5.08 Moeder Maria, heel mijn fysieke lichaam

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder, vooral Moeder Maria, op om mijn vier lagere lichamen te helen, om mijn fysieke lichaam een gedaanteverwisseling te laten ondergaan. Ik roep op dat alle onevenwichtigheden en ziekten worden geheeld, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. O Gezegende Maria’s Lied van het Leven,
dat elke vorm van onrust verteert.
Terwijl ik mij afstem op dat mooie lied,
verklaar ik dat elke cel gezond is.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

2. Omdat ik steeds dit levenslied hoor,
verteert het elk gevoel van angst.
Afgestemd op de symfonie van de Moeder
ben ik vrij van alle ziekten.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

3. Door de liefde van de Moeder transcendeer ik
mezelf en houdt al mijn strijd op.
Want wanneer ik met de ogen van de Moeder kijk,
dan raakt geen enkele onvolmaaktheid mij.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

4. Ik begrijp dat genezing moet beginnen
door vanbinnen de Levende Christus te vinden.
Want als ik me concentreer op dat ene punt,
versterkt elke cel het licht.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

5. Door de muziek van de Moeder ben ik bevrijd
van herinneringen aan mijn kleine ikje.
Mijn visie in volmaakte staat,
waardoor al mijn cellen opnieuw worden gecreëerd.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

6. O Liefde van de Moeder, mooie melodie,
IK BEN vrij van alle onvolkomenheden.
O Moeder Maria, geluid der geluiden,
In mijn hart bloeit jouw liefde overvloedig op.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

7. De geweldige schoonheid van de Moeder
gaat over de grenzen van ruimte en tijd heen.
Alle cellen komen uit het sterfelijke graf,
omdat ze heel zijn in de schoot van de Moeder.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

8. Ik behoor tot de boventoon van het leven,
ik resoneer met het lied van het leven zelf.
De blauwdruk van mijn volmaakte staat,
wijdt iedere cel opnieuw in.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

9. De stemvork in iedere cel
staat nu afgestemd op de klok van de Moeder.
Ik ben nu bevrijd van de vloek van de dood,
ik eis mijn onsterfelijkheid op.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder opdat wij de volmaakte stroom van het cijfer acht, ‘zo Boven zo beneden’, kunnen vormen. Zodoende accepteer ik dat dit volledig manifest wordt, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.