Wat wij voor de geascendeerde meesters kunnen doen

Begrijpen hoe de verhoudingen op aarde liggen
De geascendeerde meesters hebben de taak om planeet aarde op een hoger niveau te brengen, waardoor alle conflicten, beperkingen en problemen die we tegenwoordig zien, zich niet meer kunnen manifesteren. Ze hebben het zelfs over een Gouden Eeuw door zulke enorme vorderingen dat de meeste mensen zich dat nauwelijks kunnen voorstellen, laat staan accepteren. De meesters hebben de macht om dit in een heel korte periode te doen. Wat voor zin zou het echter hebben als de geascendeerde meesters de problemen die wij als mensen collectief in het leven hebben geroepen, verwijderden?

Zoals al is uitgelegd, is planeet aarde een opleidingsinstituut voor ons als mensen. De aarde is geschapen opdat wij kunnen leren hoe wij de medescheppende vermogens van onze geest kunnen leren gebruiken. De materiële wereld is dus ontworpen om in fysieke omstandigheden te tonen wat er in onze gedachten omgaat. Wij mensen hebben collectief de omstandigheden die je momenteel op aarde ziet (gedurende een heel lange periode) geschapen en als de geascendeerde meesters die problemen gewoon aan de kant zouden schuiven, dan zouden we er niets van leren.

De meeste mensen zullen natuurlijk zeggen dat wij mensen ons niet bewust zijn van wat hierboven wordt gezegd, en daardoor realiseren wij ons niet dat wij onze eigen problemen opwekken. Maar toch is dit niet een natuurlijke toestand. Het is gekomen omdat de meeste mensen op aarde geweigerd hebben om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen en omdat wij zijn gemanipuleerd door een kleine groep wezens die niet echt mens is, omdat zij totaal egoïstisch en egocentrisch zijn.

Het gevolg is dat planeet aarde tegenwoordig in een periode van verval zit, waarin wij als mensen onze eigen situaties scheppen zonder dat wij het ons realiseren. Wij nemen geen verantwoording voor het feit dat de enige manier om onze omstandigheden in de buitenwereld te veranderen is dat wij onze innerlijke omstandigheden moeten veranderen, de beelden die we in gedachten hebben. In plaats daarvan gebruiken we diverse vervormde geloofssystemen (van religies tot politieke ideologieën, tot het wetenschappelijk materialisme) om te projecteren dat wij het slachtoffer zijn van omstandigheden buiten ons waar we geen macht over hebben.

Het is op aarde zo dat de geascendeerde meesters zowel de kennis als de macht hebben om de mensheid te helpen om heel positieve situaties op aarde te scheppen, maar zij kunnen ons alleen maar helpen in de mate waarin wij zelf willen veranderen. De geascendeerde meesters mogen volgens de kosmische wet niet onze vrije wil schenden en zouden daar ook nooit voor kiezen. Er is echter een andere groep wezens die wel onze vrije wil schenden en ons manipuleren om de beperkingen in stand te houden die hen macht over ons geven. Deze egocentrische narcistische wezens vormen een machtselite en die probeert altijd de bevolking te manipuleren, zoals je uit de geschiedenis kunt opmaken, om hen macht en privileges te geven en hebben geen empathie voor wat het de mensen kost om dat te doen.

Het eerste wat we dus voor de geascendeerde meesters kunnen doen, is onszelf zoveel mogelijk op de hoogte stellen van de actuele situatie op aarde en de meesters hebben ons talrijke leringen gegeven om ons daarbij te helpen.

De meesters het gezag geven om de aarde te veranderen
Zoals is uitgelegd, hebben de geascendeerde meesters de macht om alle onvolkomene situaties die zich op aarde manifesteren te veranderen, maar vanwege de Wet van Vrije Wil hebben de meesters niet de bevoegdheid om dat te doen. Wie heeft die bevoegdheid wel? Dat zijn wij, degenen die geïncarneerd zijn. Wij hebben niet die macht, maar wel het gezag. De geascendeerde meesters hebben die macht wel maar niet het gezag. De voor de hand liggende oplossing is dat wij ons gezag gebruiken om de geascendeerde meesters permissie te geven om hun macht te gebruiken om de aarde te veranderen. Zelfs als maar een klein aantal mensen dat doet, zal dit een positief effect hebben.

Omdat de aarde een opleidingsinstituut is, kunnen we de geascendeerde meesters pas permissie geven om de aarde te veranderen, als we persoonlijk de lessen hebben geleerd die alle mensen moeten leren op deze planeet. Als spirituele zoekers kunnen we de leringen die de geascendeerde meesters hebben gegeven, gebruiken om ons bewustzijn te verhogen over hoe de wereld werkt en ons bewustzijn over hoe onze eigen geest werkt. Als we ons bewustzijn verhogen en de wonden in onze psyche helen, zullen we ons bewustzijn verhogen en daardoor krijgen we meer bewustzijn om ons gezag aan de geascendeerde meesters over te dragen.

Er zijn twee aspecten in dit proces:

• De mensen die hun bewustzijn hebben verhoogd en hun lessen hebben geleerd, kunnen de geascendeerde meesters het gezag geven om een paar narcisten van de aarde te verwijderen. Die wezens halen het collectieve bewustzijn naar beneden en maken het de gewone bevolking moeilijk om bepaalde illusies te doorzien.
• Een cruciaal aantal mensen kan op het punt komen dat ze besluiten dat een bepaalde toestand niet meer acceptabel is voor hen en willen zich daarvan bevrijden. Die mensen hoeven niet hetzelfde bewustzijn te hebben als de spirituele mensen, maar zij moeten tot het besluit komen: “Genoeg is genoeg.”

Een voorbeeld van dit proces is de opkomst van de democratie. De mensen leefden de meeste tijd van de geschiedenis die bij ons bekend is onder tirannieke of autoritaire heersers, namelijk de narcistische wezens die een machtselite vormen. Op den duur leerde een klein aantal meer spiritueel ontwikkelde mensen bepaalde lessen die de weg vrij maakten voor democratische idealen die door de geascendeerde meesters konden worden uitgegeven. Nadat er meer tijd verstreken was, kwam een cruciaal aantal mensen in een aantal naties tot het besluit dat zij genoeg hadden van dictatoriale heersers en toen kregen de geascendeerde meesters de bevoegdheid om in te grijpen en de eerste democratieën tot stand te brengen. In principe zit er geen limiet aan hoever dit proces kan gaan.

In de toekomst zullen steeds meer mensen zich er bewust van worden dat er geascendeerde meesters bestaan. Dit zal een opening vormen voor bewuste samenwerking tussen mensen die geïncarneerd zijn en de meesters, en dat zal de groei naar een Gouden Eeuw enorm versnellen.

De geascendeerde meesters oproepen om in actie te komen
Omdat wij fysiek geïncarneerd zijn, hebben wij ook het gezag om de geascendeerde meesters op te roepen om in actie te komen. Wij kunnen dit gedeeltelijk doen door op te roepen dat er spirituele energie wordt vrijgegeven door de geascendeerde meesters en gedeeltelijk door de meesters erop te wijzen dat ze op bepaalde terreinen in actie moeten komen.

De geascendeerde meesters hebben hier een groot aantal hulpmiddelen voor gegeven. Er zijn diverse categorieën, maar de belangrijkste zijn:

• Decreten. Een soort chanten op rijm en op een heel krachtige, ritmische manier kan worden opgezegd en die bepaalde types spirituele energie van de geascendeerde meesters oproept.
• Invocaties, die bestaan uit een combinatie van decreten en positieve affirmaties om de geascendeerde meesters op te roepen om specifieke acties te ondernemen.

Allebei zijn ze heel krachtig, zowel voor je persoonlijke groei als voor het zuiveren van de energie in het collectieve bewustzijn, waardoor het gemakkelijker wordt om een groot aantal mensen in actie te laten komen om te besluiten: “Genoeg is genoeg.”

Een ander aspect om de meesters tot actie aan te sporen, is dat wij, degenen die geïncarneerd zijn, het gezag hebben om het spirituele oordeel te vellen over de narcistische wezens die de machtselite vormen. Een spiritueel oordeel houdt in dat een wezen dat mensen manipuleert en misbruikt, door de geascendeerde meesters kan worden gedwongen om toe te geven wat hij heeft gedaan en wat de consequenties zijn voor anderen (iets wat zulke wezens vaak ontkennen of wegpraten). Het wezen krijgt dan de keuze om zijn acties bij te stellen of van de aarde te worden verwijderd.

Op dit moment is er een groot aantal wezens dat misbruik maakt, die met de aarde omgaan en zij hebben de mensheid op een agressieve manier gemanipuleerd waardoor de huidige omstandigheden in het leven zijn geroepen. Die hebben een hypnotisch effect (een sluier van illusies) gevormd die voorkomt dat de meeste mensen zien wat er eigenlijk op deze planeet aan de hand is. Dit zorgt ervoor dat het collectieve bewustzijn naar beneden getrokken wordt en het verklaart waarom veel mensen de problemen kunnen zien en willen dat ze verdwijnen, maar dat het probleem toch nog lange tijd kan blijven bestaan. Een duidelijk voorbeeld is dat de koningen en feodale heren in het middeleeuwse Europa de mensen bijna duizend jaar gehypnotiseerd hadden, waardoor zij zich niet konden bevrijden van het onderdrukkende systeem waardoor de bevolking slaaf bleef van een kleine elite.

Nogmaals, de geascendeerde meesters hebben de macht om alle narcistische wezens van de aarde te verwijderen, maar iemand moet hen het gezag geven om dat te doen. Het collectieve bewustzijn moet echter ook verhoogd worden opdat de mensen bereid zijn om te kijken naar welke veranderingen zij tot stand kunnen brengen in plaats van te verwachten dat het gebeurt omdat er een of andere verlosser van buitenaf komt.

De geascendeerde meesters passen niet in het populaire beeld van een verlosser van buitenaf die op een dag aan de lucht zal verschijnen en alle problemen aan de kant schuift. Wij, degenen die geïncarneerd zijn, moeten de verlosser worden door ons bewustzijn te verhogen, zodat wij met de geascendeerde meesters kunnen samenwerken, zelfs een symbiotische relatie met hen kunnen vormen. Alleen kunnen we niets doen, maar samen met de geascendeerde meesters is alles mogelijk. De geascendeerde meesters kunnen niets doen met hun eigen bevoegdheden, maar met ons gezag is alles mogelijk.

Ideeën en energie naar het collectieve bewustzijn zenden
De geascendeerde meesters leggen uit dat het collectieve bewustzijn op dit moment heel dicht is op deze planeet. Er zijn veel foute ideeën in het collectieve denken en er heeft zich energie verzameld die op angst berust, zoals boosheid, wrok, jaloezie, enzovoort. Het effect is dat die de individuele gedachten van de meeste mensen overmant, waardoor de mensen niet de nieuwe ideeën kunnen bevatten of accepteren die de oplossing zouden kunnen zijn voor problemen van hen of hun samenleving.

Er is maar één manier om hieruit te komen, en dat is energie zenden die op liefde berust om de op angst gebaseerde energie in het collectieve bewustzijn te transformeren. Wij moeten ook nieuwe ideeën zenden die de mensen kunnen bevrijden van hun huidige illusies. Wij kunnen de meesters onze chakra’s laten gebruiken om die op liefde gebaseerde energie en nieuwe ideeën te zenden. We kunnen dat op meerdere manieren doen:

• Wanneer de geascendeerde meesters een live dictaat geven door de boodschapper, dan kunnen de mensen die naar dat dictaat luisteren toestemming geven om hun chakra’s te laten gebruiken door de meesters om de boodschap met meer kracht uit te zenden. Dit betekent dat die verder kan reiken en meer mensen bevrijden.
• Door naar een dictaat te luisteren gebeurt hetzelfde, maar met minder effect. Een dictaat lezen, werkt ook maar het effect is nog minder.
• De invocaties en decreten opzeggen die de meesters hebben gegeven, zal ook energie en ideeën uitzenden. Decreten zijn het krachtigst wat betreft het uitzenden van energie, maar die zijn niet zo krachtig als ideeën. Invocaties zijn heel krachtig met betrekking tot het uitzenden van ideeën en ook met betrekking tot energie.

Het netto-effect van die inspanningen is dat steeds meer mensen vrij zullen worden van de magnetische aantrekkingskracht van het massabewustzijn. Daardoor kunnen ze gemakkelijker worden weggetrokken uit negatieve reactiepatronen waardoor hun gedachten vrij worden om nieuwe ideeën te kunnen bevatten, accepteren en uit te voeren die ze eerder niet zagen. Dit is heel belangrijk werk om de Gouden Eeuw te brengen. Veel spirituele mensen hebben aangeboden om dit in dit leven te doen en het is een onderdeel van ons Goddelijke plan. Je kunt intuïtief te weten komen of dit ook voor jou geldt.

Een Gouden Eeuw manifesteren
De geascendeerde meesters onderrichten, net als veel spirituele en new agebewegingen) dat er spirituele cycli zijn op aarde. In elke cyclus wordt er spirituele energie uitgebracht om de mensheid te helpen bepaalde lessen te leren.

De laatste ongeveer tweeduizend jaar was het Vissentijdperk. Voor ieder tijdperk zoals dit, is er één geascendeerde meester die de belangrijkste toezichthouder is op de groei van de mensheid. Voor het Vissentijdperk was dit geascendeerde meester Jezus. Hij incarneerde aan het begin van het Vissentijdperk om een voorbeeld te zijn van de groei in bewustzijn die voor velen van ons mogelijk is tijdens die cyclus. Met andere woorden, veel spirituele mensen hebben het potentieel om dezelfde bewustzijnsstaat te bereiken als Jezus heeft gedemonstreerd en er zijn nu tienduizend mensen die zich heel snel bewust kunnen worden van dit potentieel. Met dit doel voor ogen heeft geascendeerde meester Jezus talloze leringen in zijn sectie van de website en in boeken gegeven.

Vanzelfsprekend zien de meeste mensen Jezus niet als een voorbeeld dat je moet kopiëren, maar als een verlosser die komt. Dit komt door de manipulaties van de narcistische wezens vooral na het vormen van de rooms-katholieke kerk. Een van de essentiële lessen die de mensheid moest leren in het Vissentijdperk is juist de onwil loslaten om de verantwoordelijkheid voor onszelf te dragen, waardoor we op een verlosser van buitenaf gingen wachten die al onze problemen moest oplossen. In plaats daarvan zijn we medeschepper van de huidige omstandigheden en hebben we inderdaad de macht om de aarde opnieuw te scheppen in een veel hogere versie.

Door die les in het Vissentijdperk te leren, zou de mensheid voorbereid zijn op de nieuwe cyclus, die het Aquariustijdperk heet. Geascendeerde meester Saint Germain houdt toezicht op dit tijdperk die de groei van de mensheid in de volgende tweeduizend jaar zal leiden. Het is zijn plan om een Gouden Eeuw te manifesteren, en hij stelt zich voor dat de omstandigheden drastisch zullen veranderen vergeleken met wat we tegenwoordig zien.

Saint Germain heeft in feite gezegd dat zijn visie zo anders is dan wat we momenteel zien dat de meeste mensen op aarde zich het simpelweg niet kunnen voorstellen of accepteren dat zulke veranderingen mogelijk zijn. Maar nogmaals, een Gouden Eeuw moet vallen binnen de Wet van Vrije Wil en daardoor is het nodig dat er mensen komen die hun visie bijstellen opdat zij de veranderingen die Saint Germain voor zich ziet, kunnen bevatten en accepteren.

Iets heel belangrijkste wat wij kunnen doen voor de geascendeerde meesters, is ons bewustzijn uitbereiden opdat wij ons kunnen afstemmen op Saint Germain en andere meesters die met het Aquariustijdperk werken. Wij doen dit in het algemeen door ons bewustzijn te verhogen, maar ook met de leringen en hulpmiddelen die de meesters ons hebben gegeven om ons op hen af te stemmen. Wij moeten echter ook onderwerpen bestuderen die ons aanspreken zodat we enige praktische, technische kennis krijgen die ons in staat stelt om die visie te krijgen.

Een visie snappen is slechts één aspect, het moet ook iets zijn wat zich fysiek kan manifesteren. Daarom moeten mensen ook technische expertise hebben op veel terreinen van menselijke ondernemingen, niet alleen op het gebied van de wetenschap en de technologie, maar ook de politiek en de cultuur.

Wij kunnen ons als spirituele mensen toeleggen op bepaalde onderwerpen die ons aanspreken. Wij hoeven niet beslist expert te worden, maar kunnen ook oproepen doen dat de mensen die wel die expertise hebben, nieuwe ideeën van Saint Germain kunnen ontvangen, zelfs als ze geen idee hebben wie geascendeerde meesters zijn. De meesters hebben gezegd dat niet alle mensen zich bewust hoeven te worden van hun bestaan en dat te accepteren. De geascendeerde meesters zijn niet geïnteresseerd in een creditcard, zij willen alleen maar de aarde ten geode veranderen en werken met iedereen die openstaat voor een bepaald idee. Wij kunnen als spirituele mensen die openheid voor de ideeën van Saint Germain laten toenemen en dat ze worden ontvangen en werkelijkheid worden.