5.06 Moeder Maria, neem de leiding over de materie

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid op om door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Moeder Maria op om de leiding te nemen over het materiële rijk en alles op één lijn te brengen met het volmaakte concept, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. O gezegende Maria, moeder van mij,
er bestaat geen grotere liefde dan die van jou.
Als we één van hart en geest zijn,
vind ik mijn plek in de hiërarchie.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

2. Ik werd door de hemel naar de aarde gezonden
en nu ik ben geïncarneerd,
gebruik ik mijn Goddelijk gezag
om jou te bevelen de aarde te bevrijden.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

3. Ik roep jou op om in Gods heilige naam
je Moedervlam te gebruiken
om alle energie weg te branden die op angst berust
en zo de heilige harmonie herstelt.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

4. Ik prijs nu jouw heilige naam,
jij verhoogt het collectieve bewustzijn.
Geen angst en twijfel en schaamte meer,
verteer ze met je Moedervlam.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

5. Je zuivert de aarde van alle duisternis,
jouw licht beweegt zich als een grote golf.
Geen enkele duistere kracht kan nu de spiraal
tegenhouden die alleen maar omhoog gaat.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

6. Je zegent alle elementalen
en verwijdert de stress die de mensen hen hebben opgeleverd.
De natuurgeesten zijn nu bevrijd
en openbaren het Goddelijke decreet.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

7. Ik verhef mijn stem en neem een standpunt in,
ik beveel dat oorlogen moeten worden gestopt.
Oorlogen mogen de aarde niet meer beschadigen,
er komt nu een Gouden Eeuw.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

8. Als Moeder Aarde eindelijk bevrijd is,
behoren rampen tot het verleden.
Jouw Moederlicht is zo intens,
dat de materie nu veel minder dicht is.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

9. In het Moederlicht is de aarde zuiver,
de opwaartse spiraal zal blijven.
Voorspoed is nu de norm,
de visie van God gemanifesteerd in vorm.

Moeder Maria, wek
het lied dat de aarde
in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert nu.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat de volmaakte visie van Christus zich kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is af! Amen.