Wat is uniek aan de geascendeerde meesters?

Als jij je openstelt voor deze website, dan ben jij je er waarschijnlijk van bewust dat er een alternatieve manier van leven is dan hoe we werden opgevoed in dit leven. In plaats van een leven zonder betekenis te leiden (behalve dan voor een goede consument en materiële bezittingen te vergaren) is het mogelijk om een duidelijk doel te zien.

Dit houdt in dat we een systematisch pad volgen dat tot hogere bewustzijnsstaten leidt dan de meeste mensen normaal vinden. Dit wordt in het algemeen het spirituele pad volgen genoemd.

De meeste mensen die zich bewust zijn van een spiritueel pad, kennen ook het concept leraar, soms goeroe genoemd. Er zijn veel verschillende leraren op aarde en je bent misschien al met een of meer in contact gekomen.

Aan welke leraar ben jij toe?
In zekere zin volgen alle mensen het spirituele pad, maar de meesten zijn zich dat niet bewust. Er is een universele wet die het proces leidt van je bewustzijn verhogen:

Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.

De meeste mensen zijn er niet aan toe om bewust een spirituele leraar te volgen. Zij volgen een onbewust pad waardoor het leven hun leraar wordt. Dit wordt ook welk de Harde Leerschool genoemd.

Tegenwoordig komt een groeiend aantal mensen op het punt waarop ze bewust het spirituele pad kunnen gaan volgen. De wet stelt dat iemand die dat punt bereikt, een soort spirituele leraar moet vinden. Dit verklaart waarom je de leringen en leraren hebt gevonden die jij persoonlijk al bent tegengekomen.

Veel mensen ontwikkelen een kunstmatige loyaliteit omdat zij denken dat een bepaalde leraar of lering de hoogste is en dat zij die de rest van hun leven moeten blijven volgen. Het is echter heel belangrijk dat je beseft dat het spirituele pad stadia heeft.

Je begint aan het pad met een bepaald bewustzijnsniveau en de leraar die je op dat moment vindt, kan je op een hoger niveau brengen. Maar als je eenmaal op dat niveau bent, heb je misschien wel een andere leer nodig. Om dus vooruitgang te kunnen boeken moeten we open blijven staan voor het vinden van de volgende leraar.

Veel mensen hebben meerdere leraren gevonden en kunnen zien dat zij een reeks vormen. Als je eenmaal je bewustzijn hebt verhoogd, sta je open voor een hogere leer en dan verschijnt de volgende leraar in jouw leven. Waar leidt dit toe?

Menselijke leraren versus geascendeerde leraren
Er zijn veel eerlijke en oprechte spirituele leraren op aarde.Er worden veel verschillende dingen beweerd over zulke leraren, bijvoorbeeld dat zij bepaalde vermogens hebben of de allerhoogste bewustzijnsstaat hebben bereikt.

Maar juist omdat ze nog een fysiek lichaam bezitten, weet je dat zij nog niet alle menselijke eigenaardigheden hebben getranscendeerd. Wat is de natuurlijke volgende stap wanneer je het gevoel krijgt dat je genoeg hebt van zulke leraren?

Als je nadenkt over het concept van een spiritueel pad, dan moet dat tot een laatste stap leiden. Net als in het schoolsysteem moet er een eindexamen zijn, en als iemand geslaagd is, hoeft hij niet weer op aarde te incarneren.

Dat laatste examen heet het ascensieproces. De ascensie is niet een geleidelijke stap, maar een doorslaggevende verandering, een kwantumsprong in bewustzijn. Om je voor de ascensie te kwalificeren, moet iemand al zijn eigen belangen en menselijke eigenaardigheden opgeven.

Dit betekent dat iemand alle reactiepatronen in zijn psyche moet oplossen om op het punt komen dat er geen ego, geen gescheiden zelf, meer is. Wanneer het laatste aspect van wat wij de menselijke psyche noemen, is opgeruimd, kan iemand door de ascensiespiraal heen gaan. Dit betekent dat de persoon dan geen menselijk wezen meer is, maar een geascendeerd wezen wordt. Dit kan je ook een geascendeerde meester noemen, omdat jij je alleen maar kwalificeert als je meester bent over jouw eigen psyche.

Nadat je bent geascendeerd, gaan sommige meesters verder naar het spirituele rijk dat boven het materiële rijk ligt. Maar er zijn ook meesters die beloven om bij de aarde te blijven om de anderen te helpen die nog niet zijn geascendeerd.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat geascendeerde meesters al hun menselijke belangen hebben getranscendeerd. Een geascendeerde meester heeft absoluut niets van jou nodig, je geld niet, je psychische energie niet, je bewondering niet, en ook niet je gehoorzaamheid.

Het voordeel van geascendeerde leraren
Een geascendeerde meester heeft geen dubbele agenda om jou te proberen te helpen. Geascendeerde meesters hebben al het gevoel overwonnen dat ze gescheiden wezens zijn, en dat houdt in dat zij zich realiseren dat al het leven één is. Zij begrijpen dat zij alleen maar verder kunnen komen als zij het geheel verder brengen, en dat zijn wij.

Een geascendeerde meester probeert ons alleen maar te helpen om ons te bevrijden van de menselijke illusies, op dezelfde manier als de geascendeerde meester vrij is geworden en omdat een geascendeerde meester hetzelfde pad heeft gevolgd als wij, is de meester in de unieke positie om ons te helpen om de beperkingen waarvoor wij staan los te laten.

Het is essentieel dat je begrijpt dat de geascendeerde meesters totaal respect hebben voor de vrije wil. Wij mensen hebben elk gewaarzijn van een spirituele realiteit verloren, omdat wij in vorige levens bepaalde keuzes hebben gemaakt. We kunnen ons alleen maar bevrijden van onze huidige beperkingen als wij ons ervan bewust worden dat ons keuzes in het verleden ons nu beperken. Wij moeten bereid zijn om verder te kijken naar onze psychologische problemen en de illusies ontdekken die wij voor waar aannemen.

De geascendeerde meesters realiseren zich dat wij niet al onze illusies in één keer kunnen loslaten. Wij moet een geleidelijk pad volgen door één illusie per keer los te laten opdat wij niet ons gevoel van continuïteit, zelfs onze identiteit, verliezen.

Waarom je nog nooit van geascendeerde meesters hebt gehoord
Er zijn meerdere verklaringen voor het feit dat de meesten van ons nog nooit van geascendeerde meesters hebben gehoord toen we opgroeiden. De meeste universele is dat de mensheid een collectief bewustzijn heeft geschapen. Dat collectieve denken is momenteel op zo’n laag niveau dat dat mensen mogen blijven denken dat iets niet geloofwaardig is.

Dit verklaart het feit dat het mogelijk is dat mensen ontkennen dat er nog meer is dan het materiële universum of andere soorten spirituele wezens dan de grote religies definiëren. De geascendeerde meesters mogen volgens de wet niet hun bestaan onthullen op een manier die niet kan worden ontkend door mensen die nog niet aan het spirituele pad toe zijn.

Het gevolg is dat de meesters op dit moment proberen om leringen te geven door mensen die zijn getraind om leringen naar buiten te brengen vanuit het geascendeerde niveau. Deze website wordt gemaakt door zo iemand, als boodschapper.

Veel leringen op deze website worden naar buiten gebracht als directe dictaten door de geascendeerde meesters. De persoon die als boodschapper dient, is getraind om zijn persoonlijke belangen opzij te zetten en in een neutrale gemoedstoestand te gaan (geen trance). Daardoor kan een geascendeerde meester door de boodschapper spreken en rechtstreeks een dictaat geven.

Dit gebeurt door het bewustzijn van de boodschapper, zoals elders wordt uitgelegd. Het voordeel hiervan is dat hierdoor wordt voldaan aan de vereiste dat je dit kunt ontkennen. Het is gemakkelijk voor de mensen die niet aan deze leringen toe zijn om die waarheid te ontkennen en het gezag of de neutraliteit van de boodschapper te negeren.

Hoe weet je of deze leringen echt zijn?
Wanneer je over een nieuwe spirituele leer nadenkt, is het belangrijk om erover na te denken of hij wel echt is. Het unieke aan deze website is dat de boodschapper niet beweert dat hij een bepaald gezag of vermogen bezit.

Het bewijs van echtheid van de leer is het effect dat die heeft op je bewustzijn. Je hebt het vermogen om de vibratie in je hart te voelen. Geeft het lezen van deze leringen je een beter gevoel in je hart of zakt het gevoel in? Geven de leringen je meer inzichten die je bevrijden van je huidige illusies?

Als dit je een beter gevoel geeft, met andere woorden, als de leringen resoneren met iets in je eigen wezen, dan werd je naar deze website geleid omdat er iets is wat je nodig hebt om de volgende stap op je persoonlijke pad te kunnen doen.

Denk eraan dat hier niet wordt beweert dat die leringen de allerhoogste zijn of de beste leringen op aarde. Ze worden niet vergeleken met andere leringen en er wordt je niet gevraagd om bij een bepaalde organisatie te gaan of het gevoel te hebben dat je loyaal moet zijn aan de leer of de boodschapper. Er wordt niet van je geëist dat je stopt met het bestuderen van andere leringen.

Gebruik deze leringen voor zover ze jou groei opleveren en met je innerlijke wezen resoneren. Maar wees je er ook van bewust dat we om te kunnen groeien van tijd tot tijd illusies moeten opgeven die we hebben geloofd. Dit kan een uitdagend proces zijn, omdat er iets in onze psyche zit dat dit niet wil. En dat iets wordt meestal ons ego genoemd en het is de vraag of we naar de leraar zullen luisteren die een illusie van het ego aanvecht dat diezelfde illusie verdedigt.

De leringen op deze website zijn ook ontworpen om alle illusies van de mensen op aarde uit te dagen. Als je bereid bent om jouw illusies, in je eigen tempo, aan te vechten dan is er geen limiet aan hoe ver de leringen van de geascendeerde meesters je kunnen brengen.

Die leringen zijn natuurlijk geen doel op zich. Het doel van die leringen is uiteindelijk dat je zover komt dat je ze niet meer nodig heb, omdat je de leringen hebt gebruikt om rechtstreeks innerlijk contact te maken met de geascendeerde meesters. Ik hoop dat deze leringen alleen maar dienen om de tijd te verkorten die nodig is om op dat punt te komen.