Het Overwinnen van lagere Krachten zal je in staat stellen om vrijere Keuzes te maken

 

Geascendeerde meester Aartsengel Michaël, 3 september, 2021 – Webinar voor Amerika

IK BEN de geascendeerde meester Aartsengel Michaël. Ik ben de aartsengel van de Eerste Straal van Godkracht en Godwil. Op deze planeet bestaat al heel lang een verkeerd begrip van Gods wil: dat Gods wil een externe God is die een wil heeft voor wat jij moet doen of niet. Met andere woorden, de externe God wordt afgeschilderd als een tiran en zijn wil is een keurslijf.

Deze boodschapper heeft jaren geleden geworsteld met het concept Gods wil en dat juist dit concept over Gods wil een externe wil is. Hij had intuïtief ietwat het gevoel dat hij zijn eigen wil niet kon of zou moeten overgeven aan die externe God, maar hij kon het enigma niet oplossen, omdat hij nog niet zover op het pad was dat hij het valse beeld van God kon doorzien zoals dat door heel veel religies op aarde wordt neergezet.

Hij realiseerde zich dat je op het spirituele pad in zekere zin bereid moet zijn om te gehoorzamen aan de leraar, om de initiaties te kunnen doen en de methodes van de leraar te gebruiken – maar wat voor zin heeft een leraar als je voortdurend in opstand komt tegen die leraar? Nadat hij hier heel lang mee geworsteld had, kwam hij uiteindelijk zover dat hij op een dag zei: “Oké God, toon me wat je van mij wilt en dan zal ik dat doen.” Toen werd hij stil en tot zijn verbazing kwam er diep vanuit het innerlijk van zijn wezen een impuls: “Hoe zou het zijn als het Gods wil is dat jij je eigen beslissingen neemt?” Hier schrok hij van, omdat hij dat niet had verwacht en daardoor ging hij niet alleen nadenken over zijn beeld van God, maar ook zijn begrip van vrije wil.

De waarheid is dat het Gods wil is dat alle niet-geascendeerde wezens vrije wil bezitten. Zij hebben de vrije wil om elk scenario te spelen dat zij moeten spelen, zolang ze dat moeten spelen, totdat ze hun bewustzijn kunnen veranderen en dat scenario niet meer willen spelen. Wat heeft Gods wil en vrije wil te maken met relaties op aarde? Welnu, het is Gods wil dat elk individueel verlengstuk van hemzelf vrije wil bezit. Dit houdt in dat God, in een hogere manifestatie van dat woord, zich niet bemoeit met menselijke relaties op aarde.

Deze sfeer is niet geascendeerd. God houdt je relaties niet in de gaten. God heeft niet een wil voor hoe jouw relaties zich moeten ontwikkelen. God is daar niet bij betrokken. Wij, de geascendeerde meesters, kunnen ons met jouw relaties bemoeien als je ons wilt uitnodigen, maar dat laten we over aan jouw vrije wil. Als je er geen belang bij hebt dat wij je met je relaties en groei bemoeien, dan zullen we jou met rust laten. Dit is een heel eenvoudige dynamiek die de meeste menselijke wezens op aarde nog lang niet snappen en dit vormt op veel subtiele manieren een belemmering in hun relaties. Op deze planeet bestaat een heel erg oude cultuur, traditie, een oud idee, een heel erg oud beest (monster), die een vals beeld van God heeft geschapen, namelijk dat God heel erg betrokken is bij alle aspecten van jouw leven. En daardoor bestaat ook het beeld dat God bepaalde rollen voor mannen heeft bepaald, en ook bepaalde rollen voor vrouwen.

In de patriarchale religies van Abraham, het judaïsme, het christendom en de islam, tot aan Genesis toe, is een scheppingsverhaal bedacht dat God eerst de man schiep en daarna de vrouw om de man te dienen. Er staan heel veel voorbeelden in het Oude Testament van strenge regels die voor mannen en vrouwen gelden; dat mannen altijd superieur zijn en dat vrouwen het hoofd van de huishouding moeten gehoorzamen. Bij veel religieuze mensen beginnen de moeilijkheden in hun relatie bij hun religieuze oriëntatie, hun religieuze overtuigingen. Veel te veel mannen geloven dat vrouwen een tweederangs rol zouden moeten spelen in de relatie. Dit is zelfs het geval in de verder ontwikkelde moderne naties waar religie de bevolking niet meer zo in haar greep heeft.

Wat gebeurt er in een relatie als dit zo is? Zonder dat ze het weten, vormt juist de overtuiging dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen mannen en vrouwen, tussen de rol van mannen en vrouwen, dat vrouwen een tweederangspositie zouden moeten innemen ten opzichte van mannen, de toegang tot het bewustzijn van de mensen en hun relatie voor bepaalde krachten waar de meeste mensen zich niet van bewust zijn.

Moeder Maria heeft heel eloquent beschreven dat de mensen zich van veel dingen niet bewust zijn als het om energie gaat. Dat de moderne naties wel willen dat de mensen zich bewust zijn van de fysieke gevolgen van hun daden, maar nog niet zover zijn dat zij ook willen dat ze zich bewust zijn van de energetische consequenties op het emotionele, mentale en identiteitsniveau. Moeder Maria heeft uitgelegd dat alles wat de mensen doen, gebeurt met energie en energie met een lagere vibratie zal zich verzamelen totdat die de bewuste gedachten van iemand begint te beïnvloeden. Dit is natuurlijk een heel belangrijk besef dat de mensen moeten krijgen.

Maar wanneer je begint te herkennen dat alles energie is, dan begrijp je dat er verschillende niveaus van vibratie zijn, omdat vibratie het kenmerk is van energie. Ineens moet je gaan overdenken dat er ook niveaus van de wereld zouden kunnen zijn naast het materiële niveau, die je met die fysieke zintuigen en de meeste wetenschappelijke instrumenten die uit materie bestaan, kunt waarnemen. Dit is een van de geavanceerdere aspecten die de wetenschap al heeft ontdekt. Veel wetenschappers, filosofen en denkers, zijn hierover gaan nadenken: dat er andere domeinen moeten zijn, andere niveaus van de werkelijkheid, maar zij zijn nog niet gaan begrijpen, in ieder geval niet op grote schaal, hoe dit alle menselijke wezens beïnvloedt.

Om dit dus helemaal goed te kunnen begrijpen, moet jij je ervan bewust zijn dat de fysieke aarde eigenlijk een energieveld is. De fysieke aarde is gemaakt van energie, van vibraties binnen een bepaald spectrum maar er zijn ook nog vibraties naast het fysieke, materiële spectrum, maar die vibraties zijn echter niet gescheiden van de fysieke aarde. De fysieke aarde is een energieveld dat bestaat binnen een groter energieveld, het is onafscheidelijk verbonden met, het is een onderdeel van, een groter energieveld en je kan de fysieke aarde niet scheiden van dat grotere energieveld. Dit grotere energieveld heeft drie aparte niveaus, het emotionele, het mentale en identiteitsniveau, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog het spirituele niveau.

Jullie hebben binnen deze wereld vier niveaus, zoals we zouden kunnen zeggen; alles op aarde bestaat binnen die vier niveaus. Er is een oud gezegde ‘niemand is een eiland’, maar het gezegde zou eigenlijk moeten zijn ‘geen enkel energieveld is een eiland’. Er bestaat geen apart energieveld. Er zijn natuurlijk ook persoonlijke energievelden; die bestaan niet in een soort vacuüm maar binnen het grotere energieveld dat bestaat uit het emotionele, mentale en identiteitsrijk die de planeet aarde vormen. Geen enkele fysieke planeet staat op zichzelf. De fysieke planeet is een uitdrukkingsvorm van de drie hogere energievelden. We zouden kunnen zeggen dat die een manifestatie, een openbaring, van die velden is, als je in die termen wilt spreken. Nu terug naar de moderne naties die willen dat hun burgers die kennis krijgen, de consequenties kennen. Je kunt deze kennis hebben en de consequenties niet volledig begrijpen, als je niet begrijpt dat er nog drie andere niveaus in het energieveld zijn waarin je leeft en als je niet begrijpt dat jij als individueel menselijk wezen door die niveaus wordt beïnvloed.

Ik heb gezegd dat je een eigen persoonlijk energieveld hebt, je hebt een fysiek lichaam dat eigenlijk een energieveld is; je bezit een emotioneel lichaam, je bezit een mentaal lichaam en een identiteitslichaam. Maar jouw energieveld bestaat niet als enige, het bestaat binnen een groter energieveld. Dit energieveld kunnen we net zo goed het collectieve bewustzijn noemen. Met andere woorden, je emotionele lichaam is een energieveld, maar wanneer mensen meestal aan een energieveld denken, dan denken ze aan iets wat onbewust is, maar je emotionele lichaam is niet onbewust, het wordt doordrenkt met bewustzijn; daardoor kun je emoties voelen. Je mentale lichaam is niet onbewust, het wordt doordrenkt met bewustzijn; daardoor kun je denken maar je ook bewust zijn van jouw gedachten en het feit dat je denkt.

Je identiteitslichaam wordt ook doordrenkt met bewustzijn; daardoor kun je een gevoel hebben over wie jij bent. Dit betekent dat jouw energieveld, bijvoorbeeld je emotionele lichaam, bestaat binnen het grotere collectieve emotionele lichaam en dat het collectieve emotionele lichaam ook niet onbewust is. Dit bestaat natuurlijk ook uit bewustzijn, daar heerst een bepaald niveau van bewustzijn dat een combinatie is van al die individuele energievelden en al die afzonderlijke emotionele lichamen.

Je kunt dan naar het hogere niveau van inzicht gaan dat energie niet hetzelfde is als bewustzijn. Wanneer je bewustzijn beschouwt als iets wat menselijke wezens bezitten, namelijk dat je zelfbewust bent, je bent je van jezelf bewust, je bent je van jouw eigen bestaan bewust, dan bezit energie geen zelfbewustzijn. Je hebt energie in je emotionele lichaam, je hebt bepaalde gevoelens, en die energie is niet zelfbewust, die is zich er niet van bewust dat het bestaat. Alles in de wereld van vorm is echter een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van de Schepper en daardoor is alles een uitdrukkingsvorm van bewustzijn en heeft alles bewustzijn in zich. Dit betekent, zoals we al vaker hebben uitgelegd, dat die energie wel een rudimentaire vorm van bewustzijn kan krijgen wanneer je die concentreert in een bepaalde matrix, een bepaald patroon. Dit is niet het zelfbewustzijn dat je als mens bezit, maar het soort bewustzijn dat je bijvoorbeeld bij veel dieren zou zien.

Een dier is zich er niet van bewust dat het bestaat, het is zich er niet van bewust dat het een vos is, maar heeft wel een bepaald niveau van bewustzijn dat hem in staat stelt om op voedsel te jagen, een partner te vinden en jongen op te voeden. Menselijke wezens zeggen, wetenschappers zeggen, dat dieren dit instinctief doen, maar het dier is eigenlijk een uitdrukkingsvorm van een bepaald patroon dat energie verzamelt zodat er een rudimentaire vorm van bewustzijn ontstaat, de vaardigheid om op je omgeving te reageren. Dat verschilt niet zoveel van wat er is bereikt met computers die het vermogen hebben om te reageren, die bewustzijn, zoals jullie het noemen, kunnen imiteren.

Zodra jij je dit realiseert, kun je tot het besef komen dat menselijke wezens bepaalde patronen van energie, bepaalde matrices, in hun persoonlijke energieveld maar ook in het collectieve energieveld, kunnen scheppen die zich ervan bewust worden dat zij voedsel nodig hebben om in leven te blijven. Het voedsel dat zij nodig hebben, is natuurlijk energie en zij kunnen dat alleen maar krijgen van de wezens die hen hebben geschapen, namelijk menselijke wezens. Dit zou je energetische wezens kunnen noemen; je kunt ze ook entiteiten, demonen, beesten, monsters, en dergelijke, noemen. Je zou een totaal neutrale wetenschappelijke term kunnen bedenken, en dat is iets wat wetenschappers in de niet al te verre toekomst ook zullen doen, wanneer zij eindelijk begrijpen dat zulke wezens bestaan, omdat zij ze zichtbaar kunnen maken op de monitor van computers en diverse screeningsinstrumenten.

Zodra jij je realiseert dat zulke energiewezens bestaan en dat ze die energie van mensen moeten krijgen om in leven te blijven, dan kun jij zeggen dat je relatief goed geïnformeerd bent, omdat je dan weet wat de consequenties van jouw keuzes zijn. En dat betekent dat je dan kunt beoordelen of je die keuze wel wilt maken. Op aarde bestaat een heel oud bewustzijn met betrekking tot wil en wilskracht dat door de gevallen wezens is bevorderd: Als je echt vrije wil hebt, dan zou je alles moeten kunnen doen wat je wilt zonder dat er consequenties uit voortvloeien die je in de toekomst kunnen beperken.

We hebben al vaker uitgelegd dat je niet eens weet dat je een keuze hebt gemaakt als er geen consequenties zouden zijn. Er moeten wel consequenties zijn om een keuze te kunnen maken opdat je kunt beoordelen: “Wil ik hier meer van of wil ik meer? Wil ik het bewustzijn transcenderen dat deze consequentie heeft gecreëerd?”

Dit is de manier waarop je groeit, zo leer je, zo maakt jouw vrije wil zich kenbaar. Je maakt een keuze, je ziet wat de consequentie is en wanneer je weet wat de consequentie is, dan kun je de volgende keer een betere keuze maken. De consequentie beperkt je keuze dus niet, maar stelt je in staat om te weten wat de consequentie is en dan word je zelfverzekerder bij het maken van keuzes omdat je nu weet wat het gevolg zal zijn. Als jij je niet bewust bent van de consequentie, dan kun je niet bewust een keuze maken. Dan raakt je vrijheid beperkt.

Die wordt beperkt. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat iemand, die door de tijd heen de gewoonte heeft gekregen om in bepaalde situaties boos te worden, die boosheid niet altijd heeft opgebouwd in één leven, maar vaak in meerdere levens. Hij bouwt een entiteit, een energiewezen in zijn emotionele lichaam op, een energiewezen dat gemaakt wordt van de energie van boosheid, die een specifieke vibratie heeft, een bepaalde matrix van de overtuigingen die iemand heeft van wanneer het noodzakelijk is om boos te reageren en waarom het goed is om boos te worden en die op andere mensen af te reageren. Er bestaat een matrix van overtuigingen en er wordt energie verzameld die een bepaalde vibratie heeft die dit energiewezen in het emotionele lichaam van iemand creëert.

Na een poosje begint deze energie voldoende kracht en bewustzijn te krijgen om zich te kunnen realiseren dat hij in leven moet blijven en daarom moet hij meer energie van boosheid te pakken zien te krijgen van de persoon die hem heeft gecreëerd. Hij begint dus, niet bewust, niet opzettelijk, maar hij begint wel magnetische aantrekkingskracht op de bewuste gedachten van die persoon uit te oefenen. Je ziet dat iemand al eerder in bepaalde situaties boos werd, maar nu is die energie sterker geworden, de reikwijdte is groter geworden, waardoor er nu steeds meer situaties komen waarin die persoon boos wordt. Je kunt ook zien dat die boosheid intenser wordt, iemand wordt steeds bozer en reageert zich heviger op andere mensen af. Dit komt eenvoudig omdat de persoon nu niet meer de keuze maakt om boos te worden. Hij heeft zijn vrije wil in veel situaties opgeschort en laat zijn of haar reacties gewoon aan deze energie over en eigenlijk wordt dan het energiewezen boos.

We zouden ook kunnen zeggen dat er een gescheiden zelf bij betrokken is, maar het gescheiden zelf is iets anders dan het energiewezen. In plaats dat iemand een keuze uit vrije wil maakt over hoe hij op een situatie wil reageren, heeft hij zijn vrije wil ingetrokken en maakt hij geen vrije keuze. Hij reageert alleen maar instinctief zouden we kunnen zeggen, en dat is de manier waarop de wetenschap iets verklaart wat zij niet kunnen verklaren. Zij begrijpen niet wat instinct is, maar hebben er een naam aan gegeven en denken dat ze dan weten wat het is en hoe het werkt. Maar de persoon reageert niet bewust en dat beperkt zijn vrije wil. De entiteit die je hebt geschapen, het energetische wezen dat je hebt opgebouwd, beperkt jouw vrije wil.

Als je dit eenmaal weet en toegeeft – en nogmaals, veel psychologen kunnen dit bevestigen, veel van hen hebben die observatie ook al gedaan, dat een cliënt soms eerst gewoon bij hen in een stoel zit te praten, en dan ineens verandert, dan lijkt het alsof iets de gedachten van die persoon heeft overgenomen, alsof zij door iets worden bezeten  en bijna reageren alsof ze iemand anders zijn.

Wetenschappers, psychologen, hebben geworsteld om dit te begrijpen; zij gebruiken ideeën als meervoudige persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie, gespleten persoonlijkheid, om dit te verklaren. Maar de verklaring is eigenlijk dat die persoon bepaalde energiewezens in zijn drie hogere lichamen heeft die de reacties van iemand soms even – of zelfs altijd – overnemen.

Dit gepersonaliseerde energiewezen is natuurlijk slechts een deel van het verhaal, omdat je individuele energieveld binnen het collectieve veld bestaat. De mensheid heeft door de tijd heen collectief energiewezens in dat collectieve energielichaam opgebouwd. Je hoeft bijvoorbeeld niet heel erg veel moeite te doen om te begrijpen dat heel veel mensen door de geschiedenis heen enorme hoeveelheden energie hebben geuit die uit boosheid bestaat. Zij hebben veel redenen en rechtvaardigingen verzonnen voor die boosheid, om zich boos te voelen, maar ook om die boosheid op anderen af te reageren. Mannen hebben bijvoorbeeld veel redenen verzonnen om boos op vrouwen te worden wanneer vrouwen weigeren om de rol te spelen die hen van te voren is toebedeeld; die God zogenaamd zelf heeft bedacht, alsof dat realistisch was (want zoals ik heb gezegd is dit niet zo.) Je realiseert je dan dat het heel erg logisch is dat die energiewezens zich in het collectieve energieveld bevinden.

Die energiewezens zijn vanzelfsprekend veel groter dan de energiewezens in het persoonlijke energieveld van de mensen, omdat ze gedurende heel lange tijd door heel veel mensen zijn gevormd en daardoor heel groot en sterk zijn geworden. Dit betekent dat die energiewezens de mensen individueel kunnen beïnvloeden net zoals het energiewezen dat zich in het energieveld van één persoon bevindt. Hoe doen ze dat? Zij doen dat door een bepaalde energie, hun eigen soort energie, op iemand te richten. Het persoonlijke energiewezen kan dit veel gemakkelijker doen omdat hij al in het energieveld van die persoon zit, dan komt die impuls dus uit hun innerlijk.

De collectieve wezens moeten om te beginnen in ieder geval een impuls van deze energie van buitenaf op iemand richten en dan is het heel goed mogelijk dat mensen door hun energieveld bepaalde bescherming krijgen waardoor ze niet gevoelig zijn voor de projecties van energie die van buitenaf komen. Dit betekent dat de collectieve entiteiten beperkt macht over de mensen hebben, over de bewuste gedachten van de mensen. Maar zij kunnen wel een zekere toegang hebben tot het bewustzijn van de mensen door de individuele energie die mensen in hun energieveld hebben.

Nogmaals, er is een reusachtig collectief beest dat uit boosheid bestaat. Bij ieder van jullie die dit hoort of leest zou op elk willekeurig moment een energie-impuls gericht kunnen worden door dit reusachtige collectieve beest en als die in je energieveld zou komen, dan zou die jou totaal overmannen. Dat kan echter niet in de onbegrensde vorm je energieveld binnendringen, er moet wel een opening voor zijn. En die opening is er als jij een eigen entiteit van boosheid in je emotionele lichaam hebt zitten. Die entiteit van boosheid in jouw emotionele lichaam heeft een bepaalde intensiteit en dat betekent dat die een gat van een bepaald formaat in je energieveld heeft gemaakt, zouden we kunnen zeggen, om je daar een soort lineaire illustratie van te geven; in werkelijkheid is die niet zo lineair, maar dit is voldoende om het eerst te kunnen begrijpen.

Je hebt dus een totaal energieveld, dat jij je enigszins zou kunnen voorstellen als een ovale of eivormige vorm rondom je fysieke lichaam en ergens in de lagere helft van dat energieveld heb je de elektronische gordel, zoals we het hebben genoemd, er zit een gat, er is een opening. Dit gat verbindt jou, bij wijze van spreken, met het collectieve beest van boosheid, en de collectieve entiteit van boosheid kan daardoor rechtstreeks energie door dat gat heen sturen. Vanzelfsprekend hangt de hoeveelheid energie af van het formaat van dit gat en daarom word je maar zelden totaal overmand door boosheid als het gat maar klein genoeg is, zoals het geval is bij de meeste mensen.

Veel spirituele mensen kunnen terugkijkend op hun leven zien dat je misschien weleens van streek bent geraakt, je bent misschien weleens boos geworden, maar je bent nooit helemaal opgegaan in die boosheid, je werd er nooit totaal door geabsorbeerd zoals je ziet bij mensen die totaal door boosheid worden verteerd. Dit komt omdat er een maar een klein gat is voor de entiteit van boosheid waardoor hij zich in jouw energieveld kan projecteren, je wordt er dus niet totaal door overmand. Er is nog steeds een deel van je gedachten dat van buitenaf naar de situatie kan kijken en je er misschien wel van kan weerhouden om fysiek iets te doen, iets wat veel mensen doen wanneer ze niet heel erg goed beschermd zijn en een groter gat in hun energieveld hebben.

Wanneer je tot dit besef komt, dan realiseer jij je dat je geen menselijk wezen kunt zijn dat op een planeet als de aarde leeft en bewust keuzes maken, waarbij jij je bewust bent van de consequenties van jouw keuzes als je deze dynamiek niet begrijpt. Hoe kun je een vrij leven leiden waarin jij vrij bewust beslissingen neemt als jij je er niet van bewust bent dat bepaalde keuzes je zullen vastmaken aan een collectief beest dat je kan overweldigen en niet alleen je bewuste acties enorm kan beïnvloeden, maar ook het gevoel dat je over het leven hebt, hoe je denkt en zelfs hoe je naar jezelf kijkt?

Wanneer je naar de menselijke ervaring op aarde kijkt, dan zie je dat mensen door de geschiedenis heen heel veel dingen hebben gedaan waar ze later spijt van kregen. Veel gewelddaden, veel misdaden worden in de hitte van de strijd, in het vuur van het moment, gepleegd, op het moment dat de mensen zichzelf niet volledig onder controle hebben bij wijze van spreken. De gevangenissen zitten er vol mee. De ruimtes van therapeuten zitten vol met deze mensen. Nog veel meer mensen lopen rond met een last in hun innerlijk, omdat ze een slecht gevoel hebben over iets wat ze misschien vele jaren geleden hebben gedaan op een moment dat ze de controle kwijt raakten. Nogmaals, er zijn heel veel therapeuten, heel veel mensen in de zorg, die contact hebben gehad met zulke mensen, die hebben geprobeerd om hen te helpen maar tegen beperkingen zijn opgelopen, omdat ze niet kunnen begrijpen hoe iemand van het ene op het andere moment zijn hoofd kan verliezen.

We hebben jullie nu de ware verklaring hiervoor gegeven. De mensen hebben een gat in hun energieveld, een collectief beest richt een heel erg intense energie-impuls op hen en dan verliezen ze gewoon de controle over hun denkproces, zelfs over hun identiteitsgevoel dat je bepaalde dingen niet kunt maken, gelet op wie ze zijn. “Ik ben niet gewelddadig; ik reageer niet met geweld.” Zij kunnen niet helder denken en daarom stoppen met hun gedachten ook hun emoties. Zij worden overmand door de gevoelens en kunnen hun hogere gedachten niet benutten om de emoties in te dammen en te verhinderen dat die emoties overgaan in fysieke daden en op het moment dat ze dus de controle verliezen, plegen ze een of andere geweldsdaad.

Soms gebeurt het dat ze, op het moment dat een daad gepleegd is en ze niet meer terug kunnen, uit die hypnotische staat schieten en ogenblikkelijk betreuren wat ze hebben gedaan. Waarom konden zij zichzelf er niet van tegenhouden? Deze vraag hebben veel wetenschappers en therapeuten gesteld en ik heb jullie nu het antwoord gegeven. Het is niet het populaire antwoord dat berust op het huidige wetenschappelijk materialisme maar wel het juiste antwoord.

Wat betekent dit voor ons onderwerp relaties? Het betekent dat juist dit mechanisme heel erg sterk van invloed is, en diepgaande invloed heeft op de meeste relaties. Er zijn heel veel relaties op aarde die in een patroon vastzitten, omdat een van de partners een individueel energiewezen in zijn energieveld heeft dat vastzit aan een collectief energiewezen. Soms kunnen ze allebei vastzitten aan hetzelfde collectieve wezen. Een van de patronen die je vaak ziet, is dat een man zijn vrouw fysiek en verbaal misbruikt. Hij kan haar slaan, emotioneel misbruiken, haar vertellen dat ze dom is, dat ze niets waard is, dat zij haar plaats moet kennen en al dat soort dingen meer.

Hoe komt dat? Dat komt omdat deze man is opgegroeid in een van de patriarchale omgevingen waarin hij vanaf zijn jeugd, maar waarschijnlijk al in meerdere levens, werd geïndoctrineerd met het beeld dat vrouwen inferieur zijn aan mannen en de mannen moeten gehoorzamen. Hij heeft in meerdere levens een energiewezen in zijn eigen energieveld geschapen op alle drie hogere niveaus. Hij ziet dat hij een man is en omdat hij een man is, is hij superieur aan een vrouw, gewoon omdat hij een man is.

Waarschijnlijk gelooft hij vanwege de religies van Abraham niet in reïncarnatie en daardoor beseft hij niet dat hij in een paar vorige levens een vrouw is geweest. Hij denkt dat hij alleen maar een man is, dat hij altijd een man is geweest en daarom superieur is aan vrouwen. Dit beïnvloedt wat hij in het mentale lichaam denkt over hoe zijn relatie met zijn vrouw eruit zou moeten zien. Ze zou bepaalde dingen moeten doen, zij mag geen andere dingen doen, zij zou hem moeten gehoorzamen, of zij mag niet klagen. En als zij hem niet gehoorzaamt, dan heeft hij het recht om boos te worden en die boosheid te uiten, haar te straffen in een poging om haar te berispen en zich aan hem te onderwerpen, maar als hij dit niet kan met emotionele druk, door boos op haar te worden en haar de schuld te geven, dan heeft hij het recht om haar te slaan omdat ze moet weten wat haar plaats is zoals God in de Bijbel, dat het woord van God is, heeft voorgeschreven en daardoor het onfeilbare boek met regels is over hoe mannen vrouwen moeten behandelen en hoe vrouwen zich moeten laten behandelen.

In dit individuele energieveld zit dus een energiewezen dat natuurlijk vastzit aan het collectieve energiewezen dat, zoals je aan de geschiedenis kunt zien, heel sterk is omdat die in meer dan duizenden jaren door die religies is gecreëerd. Dit gaat trouwens nog verder terug dan de religies die wij kennen. Nu zijn er ook vrouwen die waarschijnlijk in meerdere levens in zo’n cultuur zijn opgegroeid, maar die zich niet herinneren of erkennen dat zij in sommige vorige levens een man zijn geweest. Zij denkt dat ze een vrouw is en dat haar rol daardoor wordt bepaald en daarom denkt dat zij zich moet onderwerpen. Zij weet dat haar man niet eerlijk is, hij heeft gewoon een gerieflijk leven, laat haar misschien alles doen, maar als zij daar bezwaar tegen maakt, dan weet ze wat het gevolg zal zijn.

Maar vaak kunnen die vrouwen zich daar niet totaal aan onderwerpen, omdat zij in vorige levens energiewezens in hun aura hebben geschapen die tegen het mannelijke gezag in opstand zijn gekomen en die ook aan een collectief beest vastzitten. Soms komt ze in opstand en dan wordt hij heel erg boos en begint haar te slaan en dan geeft ze toe. Soms om het zelfs fysiek te kunnen overleven, en dan heeft ze daar een slecht gevoel over en dan gaat ze zich dat een tijdlang kwalijk nemen. Dit zorgt ervoor dat ze zich een tijdje onderwerpt tot ze weer de kracht vindt om bezwaar te maken en dan herhaalt het hele patroon zich.

Hier zijn ook moderne varianten op en die vind je in enkele meer ontwikkelde naties, waar vrouwen zijn die momentum hebben opgebouwd om in opstand te komen tegen het mannelijke gezag en weigeren om hun man totaal te gehoorzamen. Maar veel van hen gaan dan op een heel sarcastische, ironische manier hun man daar dan de schuld van geven om op die manier controle over de man uit te kunnen oefenen om zijn macht over hen te compenseren. Je ziet dus dat veel van die mensen, zelfs in moderne naties in machtsspelletjes vastzitten, in wezen gaat het erom wie de meeste macht in het gezin heeft, soms verdelen ze die, zodat de man de leiding heeft op bepaalde terreinen en de vrouw weer op andere, en soms maken ze ruzie om alles.

Wanneer je naar deze situatie kijkt, dan zie je wel dat jij, terugkomend op het idee dat jij, als je echt vrije wil hebt, in staat zou moeten zijn om alles te kunnen doen wat je wilt en je niet laat beperken door de consequenties van je keuzes. In werkelijkheid kun je dit niet. Je kunt dat alleen wanneer je weet wat de consequenties van je keuzes zijn. Dan pas kun je beoordelen: “Wil ik de prijs betalen of ga ik dit niet doen omdat ik weet wat het gevolg zal zijn?” En wanneer je ervoor kiest om iets niet te doen, dan word je niet beperkt door de gevolgen en houd je daardoor je vrije wil zo vrij als maar kan op een planeet zoals de aarde gezien de dichtheid van de materie, de dichtheid van het collectieve bewustzijn.

De mensheid heeft collectief de dichtheid van de materie gevormd en dat houdt in dat er op lange termijn bepaalde consequenties zijn die je niet gemakkelijk in één leven kunt overwinnen. Dit is in bepaald opzicht een beperking van de vrije wil, maar dit is wel het gevolg van andere keuzes uit vrije wil en je kunt logischerwijs eigenlijk niet zeggen dat het Gods schuld is, dat Gods wil jou beperkt, dat God jou straft, wanneer jij keuzes maakt die je toekomstige keuzes beperken. Dat is de consequentie van jouw eigen keuzes en als je die consequentie niet wilt, maak dan een andere keuze.

Het is eigenlijk heel simpel, mijn geliefden, heel simpel. Dit is keuzevrijheid, maar alleen wanneer je weet wat de consequentie zal zijn. En in de situatie die je nu op aarde hebt, hebben de gevallen wezens verhindert dat de mensen de consequenties weten en tegelijkertijd hebben ze beesten geschapen die op de mensen projecteren dat ze de consequenties niet moeten accepteren als ze vrije wil hebben. Zoiets doet God niet. Dit is geen situatie waar God jou in heeft gebracht. De gevallen wezens hebben je in deze situatie gebracht, maar ze kunnen je alleen in die situatie brengen als jij de keuzes maakt die je gevoelig maken voor hun projecties. Een van de veranderingen die op komst is, die kan komen bij veel mensen in de ontwikkelde naties, is de verandering dat je naar het leven kijkt als: “Wat voor leven wil ik hebben? Wil ik een leven waarin ik in mijn kracht sta of niet?”

Kijk nogmaals naar de moderne naties die een democratie zijn, die erkennen dat hun burgers rechten hebben, dat alle mensen gelijk aan elkaar geschapen zijn en onvervreemdbare rechten hebben gekregen. Wat gebeurt er eigenlijk in deze naties? Dat is dat de mensen zich er meer van bewust zijn geworden, meer weten en dat ze daardoor meer opties kunnen zien; zij kunnen vrijere keuzes maken. Dat betekent dat mensen meer in hun kracht staan. De mensen hebben meer opties, meer vrijheid, om hun eigen leven te ontwerpen op de manier waarop zij het willen, dan hun ouders of grootouders. Zij hebben meer economische vrijheid, meer vrijheid om een opleiding te volgen, of meer vrijheid om te beslissen of ze naar een ander land willen verhuizen, wat voor baan ze willen, enzovoort.

De mensen zijn tegenwoordig zelfverzekerder dan ongeveer een eeuw geleden. Het komt overeen met de ontwikkeling in de moderne naties dat de mensen steeds zelfverzekerder worden, maar hoe kun je volledig in je kracht staan als je niet weet wat de consequenties zijn van de keuzes over je eigen psyche? En dit brengt me bij het punt waarop je twee opties hebt Je kunt zeggen: “Wat kan ik eraan doen als het Gods wil is en de manier waarop God de wereld heeft geschapen, waardoor mijn keuzes worden beperkt? Ik kan niets doen, want als God zo almachtig en groot is als hij wordt afgeschilderd, dan kan ik daar persoonlijk als menselijk wezen op een kleine planeet als de aarde niets aan doen. Ik kan de wil van God niet veranderen. Dit houdt in dat ik veroordeeld ben tot een leven dat mij geen zelfvertrouwen schenkt.”

Nu kan ik natuurlijk alle religies afwijzen. En ik kan zeggen dat religies hebben geprobeerd om de mensen te beperken door hen te vertellen wat ze wel of niet mogen doen, door al die beperkingen die christenen en moslims hebben. En veel moderne mensen zullen zeggen: “Ik heb me losgemaakt van de beperkingen van religie.” En ja, dat is zo, maar je hebt je niet bevrijd van de beperkingen van energetische wezens die je niet ziet, en die jullie materialistische filosofie niet erkennen, zelfs als ze net zo echt zijn als bacteriën voordat de wetenschap toegaf dat ze wel bestonden.

Je erkent natuurlijk dat de aarde wel rond was, ook toen iedereen geloofde dat ze plat was en dat bacteriën al bestonden voordat ze ontdekt werden door menselijke wezens. En die energiewezens bestaan ook echt, hoewel ze niet door de officiële wetenschap zijn erkend. Ik vertel jullie dit omdat deze kennis jullie in staat kan stellen om vrijere keuzes te maken; we zeggen eenvoudig al een hele tijd consequent: Het universum is een spiegel, het universum is een realiteitssimulator en kan alleen reflecteren wat je erop projecteert door middel van je bewustzijn, je vier lagere lichamen. We hebben jullie verteld dat jullie er niet alleen iets met jullie bewuste geest op projecteren, maar ook met de emotionele, mentale en identiteitsniveaus van jullie geest. En wat je op onderbewuste niveaus projecteert, zal door de kosmische spiegel, door de realiteitssimulator, naar jullie worden weerspiegeld als de fysieke omstandigheden die jullie om je heen zien.

Dit geldt voor je persoonlijke leven, maar je moet begrijpen dat je op een planeet woont met veel andere mensen; er is dus gedurende een heel lange periode een collectieve werkelijkheid gecreëerd die je niet met jouw persoonlijke vrije wil kunt veranderen. Je kunt wel jezelf bevrijden van alle reactiepatronen in die collectieve werkelijkheid, die tijdelijke realiteit die er geschapen is. Je begrijpt wel dat jij, als je een leven wilt dat je in staat stelt om dingen te doen, zover moet komen dat je herkent dat ieder aspect van je ervaring van het leven wordt beïnvloed door de inhoud van jouw vier lagere lichamen. En de enige manier om jouw ervaring van het leven te veranderen is niet meer buiten jou te kijken, niet naar de splinter in het oog van je broeder te kijken, zoals Jezus tweeduizend jaar geleden heeft gezegd, maar in plaats daarvan te kijken naar wat jij zelf in je oog hebt, in jouw bewustzijn.

Hij bedoelde niet alleen ‘eye, e-y-e (oog)’, maar ook ‘I (ik)’, het zelf dat jij bent; de balk in jouw ‘I’ (ik), jouw ‘zelf’. Hier draait het om bij de Eerste Straal van Gods wil. Het gaat om het terugkrijgen van de vrijheid die je hebt om iets te willen opdat je vrij bewuste keuzes kunt maken in plaats dat iets in je onderbewuste keuzes maakt over hoe jij moet reageren in diverse situaties. En dit geldt natuurlijk absoluut ook voor relaties. Wat zie je wanneer je naar relaties op aarde kijkt? Dat is dat heel veel mensen hun partner de schuld geven, zoals Moeder Maria heeft gezegd. Heel veel mensen denken: “Ik kan onmogelijk veranderen als mijn partner niet verandert.” Dit is een absolute leugen. Dit wordt de mensen uiteindelijk aangesmeerd door de gevallen wezens, maar ook door hun cultuur.

Zelfs de monotheïstische religies geven je het gevoel dat je een machteloos wezen bent. Je bent machteloos om het ontwerp van God te veranderen, maar God heeft de details niet ontworpen. Hij, of beter de Elohim, hebben de werking van de realiteitssimulator ontworpen, maar de details van jouw situatie op de wereld worden ontworpen door, of zijn het gevolg van, jouw keuzes, welke input je de realiteitssimulator geeft. En wat nog belangrijker is, jouw ervaring van je omstandigheden wordt helemaal bepaald door de inhoud van jouw bewustzijn, jouw vier lagere lichamen.

Waarom is dat belangrijk? Omdat dit nog een leugen is. Nogmaals, voel jij je zelfverzekerd of niet? Waar gelooft de meerderheid van de mensen op de wereld in? In de eerste plaats geloven ze dat zij een aantal fysieke omstandigheden tegenkomen die zij niet in het leven hebben geroepen en die ze niet kunnen veranderen. Het gaat hun persoonlijke macht te boven om iets te veranderen. Maar dat hoeft niet beslist onjuist te zijn, omdat er, zoals ik zei, een collectief gecreëerde situatie op aarde is, een aantal parameters die vastliggen. Maar de mensen zijn door de gevallen wezens misleid om te geloven dat je gemoedstoestand absoluut het resultaat is van je uiterlijke omstandigheden en dat jij je gemoedstoestand alleen kunt veranderen en vrede kunt hebben of gelukkig zijn als jij je uiterlijke omstandigheden verandert.

Zie je dat dit jou de kracht ontneemt door je in een catch 22 te brengen, een onmogelijke situatie. Je hebt te horen gekregen dat jouw omstandigheden op de wereld het gevolg zijn van Gods wil of onpersoonlijke natuurwetten, maar tegelijkertijd krijg je te horen dat je jouw gemoedstoestand niet kunt veranderen zonder de uiterlijke omstandigheden te veranderen. Nou! Hoe onzeker kun je worden? De enige manier, de enige logische, rationele, intuïtieve uitweg is dat je beseft dat dit een leugen is en dat je een andere aanpak moet hebben en die aanpak hebben we jullie gegeven.

Wat zeggen we elke keer opnieuw? Je uiterlijke omstandigheden doen er eigenlijk niet toe. Jouw innerlijke ervaring doet ertoe, want wat is de bedoeling van de realiteitssimulator? De bedoeling is dat die je ervaringen geeft die op den duur je bewustzijn veranderen, omdat de bedoeling van het leven is dat je in bewustzijn groeit. We hebben dit steeds opnieuw gezegd. Ik weet dat veel van jullie dit allang weten, maar ik herhaal het nu omdat ik dit op het collectieve bewustzijn projecteer.

De bedoeling van het leven is jouw groei in bewustzijn. Je groeit als je bepaalde ervaringen krijgt en jij je bewustzijn daarna verandert, je bewust wordt van een hoger niveau. Je hebt vrije wil, dus je kunt zelf bepalen hoeveel ervaringen van een bepaalde soort je nodig hebt, hoe lang je die ervaring nodig hebt, bijvoorbeeld om je onzeker te voelen. Maar op den duur zal je zover komen dat je meer wilt, omdat je de drijfveer hebt om meer te worden en die zit ingebouwd in de groei in bewustzijn en dan zul je dus veranderen.

Zelfs de gevallen wezens zullen op den duur een bepaald punt bereiken. Je begrijpt nu dat de eerste wil gaat over het terugkrijgen van jouw wilskracht, jouw macht om je eigen situatie te veranderen. Dat betekent dat je jouw ervaring van het leven verandert en dat betekent dat je verandert wat er in je vier lagere lichamen aanwezig is. De eerste stap is dat je begrijpt dat er bepaalde energiewezens in je vier lagere lichamen zitten, in je drie hogere lichamen die je vastmaken aan de collectieve energiewezens – en je moet die band verbreken. De juiste volgorde, de eerste regel bij eerste hulp is dat je het ongeluk moet stoppen. Je moet bescherming oproepen van mij om een schild rondom je energieveld te creëren. Je moet Astrea oproepen om je los te snijden van de banden met die collectieve wezens. Wanneer je dat hebt gedaan, dan kun je even bijkomen. Je kunt bij wijze van spreken even op adem komen, je kunt het hoofd boven water houden opdat je niet het gevoel krijgt dat je verdrinkt in die overweldigende energie.

Maar dit is natuurlijk nog maar de eerste stap. En je blijft bescherming en Astrea en de violette vlam oproepen zoals veel studenten van geascendeerde meesters hebben gedaan in vorige dispensaties, maar er komt een moment dat we jou niet meer kunnen beschermen. En dat komt omdat je met de oorzaak aan de slag moet, waarom je gevoelig werd voor die krachten van buitenaf, en dat zijn de krachten in jouw innerlijk. Je moet naar de balk in jouw eigen oog willen kijken en zien wat daar zit. Hier hebben we jullie natuurlijk hulpmiddelen voor gegeven, maar ik wil jullie nu vertellen dat je om echt beschermd te zijn, of losgesneden te worden van die collectieve krachten, een bepaalde intensiteit aan wilskracht moet opwekken.

Wij zien de hele tijd studenten en we hebben het daar al in diverse contexten over gehad. We zien dat er studenten zijn die onze leringen vinden die uit evenwicht zijn wat kracht betreft, omdat ze te krachtig zijn op een onevenwichtige manier, zouden we kunnen zeggen. Zij denken dat je sterker bent als je decreten luider opzegt, of je het nu in je hart voelt of niet. Zij denken dat zij sterker zijn als ze krachtiger kunnen spreken, dan vastberadener overkomen. Vaak willen ze niet naar de balk in hun eigen oog kijken, omdat ze denken dat ze alleen maar die wilskracht hoeven te tonen en zich door alle problemen heen moeten blijven ploegen en dat werkt wel een poosje, maar er komt een moment waarop het niet meer werkt en dan weten die mensen vaak niet meer wat ze moeten doen.

Dan is er ook nog de tegenovergestelde polariteit van mensen die onevenwichtig zijn en doorslaan naar de andere kant door het gebrek aan kracht, omdat zij heel erg aarzelen om kracht en vastberadenheid aan andere mensen te tonen. Je hebt mensen die voortdurend bereid zijn om andere mensen te vertellen wat zij moeten doen en hoe ze iets moeten doen, zij zijn voortdurend bereid om intense energie op hen te richten; in een vorige dispensatie zei men dan: ze met de blauwe straal bestoken. En je hebt ook mensen die het tegenovergestelde zijn, die nooit echt een stevig standpunt in willen nemen, en dat zeker niet tot uitdrukking brengen, maar die ook innerlijk geen vastberaden beslissing nemen. Je moet dus het evenwicht vinden tussen die twee, niet iets met je dagelijkse gedachten beslissen, maar innerlijk op het punt komen dat er iets is wat je motiveert om te zeggen: “Die duistere krachten gaan mij niet meer beïnvloeden.”

Toen deze boodschapper vele jaren geleden de dynamiek begreep op grond van eerdere leringen, kwam hij op het punt dat hij intuïtief begreep dat veel krachten hem probeerden te beïnvloeden. Dat ze zelfs al vele levens hadden geprobeerd om hem te beïnvloeden en ineens kwam er diep vanuit zijn wezen spontaan de vastberadenheid naar boven: “Ze gaan me deze keer niet te pakken krijgen. Ze krijgen me niet in dit leven te pakken, zij gaan dit leven niet beheersen.” Dit was de motivatie die hij nodig had, de wilskracht om bereid te zijn om te zien hoezeer hij werd beïnvloed en hij voelde de vastberadenheid om te zeggen: “Dit moet stoppen”, en daarna was hij bereid om ernaar te streven met de hulpmiddelen die hij toen had, die veel minder uitgebreid waren dan de hulpmiddelen die jullie tegenwoordig hebben door de laatste leringen die we jullie hebben gegeven.

Maar hij had de hulpmiddelen die hem in staat stelden om significant vorderingen te maken. En natuurlijk heeft hij een aantal jaren ijverig decreten voor bescherming opgezegd en ook decreten aan Astrea, de violette vlam en de andere stralen. Deze fase had hij nodig om zichzelf te verzegelen tegen de neerwaartse aantrekkingskracht van het collectieve bewustzijn en de duistere krachten. Zelfs tegen de gevallen wezens die hem probeerden te laten ontsporen omdat ze wisten dat hij het potentieel had om boodschapper te worden en na dit leven te ascenderen.

Wat jullie als spirituele studenten moeten erkennen, als mensen die bewuster zijn en in hun Goddelijke plan hebben staan dat ze zullen ascenderen na dit leven, is dat, ja er zijn collectieve entiteiten in het collectieve bewustzijn die hen zullen proberen te beïnvloeden, maar dat is eigenlijk niet eens de belangrijkste zorg. De belangrijkste zorg is dat er gevallen wezens zijn die het op hen gemunt hebben.

Je weet dat er gevallen wezens zijn die bepaalde algemene hulpmiddelen hebben die ze gewoon voor alle mensen gebruiken. Zij proberen alle mensen te beïnvloeden door het net breed uit te gooien, zoals ze zeggen. Maar de gevallen wezens zijn er heel erg op gebeten om mensen die een grotere bedreiging voor hen vormen als doelwit uit te zoeken, vooral avatars, maar ook de oorspronkelijke bewoners die een bepaald niveau hebben bereikt, degenen die Christusschap in dit leven zouden kunnen manifesteren en na dit leven ascenderen. Deze mensen zullen ze als doelwit uitkiezen en de meesten van jullie die dit horen of lezen zijn al het doelwit van deze duistere krachten.

Je moet dit herkennen en je moet de vastberadenheid hebben om te bekijken ‘op wat voor manier die krachten je proberen te beïnvloeden’. Je moet natuurlijk beginnen met eerst je eigen huis op te ruimen. Eerst je eigen vloer vegen, zoals het gezegde is. Je eigen energieveld opschonen, je psychologische problemen opruimen en alle hulpmiddelen gebruiken die we jullie hebben gegeven. Maar je moet ook begrijpen dat de gevallen wezens zullen proberen om je Goddelijke plan en ascensie te laten ontsporen en een van de beste manieren is door je relaties.

Veel van jullie hebben mensen om je heen, vaak in nauwe relaties, die of gevallen wezens zijn die het gevallen bewustzijn hebben, of mensen bij wie ze in ieder geval van tijd tot tijd hun geest kunnen overnemen, hetzij door gevallen wezens hetzij door collectieve entiteiten. Dit betekent dat die mensen kunnen worden gebruikt als wapen om jou aan te vallen en je vooruitgang en Goddelijke plan te laten mislukken.

Ik kan je ervan verzekeren dat bij heel veel mensen door de tijden heen, niet alleen studenten van geascendeerde meesters, maar ook veel mensen die het potentieel hadden om iets bijzonders te doen, hun Goddelijke plan werd afgebroken door de gevallen wezens door een opzettelijke aanval in hun persoonlijke relaties. De gevallen wezens vonden iemand in hun kring van persoonlijke relaties die als wapen kon worden ingezet om de missie van die mensen te laten ontsporen. Het is een van de meest voorkomende redenen waarom mensen hun missie, hun Goddelijke plan, niet uitvoeren.

Je moet begrijpen dat jij als spiritueel persoon een heel reële situatie onder ogen moeten zien. Natuurlijk kun je de hulpmiddelen gebruiken, natuurlijk kun je decreten opzeggen voor bescherming van je relaties, maar je kunt ook decreten opzeggen om losgesneden te worden, of dat de andere mensen worden losgesneden van het astrale vlak. Maar nogmaals, jouw decreten werken niet als het tegen hun vrije wil ingaat. Ze werken ook niet als het tegen jouw vrije wil ingaat, maar ze zullen wel een tijdje werken om je wat rust te geven. Je kunt dat tot op bepaalde hoogte ook voor andere mensen doen, maar nogmaals als die niet op het spirituele pad zijn, dan hebben je decreten maar beperkte invloed op hen omdat ze niet tegen hun vrije wil in kunnen gaan.

Er komt een moment waarop je opnieuw zo vastberaden moet worden dat je zegt: “Ik zie dat ik een patroon met die persoon heb wat ervoor kan zorgen dat ik op een bepaalde manier reageer en mijn kalmte verlies, maar dit gaat niet meer gebeuren, ik zal dit niet meer laten gebeuren.” Als dit dan nog steeds gebeurt, dan hoef jij daar niet jezelf de schuld van te geven, je moet nog vastberadener worden: “Dit gaat niet gebeuren, ik zal dit doorbreken, ik doorbreek dit patroon”. Wanneer je die vastberadenheid krijgt, die niet uit je dagelijkse gedachten voortkomt, maar uit je innerlijk, dan kan dat heel veel invloed op je relatie uitoefenen.

Enkelen van jullie, die mensen hebben die regelmatig hun kalmte verliezen, omdat ze worden overgenomen, worden als wapen ingezet door de gevallen wezens. Maar wanneer jij de vastberadenheid bezit om dit niet meer toe te staan, dan reageer je niet meer op die mensen. In sommige gevallen zullen de gevallen wezens die persoon dan gewoon laten vallen en niet meer gebruiken, omdat het geen effect meer heeft en dat kan iemand anders bevrijden en een positiever leven krijgen en verder kan gaan met zijn of haar leven.

Op zich kan dit voldoende zijn, maar er kunnen ook momenten zijn dat iemand helemaal geen passieve deelnemer is, maar actief bezig is om jou te beïnvloeden, om jou in de macht te krijgen, om macht over jou uit te oefenen, om je te dwingen om tot reactiepatronen te vervallen. Dan moet je dit leren herkennen. Wanneer je ziet dat een bepaald persoon jou opzettelijk in een bepaald patroon probeert te brengen, dan kun je dat weer een poosje gebruiken als hulpmiddel om naar je eigen reactiepatronen te kijken, om die in je psyche op te ruimen opdat je ervan bevrijd kunt zijn.

Wanneer je er vrij van bent, wanneer je niet meer op die persoon hoeft te reageren, dan kun je gaan kijken: “Nu kan ik bij die persoon in de buurt zijn zonder te reageren, maar wil ik dat ook?” Vooral als iemand blijft volharden in hetzelfde type gedrag waardoor je nooit een echt gesprek met die persoon kunt voeren. Dan zou je op het punt kunnen komen dat je de keuze maakt om te zeggen: “Ik wil niet meer bij de persoon in de buurt zijn en ik wil me zeker niet met die patronen bezighouden bij die persoon en dit patroon opnieuw herhalen.” Zelfs als je wel rustig blijft, zal je tijd, je aandacht, nog steeds gaan naar die andere persoon en je moet op het punt komen dat je zegt: “Dit wil ik niet meer.”

Je kunt het dan tegen de ander zeggen als je dat wilt of je kunt je terugtrekken, dat mag je zelf weten. Maar er kan een punt komen waarop je die beslissing moet nemen. Je moet ook begrijpen dat sommigen van jullie die avatar zijn, naar de aarde zijn gekomen om de planeet te helpen, om andere mensen te helpen. Veel van jullie hebben in vorige levens ervoor gekozen om te incarneren bij mensen die veel moeilijke psychische problemen hadden. Veel van jullie hebben ervoor gekozen om bij gevallen wezens te incarneren met ‘diverse soorten van intensiteit of een lage bewustzijnsstaat’, zullen we maar zeggen, omdat je hen de kans wilde geven om bij jou in de buurt te zijn om te begrijpen dat jij niet op dezelfde manier naar het leven keek of reageerde zoals zij. Veel van jullie hebben dat in een vorig leven gedaan, veel van jullie hebben dat in dit leven gedaan, niet zozeer om die gevallen wezens te helpen, omdat jij je in vorige levens al hebt gerealiseerd dat je hen niet kunt helpen. Maar je hebt dit gedaan om jezelf te helpen, om jezelf min of meer te dwingen om naar de laatste overblijfselen te kijken van de patronen die je nog hebt, waardoor ze invloed kunnen uitoefenen op jouw bewustzijn.

Dit moet je herkennen en je moet de vastberadenheid hebben om je van die mensen te bevrijden, je van die patronen te bevrijden, om je van de gevallen wezens en de duistere krachten te bevrijden, zodat je daar geen banden meer mee hebt. Je kunt geen emotionele band met een gevallen wezens hebben, de wens loslaten om dat gevallen wezen te hervormen, en van de aarde ascenderen. Je moet dan terugkomen om dat gevallen wezens opnieuw een kans te geven totdat je er genoeg van hebt, totdat je genoeg van de ervaring hebt dat je mensen wilt helpen die niet geholpen kunnen worden.

Ik ben degene die jullie deze tamelijk bittere en sombere ideeën geeft omdat dit bij de Eerste Straal hoort, dit hoort bij wilskracht. Er komt een moment dat je de keuze moet maken, een volledig bewuste keuze, om hier ‘nee’ tegen te zeggen en ‘ja’ te zeggen tegen iets hogers. Tegen enkelen van jullie moet ik opnieuw zeggen dat jullie een passieve aanpak hebben van het spirituele pad en spirituele groei, omdat dit onderdeel is van mijn baan als aartsengel van de Eerste Straal.

Het is een variatie op het automatische pad, zoals wij het noemen. Je denkt: “Wel, ik heb de keuze gemaakt om deze leer te bestuderen, ik heb de keuze gemaakt om me bezig te houden met deze leer en die te beoefenen, ik heb de keuze gemaakt om die hulpmiddelen te accepteren en ze ijverig te gebruiken. Meer hoef ik toch niet te doen? Ik hoef helemaal geen moeilijke beslissingen te nemen die ik liever niet neem. Ik kan dit op mijn sloffen doen, decreten en invocaties opzeggen, de leringen bestuderen, naar conferenties gaan en dan zal ik ‘poef’ op een dag klaar zijn om te ascenderen.

Maar mijn geliefden, er is geen ‘poef’ die ervoor zorgt dat je toe bent aan je ascensie. Het enige wat je voorbereidt op je ascensie, zijn beslissingen. Beslissingen om iets op aarde los te laten en iets hogers te omarmen. Om los te laten wat je naar de aarde terug trekt en te omarmen wat je naar het geascendeerde rijk trekt. Er komt een moment waarop je die beslissingen moet nemen, anders blijf je op een bepaald niveau steken en ben je niet in staat om te begrijpen waarom je niet verder komt, waarom je geen vorderingen maakt.

We zien mensen in deze dispensatie die op dit punt zijn, sommigen staan al vele jaren op dit punt. Wij zien het nog meer bij vroegere dispensaties en bij andere spirituele leringen. Ze hebben het gevoel dat ze toegewijd zijn, zij hebben gedaan wat hen is verteld, zij hebben gestudeerd, zij hebben het beoefend, zij hebben zich tienduizend keer op de vloer geworpen zoals de Tibetanen voorschrijven, ze hebben alle andere dingen op de wereld gedaan en denken dat dit wel voldoende moet zijn.

Maar mijn geliefden, je ‘glijdt’ de hemel niet binnen. Je moet naar de hemel ‘willen’ gaan. En om naar de hemel te willen gaan, moet je alles op aarde achterlaten, alles wat je aan de aarde bindt. Want zoals we al vaker hebben gezegd, wanneer je voor die poort staat, dan moet je nog één keer achterom kijken naar de aarde en dan mag er niets zijn wat je nog aan de aarde vasthoudt, wat je naar de aarde terugtrekt. Want je moet een totaal vrije beslissing nemen om de aarde voorgoed achter te laten. En je kunt die beslissing niet nemen als je nog aan iets gehecht bent, als je er nog een band mee hebt, als er nog iets is wat je terugtrekt. Je moet het ‘willen’.

Ik zeg niet tegen jou hoe jouw wil eruit moet zien. Ik zeg alleen maar tegen jou dat dit de enige manier is om in het geascendeerde rijk te komen. Dit is de laatste beslissing die je op aarde neemt. Het is de laatste beslissing die je op aarde neemt. Weggaan. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat je alle andere beslissingen moet hebben genomen die je op aarde kunt nemen voor je de beslissing kunt nemen om te vertrekken. En wat zijn al die andere beslissingen die je op aarde kunt nemen? Die zijn: “Ik wil dit niet meer. Ik wil iets meer. Ik kies dit uit. Ik kies deze ervaring uit. Ik heb genoeg van deze ervaring. Ik heb genoeg van deze ervaring, en ook van die, en ook die ervaring.” Je moet bereid zijn om alles wat je wat je op aarde denkt te kunnen bezitten, loslaten. Over elke ervaring die je op aarde kunt krijgen, moet je willen zeggen: “Ik wil iets meer. Ik heb hier genoeg van.” Je moet bereid zijn om over elke ervaring waarvan je denkt dat je die op aarde zou moeten hebben, kunnen zeggen: “Ik wil iets meer.”

Er mag niet meer iets zijn wat je nog wenst. Er mag niets meer op aarde zijn wat je niet hebt geselecteerd. Hoe kun je anders weggaan door een keuze uit vrije wil? En mijn geliefden, niets kan je dwingen om naar het geascendeerde rijk te gaan. Zelfs alle gevallen wezens in deze niet-geascendeerde sfeer kunnen iemand niet dwingen om naar het geascendeerde rijk te gaan, ook al zouden ze al hun krachten verzamelen. Dit is absoluut een vrije keuze. In zekere zin is ascenderen de meest vrije keuze die je ooit zult maken in een niet-geascendeerde sfeer, omdat je alle andere keuzes die je zou kunnen maken, al hebt gemaakt.

Wat heb ik gezegd? Dat de bedoeling van het leven groei in bewustzijn is. Wat is groei in bewustzijn? Welnu, dat je op elk moment weet wie je bent, je hebt een zelfgevoel. We hebben gezegd dat je bent begonnen met een identiteit die in één punt is samengebald en dat je die geleidelijk aan vergroot. Hoe maak je jouw identiteitsgevoel groter? Je kiest de manier uit, je selecteert je huidige identiteitsgevoel en dan kies je: “Wil ik iets hogers?”

Er zijn een aantal, een oneindig aantal, identiteiten op aarde mogelijk. En je moet ze allemaal hebben geselecteerd en iets meer willen voor je kunt ascenderen, omdat dit is wat de ascensie is, er is niets meer, er is geen identiteitsgevoel meer dat je op aarde wilt hebben. Je wilt nu de hogere identiteit die je in het geascendeerde rijk hebt en dat is de meest vrije keuze die je ooit kunt maken, omdat er niets is wat je naar een lager identiteitsgevoel toetrekt.

Ik heb nu gezegd wat ik tegen jullie wilde zeggen en naar het collectieve bewustzijn brengen. Ik ben jullie dankbaar dat jullie deze enigszins intense uitgaven wilden uitzitten die voor veel mensen waarschijnlijk niet erg bemoedigend is. Maar hij is wel bemoedigend wanneer je begint te begrijpen dat dit je verder kan brengen. Dat het omschakelen naar je vastberadenheid om die lagere krachten te overwinnen je in staat kan stellen om steeds vrijere keuzes te maken. Dan is het zeker niet meer deprimerend, maar zeer bevrijdend zoals sommigen van jullie al kunnen getuigen, de boodschapper zeker en ieder van ons die al geascendeerd is, ook.

Dan verzegel ik jullie nu in de grote vreugde die IK BEN, omdat ik de wil van God ken. Ik ken de kracht en macht van God en ik heb gekozen wat de wil van God voor mij is, omdat ik niet gescheiden ben van mijn God. De wil van God is mijn wil en mijn wil is de wil van God.