7.04 Decreet aan Elohim Arcturus – 9 coupletten

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid op door mijn wezen heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Machtige Arcturus en Victoria op om een oneindige stroom van de Violette Vlam te sturen om alle toestanden in mijn bewustzijn en wereld te transformeren die niet uit het Licht komen, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. Geliefde Arcturus, stuur nu de stroom van
de Violette Vlam om al het leven te helpen met groeien.
In steeds groter wordende cirkels van Licht
pulseert die heel helder in ieder atoom.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

2. Geliefde Arcturus, gij Elohim Vrij,
wij openen ons hart voor jouw waarheid,
We zijn niet gehecht aan het leven hier op aarde,
we eisen een nieuw leven in jouw Vlam van Wedergeboorte.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

3. Geliefde Arcturus, wees altijd bij ons,
herboren staan we klaar voor de nieuwe dag.
Wanneer we ons hart tot in het Oneindige vergroten,
is jouw vlam de sleutel tot onze Godvictorie.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

4. Geliefde Arcturus, jouw heldere violette vuur
vult nu ieder atoom en tilt het op.
De ruimte in elk atoom wordt helemaal gevuld met jouw licht,
terwijl de materie zelf heel helder straalt.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

5. Geliefde Arcturus, jouw transformerende Genade
stelt ons in staat om iedere uitdaging aan te gaan.
Wanneer jouw Lied van Vrijheid in onze oren klinkt,
weten we dat wij God heel dierbaar zijn.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

6. Geliefde Arcturus, we geven alle angsten op,
jouw Aanwezigheid voelen we bijna tastbaar.
Omdat jouw violette licht onze innerlijke ruimte overstroomt,
racen we maar al te graag naar onze ascensie toe.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

7. Geliefde Arcturus, breng een nieuw tijdperk,
help de aarde en de mensheid om aan een nieuwe bladzijde te beginnen,
jouw transformerende licht geeft ons de zekerheid
dat Saint Germains Gouden Eeuw er al echt is.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

8. Geliefde Arcturus, je heft alle illusies op,
er is geen slang die tegen engelen op kan die zo fel zijn.
De duistere krachten kunnen de violette vlam absoluut niet tegenhouden,
alle tweedracht op aarde wordt onmiddellijk de kop ingedrukt.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

9. Geliefde Arcturus, we houden van Saint Germain,
en daarom roepen we steeds opnieuw op
dat jouw violette vlam de hele aarde moet overstromen
om de ogen van Saint Germain te vullen met blijdschap.

Geliefde Arcturus, jouw zuiver Violette Vlam is
voor iedere kwaal het beste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis ooit tegenop,
ze stelt de vrijheid van de aarde voor eeuwig veilig.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder, accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat de volmaakte visie van Christus zich kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is af! Amen.