komen en dat niet verder kunnen komen totdat ze daarvoor zijn geslaagd. Zij kunnen niet door naar de andere Chohans; zij kunnen eigenlijk niet verder komen op het pad.

Eerlijk gezegd is er de laatste eeuw in dispensaties van de geascendeerde meesters altijd een bepaald percentage studenten geweest die de leringen hadden gevonden en daar heel erg enthousiast over werden. Ze stonden in vuur en vlam zoals men soms zei en zij bestudeerden de leringen heel ijverig. Zij stapten in de organisatie, zeiden uren achter elkaar decreten op, maar al snel nadat ze de leringen hadden gevonden, begonnen ze de overtuiging te krijgen, dat ze de basis onder de knie hadden of dat ze misschien helemaal begrepen waar het pad over ging. Zij hadden een mentaal beeld over wat het inhield om chela te zijn, wat je moest doen en wat niet, en zij dachten dat zij zich automatisch voor hun ascensie zouden kwalificeren als ze dit de rest van hun leven zouden blijven doen.

Dit zijn de studenten die niet voor die eerste initiatie slagen en daardoor vast komen te zitten. De waarheid is natuurlijk juist dat er niet slechts één initiatie is, omdat je op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus kunt komen vast te zitten, omdat je om een bepaalde reden denkt dat je het nu allemaal hebt uitgezocht, dat je weet hoe het pad werkt en dat je geen illusies meer hebt die je moet loslaten en daarom stop je met het onderzoeken van je waarnemingsfilter. Ik wil je nu een heel eenvoudige richtlijn geven om die, als je daartoe bereid bent, toe te passen op jezelf om te zien of je vastzit. En de waarheid is dat je op elk van de honderdvierenveertig niveaus een bepaalde illusie hebt en die illusie houdt in dat er bepaalde standpunten zullen zijn, bepaalde ideeën, bepaalde overtuigingen, waar je heel erg gehecht aan bent op dat niveau. Zonder hier al te diep op in te gaan, kunnen we heel kort zeggen dat je een ego hebt op elk van die niveaus en je ego heeft altijd zekerheid nodig. Hij moet het gevoel hebben dat hij de macht heeft, omdat hij weet hoe het leven werkt. Het ego krijgt het gevoel dat hij de controle heeft als hij een bepaald standpunt aanneemt en zegt: “Dit is het absolute inzicht. Dit is het uiteindelijke inzicht.” Dit kunnen standpunten zijn over het pad, maar ook over de wereld.

Jij kunt naar jezelf kijken, naar je reactie op bepaalde situaties, en zeggen: “Is er een standpunt op de wereld waar ik aan gehecht ben, iets wat heel erg belangrijk voor mij is, waar ik ruzie over maak, waar ik andere mensen van probeer te overtuigen dat dit het juiste standpunt is en ruzie maak met iemand die daaraan twijfelt of een andere mening heeft?”

Als je neutraal hierover kunt zijn, dan zie je dat er de laatste jaren, door de pandemie, door de verkiezingen in de Verenigde Staten, en andere problemen die jullie hebben gehad, heel erg sterke overtuigingen zijn geweest waar jullie heel erg aan gehecht waren. Jullie hebben hierover soms heftige ruzies met andere mensen gehad en dit is een teken dat je op een bepaald niveau vast bent komen te zitten. Het is gewoon een teken dat je vastzit op een bepaald niveau en pas verder zult komen wanneer je begint te onderzoeken: “Waarom ben ik zo gehecht aan dit specifieke standpunt? Waarom is dat belangrijk voor me?”

De waarheid is eenvoudig dat standpunten en overtuigingen steeds minder belangrijk voor je worden naarmate je dichterbij het honderdvierenveertigste niveau komt. Je komt bij het honderdvierenveertigste niveau en wat hebben we gezegd? Je moet omkijken naar de aarde om te zien of je nog ergens aan gehecht bent, of er iets is wat je naar de aarde terug trekt. Als je een standpunt heb waar je heel erg aan gehecht bent, dan kun je niet ascenderen. Natuurlijk moet je die standpunten loslaten voor je op het honderdvierenveertigste niveau aankomt, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Hoe verder je op het spirituele pad komt, hoe minder gehecht je bent aan die standpunten. Je kunt hiernaar kijken en begrijpen dat als je ergens aan gehecht bent, dit je tegenhoudt, dit je vooruitgang tegenhoudt, je blijft watertrappelen op een bepaald niveau van het pad en dan kun je beslissen of je dat standpunt wilt onderzoeken of dat je daar wilt blijven en nog meer van die ervaring wilt krijgen. Dit laat ik helemaal aan jou over.

Een andere maatstaf die ik jullie wil geven, is dat er een aantal van jullie die we observeren, die al heel lang op het pad zijn, een bepaalde mening hebben gekregen. Laat ik één voorbeeld noemen. Sommigen van jullie hebben de leringen die door deze boodschapper zijn gegeven, al tamelijk snel gevonden. Jullie zijn begonnen met de boeken van Maitreya ‘Master Keys tot Spiritueel Freedom’, het boek van Jezus over de cursus in Christusschap en jullie hebben de cursus in Christusschap gedaan en daarna, toen we begonnen met de boeken over de zeven stralen, te beginnen met het boek van de Maha Chohan, de cursus in zelfmeesterschap, heeft een aantal van jullie besloten: “O, ik heb al die geavanceerdere leringen gedaan in de boeken van Maitreya en Jezus. Ik hoef de leringen van de Chohans niet meer door te werken, omdat Maitreya hoger is dan de Chohans.”

Welnu mijn geliefden, Maitreya staat natuurlijk op een hoger niveau in de hiërarchie dan de Chohans, maar wat hebben we jullie heel vaak verteld over wat wij doen door deze boodschapper en eerdere boodschappers? Wij geven progressieve openbaringen. Wij hebben niet de hoogste lering gegeven die mogelijk was aan het begin van deze dispensatie. Wij hebben leringen gegeven voor een bepaald bewustzijnsniveau.

In het begin was een van de doelen van de Ask Real Jezus website leringen aan mensen geven die al vele levens lang gevangenzaten in de christelijke traditie, waardoor die zich daarvan konden bevrijden en meer inzicht kregen dan daarvoor. Wij hebben ook leringen gegeven die bestemd waren voor mensen uit eerdere dispensaties, vooral de Summit Lighthouse, die naar deze dispensatie waren gekomen en toen hebben we hen een hogere lering gegeven dan in de Summit Lighthouse mogelijk was. Maar dit was wel een lering die werd afgemeten aan het bewustzijnsniveau dat de studenten in die tijd hadden, die het collectieve bewustzijn had in die tijd.

Je kunt dus wel denken dat onze leringen op de zeven niveaus vanaf het achtenveertigste tot het zesennegentigste niveau een lager niveau hebben dan de eerdere leringen, maar het blijft een progressieve lering. Met de cursus in zelfmeesterschap hebben we een heel duidelijk fundament gelegd voor het spirituele pad dat nog nooit eerder zo duidelijk is beschreven. Nu kan het zijn dat een paar studenten al verder zijn dan het zesennegentigste niveau, maar zelfs dan kun je nog profijt hebben van de cursus in zelfmeesterschap, omdat die ervoor zorgt dat je geen stappen overslaat of over het hoofd ziet, dat er geen fundament is voor het pad dat je nog niet volledig hebt geïnternaliseerd.

Jullie kunnen allemaal je voordeel doen met de cursus in zelfmeesterschap, omdat het je een sterk fundament geeft om verder te gaan met de hogere leringen. Je weet ook dat het boek ‘Mijn Levens met’ en de leringen daarna over je gescheiden zelven en je geboortetrauma ook een stap naar een hoger niveau onderwijs was die directer is voor mensen die willen werken aan de diepste aspecten van hun persoonlijke psyche.

Als je van het pad en de leringen denkt dat je het allemaal al weet en jij precies weet wat je moet doen, en dat de rest van je leven alleen maar hoeft te blijven doen, dan zeg ik je dat jij jezelf hebt vastgezet. En als je echt je grootste potentieel wilt gebruiken dat je zelf in je Goddelijke plan hebt gezet, dan moet je zorgen dat je weer loskomt. En er zijn wel leringen die je daar natuurlijk bij kunnen helpen, als je ijverig de cursus in zelfmeesterschap toepast, dan zullen de meesten van jullie wel in staat zijn om weer los te komen.

Ik stel voor, de zeven Chohans stellen voor, dat je na het volgende webinar voor Korea begint en dat alle studenten overal ter wereld een wake doen door de invocaties in alle acht boeken van de cursus in zelfmeesterschap op te zeggen. De boodschapper kan jullie meer aanwijzingen geven over dit in de praktijk zal gaan, maar ik raad jullie allemaal aan om hieraan mee te doen. En als je de boeken niet hebt gelezen, bestudeer dan de hoofdstukken die met de invocaties corresponderen die jullie opzeggen.

Hiermee sluit de opmerkingen af die ik jullie als Chohan van de Eerste Straal wilde geven en ik verzegel jullie nu in een vlam, de Blauwe Vlam van de Wil en de Kracht van God die in werkelijkheid de creativiteit, de creatieve drang van God is en daarom dank ik jullie voor jullie aandacht.

*De aanwijzingen zullen op de website komen te staan bij News (Nieuwe berichten en informatie).