7.12 Decreet aan Portia

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder, vooral Portia en Moeder Maria, op om mijn vier lagere lichamen te helen, om vooral mijn wereldbeeld een gedaanteverwisseling te laten ondergaan. Help me om het bewustzijn van gebrek te transcenderen en me door de Heilige Geest te laten leiden naar plekken en omstandigheden waar ik het meest van dienst kan zijn om het leven te verheffen. Ik roep dat elke onevenwichtigheid wordt geheeld, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. O Portia, in jouw retraiteverblijf
begroet je mij met Moederliefde.
Als ik nu alle testen afmaak,
herhaal ik geen oude patronen meer.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

2. O Portia, Gerechtigheid is jouw naam,
en draagt de Vlam van Kosmische Eer.
Ik wil het spel niet meer spelen
dat ik hetzelfde probeer te blijven.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

3. O Portia, in de kosmische stroom
ben ik één met jou, ik groei steeds meer.
Ik ben de kelk hier beneden
voor de kosmische gerechtigheid die jij schenkt.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

4. O Portia, breng het evenwicht,
eeuwige hoop, mijn hart zingt.
Beschermd door jouw Moedervleugel,
voel ik mij één met alles.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

5. O Portia, breng het Moederlicht
om iedereen te bevrijden uit de donkerste nacht.
Jouw Vlam van Liefde schijnt altijd helder,
houd me nu samen met Saint Germain vast.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

6. O Portia, in jouw meesterschap
voel ik de chemie van transformatie.
In jouw licht van de waarheid
vind ik de gouden alchemie.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

7. O Portia, in de kosmische stroom
ben ik wakker uit de menselijke droom.
Ik verwijder nu de balk uit mijn oog,
ik verdien een plek in het kosmische team.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

8. O Portia, jij komt van verre,
je bent een kosmische avatar.
Jouw repertoire is zo oneindig
je bent een gids voor de aarde.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

9. O Portia, ik ben vol vertrouwen,
ik ben een kosmisch instrument.
Ik werd door de hemel naar de aarde gezonden
om haar vooruit te helpen bij haar ascensie.

O Portia, wat een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt me nu naar binnen,
met jouw groei ik eeuwig door.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Portia en Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder opdat wij de volmaakte stroom van het cijfer acht, ‘zo Boven zo beneden’, kunnen vormen. Zodoende accepteer ik dat dit volledig manifest wordt, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.